przewodnik dla nauczycieli przewodnik dla nauczycieli

Komentarze

Transkrypt

przewodnik dla nauczycieli przewodnik dla nauczycieli
1
PRZEWODNIK
DLA NAUCZYCIELI
Zabawki jako pomoce dydaktyczne
Proponowane ćwiczenia
Owoce i warzywa
Treści edukacyjne
rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych
rola składników odżywczych
aktywny udział w sytuacjach wymagających komunikacji
Cele
-
nawyki żywieniowe
różne rodzaje pożywienia
rośliny w życiu człowieka
komunikacja werbalna; dialog
Ćwiczenia
- Pokaż dzieciom różne owoce i warzywa i zadaj następujące pytania:
· Co to jest?
· Czy jedliście kiedyś któreś z nich?
· Czy zjadamy je gotowane, czy na surowo? (wyjaśnij różnice między
jedzeniem gotowanym a surowym)
· Czy lubicie je jeść?
· Czy to są owoce, czy warzywa? (wyjaśnij różnicę)
- Wskaż na oba rodzaje – WARZYWA i OWOCE. Powiedz, że codziennie
należy spożywać owoce i warzywa. Wyjaśnij, że obie grupy są pochodzenia
roślinnego
- Po kolei zapytaj każde dziecko o ulubiony owoc.
- Dzieci rysują jeden owoc i jedno warzywo, którego nigdy nie jadły.
2
GRUPA WIEKOWA: 3 do 6 lat
TEMAT: jedzenie
EDUKACJA ZDROWOTNA: nawyki żywieniowe
JĘZYK: mówienie
GRUPA WIEKOWA: 3 do 6 lat
MATEMATYKA: kolory i kształty
TEMAT: jedzenie
ŚRODEK WYRAZU: rysowanie
Treści edukacyjne
opis przedmiotów
rozwijanie podstawowych umiejętności plastycznych
poznawanie właściwości różnych rodzajów pożywienia
Cele
- właściwości przedmiotów, kategorie; kształty i kolory
- porównywanie różnych przedmiotów ze względu na ich
właściwości
- podstawowe techniki rysowania
- poznawanie niektórych właściwości pożywienia
Ćwiczenia
- Pomaluj osobne kartki na żółto, czerwono, zielono, biało, brązowo
i pomarańczowo.
- Ułóż owoce i warzywa w zależności od koloru.
- W tym ćwiczeniu można wykorzystać dowolne modele artykułów
spożywczych i ćwiczyć rozpoznawanie wszystkich kolorów na raz lub
każdego koloru z osobna, np.:
· żółty – modele banana i cytryny
· czerwony – jabłko; zaznacz, że nie wszystkie jabłka są czerwone.
Zapytaj dzieci, jaki inny kolor mogą mieć jabłka (żółte, zielone).
- Wyselekcjonuj okrągłe warzywa i owoce.
- Poproś dzieci o narysowanie owocu, który jest czerwony i okrągły
(JABŁKO).
- Poproś dzieci o narysowanie warzywa, które jest czerwone i okrągłe
(POMIDOR).
3
Treści edukacyjne
opis przedmiotów
poznawanie właściwości różnych rodzajów pożywienia
rozszerzanie słownictwa
Cele
- właściwości przedmiotów, kategorie; kształty i kolory
- porównywanie różnych przedmiotów ze względu na ich
właściwości
- poznawanie niektórych właściwości pożywienia
- słownictwo związane z pożywieniem
Ćwiczenia
- Podziel modele artykułów spożywczych na grupy. Do każdej grupy dołącz
jeden model z innej grupy. Dzieci będą miały za zadanie wskazać model,
który nie pasuje do pozostałych. Zalecamy podział na następujące kategorie:
• rodzaj
np. zielona papryka – czerwona papryka – kabaczek
np. zielone jabłko – czerwone jabłko – cytryna
np. cały pomidor –plasterek pomidora – ziemniak
np. czarne winogrona – zielone winogrona – sałata
np. zielona gruszka –żółta gruszka – banan
• kolor
np. marchewka – pomarańcza – winogrona
np. pomidor – czerwona papryka – truskawki –cytryna
np. sałata – ogórek – arbuz
np. cytryna – banan – pomarańcza
• rodzaj
pożywienianp. jabłko – pomarańcza – kabaczek
• kształt
np. marchewka – kukurydza – gruszka
np. pomidor – pomarańcza – jabłko – truskawki
• wielkość
np. pomarańcza – cytryna – jabłko – ananas
4
GRUPA WIEKOWA: 3 do 6 lat
MATEMATYKA: kolory, kształty, wielkość
TEMAT: jedzenie
JĘZYK: podstawowe słownictwo
GRUPA WIEKOWA: 3 do 6 lat
CIAŁO: rozwój zmysłów
JĘZYK: podstawowe słownictwo
TEMAT: jedzenie
Treści edukacyjne
wykorzystanie zmysłów w celach poznawczych
rozumienie prostych komunikatów
poznawanie właściwości/cech różnych rodzajów pożywienia
Cele
- zmysł dotyku
- słownictwo związane z pożywieniem
- poznawanie właściwości różnych rodzajów pożywienia.
Ćwiczenia
- Pokaż różne rodzaje artykułów spożywczych, dzieci podają ich nazwy.
Jednemu z dzieci zasłoń oczy i daj jeden model. Dziecko, korzystając ze
zmysłu dotyku, musi odgadnąć, co trzyma w ręce.
- Jeżeli dziecko nie może odgadnąć, podpowiedz np.:
To jest owoc.
Jest ... (kolor). itd.
- Gdy słowo zostanie odgadnięte, kontynuuj zabawę, wybierając inne dziecko.
5
Treści edukacyjne
zainteresowanie językiem pisanym jako sposobu na zabawę i
porozumiewanie się i rozpoznawanie słów związanych z różnym
rodzajem pożywienia (w mowie i piśmie) rozszerzanie słownictwa
Cele
- wprowadzenie do pisania
- słownictwo związane z pożywieniem
- zauważanie podobieństw i różnic między zapisanymi słowami
- rozpoznawanie samogłosek – wymowa i zapis
Ćwiczenia
- Pokaż różne rodzaje artykułów spożywczych, dzieci podają ich nazwy.
Przy każdym artykule, napisz na tablicy jego nazwę oraz narysuj go.
Zapytaj, które ze słów mają następujące samogłoski:
- Szukamy jedzenia, które ma w nazwie samogłoskę „a”.
- Szukamy jedzenia, które ma w nazwie samogłoskę „e”
- Szukamy jedzenia, które ma w nazwie samogłoskę „i”.
- Szukamy jedzenia, które ma w nazwie samogłoskę „o”.
- Szukamy jedzenia, które ma w nazwie samogłoskę „u”.
- Szukamy jedzenia, które ma w nazwie samogłoskę „y”.
- W podobny sposób można wyszukiwać spółgłoski.
6
GRUPA WIEKOWA: 3 do 6 lat
JĘZYK: wprowadzenie do pisania
TEMAT: jedzenie
GRUPA WIEKOWA: 3 do 6 lat
JĘZYK: mówienie
EDUKACJA ZDROWOTNA: nawyki żywieniowe
Treści edukacyjne
rozumienie i mówienie prostych wypowiedzi
rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych
dzielenie słów na sylaby
Cele
- sylabizowanie
- rozpoznawanie głosek
- wyraźna i poprawna wymowa słów związanych z jedzeniem
- jedzenie i nawyki żywieniowe
Ćwiczenia
- Dzieci siadają w kręgu. Na środku ułóż wszystkie modele artykułów
spożywczych. Nazwij każdy z nich, dzieląc na sylaby i wyklaskując
przy tym rytm.
- Policzcie w każdym słowie liczbę klaśnięć.
- Połącz w grupy te artykuły, które mają taką samą pierwszą sylabę lub
zaczynają się na taką samą literę/głoskę.
- Rozdaj dzieciom po jednym modelu. Dzieci formułują prostą wypowiedź
na temat otrzymanego artykułu, np:
- To jest _________ i jem je na __________(śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolację).
7
Treści edukacyjne
rozpoznawanie różnych rodzajów sklepów
rozszerzanie słownictwa
Cele
- sklep, zawód sprzedawcy
- normy zachowania, zasady koegzystencji
- podział jedzenia
- słownictwo związane z pożywieniem
- mówienie i konieczność komunikacji
Ćwiczenia
- pokaż dzieciom modele różnych artykułów spożywczych. Podziel je w
zależności od miejsca, w którym je można znaleźć, np.:
· sklep warzywny
· sklep mięsny (mięso i wędliny)
· bar z hamburgerami
· piekarnia
- Przygotuj w sali trzy „sklepy” dla w/w grup produktów. Wyznacz troje dzieci
do roli sprzedawców.
- Powiedz jednemu z pozostałych dzieci, który artykuł ma kupić.
Dziecko musi wskazać na odpowiedni sklep i kupić produkt. Po udanych
zakupach sprawdź, czy dziecko kupiło dobry produkt.
- Zwracaj dzieciom uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych:
dzień dobry, dziękuję, ile to kosztuje, do widzenia.
- Następnie dzieci bawią się swobodnie w sklep.
8
GRUPA WIEKOWA: 3 do 6 lat
TEMAT: sklep; jedzenie
JĘZYK: mówienie
GRUPA WIEKOWA: 3 do 6 lat
JĘZYK: wprowadzenie do pisania
ŚRODEK WYRAZU: lepienie z plasteliny
EDUKACJA ZDROWOTNA: nawyki żywieniowe
Treści edukacyjne
rozwijanie podstawowych umiejętności plastycznych
zainteresowanie językiem pisanym jako sposobu na zabawę
i porozumiewanie się i
rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych
Cele
- rozpoznawanie słów związanych z różnym rodzajem
pożywienia (w mowie i piśmie)
- słownictwo związane z pożywieniem
- lepienie z plasteliny
- jedzenie i nawyki żywieniowe
Ćwiczenia
- Przydziel każdemu dziecku po jednym modelu (owoc, warzywo, itd.), który
posłuży jako wzór do ulepienia modelu z plasteliny. Można wykorzystać masę
solną, ale wówczas modele trzeba pomalować na odpowiednie kolory.
- Gdy plastelinowe modele są gotowe, dzieci piszą nazwę produktu i mówią,
kiedy najczęściej jada się taki produkt (na śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolację).
9
JĘZYK: mówienie i pisanie
TEMAT: jedzenie
Treści edukacyjne
zabawy językowe
rozszerzanie słownictwa
Cele
- zależność między językiem pisanym a mówionym
- odgadywanie
- słownictwo związane z pożywieniem
Ćwiczenia
Uczeń 1: Co mam na myśli?
Pozostali uczniowie: Powiedz!
Uczeń: Coś do jedzenia.
Pozostali: Co to jest?
Uczeń: Zaczyna się na literę... (dziecko pisze pierwszą sylabę albo literę słowa
na tablicy).
- Dzieci zaczynają odgadywać (wiedzą, że chodzi o jeden z modeli w sali).
To, które poda prawidłową odpowiedź, wstaje i pisze całe odgadnięte słowo
na tablicy. Schowaj odgadnięty model (nie można go powtórnie wykorzystać
do zabawy). Gra toczy się dalej.
To ćwiczenie można wykorzystać do nauki obcego języka.
10
GRUPA WIEKOWA: 3 do 8 lat
Ustaw modele artykułów spożywczych w takim miejscu, aby wszystkie dzieci je
dobrze widziały. Jedno z dzieci wybiera dowolny artykuł (nie mówi, co to jest).
Pozostali muszą odgadnąć, w następujący sposób:
JĘZYK: mówienie i pisanie
TEMAT: jedzenie
Treści edukacyjne
zabawy językowe
rozszerzanie słownictwa
Cele
- rozpoznawanie słów, występujących w środowisku dzieci
- słownictwo związane z pożywieniem
Ćwiczenia
Rozdaj dzieciom kartki papieru podzielone na osiem kwadratów.
Pokaż uczniom modele artykułów spożywczych. Zapisz nazwę każdego
na tablicy. Dzieci wybierają osiem z nich i wpisują w kwadraty.
GRUPA WIEKOWA: 3 do 8 lat
- Włóż wszystkie modele do torby. Wyjmuj po jednym, głośno podając
nazwy. Dzieci wykreślają na swoich kartkach usłyszane słowo (jeśli akurat
je zapisały). Gra kończy się, gdy jedno z dzieci będzie miało skreślone
wszystkie słowa.
To ćwiczenie można wykorzystać do nauki obcego języka.
11
JĘZYK: mówienie i pisanie
TEMAT: jedzenie
Treści edukacyjne
zabawy językowe
rozszerzanie słownictwa
aktywny udział w sytuacjach dnia codziennego, wymagających
komunikacji
Cele
- zależność między językiem pisanym a mówionym
- rozumienie tekstu pisanego
- słownictwo związane z pożywieniem
- normy zachowania, zasady koegzystencji
Ćwiczenia
Ustaw artykuły spożywcze na środku sali. Wybierz jedno dziecko, które
odegra rolę sprzedawcy i kilkoro „kupujących”. Wręcz kupującym listy zakupów
i koszyki lub siatki.
- Przećwicz zwroty grzecznościowe: Dzień dobry!; Poproszę o ...; Dziękuję.;
Do widzenia!; itp.
To ćwiczenie można wykorzystać do nauki obcego języka.
12
GRUPA WIEKOWA: 3 do 8 lat
- Dzieci odczytują listę zakupów i dokonują zakupów. Sprawdź, czy kupiły
właściwe artykuły.
JĘZYK: mówienie
TEMAT: jedzenie
ŚRODEK WYRAZU: muzyka
Treści edukacyjne
zabawy językowe
rozszerzanie słownictwa
poznawanie różnych rodzajów pożywienia
podstawowe umiejętności muzyczne
Cele
- słownictwo związane z pożywieniem
- wykorzystanie podstawowych umiejętności językowych
- klasyfikowanie różnych rodzajów pożywienia
- muzyka, koordynacja ruchowa
Ćwiczenia
- Dzieci siadają w kręgu. Rozdaj każdemu jeden model artykułu
spożywczego. Razem z uczniami skanduj poniższe słowa, wyklaskując
rytm dłońmi lub klepiąc się w uda:
GRUPA WIEKOWA: 3 do 8 lat
Powtarzamy (klaśnij 2x)
nazwy… (klaśnij 2x)
jedzenia… (klaśnij 1x)
na przykład… (klaśnij 2x)
hamburger,… (klaśnij 2x)
Dzieci mówią nazwę trzymanego artykułu. Zabawę można przeprowadzić
zarówno z modelami jak i bez modeli. NIE JEST JASNE W WERSJI
ANGIELSKIEJ CO TRZEBA ROBIĆ?! TO NIE MA SENSU
- Dla odmiany można wybrać słowa z poszczególnych kategorii, np.:
·warzywa
·owoce
·orzechy i suszone owoce
·produkty pochodzenia zwierzęcego
·potrawy warzywne
·potrawy gotowane
·potrawy niegotowane
To ćwiczenie można wykorzystać do nauki obcego języka.
13
MATEMATYKA: liczenie
TEMAT: jedzenie
JĘZYK: mówienie
Treści edukacyjne
rozwiązywanie prostych zadań
rozszerzanie słownictwa
Cele
- dodawanie i odejmowanie
- wyjaśnianie sposobu, w jaki zostały przeprowadzone obliczenia
- słownictwo związane z pożywieniem
Ćwiczenia
- Przedstaw proste matematyczne zadania na dodawanie lub odejmowanie,
korzystając z modeli artykułów spożywczych:
przykład nr 30690
• Na talerzu leżały 4 frytki, Piotrek zjadł 2. Ile zostało frytek?
• Tata przygotował warzywa do kanapek: 3 liście sałaty i 2 plasterki pomidora.
Ile to jest razem?
• Na podwieczorek mama dała mi 3 ciasteczka, ale zjadłem tylko 2. Ile zostało?
przykład nr 30812
• Poszłam do sklepu i kupiłam 8 owoców. W drodze do domu zjadłam 1 jabłko
i 1 banana. Ile zostało owoców?
• Poszłam do sklepu i kupiłam 9 marchewek. Po powrocie mam wzięła 1
marchewkę do surówki. Ile zostało?
Po rozwiązaniu zadań, poproś, aby dzieci przy pomocy modeli jedzenia
wyjaśniły, w jaki sposób liczyły.
14
GRUPA WIEKOWA: 3 do 8 lat
przykład nr 30681
• Jesteśmy w sklepie warzywnym. Kupiliśmy 6 truskawek, 2 brzoskwinie i
1 jabłko. Ile kupiliśmy razem owoców?
• W koszyczku było 6 truskawek. Tata zjadł 2, a brat 1. Ile zostało truskawek?
• Na podwieczorek mama przygotowała 2 brzoskwinie, 2 jabłka i 1 pomarańczę.
Ile owoców jest w sumie?
JĘZYK: mówienie i pisanie
TEMAT: jedzenie
EDUKACJA ZDROWOTNA: nawyki żywieniowe
Treści edukacyjne
wykorzystywanie różnych technik przy przetwarzaniu informacji
konstruktywny udział w sytuacjach dnia codziennego
poznawanie różnych rodzajów pożywienia
Cele
- korzystanie z różnych źródeł informacji na piśmie
- zbieranie i przetwarzanie danych
- klasyfikowanie różnych rodzajów pożywienia
Ćwiczenia
GRUPA WIEKOWA: 3 do 8 lat
Rozdaj każdemu dziecku po jednym modelu i kartkę z poniższą tabelą.
Uczniowie wstawiają krzyżyki lub wpisują informacje w rubryki w zależności
od artykułu spożywczego, który otrzymały.
Nazwa jedzenia:
Kolor:
Pochodzenie roslinne
Pochodzenie zwierzece
Jedzenie gotowane
Jedzenie niegotowane
Owoc
Warzywo
Mieso
Wedlina
Sniadanie
Obiad
Podwieczorek
Kolacja
Trzeba przechowywac w lodówce
Nie trzeba przechowywac w lodówce
- Zbierz wypełnione tabelki. Następnie wybierz jedną i odczytaj informacje
na niej zawarte. Uczniowie zgadują nazwę jedzenia (modele wszystkich
używanych w ćwiczeniu artykułów spożywczych muszą być wyeksponowane).
15
© Miniland, S.A. 2007
FRUTAS Y HORTALIZAS
www.miniland.es