KOSZTORYS

Komentarze

Transkrypt

KOSZTORYS
SCHODY
WEJŚCIOWE DO BUDYNKU
KOSZTORYS
Strona 1
Opis
1. ROBOTY
J.m.
Ilość
ROZBIÓRKOWE
1 .KNR 4-04 0302-0200
Rozebranie betonowych i żelbetowych ław,stóp i
1 m3
15,4700
1 m3
5,6600
1 m3
5,6600
1 m3
0,4500
1 m3
5,4100
1 t
0,0200
1 m3
3,7300
1 m2
8,1600
1 m2
8,6700
1 t
0,2000
1 m2
14,4200
1 m2
9,4200
fundamentów pod maszyny. Betonowe o gr.(wys) do 100 cm
2. WYKOPY
2 . K N R 4-01 0102-0300
Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m
w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dna do 1,5 m i
głęb.do 1,5 m. kat.gruntu IV
3 . KNR 4-01 0108-0700
Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi, na odl.do 1 km
3. STAN
kat.gr.IV
SUROWY
4 KNR 2-02W 1103-0100
Podkłady z materiałów sypkich. Podkłady z pospółki w
budownictwie mieszk i użytecz.publicznej, na podłożu
gruntowym
5 . KNR 2-02 0202-0100
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do
0,6 m
6 . KNR 2-02 0290-0101
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych
gładkich o średnicy 8-14 mm
7 KNR 2-02W 0101-0500
Fundamenty z cegieł, kamienia i bloczków betonowych.
Fundamenty z bloczków betonowychna zaprawie
cementowo-wapiennej
8 KNR 2-02W 0219-0200
Schody betonowe i żelbetowe. Schody żelbetowe proste na
płycie grubości 8 cm
9 KNR 2-02W 0217-0200
Płyty żelbetowe stropów i dachów. Płyty stropowe płaskie grubość płyty 15 cm
10 KNR 2-02W 0259-0201
Przygotowanie i montaż zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji
żelbetowych elementów budynków i budowli, z prętów
stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 8-10 m m
11 .KNR 2-02W 0902-0100
Tynki zwykłe kategorii III. Tynki na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych(balkony, loggie), wykonywane
ręcznie
4. ELEMENTY
12 . KNR 0-12
WYKOŃCZENIA
1121-0100
Okładziny schodów z płytek układanych na klej.
Przygotowanie podłoża
Cena*
Wartość
Strona 2
J.m.
Opis
Ilość
13 KNR 0-12 1121-0500
Okładziny schodów z płytek układanych na klej. Okładzina z
1 m2
9,4200
1 m
9,8000
1 m
12,1800
1 m
12,1800
1 m
12,0000
1 m
32,6000
płytek o wymiarach 30x30cm- układanie metodą zwykłą
PŁYTKI
ANTYPOŚLIZGOWE
14 . KNR 0-12 1122-0500
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej. Cokoliki na
schodach z płytek układanych metodą kombinowaną-wys. 15
cm. -bez przycinania płytek
15 KNR 0-12 1122-0200
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej. Cokoliki na
schodach z płytek układanych metodą kombinowaną-wys. 15
cm. -przygotowanie podłoża
16 KNR 0-12 1122-0800
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej. Cokoliki na
schodach z płytek układanych metodą kombinowaną-wys. 15
cm. -z przycinaniem płytek
17 KNR 0-12 1122-0400
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej. Cokoliki na
schodach z płytek układanych metodą kombinowaną-wys. 10
cm. -bez przycinania płytęk
Z KAPINOSEM
NA
OBRZEŻACH
18 KNR 2-02W 1209-0200
Balustrady tarasowe, balkonowe i okienne. Balustrady z
pochwytem stalowym balkonowe proste Z STALI I
KSZTAŁTOWNIKÓW
NIERDZEWNYCH
19 KNR 0-23 0933-0100
Wyprawa elew cienkowarstwowa z akryl.tynków
100 m2
0,1442
100 m2
0,1442
dekor.CERMIT N 200 (nakrap.) lub CERMIT R200 (rustyk.).
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
20 .KNR 0-23 0933-0200
Wyprawa elew.cienkowarstwowa z akryl.tynków
dekor.CERMIT N 200 (nakrap.) lub CERMIT R200 (rustyk ).
Wykonanie cienkowarstw.wyprawy z tynku akrylowego
ATLAS CERMIT N 200.ogrub. 2 m m na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych
5. UTWARDZENIE
POLBRUKIEM
21 KNR 0-11 0317-0101
Nawierzchnie z POLBRUKU na podsypce cementowo -
1m2
264,0000
1 m2
264,0000
1 m3
13,0000
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. Polbruk grubości
80 mm typu. 10. podsypka grubości 50 m m (kostka w m2)
22 KNR 4-01 0101-0300
Roboty wstępne i przygotowawcze. Zerwanie nawierzchni
jednowarstwowej, z płyt chodnikowych
23 KNR 4-01 0108-0500
Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi, na odl.do 1 km
kat.gr.I-II
Razem
*
Cena jednostkowa pozycji jest wynikiem podzielenia wartości pozycji przez ilość robót.
Cena*
Wartość

Podobne dokumenty