Profil kandydata na staż zawodowy Jolanta Drożdżal

Komentarze

Transkrypt

Profil kandydata na staż zawodowy Jolanta Drożdżal
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa w projekcie
Profil kandydata na staż zawodowy
do projektu pt. „Dołącz do aktywnych”
realizowanego przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
I. Dane osobowe
Jolanta Drożdżal
Imię iMiejsce
Nazwisko
II. Oczekiwania dotyczące stażu zawodowego
Poszukiwany
pracodawca
na zdjęcie
Nowa Sarzyna / Leżajsk / Rzeszów
Siedziba
Branża
Salony Urody / Fryzjerstwo / Administracja
Stanowisko pracy
Nazwa stanowiska
Fryzjer / Pracownik biurowy
Fryzjer- strzyżenie damskie i męskie, modelowanie fryzur,
farbowanie włosów, balejaż, trwała ondulacja
Główne zadania
Pracownik biurowy- obsługa klientów, obsługa komputera i
urządzeń biurowych, wykonywanie prac biurowych
Oczekiwania wobec programu
stażu
Zdobycie nowego doświadczenia, podnoszenie swoich kwalifikacji
zawodowych, możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu.
III. Posiadany potencjał
Wykształcenie
Poziom wykształcenia
Kierunek
wyższe magisterskie (tytuł magistra, lekarza lub równorzędny)
X wyższe zawodowe (tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny)
X policealne
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne
podstawowe
Fryzjerstwo / Zarządzanie
Projekt pt. „Dołącz do aktywnych”
umowa nr UDA-POKL.06.01.01-18-202/09-00
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR), ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
tel./fax 17 242 79 08, e-mail: [email protected], www.lsr.pl
Strona 1 z 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Specjalizacja
Zarządzanie firmą
Zawód wyuczony
Technik fryzjerstwa z wizażem i stylizacją
Doświadczenie zawodowe
Miejsce pracy/stażu
Salon fryzjerski
Opis zadań wykonywanych
Strzyżenie damskie i męskie; modelowanie fryzur; farbowanie włosów
Szkolenia i certyfikaty
Szkolenia:
Certyfikat firmy DUCASTELL w zakresie stosowania produktów i
technik koloryzacji.
Certyfikaty:
Języki obce
Poziom znajomości języków
X j. angielski słabo 1 2 3 4 5 biegle
X j. niemiecki słabo 1 2 3 4 5 biegle
j. francuski słabo 1 2 3 4 5 biegle
inny jaki? .................................
Prawo jazdy
A XB
Kategoria
C
D
T
BE
CE
Znajomość programów komputerowych
Nazwa programu – poziom
znajomości (słabo, dobrze, bardzo
dobrze)
Znajomość programu Microsoft Office – dobrze
Znajomość obsługi Internetu - dobrze
Dodatkowe informacje
Zainteresowania (np. hobby),
aktywność (np. społeczna),
przynależność do organizacji itp.
Moda, Fryzjerstwo, Sport, Muzyka, Bankowość
Projekt pt. „Dołącz do aktywnych”
umowa nr UDA-POKL.06.01.01-18-202/09-00
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR), ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
tel./fax 17 242 79 08, e-mail: [email protected], www.lsr.pl
Strona 2 z 2
DE
brak

Podobne dokumenty