szkolny projekt edukacyjny pod hasłem „wielki papież i święty

Komentarze

Transkrypt

szkolny projekt edukacyjny pod hasłem „wielki papież i święty
SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY
POD HASŁEM
„WIELKI PAPIEŻ I ŚWIĘTY CZŁOWIEK”
Projekt edukacyjny będzie składał się z powiązanych ze sobą różnorodnych działań,
realizowanych w ciągu wielu dni na terenie szkoły, miasta i kraju.
I UCZESTNICY PROJEKTU
1. Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I -VI Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Szamotułach
2. Rodzice
3. Nauczyciele
II CELE PROJEKTU
Cel główny:
Przybliżenie postaci Papieża Polaka, przygotowanie do kanonizacji;
Cele szczegółowe:
Budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża – Polaka;
Dziękczynienie Bogu za jego beatyfikację i kanonizację;
Poznanie miejsc związanych z życiem Karola Wojtyły w Polsce.
Integrowanie społeczności szkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców.
Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć: radość
z powodu kanonizacji;
Kształtowanie postaw chrześcijańskich na podstawie nauk Jana Pawła II;
Poznanie i śpiewanie piosenek tematycznych;
Doskonalenie sprawności manualnych przez wykonanie elementów dekoracji oraz prac
plastycznych o Ojcu Świętym;
Udział w Rajdzie Papieskim, danie świadectwa i przypomnienie o wielkim Polaku;
III TERMIN REALIZACJI
Od stycznia do 27 kwietnia 2014r.
IV PLAN DZIAŁAŃ
Lp.
Plan działań dla klas O- III
Termin
Odpowiedzialni
1.
Zapoznanie uczniów z założeniami projektu,
przedstawienie działań.
do 31.01.2014r.
nauczyciele religii
2.
Czytanie na zajęciach z wychowawcami i
katechetami wybranych wierszy, fragmentów
prozy, anegdot związanych z naszym Papieżem.
III/IV
wychowawcy ,
katecheci
Odwiedzanie pomnika Jana Pawła II przy
Kolegiacie , zapalenie zniczy, modlitwa.
Projekcja filmu animowanego „Jan Paweł II –
historia Papieża Polaka”.
 Konkurs plastyczny dla oddziałów
przedszkolnych – „Jan Paweł II – nasz Papież”
( wyklejanka).
 Konkurs plastyczny dla klas pierwszych –
„Papież w oczach dzieci”.
 Konkurs plastyczny dla klas drugich –
„ Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”.
 Konkurs plastyczny dla klas trzecich –
„ Jan Paweł II – Papież dialogu”.
Każdy wychowawca przekazuje prace do zastępcy
dyrektora, komisja wybiera z każdej klasy
5 najlepszych prac.
Ogłoszenie wyników konkursu 24.04.2014r.
02-08.04.14r.
nauczyciele religii
III/IV
katecheci
Do 31.03.2014r.
wychowawcy
klas I-III
i oddziałów
przedszkolnych;
Konkurs na najładniejszą klasową gazetkę
o Janie Pawle II.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 08.04.2014 r.
Komisja dokona przeglądu gazetek i wyłoni
zwycięzców.
Wyniki zostaną ogłoszone 24.04.2014 r.
Rajd Papieski
Start- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Sycynie
Meta –Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach
do 07.04.2014r.
3.
4.
5.
6.
7.
Skład komisji:
A. Masłowska
A. Kłaczkiewicz
J. Albert
N. Olejnik
26.04.14 r.
Skład komisji:
A. Masłowska
A.Kłaczkiewicz
E. Lewicka
M. Dyzert
M. Sujak ,
M. Skwara,
E. Szymańska,
D. Schmidt,
A. Wieczorek;
8.
Koncert słowno-muzyczny
pt. „Z Wadowic do nieba” przygotowany
przez kl. II a, chór „Triola”, kółko recytatorskie
i nauczycieli.
Wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły biorą
udział w koncercie wraz z Rodzicami, Dziadkami
i Rodzeństwem. ZAPRASZAMY!
25 kwietnia 2014 r.
godz. 17.00
Kolegiata
Szamotulska
L. Orlik,
I. Górecka,
A. Kłaczkiewicz,
E. Szymańska,
M. Wołyńska
Lp.
Plan działań dla uczniów klas IV-VI
Termin
Odpowiedzialni
1.
Przygotowanie albumów i plakatów
tematycznych.
Wystawa książek, albumów, pamiątek, plakatów
związanych z Janem Pawłem II.
Rajd Papieski (pieszo-rowerowy):
Start- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Sycynie
Meta –Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach
Wyjazd autokarami do Sycyna:
I grupa- 8.40
II grupa – 9.00
Grupy rowerowe –ustalają godziny z opiekunem.
Czytanie na lekcjach języka polskiego wierszy ,
fragmentów prozy, anegdot związanych z Ojcem
Świętym. Nauka na pamięć dowolnego
fragmentu. Recytacja na kolejnych zajęciach.
Wykonanie gazetki o Janie Pawle II – konkurs ;
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 08.04.2014r.
Komisja dokona przeglądu gazetek i wyłoni
zwycięzców.
Wyniki zostaną ogłoszone 24.04.2014r.
Odwiedzanie pomnika Jana Pawła II przy
kościele, zapalenie zniczy, modlitwa.
Konkurs wiedzy „Jan Paweł II – papież z Polski”
dla klas IV- VI
Wycieczka do Wadowic klasy VI d i IV c
Do 10.04.2014r.
katecheci
24.04.2014r.26.04.2014 r.
I. Chamera,
E. Lewicka;
M. Sujak,
E. Szymańska,
M. Wołyńska;
Przygotowanie wystawy prac plastycznych
/parter szkoły, Kolegiata/
24/25.04.2014r.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
nauczyciele poloniści
III/IV
Do 07.04.2014r.
02- 08.04.14r.
do 31.04.2014r.
kwiecień
2014r.
Skład komisji:
A. Masłowska
A. Kłaczkiewicz
E. Lewicka
M. Dyzert
nauczyciele religii
B. Trochimowicz
I. Chamera
V. Dobak,
W. Kulik;
K. Beger,
P. Niewiada,
J. Dłużewska,
J. Konieczna,
A. Halamska;
10.
Koncert słowno-muzyczny
pt. „Z Wadowic do nieba” w wykonaniu
kl. II a, chóru „Triola”, kółka recytatorskiego
i nauczycieli.
Wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły biorą
udział w koncercie wraz z Rodzicami,
Dziadkami i Rodzeństwem.
ZAPRASZAMY!
25 kwietnia 2014 r.
godz. 17.00
Kolegiata
Szamotulska
L. Orlik,
I. Górecka,
A. Kłaczkiewicz,
E. Szymańska,
M. Wołyńska

Podobne dokumenty