spis treśœci - e

Komentarze

Transkrypt

spis treśœci - e
,/4.)#47/-/23+)%
,/4.)#47/-/23+)%
jednej ręki. Co prawmożna wymienić na palcach
budowie kolejnych lotda od kilku lat mówi się o
ale obserwując
niskowców dla rosyjskiej marynarki,
z budową znaczproblemy i opóźnienia związane
okrętów (np. okrętu deprostszych
i
mniejszych
nie
10/2012) należy wątsantowego Iwan Grien, NTW
w perspektywie
pić w realność takich projektów
najbliższych 20 lat.
sytuacja w dziedziRównie beznadziejna jest
zrezygnowano z inwenie lotnictwa pokładowego:
Su-33 – Su-33KUB,
wersję
wą
dwumiejsco
w
stowania
końca programu konnie doprowadzono nawet do
pełnowartościowe mawersji szturmowych Su-25 w
i przetestowaszyny pokładowe, choć zbudowano
skrzydłami. Mgliste zano prototyp ze składanymi
pokładowej wersji
powiedzi dotyczące stworzenia
nowej generacji T-50
wielozadaniowego myśliwca
odległej przyszłodotyczą w najlepszym przypadku
 Lotniskowiec Liaoning w morzu,
na pokładzie widoczny wóz straży
pożarnej, a więc podczas tej
misji były najprawdopodobniej
planowane operacje lotnicze.
 Marynarze pododdziału
Wojennej
reprezentac yjnego Marynarki
Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej
nadbudówka okrętu.
na pokładzie Liaoninga, w tle
Tomasz szulc ]
 Liaoning od rufy, jeszcze przy nabrzeżu
wyposażeniowym stoczni w
0
o upadku ZSRR Wojenno-M
orskoj Fłot Rosii
radzieckie
Związek Radziecki z wielkim
przejął niemal wszystkie większe
budująca w mipółwiecza,
okręty, ale jedyna stocznia
wysiłkiem na przestrzeni
znalazła się na
,
nionej epoce okręty lotnicze
od lat 40. do 80. XX wieku
wstrzyNa dodatek władze Rosji niemal
morską.
Ukrainie.
potęgę
swoją
tworzył
doszło do bezprefinansowanie floty, przez co
U schyłku swego istnienia mały
świata procesu samolikwistatus cedensowego w historii ej marynarki wojennej.
osiągnął w tym zakresie
dacji potężnej i nowoczesn
supermocarstwa, choć nigdy Jedyny lotniskowiec (oficjalnie zawsze klasyfikowa
zonym, ny jako ciężki krążownik lotniczy) utrzymano w linii,
nie dorównał Stanom Zjednoc
(sic!)
ą był brak ale brak odpowiedniej infrastruktury lądowej e
a główną tego przyczyn
ne kotwiczeni
wców. wymusił jego niemal nieprzerwa
lotnisko
ych
więkrtościow
pracować
pełnowa
ie na redzie, gdzie non stop musiało nych, co doproPostępy Rosjan w tej dziedzin
urządzeń, w tym energetycz
y mniej szość
były powolne, a pierwsz
wiec
więcej klasyczny lotnisko
1990 r.
od
okazałości przy nabrzeżu stoczni.
całej
Tbilisi,
w
Liaoning
11435

(projekt
Sojuza
Admirał Fłota Sowieckowo
do służby
Kuzniecow) udało się wcielić
ZSRR.
dopiero u schyłku istnienia
ami
samolot
z
było
lepiej
Trochę
w latach
pokładowymi, gdyż już
maszyny
ie
radzieck
wieku
ub.
80.
tak dobre,
były
o
lądoweg
ia
bazowan
że bez trudu można je było
Postąpiono
przekształcić w pokładowe.
,
tak z trzema typami maszyn
pokładowy
z których tylko Su-33, czyli
seryjnie,
wany
produko
był
Su-27
larzy.
egzemp
liczbie
j
znikome
w
choć
6 6
Dalian.
snego zużycia. Obecnie
wadziło do ich przedwcze
bardzo wyeksploatowaAdmirał Kuzniecow jest już
pokładowych,
ny, to samo dotyczy jego samolotów
kapitalnemu remonz których tylko kilka poddano
cji. Nawet dostęp
moderniza
ej
towi i ograniczon
NITKA, umożliwiającedo ośrodka szkoleniowego
u z pokładu lotgo szkolenie pilotów w operowani
gdyż i on znajduje się
niskowca, jest ograniczony,
na Ukrainie (patrz NTW 10/2010).
eksploatacji lotnisWyniki dwudziestoletniej
marynarze i lotnieliczni
e:
kowca nie są imponując
nie, gdyż okręt
nicy zdobyli niewielkie doświadcze
ł w rejsach szkoletylko sporadycznie uczestniczy
ch. Te ostatnie
niowych, nie mówiąc o operacyjny
Enterprise! Konkluzja
by na atomowym lotniskowcu
przez najbliższych kilkajest prosta – Rosja nie ma i
miała ani lotnictwa
naście/kilkadziesiąt lat nie będzie
w.
pokładowego, ani lotniskowcó
linia ewoZupełnie nieoczekiwanie radziecka
pokładowych ma
lucji lotniskowców i samolotów
ać powstaniem konszansę rozwinąć się i zaowocow
kimi. Stanie się
strukcji, konkurujących z amerykańs
Chińczycy
Gdy
Chinach!
w
a
tak jednak nie w Rosji,
ciężkie krążowniki lotkupowali wycofane ze służby
wątpliwości, że w najnicze Kijew i Minsk, nikt nie miał
 Prezydent Hu Jintao wręcza
banderę dowódcy Liaoninga.
będą mogły startości choćby dlatego, że z pokładu
mocniejszymi silnikawać tylko samoloty z nowymi,
ć i wdrożyć do promi, a tych nie da się dopracowa
dziesięciu lat. Jedynym
dukcji w ciągu najbliższych
nym seryjnie samodostępnym obecnie, produkowa
(9.41/47), opracolotem pokładowym jest MiG-29K
Wojennej Indii na bazie
wany na zlecenie Marynarki
znacznie nowocześniejMiG-ów-29M i SMT. Jest on
(9.31) z końca lat 80.
MiG-a-29K
o”
szy od „pierwszeg
nadal modernizapozostaje
tego
mimo
ale
wieku,
XX
płatowca, który w aplicją ponad trzydziestoletniego
tylko jedną zalekacjach pokładowych ma właściwie
Rosji zapowiedziały
tę – niewielkie wymiary. Władze
K i budowę nowego
już zakup partii 24 MiG-ów-29
Morzem Barentsa, ale
ośrodka szkolenia pilotów nad
budowa ośrodsię
zakończy
Zanim
to pusty gest.
piloci, Kuzniecow bez
ka i przeszkolą się w nim nowi
ji będzie nadageneralnego remontu i modernizac
enia MiG-ów-29
wał się na złom. Wizja rozmieszcz
zupełnie absurdalna –
na nowym lotniskowcu jest
miała prawie 60 lat! To
ich konstrukcja będzie wtedy
do służskierować
Swordfishe
e
tak, jakby dwupłatow
już tylko na muzea lub
lepszym razie nadają się one
ich los w Chinach. Gdy
parki rozrywki, i taki też był
firma Chong Lot Travel
w 1998 r. prywatna chińska
budowanego w NikołaAgency Ltd. kupiła kadłub
o lotniskowca Warjag
jewie drugiego radzieckieg
że nikt nie zdoła prze(proj. 11436) wydawało się,
ej stali w cokolwiek, nakształcić tej góry zardzewiał
był oficjalny cel transwet w park rozrywki, bo taki
jest jednak poddaakcji. Kiedy okazało się, że okręt
stoczni w Dalian, nadal
wany remontowi w wielkiej
że może chodzić
nie brano na świecie pod uwagę,
0 2 / 2 0 1 3
6 7
0 2 / 2 0 1 3
W TYM NUMERZE:
Nowožci z kraju i ze žwiata ............................................................... 4
marcin chała, andrzej Nitka, Łuksza Pacholski, Jakub Palowski
Z życia Grupy Bumar . ............................................................................. 9
2/2013 (261)
Potęga morska
66 Związku Radzieckiego
odradza się
w... Chinach! lotnictwo morskie
Od ponad półtora roku trwają próby morskie pierwszego chińskiego lotniskowca Liaoning, któremu wcześniej nie dane było stać się Wariagiem
pod banderą WMF ZSRS, czy Rosji. Ostatnio rozpoczęły się na jego pokładzie pierwsze próby samolotów jego przyszłej grupy lotniczej. Biorące
w nich udział myśliwce J-15 także mają sowiecki rodowód i w prostej linii
wywodzą się z Su-33, służących na pokładzie jedynego rosyjskiego lotniskowca Admirała Kuzniecowa. TOMasz szulc
NowoŹci obrony przeciwlotniczej
cz. I Rosja
Głos w dyskusji na temat nowej struktury parku
samochodowego Sił Zbrojnych RP cz. I .................................... 20
10
Jarosław Brach
„Miękka” młodzież Syjonu . ............................................................. 28
Robert Czulda
Tropiciele drogowych pułapek wybuchowych . ................ 34
JERZY GARSTKA
SHOT Show 2013 ......................................................................................... 40
Bartosz Szołucha/Equipped.pl
W poszukiwaniu następcy hełmu wz. 2005
i hełmofonu „gustlika” . .................................................................... 48
Michał Sitarski
Nowe szaty SW-4 .................................................................................. 52
Maciej Szopa
SSBN X, czyli zmierzch nad Ohio
82
obrona przeciwlotnicza
Rok 2012 nie obfitował w żadne przełomowe premiery na światowym rynku szeroko pojętych systemów obrony przeciwlotniczej, niemniej nowości nieco niższej rangi bynajmniej nie
brakowało. Na łamach tego i kilku następnych numerów NTW omówimy światowe nowości
w tej sferze. Zaczynamy od Rosji. MIROSLAV GYŰRÖSI
Udany start roku dla C-295M ........................................................... 56
łUKASZ PACHOLSKI
Nowy chiński samolot transportowy Yun-20 ........................... 60
Tomasz Szulc
Kto pierwszy, ten lepszy – wyprzedaż
portugalskich F-16 do Europy Źrodkowej . ............................. 62
Łukasz Pacholski
Nowoczesne pojazdy podwodne płetwonurków ................. 78
Michał Sitarski
okręty wojenne
Systemy przeciwminowe Thalesa a Kormoran II ............. 86
Maksymilian Dura
Jak kupić aby nie kupić, czyli historia przetargu
na bezzałogowce dla Marynarki Wojennej ........................... 92
Maksymilian Dura
Pod koniec ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych zainicjowano program, którego celem jest zaprojektowanie i budowa nowych atomowych okrętów podwodnych uzbrojonych
w międzykontynentalne pociski balistyczne, które mają stać się następcami, pozostających
od 30 lat w służbie, jednostek typu Ohio. ŁUKASZ PACHOLSKI
0 2 / 2 0 1 3
0 3