INS-01-001 : PRZEDMIAR ROBÓT

Komentarze

Transkrypt

INS-01-001 : PRZEDMIAR ROBÓT
Załącznik nr 12
INS-01-001 : PRZEDMIAR ROBÓT
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej nr 1A w Chodzieży polegająca na zmianie sposobu ogrzewania
Poz
Symbol
DZIAŁ 1
Nazwa
Jedn
Ilość
CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1. KNR 401-12-05-01-00
2. KNR 404-01-05-04-00
Zerwanie starych tapet - skrobanie ścian
Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
1) Podział mieszkania
3. WKNR W401-03-53-04-00
4. KNR 404-05-04-06-00
1) Pokój
2) Kuchnia
3) Korytarz
5. KNR 404-05-04-03-00
1) Łazienka
6. KNR 404-05-04-07-00
1) Pokój
7. KSNR S002-10-03-03-00
8. KNR 401-03-20-02-00
(1,91*2,60)+(0,20*2,60)+(0,60*2,60)+(0,20*2,60)+(0,60*2,60)+(2,51*2,60)
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej
7,73
8,86
10,09
Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych
4,22
Rozebranie posadzki z paneli
10,59
Ościeżnica stalowa FD-8
Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2
9. KSNR S002-10-02-01-01
10. KNNR N002-17-02-02-03
1) Wejście do kuchni
2) Przejście z kuchni do
3) Wejście do lokalu
4) Wejście do łazienki
5) Podział wewnętrzny
13. KNR 202-01-60-01-00
14. KNNR N003-03-04-01-01
Skrzydło drzwiowe wewn fabr wykończone pełne oklej folią
Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykłe 2-warstwowe z pokryciem obustronnym
szer 150mm
3,90*2,60-(0,90*2,10)
Izolacja z folii pcv ścianek gipsowo-kartonowych obustronnie
3,90*2,60-(0,90*2,10)
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie cemwapiennej M-4
0,45*1,10
0,25*2,60
1,55*2,60-(0,90*2,10)
1,86*2,60-(0,90*2,10)
4,45*2,60
Ułożenie nadproży prefabrykowanych żurawiem
Wykucie wnęki w ścianie z cegły z otynkowaniem na zaprawie cementowo-wapiennej
1) Nowe otwory drzwiowe
15. KNNR N003-03-03-01-00
1) Przewód spalinowy - piec
2) Przewód spalinowy - piec
3) Łazienka
16. KNR 202-08-03-03-00
1) Wejście do kuchni
2) Przejście z kuchni do
3) Wejście do lokalu
4) Wejście do łazienki
5) Podział wewnętrzny
17. KNR 202-08-03-06-00
1) Miejsca po rozbiórce
18. KNR 202-08-22-06-00
1) Łazienka prysznic i
2) Kuchnia zlewozmywak
3) Łazienka prysznic i
4) Kuchnia zlewozmywak
19. KNR 202-11-34-02-01
3*(0,20*0,20*0,15)
Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
(0,15*0,30*0,30)+(0,30*0,30*0,48)
0,25*0,25*0,40
0,30*0,30*0,48
Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie
(0,45*1,10)*2
(0,25*2,60)*2
2*(1,55*2,60)-2*(0,90*2,10)
2*(1,86*2,60)-2*(0,90*2,10)
2*(4,45*2,60)
Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonany ręcznie
(2,51*0,15)+(0,60*0,15)
Licowanie ścian płytki glazurowane 15x15 cm
2*(2,20*1,00)+(0,80*1,50)
0,50*1,50
2*(2,20*1,00)+(0,80*1,50)
0,50*1,50
Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT
1) Podział pokoju
11. PKZ 1907-01-05-02-00
1) Podział pokoju
12. KNR 202-01-21-03-03
m2
m2
122,693
15,652
szt
m2
15,652
3,000
26,680
7,730
8,860
10,090
4,220
4,220
10,590
10,590
5,000
8,000
m2
m2
5,000
8,250
szt
m2
m2
m2
m2
8,250
8,250
8,250
17,801
metr
m3
0,495
0,650
2,140
2,946
11,570
6,300
0,018
m2
m3
m2
m2
m2
m2
0,018
0,125
0,057
0,025
0,043
35,602
0,990
1,300
4,280
5,892
23,140
0,467
0,467
12,700
5,600
0,750
5,600
0,750
92,610
20. KNR 202-11-34-01-01
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT
m2
30,083
21. KNR 202-20-12-01-00
Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m2
m2
92,610
1) Wejście do kuchni
2) Przejście z kuchni do
3) Komunikacja
4) Wejście do łazienki
5) Pokój
6) Łazienka
7) Kuchnia
8) Łazienka
22. KNR 202-20-14-01-00
(0,45*1,10)*2
(0,25*2,60)*2
3*(1,55*2,60)-4*(0,90*2,10)+2*(1,96*2,60)-(1,00*1,50)
2*(1,86*2,60)-2*(0,90*2,10)
2*(4,45*2,60+2,51*2,60)-2*(1,50*1,50)-(0,90*2,10)
2*(2,10*2,60)+(1,86*2,60)-(1,00*1,50)-2*(2,20*1,00)-(0,80*1,50)
2*(1,91*2,60)+(2,60*2,60+2,90*2,60)-(0,90*2,10+1,00*1,50)
(1,83*2,60)+(1,93*2,60)+(1,85*2,60)+(1,85*2,60)-(0,90*2,10+2,20*1,00+2,20*1,00+0,80*1,50)
m2
Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m2
0,990
1,300
13,222
5,892
29,802
8,656
20,842
11,906
30,083
23.
24.
25.
26.
1) Miejsca po rozbiórce
2) Łazienka sufit
3) Kuchnia sufit
4) Pokój sufit
5) Komunikacja sufit
6) Łazienka
KNR 202-15-05-03-00
1) Sciany
2) Sufity
KNR 202-15-05-05-00
1) Podział pokoju
KNR 401-12-12-02-00
KNR 202-11-18-03-51
1) Łazienka
2) Łazienka
3) Kuchnia
4) Kuchnia
5) Komunikacja
27. KNR 202-11-13-03-00
1) Pokój
28. KNR 202-11-13-06-00
1) Pokój
2) Kuchnia
3) Łazienka
4) Komunikacja
5) Łazienka
6) Kuchnia
29. KNNR N007-05-07-04-00
1)
DZIAŁ 2
(2,51*0,15)+(0,60*0,15)
2,10*1,86
8,05
11,16
3,03
3,47
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem
92,61
30,083
Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem
2*(3,90*2,60)-2*(0,90*2,10)
Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą
w pomieszczeniach do 10 m2
(2,10*1,86)+(0,15*0,90)
(1,83*1,85)+(0,15*0,90)+(0,15*0,60)
(1,85*2,35)+(0,15*1,05)
8,05
(1,55*1,96)+2*(0,90*0,15)
Posadzka z wykładzin tekstylnych rulonowych luzem
4,45*2,51
Listwy przyścienne PCW
4,45+4,45+2,51+0,50+0,90
1,91+4,50+4,50+1,91
2,10+1,00+0,70+0,30+1,20
1,96+0,23+0,83+0,15+0,50+0,20+0,50
1,85+1,85+1,83+0,15+0,60+0,40
1,85+1,85+2,35+0,70+0,65
Progi i listwy osłaniające
0,90+0,90+0,90+0,90
Demontaż termy gazowej z przewodem spalinowym - odzysk zdać do MZGM
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych fi 25
Kurek gazowy z końcówką do węża fi 15
Kurek gazowy przelotowy gwintowany fi 20
Kocioł 2-F kondensacyjny z palnikiem gazowym 24 KW
Filtr siatkowy kołnierzowy FS-1 fi 20
Przewód koncentryczny z kształtek fi 60/100 wyprowadzony ponad dach przez
przewód kominowy
Przewód koncentryczny z kształtek fi 60/100 wyprowadzony ponad dach przez ścianę
zewnętrzną - ocieplony
Dodatek za podejście odpływowe PP fi 32
Rurociąg kanalizacyjny PP klejony na ścianie budynku mieszkalnego fi 32
Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł
Przewody wentylacyjne aluminiowe prostokątne A1, do 55% udziału kształtek i
obwodzie do 400
8. WKNR W217-01-44-01-10
9.
10.
11.
12.
KNNR N004-02-11-04-00
KNNR N004-02-07-05-00
KNR 401-03-22-02-00
KNR 217-01-08-01-00
m2
m2
m2
m2
metr
metr
4,041
3,611
4,505
8,050
3,308
11,170
11,170
49,380
12,810
12,820
5,300
4,370
6,680
7,400
3,600
3,600
CPV 45333000-0: Roboty instalacyjne gazowe
1. KNNR N008-03-14-06-00
KNNR N004-03-08-02-00
KNNR N004-03-11-01-00
KNNR N004-03-12-02-00
KNNR N004-05-03-01-32
KNNR N004-05-26-02-10
WKNR W217-01-44-01-10
m2
0,467
3,906
8,050
11,160
3,030
3,470
122,693
92,610
30,083
16,500
16,500
6,000
23,515
szt
4,000
kmpl
szt
szt
szt
szt
szt
4,000
2,000
5,000
5,000
5,000
3,000
szt
1,000
szt
metr
szt
m2
5,000
5,000
4,000
3,000
13. KNNR N004-03-05-05-00
Rurociąg miedziany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych fi 22
metr
26,600
14. KNNR N004-03-05-03-00
Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych fi
15
Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych
metr
5,000
szt
6,000
15. KNR 215-03-05-01-00
DZIAŁ 3
CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
KNNR N004-04-04-03-20
KNNR N004-04-04-02-20
KNNR N004-04-04-01-20
KNNR N004-04-18-07-34
KNNR N004-04-18-07-37
KNNR N004-04-18-07-38
KNNR N004-04-18-07-39
KNNR N004-04-18-11-36
KNNR N004-04-18-11-38
KNNR N004-04-25-02-01
KNNR N004-04-11-04-60
KNNR N004-04-11-03-60
KNNR N004-04-12-05-01
KNNR N004-04-27-02-20
KNR 215-04-04-01-00
Rurociąg z rur PE-Xc-Al-PE zaciskanych na ścianach fi 32
Rurociąg z rur PE-Xc-Al-PE zaciskanych na ścianach fi 25
Rurociąg z rur PE-Xc-Al-PE zaciskanych na ścianach fi 20
Grzejnik stalowy 2 płytowy 22K/600/800
Grzejnik stalowy 2 płytowy 22K/600/1200
Grzejnik stalowy 2 płytowy 22K/600/1400
Grzejnik stalowy 2 płytowy 22K/600/1600
Grzejnik stalowy 3 płytowy 33K/600/1000
Grzejnik stalowy 3 płytowy 33K/600/1400
Grzejnik łazienkowy 800 W
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA fi 32
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA fi 25
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika TACO VENT
Zawór powrotny gwint do grzejników DANFOSS typ RLV fi 15
Próba szczelności instalacji CO w budynkach mieszkalnych na 1 urządzenie
metr
metr
metr
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kmpl
szt
16,000
104,000
118,000
3,000
2,000
2,000
6,000
1,000
3,000
2,000
6,000
4,000
19,000
19,000
19,000
16.
17.
18.
19.
20.
21.
KNR 215-05-12-01-00
KNR 216-13-20-06-20
KNR 216-13-20-05-20
KNR 216-13-20-04-20
KNR 215-04-15-06-30
ROB 999
Próba instalacji CO na gorąco z regulacją
Izolacja rury fi 32 otuliną gr 25 mm
Izolacja rury fi 25 otuliną gr 25 mm
Izolacja rury fi 20 otuliną gr 25 mm
Montaż głowicy termostatycznej RTS-R Everis
Kalkulacja własna - wykcie bruzd, zamurowanie, przebicia ścian (przejścia)
szt
metr
metr
metr
szt
r-godz
19,000
16,000
104,000
118,000
19,000
20,000
Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16
Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 20
Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 25
Izolacja rury fi 25 otuliną gr 30 mm
Izolacja rury fi 25 otuliną gr 9 mm
Izolacja rury fi 20 otuliną gr 30 mm
Izolacja rury fi 20 otuliną gr 9 mm
Izolacja rury fi 16 otuliną gr 30 mm
Izolacja rury fi 16 otuliną gr 9 mm
Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych fi 20
Wodomierz skrzydełkowy fi 20
Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 20
Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 15
Zawór fi 15
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA fi 20
Filtr do wody
Bateria umywalkowa ścienna M1306 fi 15
Bateria zmywakowa ścienna M1306 fi 15
Bateria natryskowa ścienna M1316 fi 15
Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PCW na uszczelkę na ścianie fi 110
Wymiana podejścia odpływowego kanalizacyjnego z PCW fi 50 na ścianie
Wymiana podejścia odpływowego kanalizacyjnego z PCW fi 110 na ścianie
metr
metr
metr
metr
metr
metr
metr
metr
metr
kmpl
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
metr
szt
szt
16,000
6,000
36,000
16,000
20,000
3,000
3,000
8,000
8,000
2,000
1,000
6,000
4,000
4,000
6,000
2,000
2,000
2,000
2,000
14,000
3,000
1,000
Demontaż i montaż ustępu
Demontaż i montaż zlewozmywaka blaszanego
Demontaż i montaż umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z PCW umywalka istniejąca z syfonem
Wymiana wanny na brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110
Rura wywiewna z PVC na uszczelkę fi 110
kmpl
szt
kmpl
1,000
1,000
1,000
szt
szt
szt
szt
1,000
3,000
1,000
2,000
DZIAŁ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
KNNR N004-01-11-01-50
KNNR N004-01-11-01-51
KNNR N004-01-11-02-50
KNR 216-13-20-05-20
KNR 216-13-20-05-00
KNR 216-13-20-04-20
KNR 216-13-20-04-00
KNR 216-13-20-03-20
KNR 216-13-20-03-00
KNR 215-01-08-02-00
KNR 215-01-18-01-01
KNR 215-01-07-02-00
KNR 215-01-07-01-00
KNR 215-01-12-01-30
KNR 215-01-12-02-30
KNR 215-01-12-02-70
KNR 215-01-15-01-00
KNR 215-01-15-01-01
KNR 215-01-15-01-02
KNNR N008-02-03-06-00
KNNR N008-02-08-05-00
KNNR N008-02-08-07-00
23. KNNR N008-02-18-03-00
24. KNNR N008-02-15-04-00
25. KNNR N008-02-16-02-02
26.
27.
28.
29.
KNNR N008-02-17-07-00
KNNR N004-02-11-01-00
KNNR N004-02-11-03-00
KNNR N004-02-13-05-00
CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
30. KNNR N004-02-07-01-00
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50
metr
12,000
31. KNNR N004-02-07-02-00
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 75
metr
5,000
32. KNNR N004-02-07-03-00
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 110
metr
6,000
33.
34.
35.
36.
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy na szafce
Umywalka wisząca na ścianie KOŁO NOVA z syfonem
Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900
szt
kmpl
kmpl
kmpl
1,000
1,000
1,000
1,000
KNNR N004-02-29-05-02
KNNR N004-02-30-02-04
KNNR N004-02-33-03-00
KNNR N004-02-32-02-03

Podobne dokumenty