Instrukcja obsługi Art. nr A0715 54 05 Przyrząd do pompowania kół

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi Art. nr A0715 54 05 Przyrząd do pompowania kół
Instrukcja obsługi Art. nr A0715 54 05
Przyrząd do pompowania kół
Instrukcja 1
Dla Waszego bezpieczeństwa
Bezpieczna praca narzędziem jest możliwa tylko wtedy, gdy przeczytacie Państwo dokładnie informacje zawarte w tej
instrukcji, a następnie będziecie je stosować w praktyce w czasie eksploatacji narzędzia.
Przed rozpoczęciem demontażu przyrządu do pompowania kół, należy odłączyć przyrząd od źródła zasilania
sprężonym powietrzem.
-Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy przyrząd jest sprawny i gotowy do pracy. Kiedy nie ma pewności, że
urządzenie jest sprawne lub posiada widoczne uszkodzenia ( np. rysy, pęknięcia) należy zaprzestać jego dalszej
eksploatacji lub usunąć powstałe uszkodzenie.
- Do naprawy stosować tylko oryginalne części zamienne Wurth.
- Zabronione jest dokonywanie samodzielnych zmian w konstrukcji narzędzia.
Dane techniczne
Przyrząd do pompowania kół
Art. nr
A0715 54 05
Czynnik roboczy
powietrze
Waga
0,9 kg
Zakres manometru
0-12 bar
Max. ciśnienie robocze
16 bar
Temperatura pracy
5º C - + 40º C
Określenie zakresu stosowania
Przyrząd do pompowania kół przeznaczony jest do kontroli ciśnienia w ogumieniu, pompowania opon oraz
wypuszczania powietrza z opon. Urządzenie może pracować tylko wtedy, gdy jest przyłączone do źródła sprężonego
powietrza, dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze wynosi 16 bar, instalacja sprężonego powietrza musi być
wyposażona w zawór bezpieczeństwa. Każde inne użycie będzie uważane za niezgodne z przeznaczeniem.
Uruchomienie
- Przyłączyć przewód zasilający w sprężone powietrze o średnicy 6 mm z szybkozłączką 2.
- Praca narzędziem jest możliwa tylko wtedy, gdy zasilane powietrze jest suche i wolne od skroplin.
Instrukcja 2
Elementy przyrządu do pompowania kół
1. Manometr
2. Szybkozłączka (gwint przyłącza M18x1)
3. Dźwignia sterująca
4. Adapter zaworu
5. Przewód pneumatyczny
6. Śruba mocująca ( gwint przyłącza M18x1)
7. Uchwyt do mocowania
Wskazówki dotyczące pracy
● Przed pompowaniem opony należy ustalić jaka powinna być prawidłowa wartość ciśnienia w oponie
i pamiętać aby nie przekraczać tej wartości.
● Zamocować adapter zaworu 4 na zaworze do pompowania opony. Przekręcić adapter zaworu o około ½” obrotu.
● Napełniać oponę powietrzem z krótkimi przerwami, kontrolując jednocześnie wskazania ciśnienia
na manometrze 1.
● W celu napełnienia opony powietrzem należy nacisnąć całkowicie dźwignię sterującą 3. W celu wypuszczenia
powietrza z opony należy dźwignię sterującą przycisnąć tylko do połowy.
● Dodatkowo należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.
Ochrona i konserwacja
● W przypadku konieczności wykonania naprawy lub konserwacji należy odłączyć przyrząd od źródła zasilania
sprężonym powietrzem.
● Należy dbać aby narzędzie było zawsze czyste.
●
Przestrzegać zasad określonych w punkcie – cechowanie.
Instrukcja 3
Użytkowanie przyrządu zgodnie z przeznaczeniem
Przyrząd do pompowania kół jest trwałym, dokładnym narzędziem pomiarowym. Użytkowanie przyrządu
zgodnie z przeznaczeniem jest warunkiem długiej i niezawodnej pracy przyrządu.
● Po zakończeniu pracy narzędzie należy zawiesić wykorzystując do tego oczko do mocowania 7 . Nie należy
pozostawiać przyrządu na podłodze.
● Unikać mechanicznego obciążania przyrządu, a szczególnie manometru.
● Nie należy najeżdżać na przyrząd i nie dopuszczać aby upadł z wysokości.
Cechowanie
● Ważność cechowania wynosi 2 lata licząc od końca roku kalendarzowego w którym wykonano cechowanie
przyrządu.
● Obowiązek dokonywania cechowania przyrządu spoczywa na użytkowniku oraz na dostawcy w momencie
dostawy.
Gwarancja
Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy i obejmuje wady powstałe w czasie procesu produkcji oraz materiałowe
licząc od daty zakupu. ( Dokumentem potwierdzającym zakup jest rachunek lub list przewozowy). Powstałe
uszkodzenia z wyżej wymienionych powodów będą usunięte przez wymianę narzędzia na nowe lub naprawę.
Uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego zużycia, przeciążenia lub niewłaściwego użytkowania nie są
objęte gwarancją. Przyczyny uszkodzeń mogą być rozpoznane tylko wówczas, gdy nienaruszone urządzenie zostanie
dostarczone do dostawcy lub bezpośrednio do serwisu.
Pierwsze cechowanie
● Uwaga
Przyrząd jest cechowany zgodnie z dyrektywą UE. Stempel kontrolny informuje o roku kalendarzowym w którym
zostało dokonane cechowanie przyrządu. Data która znajduje sie na naklejce informuje o dacie wykonania
cechowania, a nie jest informacją o dacie ważności.
Instrukcja 4

Podobne dokumenty