CAPM ® Exam Preparation Course

Komentarze

Transkrypt

CAPM ® Exam Preparation Course
“CAPM® Exam Preparation Course”
(Based on PMBOK® Guide 5th ed.)
Adresaci Szkolenia:
Kurs jest adresowany do osób chcących uzyskać certyfikat PMI Certified Associate in Project
Management.
Podstawowe cele szkolenia:
Założeniem kursu jest ugruntowanie wśród uczestników szkoleń wiedzy w następujących
obszarach:
 procesy w obszarze zarządzania projektami
 procesy wejścia i wyjścia, techniki i narzędzia zarządzania projektami
 odniesienie procesów do poszczególnych obszarów wiedzy w PMBOK
 struktura i procesy zarządzania projektami
Ponadto omówimy:

Przebieg egzaminu CAPM®

Rozumienie koncepcji i terminów stosowanych przez PMI
Metoda szkolenia:
Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi:
 symulowane pytania egzaminacyjne (PMBOK® GUIDE 5th ed. – pytania w języku
angielskim),
 wykład prowadzony w języku polskim, z użyciem terminologii anglojęzycznej PMBOK®,
 grupowe omawianie przykładowych pytań testowych – pytania w języku angielskim
Course Program
Day 1
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5












Cele Szkolenia, wprowadzenie
Credential Handbook - przegląd
Próbny test
Analiza wyników testu
A Project and Project Management
Project Management Office
Project Management - obszary wiedzy
Project Phases
Project Lifecycle vs. Product Lifecycle
Stakeholders
Organizational Structures
Project Management Processes
Exercise:
 Describe processes in your organization according to process groups
 Project Integration Management:
 Develop Project Charter (inputs, outputs, tools & techniques)
 Develop Project Management Plan (inputs, outputs, tools & techniques)
 Direct and Manage Project Work (inputs, outputs, tools & techniques)

Module 6
 Monitor and Control Project Work
 Perform Integrated Change Control (inputs, outputs, tools & techniques)
Close Project or Phase
Exercise:
 Arrange processes parts in order
 Project Scope Management:
 Plan Scope Management
 Collect Requirements (inputs, outputs, tools & techniques)
 Define Scope (inputs, outputs, tools & techniques)
 Create WBS – WBS definition
 Validate Scope (inputs, outputs, tools & techniques)
 Control Scope (inputs, outputs, tools & techniques)
Exercise:
 Arrange processes parts in order
 Creation of sample WBS for case project
Day 2
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4

Project Time Management:
 Plan Schedule Management (inputs, outputs, tools & techniques)
 Define Activities (inputs, outputs, tools & techniques)
 Sequence Activities (inputs, outputs, tools & techniques)
 Estimate Activity Resources
 Estimate Activity Durations
 Develop Schedule (inputs, outputs, tools & techniques)
 Control Schedule
Exercise:
 Arrange processes parts in order
 Building schedule based on WBS from previous exercise
 Critical Path Exercises
 Quiz on the material learned
 Project Cost Management:
 Plan Cost Management
 Estimate Costs (inputs, outputs, tools & techniques)
 Determine Budget
 Control Cost
 Earned Value Management
Exercise:
 Arrange processes parts in order
 Project Quality Management:
 Plan Quality Management
 Perform Quality Assurance (inputs, outputs, tools & techniques)
 Control Quality (inputs, outputs, tools & techniques)
Exercise:
 Arrange processes parts in order
 Project Human Resource Management:
 Plan Human Resource Management (inputs, outputs, tools &
techniques)
 Acquire Project Team (inputs, outputs, tools & techniques)
 Develop Project Team (inputs, outputs, tools & techniques)
 Manage Project Team (inputs, outputs, tools & techniques)
Module V
Exercise:
 Arrange processes parts in order
 Quiz
 Projects Communications Management:
 Plan Communications Management (inputs, outputs, tools & techniques)
 Manage Communications (inputs, outputs, tools & techniques)
 Control Communications
Exercise:
 Arrange processes parts in order
Module VI

Day 3
Module 1

Module 2
Module 3
Projects Risk Management:
 Plan Communications Management (inputs, outputs, tools & techniques)
 Manage Communications (inputs, outputs, tools & techniques)
 Control Communications
Exercise:
 Arrange processes parts in order

Project Risk Management
 Identify Risks (inputs, outputs, tools & techniques)
 Perform Qualitative Risk Analysis (inputs, outputs, tools & techniques)
 Perform Quantitative Risk Analysis (inputs, outputs, tools &
techniques)
 Plan Risk Responses (inputs, outputs, tools & techniques)
Exercise:
 Arrange processes parts in order
 Analyze risks based on use case
 Project Procurement Management
 Plan Procurement Management
 Conduct Procurements
 Control Procurements
 Close Procurements
Exercise:
 Arrange processes parts in order
 Contract types - excercise
 Project Stakeholder Management
 Identify Stakeholders (inputs, outputs, tools & techniques)
 Plan Stakeholder Management
 Manage Stakeholder Engagement (inputs, outputs, tools & techniques)
 Control Stakeholder Engagement (inputs, outputs, tools & techniques)


Final CAPM Test
Analiza wyników oraz dyskusja

Podobne dokumenty