REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez firmę SPORT SERWIS Bartosz Świderski,
ul. Kochanowskiego 25, 27-600 Sandomierz.
Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska, określony przez
Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu.
Wypożyczenie łyżew dokonuje się pod zastaw ważnego dokumentu tożsamości ze
zdjęciem osoby pożyczającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja
szkolna lub studencka) lub opłacając kaucję w wysokości 200 zł za każdą parę łyżew.
Nie honoruje się dokumentów tożsamości osób nieobecnych przy wypożyczeniu.
Osoba wypożyczająca może maksymalnie wypożyczyć 5 par łyżew na jeden dowód
tożsamości.
Opłata za wypożyczenie sprzętu naliczana jest od pełnych godzin zegarowych wg
aktualnie obowiązującego cennika. Po przekroczeniu pełnej godziny zegarowej
naliczana jest opłata za kolejną rozpoczętą godzinę.
Wypożyczalnia pobiera opłatę z góry przy wydawaniu sprzętu za określony czas
wypożyczenia.
Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane.
Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew w stanie
nieuszkodzonym i czystym, z włożonymi wkładkami.
Zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego terenie. Na
łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych
wykładziną gumową.
Nie dokonujemy zmiany wypożyczonych łyżew
Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie
wnosi żadnych zastrzeżeń
Łyżwy powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu.
Zabrania się przekazywania innym osobom wyposażonego sprzętu.
Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożyczają rodzice lub opiekunowie.
Korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i
jego przestrzegania. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu.

Podobne dokumenty