Siklu FAQ v2.0

Komentarze

Transkrypt

Siklu FAQ v2.0
Siklu FAQ v2.0
opracował Maciej Eckstein ([email protected])
1. Dla kogo przeznaczone są radiolinie Siklu?
Radiolinie Siklu to produkt klasy operatorskiej typu "carrier grade", zaprojektowany bez
żadnych kompromisów w dziedzinie jakości i wydajności, który dzięki bardzo mocno
zoptymalizowanemu projektowi jest dostępny w cenie znacznie poniżej innych rozwiązań o
podobnej wydajności.
2. W jakim Paśmie radiowym pracują radiolinie Siklu?
Radiolinie Siklu mogą pracować w Polsce w paśmie 74-76 GHz oraz 84-86 GHz (urządzenia
mogą działać w zakresie częstotliwości 71-76 GHz oraz 81-86 GHz). To pasmo
licencjonowane, jednak opłaty do UKE za wykorzystanie częstotliwości w tym paśmie są
bardzo niskie - ponad 20X niższe niż w paśmie 38 GHz. Siklu oferuje zarówno modele
pracujące z podziałem czasu TDD jak i modele pracujące w trybie FDD oferujące najwyższą
wydajność.
3. Jak na prace radiolinii Siklu wpływa fakt, że niektóre modele pracują z podziałem czasu
TDD a nie FDD?
Pomimo że Siklu pracuje TDD, to w odróżnieniu od WiFi i pochodnych, jest radiolinią
synchroniczną tak wiec przepływność i opóźnienie w danym kierunku jest stałe nawet przy
99% wydajności. Praca TDD umożliwia podział przepływności TX/RX w stosunku 50/50 lub
75/25 przy uruchomieniu łącza. Implementacja TDD Siklu nie wprowadza dodatkowych
opóźnień na łączu. W odróżnieniu od produktów FDD gdzie ODU radiolinii zwykle występuje
w wersji TX Low i TX High, w Siklu obydwa urządzenia tworzące link są jednakowe. Oznacza
to, że w przypadku chęci posiadania części zapasowych wystarczy posiadać tylko jedno
urządzenia a nie cały link jak w przypadku radiolinii FDD.
4. Jakie modele radiolinii Siklu są dostępne w sprzedaży?
Aktualnie rodzina radiolinii Siklu to 3 modele:
 EH-1200L.v700
 EH-1200
 EH-1200F nowy model oferujący najwyższą wydajność i zaawansowane funkcje
sieciowe.
5. Jakie są możliwości upgradu pomiędzy poszczególnymi modelami.
Poszczególne modele nie są upgradowalne. Dla klientów, którzy posiadają model EH-1200L,
wycofany już z produkcji firma Siklu oferuje opcje upgradu hardwarowego poprzez wymianę
sprzętu na model EH-1200 po preferencyjnych cenach.
6. Jaką wydajność oferuję rodzina radiolinii Siklu EH-1200?
EH-1200L.v700 wydajność 700 Mbps simplex
EH-1200 wydajność 1Gbps simplex
EH-1200F wydajność 1Gbps Full duplex.
Wyniki przepływności na łączu ETH dla aktualnie dostępnego modelu EH-1200
RFC 2544 Test Results
Frame Length
[Bytes]
64
128
256
512
1024
1280
1518
Throughput Layer1
Full duplex [Mbps]
543/205*
523/363*
485
479
475
475
474
Latency End-to-End
[ms]
0.45
0.45
0.36
0.37
0.37
0.39
0.39
* testowane jednokierunkowo, przy ramce 64 i 128 bajty wydajność 2 kierunkowa spada do
205 i 363 Mbps, ze względu na ograniczenie wewnętrznego switcha Eth do 600 000 ramek
na sekundę. Wszystkie pozostałe wyniki w tabeli są testowane 2 kierunkowo.
Podane opóźnienie jest podane w jednym kierunku, dla pomiaru RTT np. ping trzeba
pomnożyć x 2.
Wydajność dla trybów niesymetrycznych dla ramki 1500 bajtów.
Podział TDD
TX
RX
50/50
75/25
475 Mbps
725 Mbps
475 Mbps
231 Mbps
Model EH-1200L.v700 ma wydajność 700 Mbps simplex Podział ruchu może odbywać się
podobnie jak w modfelu EH-1200 50/50 lub 75/25
7. Jaka jest odporność portów ETH na wyładowania eklektyczne i czy uszkodzenia są
objęte gwarancją?
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń portów przez przepięcia i uderzenia piorunem, jednak
radio jest zaprojektowane by zminimalizować szanse wystąpienia uszkodzenia pod
warunkiem wykonania prawidłowej instalacji.
Porty miedziane w Siklu są zabezpieczone diodami TVS przed penetracją wysokiego napięcia
i uszkodzeniem radia, dodatkowo przy połączeniu kablem miedzianym wymagany jest
protektor na kablu ETH lub zasilacz PoE ze zintegrowanym zabezpieczeniem. Wymagane jest
też uziemienie obudowy radiolinii. Zaleca się stosowanie kabla FTP z prawidłowo
uziemionym ekranem.
Tak zainstalowane radio ma minimalną szanse na uszkodzenie poprzez przepięcie.
Dotychczas na kilkaset instalacji nie było takiego przypadku.
8. Jaki wpływ na łącza w paśmie "E" 74 GHz ma pogoda?
Pasmo E jest bardziej podatne na wpływ deszczu niż niższe częstotliwości w tym 38 GHz,
jednak jest to zrekompensowane wyższym zyskiem anten. Dlatego dla łączy o dystansie do
1500m odporność łącza na opady jest taka sama lub lepsza niż w paśmie 38 GHz Pasmo E jest
nie wrażliwe na opady śniegu.
Wykres przedstawia tłumienie w dB na km dla danej intensywności opadów.
Dla silnej burzy czyli opadów rzędu 25mm/h tłumienie w paśmie E wynosi ok 12 dB/km a w
Paśmie 38 Ghz 6 dB/km zaś zysk anten w paśmie E jest większy o ok 4 dB na każdym końcu
łącza co daje w sumie budżet mocy o 8 dB lepszy co niweluje większe tłumienie dla
pierwszego kilometra łącza.
9. Jaki powinien być poziom sygnału dla linku długości xxx m ?
Przy braku opadów poziom sygnału RSSI dla dobrze zwizowanego łącza to:
Dystans łącza
500m
800m
1000m
1200m
1400m
1600m
1800m
2000m
2200m
Poziom sygnału RSSI
-36
-40
-42
-44
-45
-46
-47
-48
-49
10. Jaki działa adaptywna modulacja i kodowanie w Siklu EH-1200/EH-1200L.v700?
Adaptywna modulacja w Siklu jest bardzo agresywna i pozwala na zwiększenie budżetu mocy
łącza o ponad 18 dB co znacznie zwiększa dostępność łącza, tak by nie zostało zerwane,
jednak jest to okupione dużymi zmianami przepływności.
Wraz ze zmianą modulacji Siklu może modyfikować szerokość kanału, FEC i ilość powtórzeń
przesyłanych danych.
Zmiany modulacji odbywają się bez utraty danych w łączu (hitless)
Siklu EH-1200 ma 5 trybów modulacji
Nazwa trybu
QAM64 4 1 0.5
QAM16 4 1 0.5
QPSK 4 1 0.5
QPSK 2 2 0.5
QPSK 1 4 0.5
Przepływność 50tx/50rx dla ramki 1500
bajtów
ok 470 Mbps full duplex
ok 320 Mbps full duplex
ok 160 Mbps full duplex
ok 40 Mbps full duplex
ok 10 Mbps full duplex
Siklu EH-1200L.v700 ma 4 tryby modulacji
Nazwa trybu
QAM16 4 1 0.5
QPSK 4 1 0.5
QPSK 2 2 0.5
QPSK 1 4 0.5
Przepływność 50tx/50rx dla ramki 1500
bajtów
ok 320 Mbps full duplex
ok 160 Mbps full duplex
ok 40 Mbps full duplex
ok 10 Mbps full duplex
Aby zapewnić odpowiednie zrzucanie ruchu klienckiego zalecane jest wykorzystanie
znaczenia ruchu przez DSCP i odpowiednie ustawienie priorytetów w radiolinii Siklu.
11. Jak podłączyć się do radiolinii Siklu?
Do radiolinii Siklu łączymy się poprzez SSH. Standardowe parametry podłączenia to:
Adres IP: 192.168.0.1
Użytkownik: admin
Hasło: admin
Radiolinia oferuje także zarządzanie poprzez interfejs WWW. W tym celu na komputerze
trzeba mieć zainstalowaną najnowszą wersje runtime’u Java. Połączenie do strony WWW
zarzadzania otrzymujemy na porcie HTTPS https://192.168.0.1
12. Jak rozpocząć instalacje łącza Siklu?
Zestaw Siklu jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z pudełka i nie wymaga konfiguracji z
wyjątkiem zmiany adresu IP na jednym z końców celem uniknięcia konfliktu.
set ip 1 ip-addr 192.168.0.11 prefix-len 24
prefix-len = netmask’a w bitach
Przed zestawieniem łącza w trybie asymetrycznym należy skonfigurować jeden z końców
łącza jako master a drugi jako slave. Wykonujemy to komendami:
set rf role master
lub
set rf role slave
Następnie zapisujemy konfigurację do pliku startowego:
copy running-configuration startup-configuration
Aby przejść w tryb wizowania należy podłączyć woltomierz do portu AUX radiolinii.
Wskazanie woltomierza jest wyskalowane w stosunku do poziomu sygnału RSSI np.
wskazanie 450 mV odpowiada poziomowi sygnału -45. Należy pamiętać, aby przed
wizowaniem umieścić woltomierz w obydwu końcach łącza. Alternatywnie można wymusić
tryb wizowania poprzez komendę
set rf mode aligment
Radiolinia pozostaje w trybie wizowania aż do restartu prądowego, lub wydania polecenia
set rf mode adaptive
UWAGA! Należy pamiętać by nie zgrać konfiguracji do pliku startowego, kiedy radiolinia jest
trybie wizowania gdyż wtedy za każdym razem po restarcie będzie przechodzić do trybu
aligment a nie przesyłać dane.
UWAGA! Należy pamiętać by ustawić woltomierz w zakresie 0-2V a nie większym np. 0-20V
lub 0-200V Wiele z woltomierzy przy takim szerokim zakresie nie jest szczególnie dokładna
w przy wskazaniach 0.3-0.7V, jakich będziemy się spodziewać przy wizowaniu linku Siklu.
13. Jak skonfigurować VLANy w radiolinii Siklu?
Radiolinia Siklu ma za implementowany w pełni programowalny Bridge Ethernetowy z
obsługą VLANów ora Q-in-Q. Architektura wewnętrzna Radiolini Siklu wygląda następująco.
ETH1 i ETH2 to fizyczne porty w radiolinii. ETH0 port radiowy łączący do drugiego końca łącza
radiowego, a element oznaczony Host to procesor i system operacyjny radiolinii, do którego
przyłączamy się po adresie IP by zarządzać urządzeniem.
W konfiguracji fabrycznej istnieje bridge ethernetowy który łączy wszystkie te 4 elementy i
ruch pomiędzy elementami nie jest tagowany.
Aby przejść do zawansowanej konfiguracji VLAN należy w terminalu wykonać polecenie:
set license provider-bridge enable
Następnie można przejść do ręcznej konfiguracji VLAN. Należy pamiętać ze podstawowy
adress IP radiolini jest przypisany do interfejsu nie tagowanego. W przykładowej konfiguracji
stworzymy 2 VLANY z osobnym ruchem z których 1 bedzie umożliwiał także zarządzanie
radiolini, które mają na portach radiolini przyjmować ruch bez tagów VLAN.
set vlan c1 1000 egress host,s1 untagged host
Komenda tworzy VLAN 1000 w komponencie C1 z dozwolonym ruchem do Hosta i do
bridge'a S1, przy czym dla ruchu w kierunku Host tag jest zdejmowany.
set vlan c3 1000 egress eth1,s1 untagged eth1
Komenda tworzy VLAN 1000 w komponencie C3 z dozwolonym ruchem do portu ETH1 i do
bridge'a S1, przy czym dla ruchu w kierunku portu ETH1 tag jest zdejmowany.
set vlan c2 1000 egress eth0,s1 untagged none
Konfigurację VLAN 100 kończymy komendą dla elementu C2 przy czym ruch w kierunku
radiowym jest przesyłany z tagiem gdyż zależy nam by ruch ten się nie wymieszał z innymi
VLAN'ami.
Ze względu ze na wejściu na porcie ETH1 chcemy przyjmować ruch nie tagowany i umieścić
go w VLAN'ie 1000 musimy założyć taki tag na ruch wchodzący do naszych bridge'y zarówno
od strony ETH1 jak i strony Host, tak by komunikacja była dwu kierunkowa.
set bridge-port c3 eth1 pvid 1000 prio 7
set bridge-port c1 host pvid 1000 prio 7
Ważne jest by zrobić to po założeniu VLAN'u bo możemy odciąć się od zarządzania radiolinii
Teraz możemy wykonać analogiczną sekwencję dla VLAN'u 2000 i portów ETH2 i radiowego
ETH0. Ten VLAN nie ma odnogi do Host'a wiec nie będzie możliwości zarządzania radiolinią z
tego portu.
set vlan c4 2000 egress eth2,s1 untagged eth2
set vlan c2 2000 egress eth0,s1 untagged none
set bridge-port c4 eth2 pvid 2000 prio 0
Końcową konfigurację można zobrazować następująco:
Bardzo ważnym jest by po przetestowaniu konfigurację zgrać do konfiguracji testowej by nie
utracić jej przy następnym restarcie radia.
copy running-configuration startup-configuration
14. Jak skonfigurować wiele VLANów w radiolinii Siklu?
W radioliniach Siklu dopuszczalne jest konfigurowanie zakresów VLAN, tak wiec jedną
komendą:
set vlan c3 1000-1200 egress eth1,s1
Konfiguruje 200 VLANów.
Dodatkowo od wersji oprogramowania 2.0 dostępny jest klasyfikator VLAN undef który
opisuje wszystkie pozostałe VLAN’y, które nie są wymienione w konfiguracji z osobna.
Np:
set vlan c1 undef egress host,s1 untagged none
15. Jak skonfigurować SFP w radiolinii Siklu?
Aby skonfigurować port ETH1 do pracy poprzez wkładkę SFP należy wykonać komendę:
set eth eth1 eth-type 1000xfd
Aby przełączyć port ETH1 na prace na porcie miedzianym RJ45.
Set eth eth1 eth-type 1000fd

Podobne dokumenty