Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału działki

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału działki
......................................................................
(imię i nazwisko)
......................................................................
(adres)
dnia
r.
..................................................................................
(miejscowość, data)
......................................................................
(kod pocztowy i poczta)
WNIOSEK
O ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU DZIAŁKI (DZIAŁEK)
Proszę o zatwierdzenie projektu podziału działki (działek) gruntu
nr .................................................................................................................................................................................
położonej we wsi .................................................................................................................................................
stanowiącej własność Pana /Pani/ .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Informacje dodatkowe .......................................................................................................................................
Załączniki:
1. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2. wypis z rejestru gruntów,
3. wstępny projekt podziału.
...........................................................
(podpis wnioskodawcy)
Urząd Gminy Ostrówek, Ostrówek­Kolonia 32, 21­102 Ostrówek, tel 81 856 20 02, www.ostrowek.pl

Podobne dokumenty