Instrukcja startowa

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja startowa
www.aristo.pl
Instrukcja startowa
Gratulujemy i dziękujemy za zakup notebooka ARISTO smart W350. Ten krótki przewodnik
pozwoli Ci zapoznać się z podstawowymi funkcjami i budową urządzenia.
1
2
3
4
Instalacja baterii
Podłączanie zasilacza
Włączanie notebooka
Więcej informacji
Zainstaluj baterię jeśli nie została wcześniej
zamontowana.
OstroŜnie odwróć notebooka.
Aby skorzystać po raz pierwszy z
notebooka, konieczne jest podłączenie
zasilacza, aby naładować baterię. W tym
celu:
Umieść baterię w obudowie notebooka jak
Podłącz kabel zasilający do zasilacza.
na zdjęciu (1). Zatrzaski akumulatora
zablokują się z charakterystycznym
kliknięciem (2)(3).
Otwórz pokrywę notebooka odchylając
pokrywę ekranu.
Dodatkowe informacje znajdują się w ogólnej
instrukcji obsługi notebooka ARISTO
zamieszczonej na płycie CD oraz na
ftp.comes.com.pl/
Wciśnij przycisk na obudowie napędu
optycznego i wysuń tackę, na której umieść
płytę CD (okładką do góry). Delikatnie wsuń
tackę napędu do środka.
WłóŜ wtyczkę zasilacza do
odpowiedniego gniazda w obudowie
notebooka
Włączyć wtyczkę do gniazdka
elektrycznego.
Wciśnij przycisk( ), aby włączyć notebooka.
System operacyjny (jak Windows lub Linux)
powinien wystartować automatycznie.
Dioda wskaźnika ładowania baterii (
) na
obudowie notebooka zapali się podczas
procesu ładowania baterii. Po naładowaniu
baterii dioda zmieni kolor na zielony.
Notebook ARISTO SMART W350
domyślnie przygotowany jest do pracy
z systemami operacyjnymi Windows serii
Vista/7. W celu instalacji systemu
Windows serii XP*, konieczna jest zmiana
ustawień BIOSu: naleŜy zmienić w
zakładce Advanced opcje „Installed O/S:”
z Vista na WinXP
* Aristo SMART W350 nie posiada oficjalnego
wsparcia dla systemu Windows XP
QS_SW350_01_12/2009
www.aristo.pl
1 Kamera
2
Ekran LCD
3
Włącznik
4
Przyciski HotKey
5 Klawiatura
6 Mikrofon
7 Touchpad
8
Wskaźniki statusu
Opis klawiszy funkcyjnych:
4
Fn + ~ / start- pauza w programach multimedialnyche
Fn+F2 / wyłączenie podświetlania matrycy
Fn+F4 / uśpienie komputera
Fn+F6 / zwiększenie głośności
Fn+F8 / zmniejszenie podświetlania matrycy
Fn+F10 / włączenie / wyłączenie kamery
Fn+F12 / włączenie / wyłączenie Bluetooth
- Program e-Mail
Przyciski Touchpad'a
1 Wskaźniki statusu 2 Gniazdo zasilania 3 Złącze VGA
4 Złącze sieciowe Ethernet 5 Wylot wentylatora 6 Porty USB 2.0
7 Gniazdo ExpressCard 8 Czytnik kart pamięci
Fn+F1 / wyłączenie TouchPad
Fn+F3 / wyłączenie / włączenie głośników
Fn+F5 / zmniejszenie głośności
Fn+F7 / przełącznik na monitor zewnętrzny
Fn+F9 / zwiększenie podświetlania matrycy
Fn+F11 / włączenie / wyłączenie WLAN
- przeglądarka do Internetu
- tryb wyciszony *
* w trybie wyciszonym zredukowane jest zuŜycie energii i zwolnienie obrotów wentylatora – co redukuje wydajność komputera!
1 S/PDIF, wyjście Audio 2 Wejście mikrofonu 3 Wyjście słuchawkowe
4 Port USB 2.0 5 Napęd optyczny 6 Złącze modemowe 7 Złącze modemowe
8 Gniazdo Kensington Lock