Cennik za przyjecie na Stacji Przeladunkowej odpadow z gminy

Komentarze

Transkrypt

Cennik za przyjecie na Stacji Przeladunkowej odpadow z gminy
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/2/2015
Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. o.o.
z dnia 29 maja 2015 r.
Cennik za przyjęcie na Stacji Przeładunkowej odpadów z gminy Cieszyn
z nieruchomości zamieszkałych (bez złożonej deklaracji),
nieruchomości niezamieszkałych (firmy) oraz spoza gminy Cieszyn
Lp
Rodzaj odpadu
1.
Zużyty sprzęt elektryczny lub
elektroniczny w tym magnetyczne
i optyczne nośniki informacji i elementy
usunięte ze zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych (1)
2.
Lodówki amoniakalne (1)
3.
4.
5.
6.
Baterie
Akumulatory
Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej
Drewno zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
Odpady zawierające rtęć (termometry
nierozbite)
Odpady zawierające rtęć (termometry
laboratoryjne i z aparatów do mierzenia
ciśnienia- uszkodzone nie rozbite)
Jednostka
miary
kg
Cena
netto
0,93 zł
Podatek
VAT
0,07 zł
Cena
brutto
1,00 zł
sztuka
tona
sztuka
sztuka
kg
kg
150,00 zł
2200,00 zł
0,46 zł
13,89 zł
13,89 zł
13,89 zł
12,00 zł
176,00 zł
0,04 zł
1,11 zł
1,11 zł
1,11 zł
162,00 zł
2376,00 zł
0,50 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
kg
13,89 zł
1,11 zł
15,00 zł
sztuka
50,93 zł
4,07 zł
55,00 zł
kg
50,93 zł
4,07 zł
55,00 zł
kg
4,63 zł
0,37 zł
5,00 zł
kg
60,19 zł
4,81 zł
65,00 zł
kg
tona
tona
tona
27,78 zł
416,67 zł
150,00 zł
324,07 zł
2,22 zł
33,33 zł
12,00 zł
25,93 zł
30,00 zł
450,00 zł
162,00 zł
350,00 zł
tona
tona
300,00 zł
324,07 zł
24,00 zł
25,93zł
324,00 zł
350,00 zł
tona
324,07 zł
25,93 zł
350,00 zł
tona
92,59 zł
7,41 zł
100,00 zł
waga zaokrąglana jest do pełnych kg w górę
7.
8.
9.
waga zaokrąglana jest do pełnych kg w górę
10.
Świetlówki
waga zaokrąglana jest do pełnych kg w górę
11.
Odpady zawierające rtęć (stłuczka
termometrów, płynna rtęć)
12.
13.
14.
15.
Pozostałe odpady niebezpieczne
Odpady wielkogabarytowe
Opony
Odpady komunalne nie wymienione
w innych podgrupach (20 03 99)
z wyłączeniem styropianu
Odpady biodegradowalne
Odpady komunalnie
niesegregowane(20 03 01) (2)
Odpady komunalne segregowane
- zanieczyszczone
Pozostałe odpady komunalne
segregowane (papier, szkło, odpady
wielomateriałowe, plastik) (2)
waga zaokrąglana jest do pełnych kg w górę
16.
17.
18.
19.
Odpady budowlane:
1. beton, gruz betonowy z rozbiórek
i remontów, gruz ceglany, gleba (*)
2. materiały izolacyjne (17 06 04), w tym
styropian
3. styropian (110 l worek, 1kg) (***)
4. inne odpady budowlane (**)
5. papa odpadowa (17 03 80)
tona
18,52 zł
1,48 zł
20,00 zł
tona
925,93 zł
74,07 zł
1000,00 zł
sztuka
tona
tona
9,26 zł
416,67 zł
555,56 zł
0,74 zł
33,33 zł
44,44
10,00 zł
450,00 zł
600,00 zł
Aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT: 8%
(1) nie dotyczy nieruchomości zamieszkałych
(2) dotyczy odbioru z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych bez złożonej
deklaracji oraz nieruchomości spoza gminy Cieszyn nie objętych systemem
(*) kody odpadów: 01 04 09, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 80, 10 12 08, 17 05 06, 17 05 08,
19 09 02, 19 12 09,17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 05 04, 17 01 07, 17 01 80, 20 02 02
(**) kody odpadów: 17 08 02, 17 09 04, 17 02 02
(***) kody odpadów: 17 06 04, 20 03 99