Beal Dynapro V WE

Komentarze

Transkrypt

Beal Dynapro V WE
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
PRODUCENT
BEAL S.A.
2 Rue Rabelais, 38200 Vienne, Francja
Oświadcza, że nowy SOI opisany poniżej:
Nazwa handlowa: Dyna Pro V
Kod: LDPV
Typ: lonża do pracy na wysokości EN 354
odpowiada wymaganiom Dyrektywy 89/686/CE, podlega procedurze przewidzianej
w artykule 11B tej Dyrektywy, pod kontrolą organizacji uprawnionej
SGS United Kingdom Ltd (0120), jest zgodny rozporządzeniem Ministra Gospodarki
„w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej”
(Dz.U. Nr 259 poz. 2173 z 2005), jest identyczny z egzemplarzem próbnym, który był
przedmiotem przyznania certyfikatu CE.
# certyfikat CE
008220116012100320
# wydany przez
APAVE CETE APAVE SUD-EUROPE BP 193 13322 MARSEILLE Cedex FRANCJA
# data: 11/07/2011
-podpis nieczytelnyMichel Beal
Prezes
________________________________________________________________________
Tłumaczenie
PRZEDSTAWICIEL BEAL W POLSCE
PHU AMC A.Ciszewski K.Śmiałek sp.j.
Mników 389, 32-084 Morawica
126567088
www.beal.pl
Piotr Śmiałek