Pobierz - Klub Poszukiwaczy Talentów

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Klub Poszukiwaczy Talentów
Scenariusz zajęć dla gimnazjalistów
w ramach projektu Da Vinci – Klub Odkrywców Talentów
Temat: EMPATIA - spróbuj poczuć to, co ja.
Cel zajęć:
Zwrócenie uwagi uczestników na rolę emocji i empatii.
W czasie zajęć uczeń:
 analizuje swoje słabe i mocne cechy charakteru,
 uczy się obiektywnego spojrzenia na różne sytuacje w życiu,
 rozwija umiejętność rozumienia odczuć i emocji innych ludzi, doskonali empatię,
 wypowiada się na forum, bierze udział w dyskusji,
 doskonali umiejętność twórczego myślenia,
 ćwiczy umiejętność pracy w grupie.
Środki dydaktyczne:
 Zasoby multimedialne: prezentacja
Przebieg zajęć:
1. Uczniowie otrzymują po 3 karteczki samoprzylepne, zapisują na nich z czym kojarzy
im się słowo EMPATIA, po czym przyklejają clipkarty na tablicy. Grupujemy
tematycznie odpowiedzi, prowadząc jednocześnie dyskusję z młodzieżą na temat
definicji empatii. Prowadzący może skorzystać z prezentacji.
2. Eksperyment - role w grupie.
Nauczyciel rozdaje (ew. uczniowie losują) role zapisane na opaskach, które
uczestnicy zakładają na głowę nie wiedząc jaką rolę otrzymali. Wymyślamy takie role,
jakie w danej grupie są potrzebne, np. błazen, introwertyk, kujon, szef, kozioł ofiarny,
podpieracz ścian, komediant, itp. - jeśli mamy w klasie uczniów, pełniących
niekorzystne role społeczne warto przydzielić ją komuś innemu, aby móc na ten
temat porozmawiać z uczniami. Po wylosowaniu ról młodzież siada w mniejszym kole
i rozpoczynamy dyskusję, np. dotyczącą wyboru miejsca wyjazdu na szkolą wycieczkę.
Zadaniem rozmówców jest tak kierować rozmową aby każdy z uczestników mógł
poczuć swoją rolę. Pozostali uczniowie pełnią rolę obserwatorów, tworząc na
zewnątrz większy okrąg. Jeśli to potrzebne, kierujemy rozmową. Po zakończeniu
dyskusji, rozmawiamy kolejno z każdym uczniem z opaską, pytając go o odczucia i o
to, jak czuł się w tej roli. Jednocześnie prosimy o uwagi osoby obserwujące z
większego koła.
Fundacja Szkoła Medialna
3. Prowadzący prowadzi dyskusję wokół przyczyn, dla których ludzi zakładają “maski”,
czyli wchodzą w role dla siebie niekomfortowe (patrz: prezentacja).
4. Jak to wyjaśnić? - prowadzący dzieli uczniów na 7 grup. Każda z nich ma za zadanie
wypisać jak największą liczbę przyczyn, które mogły spowodować zachowanie
bohaterów przedstawionych sytuacji.
GRUPA 1 - koleżanka stoi samotnie w szkole na korytarzu (na przerwie)
GRUPA 2 - na ławce - w parku siedzi nastolatka i płacze
GRUPA 3 - chłopak zasypia na lekcji
GRUPA 4 - koleżanka ma coraz gorsze stopnie
GRUPA 5 - młody chłopak nie ustępuje miejsca starszej kobiecie w autobusie
GRUPA 6 - w szatni uczennica niszczy kurtkę koleżance
GRUPA 7 - kolega pobił się z chłopakiem z innej klasy
5. Co czuł, co myślał? - zadanie dodatkowe, jeśli czasu mamy więcej.
6. Podsumowanie: wysłuchanie piosenki S. Sojki i swobodna dyskusja na
temat jej przesłania w kontekście empatii. Jeśli mamy więcej czasu i grupa
jest zainteresowana tematem, możemy podyskutować na temat neuronów
lustrzanych, warunkujących rozwój empatii u człowieka.
Materiały do wykorzystania:
Dwoje małych dzieci - porozumienie bez słów
https://www.youtube.com/watch?v=GhAq7n-jOOc
Neurony lustrzane, wykład
https://www.youtube.com/watch?v=RbKWFm9UWc4&index=4&list=PLC4B0CD99B51AF5C3
Cywilizacja empatii
https://www.youtube.com/watch?v=VkW3w7NN5iE
Stanisław Sojka - Tolerancja
https://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y
Cykl filmów o empatii
https://www.youtube.com/watch?v=xR7ltK4NlIU&list=PLBGigHis7Bps59DFP8ckySpF5D12iv5G&index=1
Empatia, czy można się jej nauczyć – artykuł
http://www.wiecjestem.us.edu.pl/empatia-czy-mozna-sie-jej-nauczyc
Fundacja Szkoła Medialna
Opracowanie scenariusza:
Katarzyna Sieniawska - nauczyciel-pedagog, terapeuta w krakowskim gimnazjum;
autorka licznych programów profilaktycznych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży
(m.in. “W poszukiwaniu swojej wartości”, “Prawo to MY”, “Leki, które nie leczą”), trener
zajęć rozwijających komunikację, logopeda, specjalista terapii emocji.
Scenariusz zajęć powstał w ramach projektu Da Vinci – Klub Odkrywców
Talentów. Projekt finansowany przez Województwo Małopolskie.
Fundacja Szkoła Medialna

Podobne dokumenty