Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.07

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.07
Dz.U./S S150
03/08/2013
260347-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260347-2013:TEXT:PL:HTML
Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza
2013/S 150-260347
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul.
Doświadczalna 4, Osoba do kontaktów: Ewa Buchajczuk, Lublin 2720-290, POLSKA.
Tel.: +48 817445061. Faks: +48 817445067. E-mail: [email protected]
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.7.2013, 2013/S 136-235618)
Przedmiot zamówienia:
CPV:38500000, 38434000
Aparatura kontrolna i badawcza
Analizatory
Zamiast:
Informacje o częściach zamówienia; Część nr: 1
3) Wielkość lub zakres:
Część I - Zestaw do szybkiego rejestrowania obrazów (składający się z 3 kamer, jednostki synchronizacji,
oprogramowania do akwizycji i obróbki danych, komputera oraz oświetlenia) - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (część I) szacunkowy koszt bez VAT - 773 803,00
Parametry wymagane - minimalne
Zestaw do szybkiego rejestrowania obrazów (składający się z 3 kamer, jednostki synchronizacji, oprogramowania do
akwizycji i obróbki danych, komputera oraz oświetlenia)
Parametry
Parametry kamery (3 szt)
Panoramiczny sensor CMOS o rozdzielczości co najmniej 1280 x 800 pikseli z możliwością rejestracji co najmniej 3 250
obrazów w ciągu sekundy przy wskazanej rozdzielczości
Głębia bitowa co najmniej 12-bit
Kamera monochromatyczna o czułości świetlnej ISO co najmniej 11 100 mierzonej wg normy 12232 (metodą SAT)
Maksymalna prędkość przy zredukowanej rozdzielczości nie mniejszej niż 64 x 8 pikseli co najmniej 650 000 obrazów na
sekundę
Minimalny czas ekspozycji 1 µs lub krótszy
Pamięć co najmniej 6 GB
Automatyczna kontrola ekspozycji
Kamera musi zostać wyposażona w wewnętrzną, mechaniczną migawkę kalibracyjną umożliwiające zdalne zasłonięcie
sensora i przeprowadzanie kalibracji do czerni dla danych ustawień w zakresie rozdzielczości i czasu ekspozycji
Możliwość rejestracji Pre-trigger i Post-trigger
Możliwość zastosowania dwóch różnych czasów ekspozycji dla jednego obrazu zależnych od stopnia naświetlenia
poszczególnych obszarów na rejestrowanym obiekcie
Kontrola obrazu poprzez Gigabit Ethernet
Obsługa kodu czasowego IRIG-B
Mocowanie obiektywu typu F-mount
03/08/2013
S150
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/5
Dz.U./S S150
03/08/2013
260347-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
2/5
Musi istnieć możliwość doposażenia kamery w mocowania do obiektywów w standardach EF mount, PL-mount i C-mount
Musi istnieć możliwość doposażenia kamery w mocowania do obiektywów w standardach EF mount, PL-mount i C-mount
Przynajmniej jeden z powyższych standardów optyki powinien dawać możliwość zdalnego sterowania parametrami
obiektywu, tj. ostrością i przysłoną z poziomu oprogramowania
Kamera wyposażona w analogowe wyjścia video: NTSC, PAL
Minimalny zakres temperatury otoczenia w trakcie pracy 0 – 40° C
Waga – nie więcej niż 1,5 kg (bez obiektywu i baterii)
Kamera musi być wyposażona w złącze kart pamięci, umożliwiających zapis danych z pamięci RAM na nośnik nie-ulotny
bez użycia komputera z prędkością co najmniej 4GB na minutę
Kamera musi posiadać możliwość zasilania bateryjnego
Do każdej z kamer musi zostać dołączony statyw ze stabilnym systemem blokady ustawień oraz głowica pozycjonująca
wyposażona w przekładnie zębate, zapewniająca bardzo precyzyjne pozycjonowanie kamery w przestrzeni 3D
Każda z kamer musi zostać wyposażona w odporną walizkę transportową
Każda z kamer musi zostać wyposażona w obiektyw z mocowaniem F-mount o ogniskowej 100mm i liczbie aperturowej
przysłony co najmniej f2
Kamery muszą zostać wyposażone w mocowania obiektywów zgodne z regułą Scheimpfluga, pozwalające na dokładne
dopasowanie kąta pomiędzy sensorem kamery a obiektywem. Parametry minimalne:
o obrót: 360 stopni
o regulacja kątowa: co najmniej +/- 8 stopni
o mocowanie do obiektywów typu F-mount
Kamery muszą posiadać autoryzację producenta na sprzedaż i obsługę serwisową
Zestaw musi być objęty co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancji
Po dostawie wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu
Jednostka synchronizacji
Jednostka synchronizacji wyposażona w kartę kodu czasowego
liczba kanałów: co najmniej 8
liczba kanałów wejściowych: co najmniej 2
dokładność czasowa impulsów: co najmniej 12,5 ns
typ wyjścia: TTL 5 V, 50 Omów
Oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych pomiarowych
kontrola całego systemu pomiarowego
możliwość prowadzenia obliczeń równoległych na kilku procesorach jednocześnie
moduł obsługujący tomograficzne śledzenie ruchu cząstek, analizę i prezentację wyniku symultaniczna, rozłożone w
czasie rejestracja cząstek przy użyciu 3 kamer rekonstrukcja w 3D dystrybucji natężenia w voxelach (pikselach 3D) przy
użyciu algorytmów geometrii epipolarnej
grupowanie voxeli w celu uformowania cząstek w przestrzeni 3D
4-klatkowe śledzenie cząstek w przestrzeni voxeli, usuwanie cząstek błędnych
obróbka wstępnie wyznaczonych ścieżek ruchu cząstek: walidacja, usuwanie ścieżek błędnych, łączenie ścieżek
przerwanych, wygładzanie
przestrzenna kalibracja 3 kamer jednocześnie
kalibracja bazująca na modelu typu „pin hole”
współpraca z celami płaskimi
Komputer z oprogramowaniem
Procesor – co najmniej czterordzeniowy
Pamięć RAM – co najmniej 8GB
03/08/2013
S150
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/5
Dz.U./S S150
03/08/2013
260347-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
3/5
System operacyjny 64 bit
Napęd DVD+/- RW – co najmniej 16x
Monitor – co najmniej 23”, rozdzielczość co najmniej 1920x1080 pikseli
Karta graficzna o następujących parametrach minimalnych:
- Całkowita ilość pamięci 256 MB
- Przepustowość pamięci 11.2 GB/s
- Maksymalna cyfrowa rozdzielczość 2560x1600 pikseli
Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy:
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx,
accdb, język polski, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą
współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Edytor tekstów, musi być współpracować z
posiadanym przez Zamawiającego (Grupowa licencja oprogramowania Microsoft) lub równoważna.
Oświetlenie
Zestaw musi zawierać co najmniej 3 świetlne panele LED o wymiarach co najmniej 60 x 60 cm, z których każdy
zagwarantuje strumień świetlny o wartości co najmniej 3500 lumenów. Panele LED muszą być zasilane napięciem stałym
i gwarantować jednorodne i homogeniczne światło
Szacunkowa wartość bez VAT: 773 803 PLN
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.08.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
23.08.2013 (12:15)
Powinno być:
Informacje o częściach zamówienia; Część nr: 1
3) Wielkość lub zakres:
Część I
Zestaw do szybkiego rejestrowania obrazów (składający się z 3 kamer, jednostki synchronizacji, oprogramowania do
akwizycji i obróbki danych, komputera oraz oświetlenia) - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (część I) szacunkowy koszt bez VAT - 773 803,00
Parametry wymagane - minimalne
Zestaw do szybkiego rejestrowania obrazów (składający się z 3 kamer, jednostki synchronizacji, oprogramowania do
akwizycji i obróbki danych, komputera oraz oświetlenia)
— Parametry
Parametry kamery (3 szt)
Panoramiczny sensor CMOS o rozdzielczości co najmniej 1280 x 800 pikseli z możliwością rejestracji co najmniej 3 250
obrazów w ciągu sekundy przy wskazanej rozdzielczości
Głębia bitowa co najmniej 12-bit
Kamera monochromatyczna o czułości świetlnej ISO co najmniej 11 100 mierzonej wg normy 12232 (metodą SAT)
Maksymalna prędkość przy zredukowanej rozdzielczości nie mniejszej niż 64 x 8 pikseli co najmniej 650 000 obrazów na
sekundę
Minimalny czas ekspozycji 1 µs lub krótszy
Pamięć co najmniej 6 GB
Automatyczna kontrola ekspozycji
Kamera musi zostać wyposażona w wewnętrzną, mechaniczną migawkę kalibracyjną umożliwiające zdalne zasłonięcie
sensora i przeprowadzanie kalibracji do czerni dla danych ustawień w zakresie rozdzielczości i czasu ekspozycji
03/08/2013
S150
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/5
Dz.U./S S150
03/08/2013
260347-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
4/5
Możliwość rejestracji Pre-trigger i Post-trigger
Możliwość zastosowania dwóch różnych czasów ekspozycji dla jednego obrazu zależnych od stopnia naświetlenia
poszczególnych obszarów na rejestrowanym obiekcie
Kontrola obrazu poprzez Gigabit Ethernet
Obsługa kodu czasowego IRIG-B
Mocowanie obiektywu typu F-mount
Musi istnieć możliwość doposażenia kamery w mocowania do obiektywów w standardach EF mount, PL-mount i C-mount
Musi istnieć możliwość doposażenia kamery w mocowania do obiektywów w standardach EF mount, PL-mount i C-mount
Przynajmniej jeden z powyższych standardów optyki powinien dawać możliwość zdalnego sterowania parametrami
obiektywu, tj. ostrością i przysłoną z poziomu oprogramowania
Kamera wyposażona w analogowe wyjścia video: NTSC, PAL
Minimalny zakres temperatury otoczenia w trakcie pracy 0 – 40° C
Waga – nie więcej niż 1,5 kg (bez obiektywu i baterii)
Kamera musi być wyposażona w złącze kart pamięci, umożliwiających zapis danych z pamięci RAM na nośnik nie-ulotny
bez użycia komputera z prędkością co najmniej 4GB na minutę
Kamera musi posiadać możliwość zasilania bateryjnego
Do każdej z kamer musi zostać dołączony statyw ze stabilnym systemem blokady ustawień oraz głowica pozycjonująca
wyposażona w przekładnie zębate, zapewniająca bardzo precyzyjne pozycjonowanie kamery w przestrzeni 3D
Każda z kamer musi zostać wyposażona w odporną walizkę transportową
Każda z kamer musi zostać wyposażona w obiektyw z mocowaniem F-mount o ogniskowej 100mm i liczbie aperturowej
przysłony co najmniej f2
Kamery muszą zostać wyposażone w mocowania obiektywów zgodne z regułą Scheimpfluga, pozwalające na dokładne
dopasowanie kąta pomiędzy sensorem kamery a obiektywem. Parametry minimalne:
o obrót: 360 stopni
o regulacja kątowa: co najmniej +/- 8 stopni
o mocowanie do obiektywów typu F-mount
Kamery muszą posiadać autoryzację producenta na sprzedaż i obsługę serwisową
Zestaw musi być objęty co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancji
Po dostawie wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu
Jednostka synchronizacji
Jednostka synchronizacji wyposażona w kartę kodu czasowego
liczba kanałów: co najmniej 8
liczba kanałów wejściowych: co najmniej 2
dokładność czasowa impulsów: co najmniej 12,5 ns
typ wyjścia: TTL 5 V, 50 Omów
Oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych pomiarowych
kontrola całego systemu pomiarowego
możliwość prowadzenia obliczeń równoległych na kilku procesorach jednocześnie – oprogramowanie
nie może mieć limitu jeśli chodzi o liczbę obsługiwanych procesorów (CPU) zarówno w przypadku pojedynczego
komputera, jak i wielu komputerów pracujących w sieci
Oprogramowanie może wykorzystywać procesory graficzne (GPU) jako jednostki obliczeniowe
moduł obsługujący tomograficzne śledzenie ruchu cząstek, analizę i prezentację wyniku
Oprogramowanie musi umożliwiać pomiar prędkości oderwanych cząstek
symultaniczna, rozłożone w czasie rejestracja cząstek przy użyciu 3 kamer
rekonstrukcja w 3D dystrybucji natężenia w voxelach (pikselach 3D) przy użyciu algorytmów geometrii epipolarnej
03/08/2013
S150
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/5
Dz.U./S S150
03/08/2013
260347-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
5/5
grupowanie voxeli w celu uformowania cząstek w przestrzeni 3D
4-klatkowe śledzenie cząstek w przestrzeni voxeli, usuwanie cząstek błędnych
obróbka wstępnie wyznaczonych ścieżek ruchu cząstek: walidacja, usuwanie ścieżek błędnych, łączenie ścieżek
przerwanych, wygładzanie
przestrzenna kalibracja 3 kamer jednocześnie
kalibracja bazująca na modelu typu „pin hole”
współpraca z celami płaskimi
dostęp do aktualizacji oprogramowania w czasie trwania gwarancji (lub w czasie ważności licencji)
Komputer z oprogramowaniem
Procesor – co najmniej czterordzeniowy
Pamięć RAM – co najmniej 8GB
System operacyjny 64 bit
Napęd DVD+/- RW – co najmniej 16x
Monitor – co najmniej 23”, rozdzielczość co najmniej 1920x1080 pikseli
Karta graficzna o następujących parametrach minimalnych:
- Całkowita ilość pamięci 256 MB
- Przepustowość pamięci 11.2 GB/s
- Maksymalna cyfrowa rozdzielczość 2560x1600 pikseli
Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy:
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx,
accdb, język polski, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą
współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Edytor tekstów, musi być współpracować z
posiadanym przez Zamawiającego (Grupowa licencja oprogramowania Microsoft) lub równoważna.
Oświetlenie
Zestaw musi zawierać co najmniej 3 świetlne panele LED o wymiarach co najmniej 60 x 60 cm, z których każdy
zagwarantuje strumień świetlny o wartości co najmniej 3500 lumenów. Panele LED muszą być zasilane napięciem stałym
i gwarantować jednorodne i homogeniczne światło
Szacunkowa wartość bez VAT: 773 803 PLN
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.08.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
28.08.2013 (12:15)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
W związku ze zmianą SIWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ujednolicone załączniki:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ
- Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych dla części I, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ
03/08/2013
S150
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/5

Podobne dokumenty