wniosek o przeprowadzenie procedury certyfikacji zgodnie z

Komentarze

Transkrypt

wniosek o przeprowadzenie procedury certyfikacji zgodnie z
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI
ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR
Program QUALIFOR jest międzynarodowym Programem Certyfikacji Lasów Grupy SGS akredytowanym przez
międzynarodową organizację Forest Stewardship Council dla pełnej certyfikacji FSC oraz programem
akredytowanym przez SANAS w zakresie certyfikacji systemu kontroli pochodzenia produktu w oparciu o
standardy PEFC.
Certyfikacja gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu przez SGS QUALIFOR umożliwia klientom
prezentację logo FSC i PEFC na certyfikowanych wyrobach oraz stwarza możliwość zakomunikowania swoim
klientom, że do produkcji wyrobów certyfikowanych użyto surowca z dobrze zarządzanych lasów.
W celu kompletności oraz przedstawienia niniejszego wniosku, wnioskodawca powinien stosować się wymagań
dotyczących schematu certyfikacji.
SGS QUALIFOR jest światowym liderem w programie certyfikacji lasów - ponad 5000 wydanych certyfikatów w
ponad 65 krajach na świecie.
Proszę zaznaczyć odpowiednie pozycje oraz wypełnić odpowiednie sekcje używając TAB w celu przejścia do
następnej pozycji:
RODZAJ CERTYFIKATU
Rodzaj
Certyfikacji
(a)
Certyfikat gospodarki leśnej (proszę wypełnić części od 1 do 5 i 7):
Proszę
zaznaczyć
(b)
Certyfikat grupowy gospodarki leśnej (proszę wypełnić części od 1do 5
i 7):
Proszę
zaznaczyć
(c)
Weryfikacja drewna Kontrolowanego dla Gospodarki Leśnej (proszę
wypełnić części od 1 do 5 i 7)
(d)
Certyfikat kontroli pochodzenia produktu (proszę wypełnić części od 1
do 6):
Proszę
zaznaczyć
(e)
Certyfikat grupowy/wielozakładowy kontroli pochodzenia produktu
(proszę wypełnić części od 1 do 6):
Proszę
zaznaczyć
(f)
Certyfikacja częściowa (proszę wypełnić części od 1 do 5 i 8)
FSC
(g)
Certyfikacja całościowa (proszę wypełnić części od 1 do 5 i 8)
FSC
FSC
Podpis:
Nazwisko:
Stanowisko:
Data:
SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS General Conditions of Service accessible at
http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
SGS South Africa (Qualifor Programme)
S ystems and Services Certification Division
58 Melville Road, Booysens- PO Box 82582, Southdale 2185- South Africa
[email protected] w ww.agriculture-food.sgs.com/en/Forestry/
Contact Programme Director at t. +27 11 681-2500
-
DANE KONTAKTOWE
Nazwa organizacji:
Adres:
Kod:
Miasto:
NIP:
Kraj:
Osoba kontaktowa:
Stanowisko:
Telefon Nr:
Fax Nr:
E-mail:
Website:
INFORMACJE OGÓLNE
Rodzaj
działalności
gospodarcz
ej
(Proszę
zaznaczyć X)
Jednostka prowadząca
gospodarkę leśną
Jednostka prowadząca
gospodarkę leśną oraz
przetwórstwo surowców
Kontrola Pochodzenia
Produktu
(Proszę wybrać jedno
określenie z listy poniżej,
które najlepiej opisuje rodzaj
Państwa działalności)
Doc Nr AD 13-18 of 20 March 2012
Approved by: Gerrit Marais
Page 2 of 12
Zakup i sprzedaż wyrobów certyfikowanych poprzez bezpośredni załadunek –
bez żadnej fizycznej obsługi wyrobu (np. bezpośredni sprzedawca,
handlowiec, broker lub dystrybutor)
Zakup i sprzedaż wyrobów certyfikowanych; zawierające fizyczną obsługę
wyrobu (magazynowanie, przechowywanie, dystrybucja), lecz bez
przetwarzania lub produkcji (np. dystrybucja papieru, dostawca tarcicy)
Przetwarzanie wyrobów papierniczych (np. cięcie na wymiar, arkuszowanie,
producent kopert)
Drukarnie i wydawcy
Wstępna obróbka wyrobów drzewnych wykorzystująca systemy rozdzielania I
segregacji surowców certyfikowanych (np. tartaki, celulozownie nie
wykorzystujące systemu kredytowego, opierające się na systemie
procentowym lub systemy mieszanych źródeł surowca).
Wstępna obróbka wyrobów drzewnych wykorzystująca systemy, które
zawierają „kontrolowane/nie-kontrowersyjne źródła surowca” oraz systemy
bazujące na metodzie procentowej lub w oparciu o system kredytowy (np.
tartaki, celulozownie wykorzystujące metodę kredytową oraz metodę progową
lub systemy mieszanych źródeł surowca)
Wtórny przerób wyrobów drzewnych wykorzystujący systemy rozdzielania I
segregacji surowców certyfikowanych (np. produkcja tarcicy, tartak, meble,
itp.; nie wykorzystujące systemu kredytowego, systemu progowego lub
systemy mieszanych źródeł surowca)
Wtórny przerób wyrobów drzewnych wykorzystujący systemy, które zawierają
„kontrolowane/nie-kontrowersyjne źródła surowca” oraz systemy progowy lub
kredytowy (np. np. tartaki, celulozownie, meble, itp.; wykorzystujące metodę
kredytową oraz metodę progową lub systemy mieszanych źródeł surowca)
Utylizacja i/lub sprzedaż po-konsumenckich wyrobów drzewnych z recyklingu,
wykorzystujące oświadczenia dla wyrobów certyfikowanych (np. etykieta FSC
dla wyrobów z recyklingu)
Doc Nr AD 13-18 of 20 March 2012
Approved by: Gerrit Marais
Page 3 of 12
Kategoria FSC/PEFC, którą zamierzają Państwo wykorzystać na produkcie FSC/PEFC:
FSC 100%
FSC Mieszany
FSC Z Recyklingu
FSC Drewno Kontrolowane
Kontrolowane dla FSC ( niecertyfikowane i ocena ryzyka musi być przeprowadzona)
Surowiec z Recyklingu
Surowiec 100% PEFC
Surowiec PEFC bazujący na metodzie procentowej
PEFC z Recyklingu
Nie-kontrowersyjne źródła surowca dla PEFC ( ocena ryzyka musi być
przeprowadzona)
Surowiec z recyklingu zastosowany w produkcie PEFC
PODWYKONAWCY
Czy zlecają Państwo podwykonawstwo produkcji lub obsługi wyrobu ( nie
zawierające wspólnych przewoźników)
Jeżeli zlecają Państwo podwykonawstwo, proszę dostarczyć następujących informacji:
Nazwa orgaznizacji
Miasto
Rodzaj Usługi
(introligatornia, cięcie, itp)
Przybliżony % czas
stosowania tej usługi
Lokalizacja najbliższego lotniska
Odległość od lotniska do biura głównego (km)
Czas potrzebny na przebycie z lotniska do siedziby
Odległość z biura do najdalszych obszarów
leśnych/miejsc produkcji (km)
Czas potrzebny na przebycie z biura do najdalszych
obszarów leśnych/miejsc produkcji
Doc Nr AD 13-18 of 20 March 2012
Approved by: Gerrit Marais
Page 4 of 12
NIE
TAK
PROPONOWANA DATA AUDITU:
Proszę podać proponowaną datę auditu:
Audit wstępny (tylko dla obszarów
leśnych)
Audit zasadniczy
INNE INFORMACJE:
Czy mieli już Państwo kontakt z SGS?
Yes
No
Czy posiadacie Państwo certyfikat ISO 9000?
Yes
No
Czy posiadacie Państwo certyfikat ISO 14000 /
EMAS?
Yes
No
Nazwisko osoby kontaktowej SGS
Nazwa biura SGS
Poprzednia
certyfikacja
Czy organizacja była wcześniej
certyfikowana zg ze
standardem FSC i/lub PEFC dla
FM lub COC:
FSC FM
FSC COC
PEFC
COC
Proszę podać nazwę
poprzedniej jednostki
certyfikującej:
Proszę podać powód wycofania
certyfikatu FSC i/lub PEFC:
INFORMACJE DOTYCZĄCE CERTYFIKATU CHAIN OF CUSTODY
Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta jest niewystarczająca
WSTĘPNA OBRÓBKA
Nazwa zakładu
Liczba
zatrudniony
ch
Doc Nr AD 13-18 of 20 March 2012
Approved by: Gerrit Marais
Produkcja (podać asortyment)
Page 5 of 12
Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta jest niewystarczająca
DALSZA PRODUKCJA/HANDEL/DRUKARNIA/INNE
Liczba
zatrudniony
ch
Nazwa zakładu
Produkcja (podać asortyment)
Proszę wypełnić poniższą tabelę jeżeli jakikolwiek etap procesu produkcyjnego wyrobów
odbywa się u podwykonawcy/ outsourcingu:
Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta jest niewystarczająca
PODWYKONAWCY/OUTSOURCING
Nazwa zakładu
Usługa wykonywana
Dostawcy drewna kontrolowanego
Liczba dostawców
Dostawcy zlokalizowani są w
Czy jacyś dostawcy zostali ocenieni
jako "Nieokreślone ryzyko" dla FSC
drewno kontrolowane
Dostawcy surowca z recyklingu
Liczba dostawców
Doc Nr AD 13-18 of 20 March 2012
Approved by: Gerrit Marais
Page 6 of 12
AAF = FSC Opłata Akredytacyjna:
i.
Opłata jest wymagana przez FSC i pobierana za pośrednictwem SGS Qualifor.
ii.
Opłata jest naliczana na podstawie rocznych obrotów firmy (FSC + bez- FSC).
iii.
Dla wielozakładowego certyfikatu kontroli pochodzenia produktu całościowa opłata
odpowiada sumie opłat ponoszonych przez każdą jednostkę, obliczonych na podstawie ich
indywidualnych obrotów
iv.
Opłata dla grupowego certyfikatu kontroli pochodzenia produktu będzie naliczana w
sposób następujący:
•
Stała opłata 10$ na każdego członka grupy oraz
•
Całościowa opłata, która oparta jest na zsumowanych rocznych obrotach każdego z
członków grupy, i obliczana jak dla pojedynczego certyfikatu
•
Zasady grupowego certyfikatu zostały ustalone tak, by zapewnić większą dostępność
certyfikacji FSC dla mniejszych przedsiębiorstw, po mniejszych kosztach. Opłata AAF dla grupowego
certyfikatu kontroli pochodzenia produktu odnosi się do tych ustaleń.
KLASYFIKACJA W OPARCIU O ROCZNE OBROTY –
POJEDYNCZY CERTYFIKAT
OPŁATA AAF
CLASS 1: < US $ 200,000
US$50
CLASS 2: US $ 200,001 TO US $ 1,000,000
US$200
CLASS 3: US $ 1,000,001 TO US $ 5,000,000
US$400
CLASS 4: US $ 5,000,001 TO US $ 25,000,000
US$800
CLASS 5: US $ 25,000,001 TO US $ 100,000,000
US$1,400
CLASS 6: US $ 100,000,001 TO US $ 500,000,000
US$3,000
CLASS 7: US $ 500,000,001 TO US $ 1, 000,000,000
US$5,000
CLASS 8: US $ 1, 000,000,001
US$7,500
Proszę
zaznaczyć
Certyfikat wielozakładowy:
Na przykład, certyfikat wielozakładowy z 3 lokalizacjami:
Lokalizacja A, obrót roczny 6 milionów US$
Lokalizacja B, obrót roczny 3 miliony US$
Lokalizacja C, obrót roczny 20 milionów US$
Obrót całościowy = 29 milionów – opłata AAF jest w klasie 5 US$ 1400.00.
KLASYFIKACJA W OPARCIU O ROCZNE OBROTY –
CERTYFIKAT WIELOZAKŁADOWY
OPŁATA AAF
Class 1: < US $ 200,000
US$50
Class 2: US $ 200,001 to US $ 1,000,000
US$200
Class 3: US $ 1,000,001 to US $ 5,000,000
US$400
Class 4: US $ 5,000,001 to US $ 25,000,000
US$800
Class 5: US $ 25,000,001 to US $ 100,000,000
US$1,400
Class 6: US $ 100,000,001 to US $ 500,000,000
US$3,500
Class 7: US $ 500,000,001 to US $ 1,000,000,000
US$7,500
Class 8: US $ 1, 000,000,001
US$15,000
Doc Nr AD 13-18 of 20 March 2012
Approved by: Gerrit Marais
Page 7 of 12
Proszę
zaznaczyć
Opłata Akredytacyjna AAF FSC dla brokerów
i.
Opłata AAF dla brokerów bierze pod uwagę, że ten rodzaj firm może mieć wysoki obrót roczny w
stosunku do ich marży.
ii.
Definicja: - Broker: osoba fizyczna lub podmiot prawny, który kupuje i sprzedaje surowiec
drzewny i/lub inne drzewne i nie drzewne użytki leśne oraz negocjuje kontrakty, zamówienia,
sprzedaże lub transfery produktów w imieniu stron trzecich i kto wchodzi w prawne i/lub legalne
posiadanie dóbr.
KLASYFIKACJA W OPARCIU O ROCZNE OBROTY –
HANDLARZ/BROKER
OPŁATA
AAF
Class 1: < US $ 200,000
US$20
Class 2: US $ 200,001 to US $ 1,000,000
US$75
Class 3: US $ 1,000,001 to US $ 5,000,000
US$150
Class 4: US $ 5,000,001 to US $ 25,000,000
US$300
Class 5: US $ 25,000,001 to US $ 100,000,000
US$500
Class 6: US $ 100,000,001 to US $ 500,000,000
US$750
Class 7: US $ 500,000,001 to US $ 1,000,000,000
US$1,500
Class 8: US $ 1,000,000,001
US$3,000
Proszę
zaznaczyć
Opłata AAF dla Certyfikacji Projektu
i.
Opłata AAF związana z certyfikacją projektu ma taką samą opłatę zaplanowaną jako AAF dla
handlowców (tabela powyżej), z ogólnych kosztów projektu rozważane zamiast rocznego obrotu
produktów leśnych. Opłata AAF dla Certyfikacji Projektu pobierana jest tylko raz, kwartał po wydaniu
certyfikatu.
Doc Nr AD 13-18 of 20 March 2012
Approved by: Gerrit Marais
Page 8 of 12
PEFC- opłata notyfikacyjna
ii.
Obroty z opłat akredytacyjnych organizacji certyfikowanych przez PEFC dla przemysłu
drzewnego.
iii.
W przypadku certyfikacji wielozakładowej obroty obliczane są jako suma obrotów wszystkich
zakładów objętych zakresem certyfikacji.
iv.
Opłaty PEFC mogą ulec zmianie zgodnie z wymogami lokalnej PEFC.
KLASYFIKACJA W OPARCIU O OBROTY ROCZNE
OPŁATY
Obroty do 1 Miliona EUR
450 PLN
Obroty powyżej 1 Milionów EUR do 10 Milionów EUR
900 PLN
Obroty powyżej 10 Milionów EUR do 100 Milionów EUR
1800 PLN
Obroty powyżej 100 Milionów EUR
4500 PLN
Proszę
zaznaczyć
System Wielozakładowy/Grupowy
v.
Proszę zaznaczyć roczne obroty poszczególnych zakładów.
vi.
W przypadku większej liczby zakładów proszę dostarczyć dodatkową listę.
AAF Class
Nazwy zakładów
Notification
fee
Click to select
Click to select
Click to select
Click to select
Click to select
Click to select
Diagram dostaw
Proszę załączyć do wniosku diagram łańcuchu pochodzenia przedstawiający zaopatrzenie
zakładu/ów w surowiec (z podaniem źródła surowca). Proszę o zaznaczenie potencjalnych miejsc
gdzie może zachodzić mieszanie się surowca certyfikowanego i nie certyfikowanego.
Proszę potwierdzić, że diagram jest
załączony:
Doc Nr AD 13-18 of 20 March 2012
Approved by: Gerrit Marais
Page 9 of 12
INFORMACJE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI OBSZARÓW LEŚNYCH
W przypadku certyfikacji grupowej proszę podać dane sumaryczne oraz załączyć wykaz
jednostek objętych zakresem certyfikatu.
Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta nie jest wystarczająca.
NAZWA
JEDNOSTKI
TYP
OBSZARÓW
LEŚNYCH
POŁOŻEN
IE
(NAJBLIŻ
SZE
MIASTO)
OBSZAR LEŚNY
Och
ron
a
Produk
cja
(ha)
(ha)
ŚRED
NIA
ROCZ
NA
PROD
UKCJ
A
(m3)
Razem:
Czy którekolwiek z tych lasów zawierają bądż mogą
zawierać wysokie walory ochronne (zgodnie z
poniższą definicją)
Doc Nr AD 13-18 of 20 March 2012
Ta
k
Page 10 of 12
Approved by: Gerrit Marais
Nie
Niewiem
Lasy o wysokich walorach ochronnych:
Lasy o wysokich walorach ochronnych to takie, które charakteryzują się jedną lub więcej z poniższych
cech:
tereny leśne zawierające globalnie lub regionalnie koncentrację walorów bioróżnorodności
(endemity, zagrożone gatunki, refugia);
wielkopowierzchniowe obszary leśne, w których żyjące populacje w większości lub całkowicie
zamieszkują w naturalnym rozmieszczeniu i ilości;
obszary leśne obejmujące rzadkie, zagrożone ekosystemy;
tereny leśne spełniające ważne zadania w sytuacjach krytycznych (np. ochrona zlewni wodnych,
zapobieganie erozji);
tereny leśne o znaczeniu fundamentalnym dla miejscowych społeczności ( np. zdrowie) ;
ważne dla lokalnych społeczności pod względem tradycji i kultury (tereny o kulturowym,
ekologicznym, ekonomicznym i religijnym znaczeniu) .
Doc Nr AD 13-18 of 20 March 2012
Page 11 of 12
Approved by: Gerrit Marais
INFORMACJE DO PROJEKTU CERTYFIKACJI
Proszę zaznaczyć i opisać zgodnie z poniższymi punktami:
Typ budynku lub struktury
Główny cel
Data planowanej konstrukcji:
Spodziewana data ukończenia
Certyfikowany materiał do
wykorzystania
Koniec
Doc Nr AD 13-18 of 20 March 2012
Page 12 of 12
Approved by: Gerrit Marais

Podobne dokumenty