Karta techniczna

Komentarze

Transkrypt

Karta techniczna
BOTAMENT BP
płyta budowlana
Płyta budowlana BOTAMENT wykonana jest na bazie
niezawierającego związków CFC, sztywnego rdzenia z
polistyrenu ekstrudowanego XPS, obustronnie pokrytego
specjalną, modyfikowaną polimerowo zaprawą mineralną z
wtopioną siatką wzmacniającą z włókna szklanego.
Właściwości
Płyta budowlana może być stosowana praktycznie na każdej
powierzchni, nienarażonej na bezpośrednie oddziaływanie
promieniowania UV.
wodoodporna – odporna na korozję biologiczną
doskonałe właściwości termoizolacyjne – redukcja
kosztów energii
lekka
łatwa i szybka w montażu
stabilna wymiarowo i wytrzymała na obciążenia
dostępna w szerokim zakresie wymiarów
nieograniczone możliwości kształtowania
uniwersalna
Obszar zastosowania
Płyta budowlana posiada bardzo szeroki obszar zastosowań:
wodoodporne podłoże do układania ściennych i
podłogowych okładzin ceramicznych oraz kamieni
naturalnych z zastosowaniem metody cienkowarstwowej
doskonałe, stabilne i wodoodporne podłoże pod tynki,
kleje do płytek oraz inne powłoki ścienne
nowe inwestycje oraz obszar renowacji
pokoje mieszkalne, kuchnie, łazienki i inne obszary
narażone na działanie wilgoci
wszystkie płaszczyzny pomieszczeń – ściany, podłogi
sufity
struktury samonośne oraz z zastosowaniem konstrukcji
wsporczych
ściany działowe, zabudowy wanien i rur, meble
łazienkowe
izolacja termiczna pod ogrzewanie podłogowe
do naprawy podłoży krytycznych
Parametry techniczne
Materiał rdzenia
Naprężenia ściskające
przy 10% odkształceniu
EN826
Współczynnik
przewodzenia ciepła (ƛ)
EN13164
Polistyren ekstrudowany XPS
o zamkniętokomórkowej
strukturze, niezawierający
związków CFC
0,25 N/mm²
0,035 W/mK
Gęstość pozorna
≥ 30 kg/m³
Wytrzymałość na
rozciąganie EN1607
Moduł elastyczności
EN826
Współczynnik oporu
dyfuzyjnego pary
wodnej (µ) EN12086
Długotrwała absorpcja
wody przez zanurzenie
EN12087
Kapilarność
Liniowy współczynnik
rozszerzalności cieplnej
Zakres temperatur
Euroklasa reakcji na
ogień EN13501-1
0,20 N/mm²
7-17 N/mm²
80-250
< 0,7% ( objętość)
brak
0,07mm/mK
-50°C / +70°C
E
*Parametry dotyczą pianki XPS
* Wartości średnie
Płyta budowlana BOTAMENT przeznaczona jest do
stosowania w pomieszczeniach wewnętrznych w normalnym,
średnim przedziale temperatur pokojowych.
Może być stosowana na podłogach w pomieszczeniach z
przeciętnymi, w warunkach mieszkaniowych, obciążeniami
powierzchni. Duże obciążenia punktowe nie są zalecane.
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod płyty budowlane powinno być:
suche i czyste
nośne i stabilne
oczyszczone z tłuszczu, starych powłok malarskich,
środków antyadhezyjnych innych luźnych części
Strona 1 z 2
BOTAMENT BP
płyta budowlana
Ilości paletowe
Przechowywanie
Płyty 1200 x 600 mm
60 szt. 4 mm = 43 m2
120 szt. 4 mm = 86 m2
65 szt.
6 mm = 47 m2
80 szt. 10 mm = 58 m2
Płyty budowlane BOTAMENT powinny być składowane w
pozycji poziomej, niezależnie od grubości i rozmiaru.
Należy je chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieniowania UV i wilgoci oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.
Płyty 2600 x 600 mm
50 szt. 10 mm = 78 m2
50 szt. 20 mm = 78 m2
36 szt. 30 mm = 56 m2
36 szt. 40 mm = 56 m2
26 szt. 50 mm = 40 m2
Istotne wskazówki
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z produktami na
bazie rozpuszczalników organicznych.
Płyty 2600 x 600 mm
25 szt. 10 mm = 39 m2
25 szt. 20 mm = 39 m2
18 szt. 30 mm = 28 m2
18 szt. 40 mm = 28 m2
13 szt. 50 mm = 20 m2
* składowane na paletach typu mini
BOTAMENT Profile narożnikowe
( długość 1200 mm lub 2600 mm )
150 x 150 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
200 x 400 mm
- 64 szt.
- 40 szt.
- 40 szt.
- 40 szt.
Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie
naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je dostosować odpowiednio
do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych
wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań należy przeprowadzić próby. Za
prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży
i dostawy. Zalecenia naszych pracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcji
technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Wydanie PL1602. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane
techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej
www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe
www.botament.com
• ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. •
Strona 2 z 2