System telefoniczny power VS MODUŁ UZIEMIAJĄCY Moduł

Komentarze

Transkrypt

System telefoniczny power VS MODUŁ UZIEMIAJĄCY Moduł
•
•
•
•
System telefoniczny power VS
MODUŁ UZIEMIAJ CY
Moduł uziemiaj cy pozwala na uziemienie
ekranów kabli przychodz cych do
przeł cznicy telefonicznej. Mocuje si na
szynie telekomunikacyjnej (gniezdniku) lub
na panelu szynie ł czówek.
Materiał Obudowy...........termoplastyczne
tworzywo UL94VO
Materiał zł cza..............posrebrzany
fosforobr z
Akceptuje przewodniki...........0,4-0,8 mm
Zgodne z norm ...............DIN 41611.
Waga.................................0,060 kg
Wymiary...........................124,0 x 19,5 x
40,0 mm
Kolor..................................czerwony
Moduł uziemiaj cy, 10 par,
czerwony
- nr kat. 870-521
POLTEL Paweł Rózga
93-231 Łód , ul. D browskiego 238
tel.: 42 689-20-50, fax: 42 689-20-60, e-mail: [email protected], http:// www.poltel.com.pl
ISO 9001:2000 nr cert. FS 59507

Podobne dokumenty