Opis szkolenia

Komentarze

Transkrypt

Opis szkolenia
Szkolenie
IBM Lotus - Administracja systemem IBM Lotus Domino 8.5
Strona szkolenia | Terminy szkolenia | Rejestracja na szkolenie | Promocje
Opis szkolenia
Szkolenie, które zawiera tematy ze wszystkich kursów administracyjnych IBM Lotus Notes
Domino. Podczas kursu poruszane są identyczne tematy jak w „standardowych”
szkoleniach administracyjnych:
D8750 (D8L75) - IBM Lotus Domino 8.X System Administration Operating Fundamentals.
D8760 (D8L76) - Building the IBM Lotus Domino 8.X Infrastructure.
D8770 (D8L77) Managing IBM Lotus Domino 8.X Servers and Users.
Kurs przeznaczony jest dla administratorów systemu Lotus Domino 8.X, do których
obowiązków należeć będzie instalowanie i konfigurowanie serwerów oraz stacji roboczych
Lotus Domino 8. Szkolenie przeznaczone jest również dla osób przygotowujących się do
egzaminów na tytuł IBM Certified System Administrator - Lotus Notes Domino 8.5.
Jesteś administratorem systemu Lotus Domino 8.X? Potrzebujesz szkolenia, które
dostarczy Ci kompleksowej wiedzy na temat administracji IBM Lotus Domino 8.X? To
szkolenie będzie dla Ciebie idealne.
Nasi trenerzy nauczą wszystkiego, co musisz wiedzieć na temat administracji IBM Lotus
Domino 8.X i przekażą Ci wiedzę z trzech innych szkoleń (D8750, D8760 i D8770) w
jednym.
Kurs na podstawie D8900 lub D8L90
2017-03-02 15:39:19
Strona 1 z 7
Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:
Znać zasady działania platformy Lotus Notes Domino 8.X.
Znać i umieć praktycznie wykorzystać procedury administracyjne (za pomocą Lotus Domino
Administrator).
Umieć zainstalować, skonfigurować pojedynczą domenę według planu i harmonogramu
wdrożenia.
Umieć zaplanować strukturę replikacji i przepływu poczty elektronicznej (w środowisku
Domino i poza nim).
Rejestrować użytkowników Notes, webowych (Non-Notes) oraz zarządzać nimi.
Zarządzać serwerem Domino (podstawowe zadania administracyjne, utrzymanie serwera
Domino, rozwiązywanie problemów).
Dzięki szkoleniu:
poznasz zasady działania platformy Lotus Notes Domino 8.X,
będziesz potrafił praktycznie wykorzystać procedury administracyjne (za pomocą Lotus
Domino Administrator),
dowiesz się jak instalować i konfigurować pojedynczą domenę według planu i harmonogramu
wdrożenia,
nauczysz się planować strukturę replikacji i przepływu poczty elektronicznej (w środowisku
Domino i poza nim),
dowiesz się jak rejestrować użytkowników Notes, webowych (Non-Notes) oraz zarządzać nimi,
nauczysz się zarządzać serwerem Domino.
Długość szkolenia:
40 h (5 dni x 8 h)
Program szkolenia
1. Architektura platformy IBM Lotus Notes Domino.
2. Kluczowe elementy środowiska Domino:
Do czego wykorzystujemy Lotus Domino i Lotus Notes?
Bazy danych NSF oraz aplikacje kompozytowe (nowość w wersji 8 platformy).
Katalog Domino (Domino Directory) oraz pozostałe bazy administracyjne.
2017-03-02 15:39:19
Strona 2 z 7
Certyfikaty Notes (pliki certyfikatorów), zawartość pliku ID użytkownika.
3. Mechanizmy bezpieczeństwa IBM Lotus Notes Domino:
Domena serwerów Domino (Domino domain).
Czym jest DNN (Domino Named Network) oraz rola DNN?
Rola plików ID: certyfikator ID, notes ID, server ID.
Organizacja i jednostki organizacyjne (nazewnictwo hierarchiczne)
Procedura rejestracji certyfikatu, serwera i użytkownika.
Mechanizm autentykacji i dostęp anonimowy (authentication mechanism and anonymous
access).
Bezpieczeństwo serwera (Server Access List).
Ochrona baz danych za pomocą ACL (Access Control List).
Zabezpieczenie stacji roboczej za pomocą ECL (Execution Control List).
4. Elementy składowe poczty elektronicznej w systemie IBM Lotus Notes Domino:
Elementy składowe poczty elektronicznej.
Zasady przesyłania poczty w systemie IBM Lotus Notes Domino.
Protokoły przesyłania poczty elektronicznej wspierane przez serwer Domino.
Przesyłanie poczty w obrębie DNN (Domino Named Network).
Przesyłanie poczty pomiędzy DNN (Domino Named Network).
Topologia przesyłania poczty.
5. Proces replikacji w systemie IBM Lotus Notes Domino:
Elementy składowe i terminologia procesu replikacji.
Logika procesu replikacji (rodzaje i kierunki procesu replikacji).
Repliki baz danych (replica ID).
Sposoby inicjowania procesu replikacji.
Czynniki wpływające na proces replikacji.
6. Instalacja i konfiguracja pierwszego serwera i administratora:
Planowanie instalacji struktury serwerów (Scenariusz wdrożenia i lista zadań do wykonania.
Projektowanie hierarchicznej konwencji nazewniczej.
Instalacja oprogramowania i konfiguracja pierwszego serwera.
Instalacja oprogramowania i konfiguracja Domino Administrator.
7. Rejestracja i konfiguracja serwerów Domino w domenie:
Rejestracja certyfikatów dla serwerów i użytkowników, zgodnie ze zdefiniowanym schematem
2017-03-02 15:39:19
Strona 3 z 7
nazewnictwa (hierarchical naming).
Rejestracja plików ID dla serwerów, zgodnie z wybraną hierarchią nazewniczą.
Sposoby zarządzania plikami ID (pliki ID, ID File Recovery, ID Vault).
8. Dodawanie stacji roboczych Lotus Notes do środowiska:
Rejestracja użytkowników (zgodnie ze zdefiniowanym schematem nazewnictwa).
Instalacja i konfiguracja programu Lotus Notes.
Tworzenie grup użytkowników.
Nowe funkcje w Lotus Domino 8.5 (auto-populated groups).
Tworzenie i stosowanie zasad (Policy Management).
Bezpieczny mechanizm tworzenia kopii plików ID.
ID Vault – nowy mechanizm zarządzania plikami ID w Domino 8.5.
9. Konfigurowanie środowiska pracy administratora serwerów Domino:
Ustawianie preferencji dla programu Lotus Domino Administrator.
Konfiguracja dostępu użytkowników do serwera Domino.
Konfiguracja dostępu administratorów do Katalogu Domino (Domino Directory - names.nsf).
Rejestrowanie aktywności serwera (ów) w bazie log.nsf (Domino Server log file).
10. Konfiguracja automatycznego replikowania baz danych (aplikacji):
Projektowanie topologii replikacji.
Tworzenie grupy typu "Server only" dla celów replikacji.
Połączenia (connection document) oraz harmonogram replikacji.
Monitorowanie procesu replikacji.
11. Konfigurowanie przepływu poczty wewnątrz domeny (Intranet mail):
Tworzenie DNN (Domino Named Network).
Przesyłanie poczty pomiędzy DNN.
Tworzenie dokumentów połączeniowych dla celów przesyłania poczty. Harmonogram
przesyłania wiadomości pocztowych.
12. Konfigurowanie przepływu poczty przez Internet (Internet mail routing):
Aktywacja przesyłania poczty z użyciem SMTP.
Konfiguracja podstawowych i zaawansowanych opcji dla SMTP.
Konfiguracja restrykcji dla SMTP na pocztę elektroniczną z i do Internetu.
Kontrolowanie możliwości przepływu poczty:
Kontrola doręczenia poczty elektronicznej.
2017-03-02 15:39:19
Strona 4 z 7
Restrykcje na przekazywanie poczty elektronicznej.
Tworzenie i zastosowanie "WhiteLists" oraz "BlackLists".
Aktywacja mechanizmu "Mail Journaling".
Logika realizacji reguł pocztowych (Mail Rules).
Tworzenie, aktywacja i deaktywacja reguł pocztowych.
Ograniczenia na wielkość skrzynek pocztowych (Mail Database Quota).
Aktywacja archiwizacji z użyciem zasad (Policy Management).
Kontrola rozmiaru skrzynki pocztowej.
13. Śledzenie przesyłania poczty:
Testowanie przesyłania poczty elektronicznej.
Aktywacja mechanizmu śledzenia wiadomości (message tracking).
Śledzenie doręczania poczty elektronicznej.
Śledzenie wielkości statystycznych dla poczty elektronicznej.
Sposób działania oraz aktywacja mechanizmu odwoływania wiadomości (message recall).
14. Zarządzanie załącznikami - DAOS (Domino Attachment and Object Services)
Przygotowanie skrzynek pocztowych do wdrożenia DAOS.
DAOS Estimator - narzędzie estymujące główne cechy DAOS.
15. Problemy przesyłania poczty (Troubleshooting Common Mail Setup problems):
Testowanie dokumentów połączeniowych.
Restartowanie zadania ROUTER.
Wymuszanie przesyłania poczty elektronicznej.
Zarządzanie pocztą elektroniczną w skrzynce routera poczty mail.box na serwerze (Dead mail,
Hold mail, Undelivered mail).
16. Zarządzanie użytkownikami Lotus Notes:
Zmiana nazwy (Common Name) użytkownika.
Przeniesienie użytkownika w hierarchii organizacji.
Przedłużanie ważności certyfikatu w pliku ID.
Definiowanie backupu plików ID oraz odtwarzanie plików ID (ID Recovery).
ID Vault – nowy mechanizm zarządzania plikami ID w Lotus Domino 8.5.
Usuwanie użytkowników z systemu.
17. Zarządzanie grupami użytkowników:
Rodzaje grup i ich zastosowania w IBM Lotus Notes Domino.
2017-03-02 15:39:19
Strona 5 z 7
Tworzenie grupy (dokument Group).
Zarządzanie członkami grupy.
Zmiana nazwy grupy.
Usuwanie grupy.
18. Zarządzanie użytkownikami (Notes oraz tzw. Non-Notes):
Definiowanie rodzaju klienta (Notes, Browser Client).
Śledzenia procesu aktualizacji oprogramowania Notes.
Definiowanie użytkowników typu: Roaming User (możliwości związane z aktualizacją danych
użytkownika).
19. Zarządzanie serwerami Domino:
Używanie konsoli serwera.
Definiowanie i włączanie opcji Transaction Logging.
Analiza aktywności użytkowników (Activity).
Automatyzacja zadań serwera.
20. Aktualizacja konfiguracji serwerów:
Wyszukiwanie odnośników do nazw serwerów w domenie.
Identyfikacja użytkowników i serwerów z innych organizacji (Cross Certification).
Ustawianie dostępu do serwera (dokument Server).
Procedura likwidacji serwera Domino (Decommissioning a server).
Przedłużenie ważności pliku ID serwera (recertyfikacja pliku ID dla serwera Domino).
Modyfikowanie uprawnień dla administratorów.
21. Konfiguracja śledzenia zdarzeń na serwerach (DDM – Domino Domain
Monitoring):
Sposoby (mechanizmy) zbierania informacji o serwerach Domino w domenie.
Zadania działające na serwerze Lotus Domino.
Monitorowanie systemu za pomocą DDM (Domino Domain Monitoring).
Tworzenie próbników (Probes).
Tworzenie i konfiguracja próbników.
22. Śledzenie wydajności serwerów:
Obserwacja zdarzeń DDM.
Obserwacja w czasie rzeczywistym wartości statystycznych na serwerze.
Obserwacja wielkości statystycznych zbieranych cyklicznie.
2017-03-02 15:39:19
Strona 6 z 7
Administrowanie serwerami dzięki aplikacji WebAdmin.nsf (Domino Web Administrator).
23. Rozwiązywanie problemów na serwerze:
Rozwiązywanie problemów związanych z identyfikacją i autoryzacją.
Rozwiązywanie problemów związanych z replikacją.
Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami serwerów.
Rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem agentami (prawa do uruchamiania
agentów na serwerze).
24. Rozwiązywanie problemów użytkownika Notes:
Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem Notes.
Odtwarzanie oprogramowania stacji roboczej.
Rozwiązywanie problemów związanych z obsługą baz danych (aplikacji).
Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami.
Śledzenie i status poczty elektronicznej użytkownika.
25. (Opcjonalnie) Wprowadzenie do administracji IBM Lotus Sametime:
Zadania na serwerze Domino.
Podstawowe narzędzia administracyjne Lotus Sametime.
Zadania administratora systemu IBM Lotus Sametime.
2017-03-02 15:39:19
Strona 7 z 7

Podobne dokumenty