instrukcja komfiguracji komputera z systemem windows xp sp3

Komentarze

Transkrypt

instrukcja komfiguracji komputera z systemem windows xp sp3
INSTRUKCJA
KOMFIGURACJI KOMPUTERA Z SYSTEMEM
WINDOWS XP SP3
1. Wchodzimy we właściwości w START -> Połącz z -> Połączenie sieci bezprzewodowej
2. Otwieramy zakładkę sieci bezprzewodowej
3. Klikamy na DODAJ i konfigurujemy w następujący sposób:
4. W zakładce „Uwierzytelnianie” klikamy na „Właściwości” i odhaczamy „Weryfikuj
certyfikat serwera”, ustawiamy metodę uwierzytelniania EAP-MSCHAP v2 i klikamy na
konfiguruj.
5. Teraz należy odhaczyć opcję „Automatycznie użyj nazwy logowania i hasła”
6. Potwierdzamy wszystkie dotychczasowe ustawienia, w START -> Połącz z -> Połączenie
sieci bezprzewodowej, klikamy na „Pokaż sieci bezprzewodowe” a następnie zaznaczamy
sieć Mat-Fiz-WiFi i klikamy połącz.
7. Powinna pojawić się informacja w prawym dolnym rogu ekranu: „Kliknij aby wybrać
certyfikat lub inne poświadczenia dla połączenia z siecią Mat-Fiz-WiFi”.
8. Po kliknięciu na ten komunikat pojawi się okno gdzie wpisuje się login i hasło uzyskane od
Administratora sieci WiFi. Po wpisaniu ich komputer połączy się automatycznie z siecią.

Podobne dokumenty