Europejski Kongres Gospodarczy 2013 – główne

Komentarze

Transkrypt

Europejski Kongres Gospodarczy 2013 – główne
1/5
Informacja prasowa
Europejski Kongres Gospodarczy 2013 – główne wnioski
Katowice, 24 czerwca 2013 r. – Otwarcie Europy na świat, apel o więcej wolności
gospodarczej i zrównoważenie polityki ochrony klimatu z polityką przemysłową, a także
postulat rozwoju opartego na wiedzy, współpracy i integracji. To główne wnioski
V Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 (European Economic Congress – EEC)
w Katowicach. Organizator największej konferencji biznesowej Europy Centralnej
podsumowuje wydarzenie.
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (13-15 maja br.) już po raz piąty stworzył przestrzeń
do wymiany opinii elit politycznych, biznesowych, naukowych i ekonomicznych. Tematyka sesji, debat
i spotkań objęła najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.
– Europejski Kongres Gospodarczy to przede wszystkim ludzie – unijni komisarze, ministrowie,
kreatorzy
globalnego
biznesu,
przedstawiciele
nauki,
struktur
samorządowych,
innowacyjni
przedsiębiorcy. Wszyscy oni tworzą atmosferę, w której udaje się formułować myśli, wnioski, określać
trendy wyznaczające przyszłość Europy i europejskiej gospodarki – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator
EEC, Prezes Grupy PTWP SA.
Postulaty, z jakimi wystąpili na V Europejskim Kongresie Gospodarczym ministrowie gospodarki Czech,
Polski, Słowacji, Węgier oraz Rumunii objęły: uwolnienie europejskiej gospodarki od nadmiaru
krępujących inicjatywę regulacji, budowanie klimatu dla przedsiębiorczości także na poziomie unijnym,
nie tylko krajowym, konieczność nowej polityki proprzemysłowej, współpracy i solidarności
w mierzeniu się z wyzwaniami czasu stagnacji gospodarczej.
– W opinii niektórych gości EEC, od kryzysu jeszcze bardziej niebezpieczna może być stagnacja, która
powoduje, iż zbyt wolno zabieramy się za niezbędne reformy, utrwala się atmosfera bierności
i marazmu – dodaje Wojciech Kuśpik. – Dlatego też, podczas kongresowych debat staramy się
wyciągać wnioski i formułować konkretne postulaty.
Wśród proponowanych przez kongresowych panelistów rozwiązań, mogących ograniczyć europejską
„wszechwładzę regulacji”, można wymienić zasadę UE+0, wedle której każdy przepis powinien być
przeanalizowany pod kątem tego, czy jest wymagany przez Unię Europejską, a jeśli tak, to czy nie
2/5
Informacja prasowa
został „wzbogacony” przez urzędników kraju członkowskiego UE. Zasadą towarzyszącą pracom nad
wszelkimi nowymi rozwiązaniami prawnymi winno być pytanie o ich skutki dla gospodarki.
Uczestnicy debat poświęconych energetyce ostrzegali na Europejskim Kongresie Gospodarczym, że
przeregulowane gospodarki Europy nie wytrzymają konkurencyjnego starcia z przyjaznymi dla
przedsiębiorczości i wspartymi relatywnie tanią energią systemami gospodarczymi (m.in. USA).
Postulowano powrót do zasady „w obszarze rynku wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone”.
Polityka winna służyć ludziom – przypomniano – a najlepiej zrealizuje ten cel, służąc gospodarce.
Go Global! – kongresowe hasło, które odwołuje się do konieczności polityczno-ekonomicznego
otwarcia Europy na globalne rynki o największej dynamice wzrostu – przede wszystkim kraje Afryki.
W
trakcie
towarzyszącego
Europejskiemu
Kongresowi
Gospodarczemu
Forum
Współpracy
Gospodarczej Afryka-Europa Centralna, padły ważne stwierdzenia: o konieczności partnerstwa,
o przełamywaniu barier i stereotypów przez wiedzę i kontakty, o obszarach możliwej współpracy
i o rozwojowym potencjale Afryki.
Europa ponownie odkrywa Afrykę, choć – w opinii kongresowych ekspertów – dzieje się to zbyt wolno
i zbyt późno. Stary Kontynent, dla którego Afryka stanowi szansę i wyzwanie, musi nadrabiać
zaległości. Kraje Europy Zachodniej mają przy tym do pokonania ograniczenia i uprzedzenia związane
z kolonialną przeszłością, kraje Europy Centralnej i Wschodniej są wolne od tych skojarzeń, ale
dysponują mniejszym potencjałem i kapitałem.
Potrzebne jest nowe partnerstwo mające jako cel rozwój afrykańskich krajów i społeczeństw,
a jednocześnie tworzenie nowych możliwości dla europejskiego przemysłu. Współpracę gospodarczą
dającą korzyści obu stronom trzeba oddzielić od działań związanych z pomocą humanitarną.
W trakcie majowego Kongresu apelowano także, by szukać równowagi między bezpieczeństwem
energetycznym a ochroną środowiska. Kryzys gospodarczy przyczynił się do wzrostu świadomości, jak
ważne dla przyszłości gospodarki są ceny energii i jak istotny jest dobór środków, jakie Unia może
stosować, by zostać światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.
Kryzys polityki klimatyczno-energetycznej, który zarysowuje się w świetle krytyki płynącej już nie tylko
ze środowisk przemysłowych, nie oznacza jej końca, lecz konieczność przedefiniowania i urealnienia,
3/5
Informacja prasowa
rewizji jej kosztów i wpływu na gospodarkę. Potrzebę nowego porozumienia w sprawie polityki
energetycznej i klimatycznej UE artykułowano w Katowicach z różnych pozycji – mówili o tym nie tylko
przedstawiciele branż obciążonych kosztami emisji CO2, lecz także politycy związani z ochroną
środowiska.
Z kongresowych sal wyszedł apel, by ambicje związane z polityką ochrony klimatu odpowiadały
możliwościom poszczególnych krajów, specyfice ich gospodarek i strukturze sektora energetycznego.
Wiodące nurty tematyczne tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego objęły: wzrost
gospodarczy, przyszłość strefy euro, globalizację, politykę energetyczno-klimatyczną i rolę Europy
Centralnej. W zakresie tematycznym V EEC znalazły się także najistotniejsze kwestie dla przyszłości
takich dziedzin gospodarki i życia publicznego jak: finanse, górnictwo, samorządy i polityka regionalna,
infrastruktura, transport, budownictwo i nieruchomości, motoryzacja oraz innowacje.
Ważną częścią Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 było Forum Gospodarcze Afryka-Europa
Centralna, podczas którego w Katowicach spotkały się osoby zaangażowane we współpracę z krajami
Afryki, inwestorzy, przedstawiciele organizacji biznesowych, politycy i specjaliści w dziedzinie
stosunków międzynarodowych, reprezentanci rządów i biznesu z takich krajów jak Angola, Kenia,
Namibia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda oraz Zambia. W ramach V EEC odbyło się także
II Forum Gospodarcze Chiny-Europa.
Najważniejsze merytoryczne wnioski, przewodnie tezy dotyczące kluczowych kwestii dla przyszłości
Europy,
najbardziej
reprezentatywne,
najczęściej
powtarzające
się
stwierdzenia
i
opinie
z V Europejskiego Kongresu Gospodarczego zostaną w opublikowane w postaci raportu. Zostanie on
wysłany do wyselekcjonowanego grona europejskich i krajowych decydentów, europosłów,
przedstawicieli Komisji Europejskiej, polityków, czołowych przedstawicieli biznesu i świata nauki.
V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbył się w dniach 13-15 maja br., na półtora
miesiąca przed zakończeniem polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Wydarzenie
zainaugurowali ministrowie gospodarek krajów europejskich, m.in.: Martin Kuba, Minister Przemysłu
i
Handlu
Republiki
Czeskiej,
Tomáš
Malatinský,
Minister
Gospodarki
Słowacji,
Janusz
Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki RP, Mihaly Varga, Minister Gospodarki Narodowej
Węgier oraz Varujan Vosganian, Minister Gospodarki Rumunii.
4/5
Informacja prasowa
Wśród Gości specjalnych Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 byli m.in.: Jerzy Buzek, Poseł
do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes
Rady Ministrów w latach 1997-2001, El Hadji Malick Gakou, Minister Handlu, Przemysłu i Sektora
Nieformalnego Senegalu w latach 2012-2013, Elham Mahmood Ahmed Ibrahim, Komisarz ds.
Infrastruktury i Energetyki Unii Afrykańskiej, James L. Jones, Emerytowany Generał Korpusu
Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Doradca Bezpieczeństwa Narodowego Stanów
Zjednoczonych w latach 2009-2010, Naczelny Dowódca NATO w latach 2003-2006, Marcin Korolec,
Minister Środowiska RP, Horst Köhler, Prezydent Niemiec w latach 2004-2009, Dyrektor
Zarządzający Międzynarodowym Funduszem Walutowym w latach 2000-2004, Prezes Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju w latach 1998-2000, Jan Kulczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kulczyk Investments, Założyciel CEED Institute, Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach
1995-2005, Ivan Mikloš, Członek Narodowej Rady Słowacji, Wicepremier, Minister Finansów Słowacji
2010-2012, Laura Alcântara Monteiro, Sekretarz Stanu ds. Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki
Angoli, Andris Piebalgs, Komisarz UE ds. Rozwoju, Janez Potočnik, Komisarz UE ds. Środowiska,
Wylbur Simuusa, Minister Gruntów, Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Zambii, Matti
Vanhanen, Premier Finlandii w latach 2003-2010, Dyrektor Zarządzający Związku Fińskich Firm
Rodzinnych oraz Gao Xiqing, Prezes China Investment Corporation.
***
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach
to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej,
trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości
świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.
W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących EEC udział bierze
około 6000 gości z Polski i z zagranicy.
Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji
o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.
Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.
###
Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl
Zapraszamy również:
Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/
5/5
Informacja prasowa
Dodatkowe informacje dla mediów:
Marta Stach, Imago PR
Rzecznik Prasowy EEC
Tel. 609 808 119, [email protected]

Podobne dokumenty