Regulamin do pobrania

Komentarze

Transkrypt

Regulamin do pobrania
MINIGOLFOWE MISTRZOSTWA SZKLARSKIEJ PORĘBY 2016
memoriał Piotra Kaczmarskiego
15 października 2016, niedziela godzina 14.00 teren Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada
w Szklarskiej Porębie.
Trzy kategorie wiekowe: dziecięca do lat 12, juniorzy do lat 17 i seniorzy od lat 18
Regulamin
§1
Zawody mają na celu popularyzację gry w mini golfa oraz upowszechnianie tej dyscypliny sportu
wśród dzieci, młodzieży i rodzin, a także wspomnienie Piotra Kaczmarskiego, który był
pomysłodawcą i twórcą Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada w obecnej postaci.
§2
Turniej rozgrywany jest w jednym etapie. Wygrywa ten zawodnik, który najmniejszą liczbą uderzeń
trafi piłeczką do każdego z 18-stu dołków nie pomijając żadnej przeszkody.
§3
1. W rozgrywkach turnieju mogą brać udział osoby, które zgłoszą chęć udziału w turnieju u
organizatora oraz spełnią postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Turniej będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych: Dzieci do lat 12, Junior do lat 17
i Senior od lat 18
§4
1. Termin i miejsce: Zawody odbywać się będą 08 października 2016 o godzinie 14.00 Turniej
będzie rozgrywany na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada w Szklarskiej
Porębie.
2. Zgłoszenia osób do turnieju odbywać się będą codziennie w kasie Rodzinnego Parku Rozrywki
Esplanada w budynku głównym Esplanada w podcieniach w godzinach od 12.00 do 18.00, a
w dniu rozgrywek od godziny 11.00 do godziny 13.30
3. Do udziału w rozgrywkach dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy wypełnią kartę zgłoszenia.
§5
Sposób przeprowadzenia turnieju:
1. Turniej rozgrywany jest na osiemnastu stanowiskach do gry w mini golfa, które należy pokonać
w określonej kolejności (od 1 do 18).
2. Celem gry jest wbicie piłeczki do dołka za pomocą kija golfowego przy jak najmniejszej liczbie
uderzeń. Każde uderzenie liczy się jako punkt.
3. Na każdym stanowisku grę zaczyna się z oznaczonego punktu startu.
4. Piłeczkę uderzamy z tego miejsca, w którym się ona zatrzymała i pozostała bez ruchu.
5. Jeżeli piłeczka po uderzeniu opuści stanowisko (wyskoczy poza bandę pola), grę wznawia się z
punktu startu
6. Jeżeli piłeczka będąca w grze zatrzyma się bezpośrednio przy granicy stanowiska, dopuszczalne
jest jej odsunięcie o długość główki kija
7. Na polach z przeszkodami piłeczka musi pokonać przeszkodę.
8. Zawodnicy samodzielnie prowadzą punktację na specjalnych formularzach (w przypadku dzieci
do lat 10 przy udziale opiekunów).
9. Zwycięzcą zawodów jest zawodnik, który w finale zdobędzie najmniejszą liczbę punktów.
10. W sytuacji, jeśli finaliści zdobyli taką samą liczbę punków, o zwycięstwie zdecyduje dogrywka
prowadzona do pierwszej wygranej na wylosowanym polu.
§6
Laureaci turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Kategoria dzieci do lat 12
I miejsce DRON 6AXIS z systemem stabilizującym oraz 7-dniowy karnet narciarski na Ski
Arenę Szrenica
II miejsce - Deskorolka Fiszka Meteor.
III miejsce - Monster Truck Samochód zdalnie sterowany RC Z-113
I miejsce „Kopa”
II miejsce III miejsce I miejsce II miejsce III miejsce -
Kategoria Juniorzy do lat 17
Duży niezniszczalny DRON TD-05 oraz 7- dniowy karnet na kompleks narciarski
Deskorolka Fiszka Meteor + Całodniowy Voucher TERMY CIEPLICKIE
Deskorolka Fiszka Meteor.
Seniorzy od lat 18
Artystyczna fotografia na płótnie „ Sudety” autorstwa Karola Nienartowicza
Czytnik e-booków INK BOOK Classic 4GB WiFi 6''
Artystyczna fotografia na płótnie „ Sudety” autorstwa Karola Nienartowicza
Do wyżej wymienionych nagród Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości
11,11% ich wartości na poczet podatku zryczałtowanego, art.30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 (Dz.U. Z 2000 r., Nr14,poz.176) i
odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego.
§7
1. W trakcie turnieju obowiązuje gra fair play i wzajemne poszanowanie w stosunku do innych
graczy.
2. Zabronione jest w jakiejkolwiek formie przeszkadzanie innemu zawodnikowi w oddaniu dobrego
uderzenia.
3. Każdy uczestnik turnieju startuje na własną odpowiedzialność. Poprzez wpisanie się na listę
zawodników uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Turnieju oraz
„Regulaminem korzystania z pola do minigolfa”. Zawodnicy do 7 roku życia rozgrywają
turniej pod nadzorem opiekuna.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków
zaistniałych w czasie turnieju.
§8
Postanowienia końcowe:
Komisja sędziowska turnieju podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:
–
–
interpretacji regulaminu
i innych nie objętych niniejszym regulaminem
Szklarska Poręba 22 września 2016 r.

Podobne dokumenty