Sesja 1 – Oddziaływanie światła na tkaniny Sesja 2 – Prewencja

Komentarze

Transkrypt

Sesja 1 – Oddziaływanie światła na tkaniny Sesja 2 – Prewencja
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
„ŚWIATŁO W MUZEUM – KONIECZNOŚĆ I ZAGROŻENIE”
Zamek Królewski na Wawelu, Centrum Konferencyjne
18 kwietnia 2012
Program
09.00 – 10.00
Rejestracja i kawa
10.00 – 10.10
Otwarcie obrad
Jan Ostrowski, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
10.10 – 10.40
Tapestry preservation at the Metropolitan Museum of Art,
New York – present and future
Ochrona gobelinów w Metropolitan Museum of Art w Nowym
Jorku – stan obecny i przyszłość
Florica Zaharia, Główny Konserwator Działu Konserwacji Tkanin,
Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
Sesja 1 – Oddziaływanie światła na tkaniny
10.40 – 11.00
Wawelska kolekcja tkanin
Magdalena Ozga, Dział Tkanin, Zamek Królewski na Wawelu
11.00 – 11.20
Działania prewencyjne i konserwacja arrasów wawelskich
Ewa Wiłkojć, Główny Konserwator Muzealny, Zamek Królewski
na Wawelu
Jerzy Holc, Kierownik Pracowni Konserwacji Tkanin Zabytkowych,
Zamek Królewski na Wawelu
11.20 – 11.40
Evaluating colour change of light sensitive objects from the
Smithsonian collection
Ocena zmiany barwy obiektów wrażliwych na działanie światła
ze zbiorów Instytutu Smithsona w Waszyngtonie
Julio del Hoyo, Laboratorium Analiz Nieniszczących i Badań Obiektów
Zabytkowych, Muzeum Narodowe w Krakowie
11.40 – 12.00
Degradacja tkanin
Joanna Łojewska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
12.00 – 12.30
Przerwa na kawę
Sesja 2 – Prewencja konserwatorska
12.30 – 12.50
Museum policies in exhibiting textiles
Zasady eksponowania tkanin w muzeach
Frances Lennard, Studium Konserwacji Tkanin, University of Glasgow
1
12.50 – 13.10 Lighting decisions for the Ardabil carpet
Decyzje o oświetleniu dywanu Ardabil
Boris Pretzel, Sekcja Badawcza Działu Konserwacji, Victoria and Albert
Museum, Londyn
Sesja 3 – Kierunki działań na przyszłość
13.10 – 13.30
Henry VIII’s tapestries revealed
Odtworzenie pierwotnego wyglądu gobelinów Henryka VIII
Ian Gibb, Hampton Court Palace, Londyn
13.30 – 13.50
Lighting design for the ancient tapestries the Palazzo Vecchio
in Florence based on computer simulations
Projekt oświetlenia gobelinów w Palazzo Vecchio we Florencji
na podstawie symulacji komputerowej
Carla Balocco, Dipartimento di Energetica "Sergio Stecco"
Università degli Studi di Firenze
13.50 – 14.10
Międzynarodowe normy i zalecenia dotyczące oświetlenia obiektów
zabytkowych
Łukasz Bratasz, Laboratorium Analiz Nieniszczących i Badań Obiektów
Zabytkowych, Muzeum Narodowe w Krakowie
14.10 – 15.15
Dyskusja – głosy uczestników warsztatu i podsumowanie
2