Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców dzieci z grupy III 26.11

Komentarze

Transkrypt

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców dzieci z grupy III 26.11
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców dzieci z grupy III
26.11.2013 r.
1. Temat: Jesienne zabawy z wiatrem, deszczem i kotami.
2. Cele ogólne:
-EDUKACYJNE:
kształtowanie pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej oraz koordynacji wzrokowosłuchowo- ruchowej;
rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zakresie 5;
wdrażanie wychowanków do czytania globalnego;
znajomość wierszy, piosenek, układów choreograficznych;
rozwój motoryki małej, sprawności dłoni i palców.
- WYCHOWAWCZE:
rozwój ekspresji i inwencji twórczej dziecka;
przełamywanie lęku przed występami publicznymi;
kształtowanie talentów i zainteresowań artystycznych;
umiejętność współpracy w grupie;
kształtowanie uwagi na wykonaniu zadania, osiągnięciu obranego celu.
2. Cele operacyjne:
DZIECKO:








śpiewa piosenki o jesieni;
recytuje wiersz do zabawy paluszkowej;
tańczy układ choreograficzny z parasolkami;
liczy i układa odpowiednią liczbę kotów;
wybiera odpowiednią figurę geometryczną;
rozumie pojęcia: na, nad, pod, przed, za;
czyta własną wizytówkę;
czyta wyrazy do globalnego czytania i podpisuje nimi odpowiednie obrazki: pada,
parasol, kalosze;
 tańczy taniec z rodzicami: „Czy wiesz jak tańczą…”
3. Przebieg;
A) Prezentacja piosenki z elementami ruchowymi: „Pada deszcz”- wykorzystanie folii
malarskiej do przedstawienia utworu.
Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, - pada deszcz
Szu, szu, szu, szu, szu, szu, - szumi las
La, la, la, la, la, la, - lata wiatr
Mo, mo, mo, mo, mo, mo - moknie świat
Co, co, co, co, co, co, - coś tam szło
Nie, nie, nie, nie, nie, nie - nie wiem, kto
Sza, sza, sza, sza, sza, sza - szara mgła
Ci, ci, ci, ci, ci, ci - cicho sza.
B) Zabawa paluszkowa wg K. Sąsiadek „Poszła pani na spacerek”.
Poszła pani na spacerek.
Deszczowe chmury przywiał wiaterek.
Gdy daleko od domu już była, deszcz zaczął padać, parasol rozłożyła.
Gdy kropla za kroplą spadała, pani pod parasol się schowała.
Gdy deszczyk przestał padać, parasol złożyła i do domu wróciła.
C) Taniec z parasolkami do utworu „Deszczowa piosenka”.
D) Czytanie globalne: zabawy z wizytówkami. Rozpoznawanie własnych imion w różnych
sytuacjach edukacyjnych. Analiza wizytówek – wybrzmiewanie pierwszej głoski, nazywanie
pierwszej litery, liczenie i określanie ile jest liter w imieniu.
E) Czytanie globalne: dobieranie wyrazów do obrazków – pada, parasol, kalosze.
Wymawianie wyrazów sylabami – liczenie sylab w wyrazach. Wymawianie pierwszej głoski i
nazywanie pierwszej litery w wyrazach. Liczenie liter w wyrazach.
F) Wybieranie figur geometrycznych z koszyków – dziewczynki: trójkąty; chłopcy: kwadraty.
Utrwalenie części ciała oraz rozumienie pojęć nazywających stosunki przestrzenne poprzez
wykonywanie zadań: „Połóż figurę na głowie, trzymaj figurę nad głową…”
G) Prezentacja tańca: „Koty”.
H) Losowanie cyfr i układanie przed sobą odpowiedniej liczby kotów na płocie. Przeliczanie
ułożonych kotów (w zakresie 5).
I) Zabawa relaksacyjna w kole do piosenki: „Mały kotek”.
J) Zabawa muzyczno-ruchowa integrująca rodziców i dzieci: „Czy wiesz, czy wiesz, jak
tańczą …”