PERU – śladami Inków

Komentarze

Transkrypt

PERU – śladami Inków
BIURO PODRÓśY
rok załoŜenia 1996
05-800 Pruszków Al. Wojska Polskiego 20/28
Członek Warszawskiej Turystyki
Koncesja Organizatora
tel.:(22) 758-84-29 tel./fax: 758-88-76
Turystyki nr k579
e-mail: [email protected]
www.biurotoptravel.pl
PERU – śladami Inków
termin:: 1-14/02/2010
Dzień 1: 01.02.2010
Wylot z Warszawy ok godz. 6:40. Przelot do Limy przez Amsterdam. Przylot do Limy ok
godz. 17:50, transfer do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 2: 02.02.2010
Po śniadaniu, zwiedzanie Limy - Miasta Królów, załoŜonego przez hiszpańskiego
konkwistadora Francisco Pizarro na brzegu rzeki Rimac. Centrum miasta: Plaza de Armas,
gdzie znajduje się m.in. Pałac Prezydencki, Katedra, Pałac Arcybiskupi, które zostały
odnowione przez polskiego architekta Ryszarda Jana Małachowskiego; Dworzec Kolei
Transandyjskiej współprojektu inŜ. Ernesta Malinowskiego; Kościół i Klasztor
Franciszkanów. Wycieczka do Muzeum Złota, będącego prywatną kolekcja zmarłego
peruwiańskiego kolekcjonera - Miguela Mujica Gallo. W muzeum eksponowane są wspaniałe
okazy wyrobów ze złota, srebra, ceramiki z czasów preinkaskich i inkaskich. Obiadokolacja.
Powrót do hotelu i nocleg.
Dzień 3: 03.02.2010
Wczesne śniadanie. Przejazd do Paracas i wyprawa łodzią motorową do rezerwatu przyrody
na Wyspach Ballestas i oglądanie kormoranów, sępów, pingwinów i lwów morskich. Krótki
odpoczynek w pustynnej oazie Huacachina. Podziwianie tajemniczych linii Nazca, których
ani pochodzenia, ani znaczenia nie znamy. Kolacja i nocleg w Nazca.
Dzień 4: 04.02.2010
Śniadanie. Całodzienny przejazd Carretera Panamaricana – najwaŜniejszą drogą w Peru
biegnącą wzdłuŜ wybrzeŜa do Arequipy. Podziwianie wspaniałych krajobrazów. Kolacja i
nocleg w Arequipa.
Dzień 5: 05.02.2010
Śniadanie. Zwiedzanie połoŜonego na wysokości 2,378 m n.p.m. „białego miasta” Arequipa:
Plaza de Armas z Katedrą, w której na szczególną uwagę zasługują monumentalne organy
wykonane w Belgii, oraz ołtarz wyrzeźbiony przez francuskiego artystę w 1879 r.
Zwiedzanie załoŜonego w 1570 roku klasztoru Świętej Katarzyny (Santa Catalina),
najwaŜniejszego i największego pomnika religijnego Peru. Obiad. Czas wolny na
samodzielny spacer. Kolacja i nocleg.
Dzień 6: 06.02.2010
Śniadanie. Wycieczka do Kanionu Colca znajdującego się w odległości około 200 km od
Arequipy. Droga prowadzi przez tereny Rezerwatu Narodowego Salinas i Aguada Blanca,
który został załoŜony w celu ochrony dziko Ŝyjących vicunii - najszlachetniejszego gatunku
wielbłądowatych. Dojazd do kanionu Colca w okolicy miejscowości Chivay. Po drugiej
stronie góruje wulkan Mismi, z którego wodospadów rodzi się potęŜna rzeka Amazonka.
Zakwaterowanie w hotelu. MoŜliwość kąpieli w gorących źródłach. Kolacja i nocleg.
Dzień 7: 07.02.2010
Wczesna pobudka. Po śniadaniu wyjazd do punktu widokowego Cruz del Condor, skąd
moŜna podziwiać majestatyczne kondory, a takŜe surowe piękno najgłębszego kanionu na
świecie po raz pierwszy zdobytego przez polska ekipę kajakarzy w 1981roku. Przejazd do
Puno, miasta połoŜonego nad najwyŜej leŜącym jeziorem Ŝeglownym na świecie Titicaca
(3,850 m npm). Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 8: 08.02.2010
Śniadanie. Wycieczka na pływające wyspy ludu Uros, którzy nadal podtrzymują tradycje
swych przodków, którzy przed wiekami uciekli na jezioro by odizolować się od zwaśnionych
lokalnych plemion. Wyspy zbudowane są z trzciny totora, rosnącej bujnie w płytkich
miejscach. Z tej trzciny mieszkańcy wysp, budują m.in. łodzie zwane balsas. Trzcina totora,
stanowi teŜ jeden z głównych składników ich poŜywienia. Wycieczka na stałą wyspę
Taquile, której mieszkańcy do dziś dnia zachowują zwyczaje swoich przodków. Jest to
jedyna społeczność, w której przędzeniem i tkaniem zajmują się wyłącznie męŜczyźni.
Powrót do miasta Puno. Kolacja i nocleg.
Dzień 9: 09.02.2010
Po śniadaniu przejazd do Cusco. W drodze zwiedzanie waŜnych miejsc historycznych takich
jak Pucara i Raqchi (Świątynia Boga Wiracocha). Typowy obiad - bufet w miejscowości
Sicuani. Krótki postój na przełęczy La Raya, znajdującej się na wysokości 4.350 m n.p.m.,
gdzie łączą się Kordyliera Wschodnia i Zachodnia, tworząc tzw. węzeł Vilcanota. Zaczyna
tam swój bieg rzeka Urubamba, na tym odcinku zwana Vilcanota. Postój w miasteczku
Andahuaylillas, gdzie znajduje się piękny kościółek z XVI wieku. Po południu dojazd do
historycznej stolicy Państwa Inków Tahuantinsuyo - Cusco. Nocleg.
Dzień 10: 10.02.2010
Wczesna pobudka. Po śniadaniu wyjazd pociągiem turystycznym "Backpacker" do Aguas
Calientes. Przesiadka do małych autobusów w celu dotarcia do "Zaginionego Miasta
Inków". Miasto Machu Picchu, jednego z Siedmiu Współczesnych Cudów Świata, którego
nazwa w języku keczua oznacza Stara Góra. Zostało ono odkryte dopiero w 1911 roku przez
amerykańskiego historyka Hirama Binghama. Zwiedzanie poszczególnych sektorów, świątyń,
dzielnic mieszkalnych, kamieniołomu oraz zegara słonecznego. Obiad. Powrót pociągiem do
Cusco. Nocleg
Dzień 11: 11.02.2010
Po śniadaniu wycieczka do Świętej Doliny Inków - niepowtarzalnej, pełnej urokliwych
krajobrazów doliny, leŜącej nad rzeką Wilkamaju (Święta Rzeka) obecnie zwaną Urubamba.
Zwiedzanie ruin archeologicznych w Pisac, a takŜe ludowego targowiska. Obiad w
restauracji. Przejazd świętą doliną do miasteczka Ollantaytambo, wybudowanego na bazie
inkaskich murów, dzięki czemu jest jednym z najlepszych przykładów układu
urbanistycznego z czasów Inków. W czasach Inków było to waŜne miejsce pod względem
strategicznym, administracyjnym, a takŜe rolniczym. Powrót do miast, kolacja i nocleg.
Dzień 12: 12.02.2010
Śniadanie. Zwiedzanie Cusco: Plaza de Armas, Katedry, Coricancha (Świątyni Słońca).
Zgodnie z charakterystyką kultur andyjskich, Inkowie stworzyli plan miasta Cusco w
kształcie pumy, którego głową jest imponujący obiekt Sacsayhuaman. Miejsce to, zgodnie z
charakterystyką waŜnych budowli Inków było wielofunkcyjne, miało więc charakter religijny,
administracyjny jak równieŜ militarny. Na terenach Sacsayhuaman, odbywa się coroczne
święto tak zwane Inti Raymi, które jest jedną z wielu manifestacji wynikającej z synkretyzmu
kultury hiszpańskiej i inkaskiej. Zwiedzanie labiryntu i miejsce kultu Quenqo, obiektu
militarnego i kontroli migracyjnej Puka – Pucara, oraz świątyni poświęconej kultowi wody,
Tambo Machay, zwaną teŜ "Łaźnią Inki", gdzie tryska nieskazitelnie czyste źródło. Kolacja i
nocleg w hotelu.
Dzień 13: 13.02.2010
Śniadanie. Czas wolny na ewentualne zakupy w Cusco. Transfer na lotnisko, Wylot z Limy
do Warszawy ok. godz. 20:35.
Dzień 14: 14.02.2010
Przylot do Polski ok godz. 22:15.
Cena: 5500,- PLN + 1890 USD/ os.
(grupa min. 20-25 osób)
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 350 USD
Cena zawiera:
- Zakwaterowanie – w pokojach 2-osobowych, hotele 3* z łazienkami o dobrym standardzie.
- WyŜywienie HB (zgodnie z programem).
- Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
- Przewodnika/ pilota na całej trasie w języku polskim.
- Autokar turystyczny z pełnym wyposaŜeniem.
- Bilet na trasie Warszawa- Lima-Warszawa (przelot przez jeden z portów
europejskich!).
- Bilety na loty wewnętrzne: Cuzco-Lima.
- Bilet na pociąg Cuzco-Machu Picchu-Cuzco w klasie turystycznej.
- Ubezpieczenie KL i NNW.
Cena nie zawiera:
- podatków lotniskowych w Limie, La Paz i Cuzco, ok. 60 $.
- napiwków dla przewodnika i kierowcy ok. 30$
- napojów do posiłków.
UWAGA!!!
- Program jest ramowy i kolejność jego punktów moŜe ulec zmianie.
- Wpłata dewizowa płatna wg kursu kupna PKO S.A. na dzień dopłaty do imprezy
tj. na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy lub po przylocie do Peru u pilota.
- Hotele określone wg miejscowej kategoryzacji

Podobne dokumenty