Prawo - Biuro Karier UMK

Komentarze

Transkrypt

Prawo - Biuro Karier UMK
Biuro Karier UMK
Obsługa studentów i absolwentów kierunku:
prawo
Rok 2010
1. Indywidualne rozmowy doradcze ze studentami/absolwentami prawa
Każdy z kierunków studiów ma swojego opiekuna – doradcę, który gromadzi informacje
dotyczące rynku pracy. Indywidualne rozmowy doradcze są poświęcone planowaniu drogi
rozwoju zawodowego (trwają 45-60 minut).
Rok
studiów
I rok
II rok
III rok
IV rok
V rok
ABSOLWENT
RAZEM
Liczba
osób
10
8
8
18
24
24
92
Rokrocznie z indywidualnych rozmów doradczych korzysta ok. 100 studentów/absolwentów
prawa.
1
2. Warsztaty „DOBRY START” prowadzone przez pracowników Biura Karier
UMK
Liczba studentów i absolwentów kierunku: prawo, którzy wzięli udział w warsztatach
„DOBRY START” w Biurze Karier UMK w roku 2010: 81
Warsztaty „DOBRY START” to 17 różnych szkoleń podzielonych na trzy bloki tematyczne:



POMYŚL O SOBIE,
czyli jak rozpoznać własny potencjał zawodowy
o Rozpoznaj swoje predyspozycje zawodowe pod kątem przyszłej pracy
o Obudź w sobie przedsiębiorcę
POMYŚL O PRACY,
czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji
o Podstawy prawa pracy dla każdego (nowe)
o Jak skutecznie przygotować dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny
o Jak przejść z sukcesem rozmowę kwalifikacyjną
o Negocjacje płacowe
o Assessment Centre – kompleksowa metoda oceny, wykorzystywana w
procesie rekrutacji
o Testy stosowane w procesie rekrutacji
o Mock Interview, czyli próbna rozmowa kwalifikacyjna
POMYŚL O ROZWOJU,
czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy
o Zarządzanie czasem (w aspekcie planowania całożyciowego)
o Techniki pracy twórczej / trening kreatywnego myślenia
o Wystąpienia publiczne (dla początkujących / dla zaawansowanych)
o Jak być asertywnym
o Jak sobie radzić ze stresem
o Niestandardowe sposoby poszukiwania pracy
o Motywacja, czyli jak osiągnąć cel
o Od pomysłu do szczęśliwego finału. Zagadnienia podstawowe funduszy EFS
o POKL Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w generatorze wniosków (dla
osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu POKL)
2
3. Współpraca z kołami naukowymi/stowarzyszeniami
A. 16.11.2010 udział Dniach Edukacji Prawniczej (organizowanych rokrocznie przez
ELSA) – prezentacja dotycząca ścieżek kariery zawodowej absolwentów prawa „Co
nas czeka po studiach?” – prowadzaca: Ewa Banaszak (informacje w oparciu o
wyniki badań losów absolwentów) Liczba uczestników – 50
Biuro Karier UMK uczestniczy co roku w Dniach Edukacji Prawniczej na Wydziale
Prawa
i Administracji prowadząc prelekcje lub warsztaty na następujące tematy: „CV
prawnika”, „Jak odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej”, „Wystąpienia
publiczne” itp.
B. 16.03.-17.03. 2010 udział w „Dniach Praktyk Prawniczych” organizowanych przez ELSA
25.10.- 26.10.2010 udział w „Dniach Praktyk Prawniczych” organizowanych przez ELSA
Od kilku lat Biuro Karier UMK bierze udział w „Dniach Praktyk Prawniczych” prezentując na
stoisku informacyjnym oferty praktyk skierowane do studentów Wydziału Prawa i
Administracji.
4. Wysyłanie informacji o ofertach pracy, praktyk, stażów
Do zarejestrowanych w bazie Biura Karier UMK studentów i absolwentów prawa
wysyłane są informacje o ofertach pracy, praktyk, staży, warsztatów, szkoleń
(zgodnie z określonymi przez nich preferencjami)
W chwili obecnej w bazie Biura Karier UMK jest 751 prawników.
3
5. Badania losów absolwentów
Biuro Karier prowadzi badania losów absolwentów w 6 miesięcy po
ukończeniu przez nich studiów. W roku 2010 badaliśmy sytuację
absolwentów rocznika 2009. Kwesionariusz on-line wypełniło 115
prawników.
Odpowiedzieli oni m.in. na pytanie w jakich instytucjach/firmach pracują, jakie
zajmują stanowiska.
A. Kancelarie:
Adwokackie- 6
Aplikant adwokacki 3
Młodszy prawnik
Prawnik
Asystent prawnika
Radcowskie -11
Aplikant radcowski 5
Asystent prawny 2
Prawnik 3
Prawnik-stażysta 1
Notarialne -3
Aplikant notarialny 2
Pracownik kancelarii notarialnej
Komornicze -1
Aplikant
B. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury- 2
C. Administracja publiczna- 11:
Specjalista- 2 (porady, analiza prawna)
Podinspektor -2 (ochrona danych osobowych, org. Spotkań radnych)
Inspektor ds. prawnych
Prawnik
Referent- 2
Stażysta
Sekretarka/pomoc prawna
Inspektor planowania przestrzennego
D. Firmy produkcyjno-usługowe 9
Prawnik-2
Asystent prawnika- 2
Specjalista ds. prawnych- 2
Referent prawny
Samodzielny pracownik (opiniowanie umów)
Starszy referent (obsługa Biura Zarządu)
4
E. Ubezpieczenia
Broker
Asystent brokera
Inspektor
F. Konsulting
Konsultant (opinie i komentarze podatkowe
Kierownik projektu
Specjalista ds. marketingu

G. Nieruchomości
Asystent pośrednika

H. Pośrednictwo finansowe
Specjalista ds. prawnych
I. Windykacja
Młodszy specjalista
J. Sąd
Stażysta (przyg. projektów postanowień)
K. Wydawnictwo prawnicze
Redaktor elektronicznej bazy orzeczeń
L. Handel
Sprzedawca
M. Własna firma – 2
Pozostałe osoby uczyły się nadal lub poszukiwały pracy
5
6. Praktyki nieobowiązkowe koordynowane przez Biuro Karier UMK
Lista firm i instytucji przyjmujących studentów na praktyki wg umów indywidualnych za
pośrednictwem Biura Karier UMK
PRAWO
Nazwa firmy / instytucji
Adres
Dyrektor
Adwokat Mariola Zapiec – Laskowska
i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Trębacka 4 00-074
Warszawa
Mariola Zapiec – Laskowska
- Adwokat
Bank PEKAO S.A. I Oddział w
Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 20 A
85-824 Bydgoszcz
Katarzyna Olkowska
Menager operacyjny
Bank Spółdzielczy w Toruniu
ul. Reja 23c 87-100 Toruń
Jerzy Dąbrowski Prezes
Zarządu
CONTRAST Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 5 63-400
Ostrów Wielkopolski
Marek Korytowski Prezesa
zarządu
Global Trade Industry
ul. Chrobrego 117A
87-100 Toruń
Szosa Chełmińska 34/36
87-100 Toruń
dr inż. Piotr Maśloch
Właściciel
Jacek Kwiatkowski
p.o. Naczelnika
II Urząd Skarbowy w Toruniu
ul. Mazowiecka 63/65 87100 Toruń
p.o. Naczelnika Urzędu mgr
Urszula Maszewska
Kancelaria „Doradca”
ul. Szeroka 18
87- 100 Toruń
Wiesław Radomski
Współwłaściciel
Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacka Maria i
Grzegorz Tomaszewscy
ul. Pod Blankami 4/3
85-034 Bydgoszcz
ul. Kościuszki 9 62-100
Wągrowiec
Janusz Olkiewicz
Adwokat
Grzegorz Tomaszewski
Adwokat
Kancelaria Adwokacka mec. Paweł
Sobczak
ul. Zachodnia 67
90-508 Łódź
mec. Paweł Sobczak
I Urząd Skarbowy
Kancelaria Doradców Prawnych
Krislex
ul. Kopernika 18 87-100
Toruń
mgr Zbigniew Kolas
Kancelaria Notarialna Notariusz
Mirosława Szyczewska
ul. Rynek Staromiejski 9
87-100 Toruń
Mirosławę Szyczewską
Notariusza
Kancelaria Prawnicza TEBI T.
Bojarski i M. Marzec Sp.J.
ul. Długa 50/4a 85-034
Bydgoszcz
Radca Prawny Tadeusz
Bojarski Wspólnik
Kancelaria Prawniczo
Konsultingowa ROTATE
ul. Słowikowa 16 87- 134
Przysiek
Ryszard Brodnicki
Radca Prawny
Kancelaria Radców Prawnych
Joanna i Krzysztof Dobrowolscy s.c
w Zduńskiej Woli
ul. Żeromskiego 5 98220 Zduńska Wola
mgr Krzysztof Dobrowolskiego –
Radca Prawny
Kancelaria Radców Prawnych
Waldemar Kowalczykowski i
Wspólnicy „CASUS” s.c.,
Kancelaria Radcy Prawnego
Rynek 2A 67-200
Głogów
Waldemar Kowalczykowski
Mecenas
ul. Legionów 104d/4
81-472 Gdynia
ul. Obrońców
Bydgoszczy 8/3 85-054
Bydgoszcz
ul. Słowackiego 12
62-500 Konin
Piotr Kubik Radca Prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Monika
Michalska
Kancelaria Radcy Prawnego „So
Lex”
mgr Monika Michalska
Radca Prawny
mgr Dariusz Szymczak
6
Komenda Powiatowa Policji
ul. Piłsudskiego 19 Rypin
mgr Wiesław Milarski
Komendant
Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Toruniu Marek Gajda
ul. Ślusarska 4 87-100
Toruń
Marek Gajda
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z
siedzibą w Toruniu
ul. Kraszewskiego 40
87-100 Toruń
Roman Wróblewski Dyrektor
Departamentu Organizacji i
Zarządzania
Katarzyna Statuch
Radca Prawny
Manpower Polska
ul. Warszawska 4 87-100
Toruń
Anna Data-Hendler
Branch Manager
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11 00950 Warszawa
Marek Motuk
Dyrektor Departamentu
Wykonania Orzeczeń i Probacji
7
Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Łodzi
ul. Orzeszkowej 31
91-479 Łódź
Marek Drużka
Dyrektor
Państwowa Inspekcja Pracy
Oddział w Toruniu
ul. Chrobrego 91 87-100
Toruń
Ryszard Jarzyna
Kierownik Oddziału
Raiffeisen-Leasing Polska
S.A.
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
mgr Wojciech Zakrzewski
Human Resources Director
RUG Riello Urządzenia
Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30 87-100
Toruń
Dominika Kiełbasa
Specjalista ds. personalnych
Saran Sienkiewicz
Jaroszewski Radcowie
Prawni
ul. Żwirki i Wigury 81 c 87100 Toruń
Karol Sienkiewicz
Radca Prawny
Sąd Okręgowy we
Włocławku
ul. Wojska Polskiego 22 87 800 Włocławek
Jerzy Sałata
Prezes Sądu Okręgowego we
Włocławku
Sąd Okręgowy w
Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
Danuta Flinik Prezes Sądu
Okręgowego w Bydgoszczy
Jarosław Zawadzki
Przewodniczący Wydziału SSO
Sąd Okręgowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 40
59-220 Legnica
Stanisław Rączkowski
Prezes Sądu Okręgowego
Sąd Okręgowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 10001 Olsztyn
Sąd Okręgowy w Płocku
Leona Popiela Prezesa Sądu
Okręgowego
w Olsztynie
Pl. Narutowicza 4 09-404 Płock
Sąd Okręgowy w Toruniu
ul. Piekary 51 87-100 Toruń
Andrzej Walenta Sędzia Sądu
Okręgowego w Toruniu
Prezes
Sąd Okręgowy w Warszawie
ul. Aleje Solidarności 00-898
Warszawa
Beata Waś Prezes Sądu
Okręgowego w Warszawie
Sąd Rejonowy
ul. Sądowa 2 78-600 Wałcz
Małgorzatę Dering – Suska Prezesa
Sądu Rejonowego w Wałczu
Sąd Rejonowy w Chełmnie
ul. Toruńska 3 86-200
Chełmno
Jakub Wąwoźny Prezes Sądu
8
Sąd Rejonowy w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 8
12-100 Szczytno
Leszek Bil Prezes Sądu Rejonowego
Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 19
87-200 Wąbrzeźno
Jerzy Żuralski Prezes Sądu Rejonowego
w Wąbrzeźnie
SJZ Radcy Prawni S.C
ul. Warszawska 4/1 87-100 Toruń
Starostwo Powiatowe w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 173
86- 100 Świecie
Piotr Zamroch
Radca Prawny Wspólnik
Jolanta Wieczorek Kierownik Wydziału
Organizacyjnego
Toruńska Giełda Nieruchomości
ul. Szewska 4 87-100 Toruń
mgr mec. Jacek Krężelewski
Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA
S.A.
ul. Grudziądzka 110/114
87-100 Toruń
Waldemar Kaczyński
Kierownik CITO
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu
Aleja Niepodległości 18 64-713
Poznań
Anna Grzymisławska
Dyrektor
Urząd Miasta Gdańska
Urząd Miasta Kołobrzegu
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803
Gdańsk
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
Danuta Janczarek
Sekretarza Miasta Gdańska
Janusz Gromka
Prezydent Miasta Kołobrzegu
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Pl. Bankowy 3/5 Warszawa
Hanna Gronkiewicz – Waltz Prezydent
m.st.Warszawy
Urząd Miejski w Sławnie
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9
76-100 Sławno
dr inż. Krzysztof Frankensteina Burmistrz
Miasta Sławno
Wytwórnia Wyrobów Papierowych
„Worwo” Sp.zo.o
ul. Mikołaja z Ryńska 42
87-200 Wąbrzeźno
Piotr Bieńkowski Prezes
Zakład Karny Włocławek
ul. Bartnicka 10 87-800 Włocławek
płk Janusz Wielgopolan
Dyrektor Zakładu Karnego
Ponadto studenci prawa odbywają praktyki nieobowiązkowe koordynowane przez Biuro Karier UMK
na podstawie umów zbiorowych podpisanych z następującymi instytucjami




Bank PeKaO w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Urząd Miasta w Toruniu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
9