IBM Content Collector Szybki start IBM Content Collector

Komentarze

Transkrypt

IBM Content Collector Szybki start IBM Content Collector
IBM Content Collector
Wersja 2.2
Szybki start
IBM Content Collector
Przed zainstalowaniem produktu należy zapoznać się z niniejszą publikacją.
1
Krok 1: przegląd produktu
®
IBM Content Collector jest rozwiązaniem archiwizacyjnym współpracującym z oprogramowaniem Lotus Domino, Microsoft
Exchange Server, pocztą elektroniczną (za pośrednictwem SMTP), środowiskiem Microsoft SharePoint i systemami plików
systemu Windows®. W programie IBM Content Collector są dostępne między innymi następujące funkcje i opcje:
v Archiwizowanie dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium.
v Odtwarzanie zarchiwizowanych dokumentów.
v Wyszukiwanie zarchiwizowanych wiadomości e-mail.
v Współpraca z oprogramowaniem Lotus iNotes (uprzednio pod nazwą Domino Web Access) oraz Outlook Web App
(uprzednio pod nazwą Outlook Web Access).
2
Krok 2: wymagania wstępne dotyczące instalacji
Przed zainstalowaniem produktu IBM Content Collector należy zapoznać się z wymaganiami wstępnymi:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27019702
Ważne: do zapisania konfiguracji produktu IBM Content Collector niezbędny jest system zarządzania bazami danych.
Zalecane jest używanie systemu, który jest stosowany w repozytorium docelowym. Zamiast niego można użyć produktu
IBM DB2 Workstation Edition, który wchodzi w skład pakietu instalacyjnego.
Przed rozpoczęciem instalowania serwera IBM Content Collector:
1. Upewnij się, że na dedykowanym serwerze produktu IBM Content Collector zainstalowano składniki:
a. W zależności od platformy repozytorium docelowego:
v Dla platformy Content Manager 8: Konektor Information Integrator for Content (II4C) Content Manager 8
v Dla platformy FileNet P8: interfejsy Content Engine .NET API i Content Engine Java™ API
b. Następujące źródłowe biblioteki systemowe:
v Dla systemu poczty elektronicznej Lotus Domino: Domino Server wchodzący w skład pakietu instalacyjnego.
Uruchom wstępną konfigurację instalacji serwera Domino Server, ale wyłącz usługę Lotus Domino.
v Dla systemu poczty elektronicznej Microsoft® Exchange: Microsoft Outlook.
1) Uruchom program Outlook i sprawdź połączenie z serwerem poczty elektronicznej przy użyciu referencji
administracyjnych serwera Exchange, które mają być używane przez konektor poczty elektronicznej
Exchange produktu IBM Content Collector w celu uzyskania dostępu do środowiska Exchange i
archiwizowania wiadomości e-mail.
2) Ustaw program Outlook jako domyślny klient poczty elektronicznej.
3) Przed kontynuowaniem procesu instalowania zatrzymaj program Outlook. Program Outlook nie może
działać podczas instalowania produktu IBM Content Collector.
2. Konektor Microsoft SharePoint wymaga zainstalowania usług WWW i innych komponentów na każdym serwerze
SharePoint, z którym ma się łączyć, albo na jednym serwerze Web Front End w farmie.
3. Skonfiguruj wyszukiwanie tekstowe, aby umożliwić wyszukiwanie w repozytorium:
a. W przypadku repozytorium Content Manager zainstaluj pakiet obsługi wyszukiwania tekstowego IBM Content
Collector na serwerze biblioteki Content Manager. Szczegółowe informacje zawiera temat Instalowanie pakietu
wyszukiwania tekstowego IBM Content Collector w dokumentacji produktu pod adresem http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/email/v2r2m0/.
b. W przypadku składnicy obiektów FileNet P8 skorzystaj z informacji podanych w temacie Włączanie
wyszukiwania w składnicy obiektów IBM FileNet P8 w dokumentacji produktu pod adresem
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/email/v2r2m0/.
3
Krok 3: pierwsze kroki
Aby zainstalować komponenty serwera i klienta IBM Content Collector, wykonaj następujące kroki:
1. W Eksploratorze Windows przejdź do katalogu, w którym znajduje się pakiet instalacyjny lub do napędu DVD.
2. Zainstaluj serwer IBM Content Collector, klikając dwukrotnie plik \Server\install.exe.
Ważne: uruchomienie kreatora konfiguracji początkowej to ostatni krok wykonywany po zainstalowaniu serwera
IBM Content Collector.
3. Upewnij się, że usługi Content Collector na serwerze Content Collector nie są uruchomione przy użyciu domyślnego
konta SYSTEM. Usługi te muszą być uruchamiane przy użyciu konta z uprawnieniami administracyjnymi na
serwerze Content Collector. Listę usług oraz wymaganych uprawnień konta można znaleźć w dokumentacji.
4. Jeśli jest to wymagane, zainstaluj w systemach klientów poczty elektronicznej komponent IBM Content Collector
Outlook Extension, klikając dwukrotnie plik \OutlookExt\install.exe.
5. Jeśli jest to wymagane, zainstaluj w systemach klientów poczty elektronicznej komponent IBM Content Collector
Notes Client Extension, klikając dwukrotnie plik \NotesClient\install.exe.
6. Jeśli jest to wymagane, zainstaluj na serwerze Outlook Web App (uprzednio pod nazwą Outlook Web Access)
komponent obsługi IBM Content Collector OWA, klikając dwukrotnie plik \OWA\install.exe.
7. Jeśli jest to wymagane, zainstaluj komponent IBM Content Collector Support for Microsoft SharePoint na każdym z
serwerów SharePoint, klikając dwukrotnie plik \SharePoint\install.exe.
8. Jeśli jest to wymagane, zainstaluj obsługę wcześniejszych wersji produktu IBM Content Collector, klikając
dwukrotnie plik \Legacy\install.exe.
Aby zaktualizować produkt IBM Content Collector 2.1.1, wykonaj następujące kroki:
1. Zatrzymaj wszystkie komponenty i procesy bieżącej instalacji produktu Content Collector.
2. Utwórz kopię zapasową bazy danych konfiguracji bieżącej instalacji. Jeśli zmodyfikowano ustawienia dostępu do
zarchiwizowanych danych, wykonaj kopię zapasową utworzonych plików etykieta_niestandardowa.properties.
3. Zainstaluj produkt IBM Content Collector 2.1.1. Nie uruchamiaj kreatora konfiguracji początkowej.
4. Po aktualizacji zmień konta usług na używane przed aktualizacją, zmodyfikuj ustawienia dziennika dla aplikacji
WWW i z powrotem włącz usługę Web Service konfiguracji, korzystając z menedżera konfiguracji.
5. Uruchom usługi programu IBM Content Collector, które muszą być uruchamiane ręcznie.
4
Krok 4: uzyskiwanie dostępu do dokumentacji
Dokumentacja produktu jest dostępna w sieci WWW pod adresem http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/email/v2r2m0/.
Proces instalacji spowoduje zainstalowanie Centrum informacyjnego produktu, o ile zostanie wybrana odpowiednia opcja. Aby
uruchomić zainstalowaną wersję centrum informacyjnego w systemie Microsoft Windows:
1. Uruchom usługę centrum informacyjnego, wybierając kolejno opcje Start → Wszystkie programy → IBM Content
Collector → Uruchom usługi -> Uruchom Centrum informacyjne.
2. Otwórz centrum: Start → Wszystkie programy → IBM Content Collector → Otwórz Centrum informacyjne
Najbardziej aktualne informacje zawiera Centrum informacyjne produktu IBM Content Collector w serwisie ibm.com.
Domyślnie instalowana jest lokalnie wersja centrum informacyjnego w języku angielskim. Aby korzystać z dokumentacji w
innym języku, należy zaktualizować lokalne centrum informacyjne, uwzględniając dodatkowe języki.
Należy regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji Centrum informacyjnego, aby mieć pewność, że lokalne Centrum
informacyjne zawiera aktualne informacje. Informacje o bieżących aktualizacjach można znaleźć pod adresem
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/email/v2r2m0/topic/com.ibm.emailtoc.doc/infocurrency.htm. W celu porównania
można użyć daty Ostatnia aktualizacja wyświetlanej u dołu stron w lokalnie zainstalowanym Centrum informacyjnym.
Aby zaktualizować lokalnie zainstalowane centrum informacyjne:
1. W lokalnie zainstalowanym centrum informacyjnym kliknij przycisk Aktualizuj (znajdujący się w prawym górnym rogu),
aby wyświetlić listę zainstalowanej dokumentacji.
2. Kliknij przycisk Znajdź aktualizacje, aby wyświetlić listę dostępnych aktualizacji zainstalowanej dokumentacji.
3. Wybierz aktualizacje dokumentacji do pobrania i kliknij przycisk Instaluj aktualizacje.
4. Po zakończeniu procesu pobierania i instalowania kliknij przycisk Zakończ.
5. Wybierz kolejno opcje Start → Wszystkie programy → IBM Content Collector → Zatrzymaj usługi -> Zatrzymaj Centrum
informacyjne, aby zatrzymać usługę centrum informacyjnego.
6. Ponownie uruchom usługę centrum informacyjnego i otwórz centrum informacyjne.
IBM Content Collector. Materiały licencjonowane - własność IBM. © Copyright IBM Corp. 2008, 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkowników z instytucji rządowych USA obowiązują warunki umowy GSA
ADP Schedule Contract z IBM Corp. IBM, logo IBM i ibm.com są znakami towarowymi International Business Machines zarejestrowanymi w wielu systemach prawnych na całym świecie. Java oraz wszystkie
znaki towarowe dotyczące języka Java są znakami towarowymi Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Microsoft, SharePoint i Windows są znakami towarowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy produktów i usług mogą być znakami towarowymi IBM lub innych firm. Aktualna lista znaków towarowych IBM jest dostępna w
serwisie WWW w sekcji “Copyright and trademark information (Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych)” pod adresem: http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
PN: CF2WPML
Wydrukowano w Irlandii

Podobne dokumenty