REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. ”OKŁADKA

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. ”OKŁADKA
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. ”OKŁADKA ULUBIONEJ KSIĄŻKI”
1. ORGANIZATOR: Filia Nr 13
P i MBP w Rybniku ul. Górnośląska 138, tel. 324212804
2. CELE KONKURSU:
 Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej młodego człowieka.
 Umiejętności wykorzystania różnorodnych technik plastycznych.
3. WYKONANIE PRACY:
 Technika dowolna.
4.UCZESTNICY KONKURSU:
W konkursie biorą udział dzieci i młodzież od 7 do 15 lat.
5.WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prace powinny być:
 Opisane: nazwisko, imię, wiek, adres, nr telefonu.
 Dostarczone do organizatora osobiście lub drogą pocztową na
adres biblioteki.
6. KRYTERIA OCENY PRAC:




Zgodność z tematem
Estetyka wykonania
Stopień wybranej trudności
Termin dostarczenia pracy
7. TERMIN DOSTARCZENIA PRAC:
22.08.2014r.
8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW :
29.08. 2014. o godzinie 12.00

Podobne dokumenty