Imię i nazwisko: Tomasz Mularczyk Data urodzenia: 24.04.1982

Komentarze

Transkrypt

Imię i nazwisko: Tomasz Mularczyk Data urodzenia: 24.04.1982
CURRICULUM VITAE
Dane osobowe:
Imię i nazwisko: Tomasz Mularczyk
Data urodzenia: 24.04.1982
Edukacja:
2006
2001
2001
1997
Studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki na
Uniwersytecie Warszawskim na kierunku informatyka. We wrześniu 2006
uzyskałem dyplom magistra informatyki z oceną bardzo dobrą.
XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie
Doświadczenie zawodowe:
02.2008
-
Pracuję jako kierownik techniczny projektów informatycznych w
firmie Medicalgorithmics, od stycznia 2010 pełniąc również
funkcję wiceprezesa zarządu
Jestem odpowiedzialny za koordynację prac zespołu składającego się z
programistów C#, C++ oraz testerów nad głównym produktem firmy,
którym jest rozbudowany system zapewniający rejestrację, przesyłanie
oraz automatyczną analizę sygnałów EKG. Na tę platformę składają się
rejestratory EKG, oprogramowanie działające na urządzeniach PDA, które
analizuje i przesyła za pomocą GPRS sygnał EKG wraz z wynikami analizy
do serwera centrum monitorowania, do którego za pomocą aplikacji
klienckiej dostęp mają technicy holterowscy i lekarze. Wśród moich
obowiązków znajdują się między innymi zarządzanie zespołem,
projektowanie
oprogramowania,
wybór
odpowiednich
rozwiązań
technicznych, opracowywanie harmonogramów, ocenianie umiejętności
kandydatów na przyszłych pracowników i oprogramowywanie kluczowych
części systemu.
01.2008
01.2007
Pracowałem jako kierownik techniczny projektu w firmie Big Brat
odpowiadając za rozwój aplikacji typu DVR na zamówienie
angielskiej firmy LJD Digital Security
Koordynowałem prace dziewięcioosobowego zespołu programistów C# i
C++ nad zaawansowaną aplikacją służącą do wyświetlania, obróbki i
przesyłania przez sieć danych z kamer przemysłowych i czujników. Poza
projektowaniem samego systemu i wyborem rozwiązań technologicznych
odpowiadałem między innymi za terminowe wykonywanie prac przez
zespół i przygotowywanie ich harmonogramu. Zajmowałem się także
oprogramowywaniem kilkunastu krytycznych części programu.
12.2006
09.2005
Pracowałem
jako
główny
programista
Connectis/Gerpol tworząc na zamówienie
aplikację Terrain3D
3D
firmy
w
firmie
Intergraph
Jako główny programista 3D odpowiadałem między innymi za
rozbudowaną aplikację wizualizującą trójwymiarowo dane geodezyjne,
rozmieszczenie urządzeń przemysłowych i obrazy satelitarne. Aplikacja ta
może integrować się z programem Geomedia Professional lub działać
niezależnie – oddzielnie od pakietu Geomedia została wdrożona między
innymi w PSE SA. Program został w większości stworzony przy użyciu
języka C# i technologii DirectX. W trakcie tworzenia programu poza
koordynowaniem pracy dwóch innych programistów i oprogramowaniem
kluczowej pod względem wydajności funkcjonalności aplikacji zajmowałem
się także projektowaniem jej architektury i konstruowaniem potrzebnych
algorytmów.
Wykonywałem także studia wykonalności, oceny
harmonogramy oraz projekty nowych aplikacji.
pracochłonności
i
Dodatkowo na zlecenie firmy ASKA oprogramowałem w języku C
przenośny kolektor kodów kreskowych. Stworzyłem także w języku C++
przy użyciu biblioteki wxWidgets przeznaczoną na palmtopy wersję
napisanej wcześniej przeze mnie gry słownej Mard’s Literaki.
08.2005
06.2004
Pracowałem jako programista C++/DirectX w firmie L'Art
Wśród wielu modułów, które implementowałem znajdują się między
innymi: rozbudowany moduł terenu wizualizujący powierzchnię ponad 60
kilometrów kwadratowych z dokładnością do 2 metrów, moduły
roślinności i śladów pojazdów do gry „Dogs of War”, moduł packfile do gry
„Chłopaki nie płaczą” oraz opracowanie i oprogramowanie modułu kariery,
systemu zdarzeń i statystyk w grze „Skoki narciarskie 2005”.
Z własnej inicjatywy rozpocząłem pisanie trójwymiarowej gry kosmicznej
Meteor Merchant.
Przewodziłem zespołowi piszącemu program licencjacki na studiach.
Uaktualniałem
i
tworzyłem
nowe
materiały
informacyjne
dla
Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce.
2003-
Pracowałem dla rodzinnej firmy „Mecenat”.
Zajmowałem się przede wszystkim przygotowywaniem materiałów
reklamowych - ulotek, reklam do czasopism (między innymi do tygodnika
„Wprost”), komputerowym przygotowaniem mailingu i utrzymaniem sieci
komputerowej. Tworzyłem również materiały promocyjne i informacyjne
dotyczące Konkursu Menedżera roku 2003 dla Stowarzyszenia
Menedżerów w Polsce. Przez sierpień i wrzesień napisałem grę słowną
Mard's Literaki.
2002
Przygotowywałem
materiały
Stowarzyszenia Public Relations.
reklamowe
dla
Polskiego
Przede wszystkim opracowałem ulotkę informacyjną i materiały pomocne
przy organizacji konferencji.
2001
1999
Obsługiwałem i utrzymywałem sieci komputerowe Polskiego
Komitetu UNICEF.
Olimpiady i konkursy:
2004
2003
2002
2001
W kolejnych edycjach konkursu programistycznego „CodeLords” zająłem
odpowiednio trzecie i drugie miejsce.
Po raz trzeci znalazłem się wśród osób nagrodzonych w konkursie
„Pogromcy Algorytmów”.
Dwukrotnie brałem udział w ogólnopolskim konkursie „Pogromcy
Algorytmów” i dwukrotnie znalazłem się wśród nagrodzonych.
Zakwalifikowałem się do wojewódzkiego etapu Olimpiady Informatycznej.
Umiejętności:
Języki programowania
Bazy danych
Systemy operacyjne
Serwery aplikacyjne
Zintegrowane środowiska
programistyczne
Biblioteki
i
narzędzia
programistyczne
Narzędzia
do
projektowania
i
zarządzania projektami
Inne umiejętności IT
biegła znajomość: C++, C#, C, PL/SQL, Pascal
dobra znajomość: Java/J2EE, JSP, PHP, ASP.NET
podstawy: Java Script, T-SQL, VB, Delphi
dobra znajomość: MS SQL Server 2005, mySQL
podstawy: postgreSQL, Oracle
biegła znajomość: Windows XP, Vista
dobra znajomość: Windows 2003, 2000, 98
podstawy: Linux, Unix
dobra znajomość: IIS (ASP.NET) 5.0, 6.0
biegła znajomość: Visual Studio 2005, 2003, 6.0, Eclipse
dobra znajomość: NetBeans, Borland Builder, Dev-Cpp
biegła znajomość: DirectX/Direct3D, .NET framework,
wxWidgets, Pocket PC SDK, Penbex SDK, HikVision SDK
dobra znajomość: OpenGL, WinAPI, Ant, JUnit, MFC
biegła znajomość: Enterprise Architect, UML
dobra znajomość: MS Project, DIA
podstawy: Visio, Rational Rose
biegła znajomość: zagadnień 3D, algorytmiki i geometrii
obliczeniowej,
projektowania
średniej
wielkości
systemów i aplikacji, opracowywania harmonogramów,
przewodzenia
kilkuosobowemu
zespołowi,
XML,
tworzenia dokumentacji, MS Office
dobra znajomość: HTML, XSLT, analizy potrzeb klientów
biznesowych, tworzenia i obróbka grafiki 2D
Znajomość języków obcych:
Doskonale posługuję się językiem angielskim – posiadam certyfikat Proficiency in
English uzyskany w 2003 roku. Jeszcze w liceum zdałem także egzaminy FCE oraz
CAE z tego języka. Posługuję się także językiem niemieckim, choć nie tak biegle jak
angielskim. Dodatkowo podczas wyjazdów poznałem podstawy języka norweskiego.
Inne informacje:
Prowadzę własną działalność gospodarczą. Posiadam prawo jazdy kategorii B. Poza
pracą wciągają mnie książki, gry towarzyskie i squash.