Zagadka 1

Komentarze

Transkrypt

Zagadka 1
Zagadka 1
Pewien człowiek przyglądał się jakiemuś portretowi. Ktoś go spytał:
"Czyjemu portretowi się przyglądasz?" Ów człowiek odpowiedział:
"Nie mam braci ani sióstr, ale ojciec tego człowieka jest synem
mojego ojca". Czyjemu portretowi przyglądał się ów człowiek?
Zagadka 2
Pewnego ranka, zaspana pani domu składała wyprane i wysuszone
skarpetki w pary, a następnie chowała je do plastikowych
skrzyneczek. Każdy z domowników miał osobną skrzyneczkę. Pan
domu miał skrzyneczkę koloru białego, pani domu czarną, Tomek
(syn) błękitną, Ania (córka) czerwoną, a Kasia (druga córka) żółtą.
Wyprane skarpetki miały te same kolory, co skrzyneczki. Były, więc dwie skarpetki białe, dwie
czarne, dwie błękitne, dwie czerwone i dwie żółte. Jak już wspomnieliśmy, pani domu była tego
ranka zaspana i przy składaniu skarpetek w pary pomieszała kolory, a następnie do każdej
skrzyneczki wrzuciła jedną parę składającą się z dwóch skarpetek różnego koloru.
Czy potrafisz odgadnąć jakiego koloru skarpetki znajdują się w poszczególnych skrzyneczkach, jeśli
wiadomo, że:
•
•
•
•
•
•
W czerwonej skrzyneczce nie ma ani jednej błękitnej skarpetki.
W skrzyneczce białej lub czarnej znajduje się skarpetka czerwona i skarpetka żółta.
W jednej ze skrzyneczek znalazły się skarpetka biała i błękitna.
W błękitnej skrzyneczce znajduje się jedna czarna skarpetka.
W czarnej skrzyneczce nie ma czerwonych ani białych skarpetek.
Żadna skarpetka nie leży w skrzyneczce swojego koloru.