Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców ZSS za okres 01.09

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców ZSS za okres 01.09
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców ZSS
za okres 01.09.2011r.-31.01.2012r.
DOCHODY (wpływy):
Wyszczególnienie
Lp.
Kwota
1. Dobrowolne wpłaty rodziców lub uczniów (składki)
2. Mundurki szkolne
31 062,50
7 174,00
3. Ubezpieczenie
34 920,00
4. Podręczniki szkolne (kiermasz SP8, j.angielski)
18 270,50
5. Wycieczki szkolne, wypoczynek śródroczny
42 878,80
6. Identyfikatory
683,00
7. Ksero
3 639,00
8. Dzienniczki
5 130,00
9. Makulatura, puszki
676,80
10. Strzelanie
1 200,00
11. Świetlica, kiermasze, „Fantazja”
2 554,12
12. Szczoteczki, apteczka szkolna
1 171,20
13. Imprezy szkolne (dyskoteki, imprezy integracyjne,
bale karnawałowe, Święto Szkoły)
627,06
14. Turnieje, zawody, konkursy (organizacja+nagrody,
wpłaty uczniów)
648,00
15. Wynajem hali „Pszczelnik”, usługi transportowe
0,00
16. Pomoce naukowe, prenumeraty
0,00
17. Sprzęt szkolny
0,00
18. Wyposażenie (meble)
0,00
19. Remonty
0,00
20. Korespondencja szkolna
0,00
21. Kwiaty
0,00
22. Bieżące wydatki administracyjne (wynagrodzenia,
podatki, materiały biurowe)
0,00
23. Kapitalizacja odsetek
2,06
24. Razem:
150 637,04
25. Bilans otwarcia (stan na dzień 01.09.2011r.)
26. Suma bilansowa
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców ZSS
48 070,10
198 707,14
za okres 01.09.2011r.-31.01.2012r.
ROZCHODY (wydatki):
Wyszczególnienie
Lp.
1. Wypłata 25% ze składek dobrowolnych
Kwota
1 724,00
2. Mundurki szkolne
26 023,79
3. Ubezpieczenie
34 920,00
4. Podręczniki szkolne (kiermasz SP8, j.angielski)
15 854,43
5. Wycieczki szkolne, wypoczynek śródroczny
9 132,00
6. Identyfikatory
2 017,10
7. Ksero
1 038,58
8. Dzienniczki
5 498,10
9. Makulatura, puszki
10. Strzelanie
0,00
399,60
11. Świetlica, kiermasze, „Fantazja”
3 405,25
12. Szczoteczki, apteczka szkolna
1 597,30
13. Imprezy szkolne (dyskoteki, imprezy integracyjne,
bale karnawałowe, Święto Szkoły)
2 455,00
14. Turnieje, zawody, konkursy (organizacja+nagrody,
koszulki reprezentacyjne)
15. Wynajem hali „Pszczelnik”, usługi transportowe
3 053,09
1 742,25
16. Pomoce naukowe, prenumeraty
521,16
17. Sprzęt szkolny (tablice kork., mikrofony, stojak na mapy)
723,24
18. Wyposażenie (szafki dla SP8, szafki kartoteczne)
3 942,63
19. Remonty, naprawy (farby do sali j.pol, legalizacja wag)
695,00
20. Korespondencja szkolna
857,95
21. Kwiaty
290,02
22. Bieżące wydatki administracyjne (wynagrodzenia,
podatki, materiały biurowe)
23. Prowizje bankowe
24. Razem:
25. Bilans zamknięcia (stan na dzień 31.01.2012r.)
26. Suma bilansowa
4 217,50
924,00
121 031,99
77 675,15
198 707,14