armonogram diagnoz 2016-17

Komentarze

Transkrypt

armonogram diagnoz 2016-17
Harmonogram diagnoz w roku szkolnym 2016/17
Rodzaj diagnozy
Przedmiot
Klasy
Termin
Osoba
odpowiedzialna
Przeprowadzenia
KLASY I
Diagnoza „na
wejście”
Diagnoza z
przedmiotów
realizowanych od
klasy drugiej na
poziomie
rozszerzonym
Język polski
8.09.2016
Wszystkie klasy pierwsze
Justyna Krupka
Matematyka
9.09.2016
Wszystkie klasy pierwsze
Joanna Siedlecka
matematyka
6.02.-10.02.2017
1a, 1b, 1c
Agnieszka Abramowicz
fizyka
6.02.-10.02.2017
1a, 1b
Paulina Szopiany
biologia
6.02.-10.02.2017
1c, 1d
Urszula Janicka
chemia
6.02.-10.02.2017
1a,1b,1c, 1d
Magdalena Ciura
historia
6.02.-10.02.2017
1e
Marzena Helińska
geografia
27.02.-3.3.2017
1a, 1b, 1d, 1e
Izabela Przyłęcka
język angielski
27.02.-3.3.2017
1c, 1d, 1e
Karina Przybyła
WOS
6.02.-10.02.2017
1e
Anetta Grzesik-Robak
KLASY II
Diagnoza
„Mała matura” –
Język angielski podstawa
15-19.05.2017
Zdający język angielski na
maturze
Robert Czarkowski
Język niemieckipodstawa
15-19.05.2017
Zdający język niemiecki na
maturze
Ewa Lubońska
Język polskipodstawa
15-19.05.2017
Wszystkie klasy drugie
Justyna Krupka
Matematykapodstawa
15.05.-19.05.2017
Wszystkie klasy drugie
Tomasz Lorek
Język angielski rozszerzenie
22.05.-26.05.2017
2a, 2d
Katarzyna Śliwińska
Język polskirozszerzenie
22.05.-26.05.2017
2d
Aleksander Radzyniak
Matematykarozszerzenie
22.05.-26.05.2017
2a, 2b, 2c, 2e
Joanna Siedlecka
Fizyka
22.05.-26.05.2017
2a
Paulina Szopiany
Biologia
22.05.-26.05.2017
2b, 2c
Urszula Rafalska
Chemia
22.05.-26.05.2017
2a, 2b, 2c
Magda Ciura
WOS
22.05.-26.05.2017
2d, 2e
Anetta Grzesik-Robak
Historia
22.05.-26.05.2017
2d
Krzysztof Szymański
Geografia
22.05.-26.05.2017
2e
Izabela Przyłęcka
KLASY III
„Próbna matura”
Operon
język polski –
poziom podstawowy
22.11.2017
Wszystkie klasy III
Aleksander Radzyniak
matematyka–
poziom podstawowy
23.11.2017
Wszystkie klasy III
Agnieszka Abramowicz
Język angielski–
poziom podstawowy
24.11.2017
Uczniowie zdający język
angielski na maturze
Robert Czarkowski
Język niemiecki–
poziom podstawowy
24.11.2017
Uczniowie zdający język
niemiecki na maturze
Katarzyna NiesobskaŁacny
Język polski – zakres
rozszerzony
22.11.2017
IIIc
Małgorzata Dąbrówka
Matematyka –
zakres rozszerzony
23.11.2017
IIIa
Joanna Siedlecka
Język angielski –
zakres rozszerzony
24.11.2017
IIIb
Karina Przybyła
IIIa
Łukasz Perczak
IIIa, IIIb
Magdalena Ciura
biologia
IIIb, IIIc
Urszula Janicka
historia
IIIc
Krzysztof Szymański
geografia
IIId
Izabela Przyłęcka
WOS
IIId
Anetta Grzesik-Robak
Wszystkie klasy III
Joanna Siedlecka
fizyka
chemia
Diagnoza z
matematyki –
przygotowanie do
matury
Matematyka zakres
podstawowy
25.11.2017
październik
grudzień
Agnieszka Abramowicz
1.tydzień lutego
Ewa Bieniek
ostatni tydzień marca
Tomasz Lorek

Podobne dokumenty