Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej `YOU CAN SING`

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej `YOU CAN SING`
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu
Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej
‘YOU CAN SING’
Cele konkursu:
1. Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów.
2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę.
3. Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów.
4. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób.
5. Promocja nowych talentów.
6. Utrwalenie i wzbogacenie leksyki.
7. Przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie.
8. Realizacja marzeń i ambicji.
Zasady udziału i organizacja konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 5 marca 2015 roku.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.
3. Uczniowie zgłaszają swój udział do 30 stycznia 2015 roku nauczycielowi języka
angielskiego.
4. Konkurs odbędzie się w kategoriach: soliści i grupy (do 5 osób).
5. Członkowie zespołów mogą występować także w charakterze solisty.
6. Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór muzyczny (max 3 minuty).
7. Wykonawca krótko uzasadnia wybór piosenki oraz wie, o czym ona jest.
8. Tematyka piosenek jest dowolna, jednak ich treść nie może zawierać słów
niecenzuralnych.
9. Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament własny, bądź
nagranie instrumentalne bez słów.
10. Słowa piosenki należy dostarczyć nauczycielowi języka angielskiego do 10 lutego
2015 roku.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu
Ocena i nagrody:
1. Oceny wykonawców dokona Jury.
2. Jury będzie oceniać następujące kryteria:
-poprawność językowa,
-walory głosowe i muzykalność,
-interpretacja utworu,
-estetyka i dobór ubioru do prezentowanego utworu,
-inscenizacja ruchowa,
-ogólny wyraz artystyczny.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy oraz
ciekawe nagrody.
Zapraszam do udziału!
Agnieszka Frąś

Podobne dokumenty