Czerwiec 2011

Komentarze

Transkrypt

Czerwiec 2011
D
L
ebaty
ĄDeckie
Nr 6 (137) 2011 r.
CZERWIEC
ISSN 1641-425X
informator samorządowy
Blask dawnego kurortu;Podziękowanie; Najpiękniejsza posesja-konkurs - str.1;
Inwestycje na drogach;
Opieka zdrowotna; -str.2
II miejsce strona www.ladek.
Doładuj się w Lądku - str.4
Otwarcie Orlika; Wypocznij i
zatańcz w Lądku; Zmiany w ruchu - str. 5; Wieści z LO; Młodzi
gitarzysci; Mistrzowskie siostry; Wieści z Gimnazjum - str.6
cd Wieści z Gimnazjum;
Wieści z jedynki - str.7,8;
X Konkurs Sygnalistów
Myśliwskich „O kryształowy Róg” - str.8
Letni Koncert Młodych Talentów; Remont świetluicy
wiejskiej w Skrzynce- str.9;
Wieści z biblioteki CKiR;
Podziękowanie - str.10
Klub Honorowych Dawców
Krwi; Trzebieszowickie Moliki;
Kultura Duszy; - str. 11; Ogłoszenia; Lądecki Informator
Kult.;Bądż na bieżąco - str. 12
Blask dawnego kurortu
W roku bieżącym kończymy rewaloryzacje zabytkowych
parków zdrojowych: Jana Pawła II i 1000-lecia.
Pierwsze efekty prowadzonej rewaloryzacji widać już w
parku Jana Pawła II. Wykonaliśmy nowe chodniki i nawierzchnie, nowe oświetlenie, przebudowy doczekała się ul. Cienista.
Do pełnego efektu brakuje tylko odpowiedniej zieleni i kwiatów. I te elementy zostaną wykonane w tym roku! Jest wyłoniony wykonawca, który wykona nasadzenia zieleni. Wykona
też system nawadniania nowej zieleni. Prace na szeroką skalę
rozpoczną się po długim weekendzie 23-26 czerwca.
A z nowego wizerunku parku Jana Pawła II będziemy mogli w pełni cieszyć się jesienią. Proszę o cierpliwość wszystkich tych, którzy narzekają na brak kwiatów w parku. Kwiaty
się pojawią, po wykonaniu systemu nawodniającego i nowych
nawierzchni trawników. W przeciwnym wypadku kwiaty mogłyby zostać zniszczone w trakcie prowadzonych prac. A to
byłoby marnotrawstwo!
Ogromny zakres prac zostanie wykonany w tym roku w
parku 1000-lecia. Wykonawca prowadzi już tam prace. Obecnie trwa zrywanie starych chodników asfaltowych. Ze względu na bardzo cenny starodrzew konserwator zabytków (park
podlega ścisłej ochronie przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków) nie zezwolił na prace w parku ciężkiego sprzętu.
Dlatego jest ona wykonywana lekkimi koparkami i ręcznie.
Zerwany asfalt jest zwożony w jedno miejsce skąd zostanie
wywieziony do utylizacji.
Do zerwania i usunięcia jest ponad 5 000 m2 chodników
asfaltowych. Zastąpią je głównie nawierzchnie z kostki brukowej STAROBRUK.
Dzięki porozumieniu ze Starostwem Powiatowym zadaniem został objęty również chodnik wzdłuż należącej do Powiatu Kłodzkiego ul. Lipowej.
W ramach realizacji zadania w Parku zostanie ułożonych
około 2 km nowych kabli do oświetlenia parkowego. To tragiczny stan kabla jest przyczyną awarii oświetlenia w znacznej części parku.
Projekt przewiduje też nowe nasadzenia roślin i montaż dodatkowych ławek parkowych, koszy i stojaków rowerowych.
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.
egzemplarz bezpłatny
pl;Praca w Lądku- str.2; Wyniki
konkursu CIK-Czyścik - str.3;
Rewaloryzacja Zabytkowych Parków Zdrojowych to drugie do wielkości – po programie modernizacji szkół – zadanie
realizowane w ostatnich latach w naszej Gminie. Jest bardzo
ważne, bo decyduje o naszej atrakcyjności w oczach kuracjuszy, turystów. Ale pamiętajmy, że parki zdrojowe są również
dla nas – mieszkańców.
W trakcie prowadzonych prac często spotykam się z pytaniami od mieszkańców, uwagami, sugestiami. To dobrze! Bo
świadczy to o zainteresowaniu, trosce mieszkańców wyglądem miasta w którym żyją. Proszę byśmy wszyscy strzegli,
pilnowali tych miejsc przed wandalami, złodziejami. Za kosz,
czy lampę zniszczoną przez chuligana zapłacimy wszyscy. Bo
za te pieniądze moglibyśmy załatać dziurę w jezdni czy chodniku, ustawić dodatkową lampę uliczną tam gdzie jej nie ma,
a może kupić nowe meble lub wyposażenie do szkoły – dla
naszych dzieci.
Pamiętajmy też, że kradzież kwiatów czy krzewów z parku
niczym się nie różni od kradzieży z ogrodu sąsiadów. To wyciąganie ręki po cudzą własność!
Lądek-Zdrój, powoli staje się piękniejszy. To nasze wspólne
dobro i wszyscy o niego dbajmy!
Kazimierz Szkudkarek, Burmistrz Lądka-Zdroju
PODZIĘKOWANIE
Burmistrz Lądka Zdroju Kazimierz Szkudlarek
dziękuje Panu Bogusławowi Dudkowi za
bezinteresowną pomoc przy porządkowaniu terenu
przylegającego do kompleksu boisk „Orlik”.
„Najpiękniejsza posesja”
Burmistrz Lądka Zdroju Kazimierz Szkudlarek zaprasza
mieszkańców miasta i sołectw do wzięcia udziału w konkursie: „Najpiękniejsza posesja 2011r.”Regulamin i karty
zgłoszeń dostępne na stronie www.ladek.pl oraz w Biurze
Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek Zdrój.
strona 1
Inwestycje na drogach
gminnych
W roku 2011 zostaną wykonane następujące zadania na
drogach gminnych:
Odbudowa drogi w Skrzynce (droga gminna nr 181-obręb
Trzebieszowice; nr 267/1- obręb Skrzynka)
Odbudowa drogi gminnej - ul. Stokrotek w LądkuZdroju
Odbudowa drogi gminnej – ul. Moniuszki w Lądku
Zdroju (etap I)
Na dwa pierwsze zadania został już wyłoniony wykonawca, w przypadku ul. Moniuszki trwa postępowanie przetargowe.
W ostatnich latach Gmina Lądek Zdrój wykonała kompleksowe remonty i przebudowy na blisko dwudziestu drogach gminnych.
Prowadzone – choć w niewystarczającym naszym zdaniem
zakresie – są też prace na drogach wojewódzkich.
Coraz bardziej dramatyczna jest natomiast sytuacja na
drogach powiatowych. Główny ciąg komunikacyjny Lądka-Zdroju: ul. Kłodzka – ul. Ogrodowa – ul Kościuszki jest
własnością Powiatu Kłodzkiego. I to Powiat Kłodzki jest zobowiązany do remontu tych ulic. Podobna sytuacja dotyczy
dróg na wsiach: droga przez Orłowiec, Kąty Bystrzyckie,
Konradów, Lutynię czy Wojtówkę jest własnością Powiatu
Kłodzkiego.
Jako Gmina przypominamy przy każdej okazji Panu Staroście Kłodzkiemu i Radnym Powiatowym o tym, że są właścicielami dróg w naszej Gminie.
Proszę również Państwa, byście robili to samo.
Przypomnijmy, że w Radzie Powiatu Kłodzkiego reprezentują nas: Pan Borysław Zatoka z Lądka-Zdroju oraz Panowie
Kazimierz Drożdż i Bogusław Wijatyk ze Stronia Śląskiego.
•
•
•
Kazimierz Szkudkarek, Burmistrz Lądka-Zdroju
Strona internetowa
Lądka-Zdroju druga
w powiecie!
Trzecia edycja plebiscytu Portalu Internetowego Ziemia
Kłodzka na najlepszą stronę internetową prowadzoną przez samorząd rozpoczęła się 1 marca br. Głosowanie zostało zakończone dnia 1 czerwca. Wśród głosujących jak i osób, które nadesłały komentarze rozlosowane zostaną książkowe upominki.
Wyniki edycji ‘2011 plebiscytu:
Oddano łącznie 705 unikalnych głosów, otrzymano 35 komentarzy i maili z uwagami i propozycjami od czytelników.
Kłodzko miasto z 278 głosami
(39%)
Lądek Zdrój z 172 głosami
II miejsce:
(24%)
III miejsce:
Szczytna z 98 głosami (13.9%)
W dalszej kolejności z liczbą głosów powyżej 20 uplasowali się: Bystrzyca Kłodzka (74), Kudowa Zdrój (30), Powiat
Kłodzki (28)
Na stronie organizatora plebiscytu można przeczytać w podsumowaniu: Na dodatkowe wyróżnienie zasługują nasi zwycięzcy
czyli Kłodzko i Lądek -Zdrój, którzy w napływających do nas
mailach uzyskali najwięcej pozytywnych opinii dotyczących
szaty graficznej i czytelności dla turystów.
Jako administrator strony www.ladek.pl dziękuję wszystkim,
którzy swój głos oddali na nasz samorządowy portal.
I miejsce:
Małgorzata Bednarek, CKiR
strona 2
Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna dla
mieszkańców miasta
i gminy Lądek-Zdrój
Umowa w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
przewiduje realizację świadczeń medycznych poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w stanach nie
zagrażających zdrowiu i życiu. Nasi mieszkańcy mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu, gdyż nie ma
rejonizacji. Jednak wychodząc naprzeciw potrzebom, zostało
wyznaczone nowe miejsce udzielania świadczeń w zakresie
nocnej i świątecznej pomocy medycznej w Wojewódzkim
Centrum Psychiatrii Długoterminowej przy ul. Morawka 1
(dawny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych ) w Stroniu Śląskim. Począwszy od 1 maja 2011r.
pomoc lekarska i pielęgniarska udzielania jest w dniach:
- poniedziałek-piątek w godz. 18.00- 7.00 dnia następnego,
- sobota, niedziela i święta- opieka całodobowa.
Izba przyjęć Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii
Długoterminowej w Stroniu Śląskim: tel. 74 8141 488 lub
74 8141 490
W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego 999 lub 112. Świadczenia takie zabezpieczone są przez Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego stacjonujący w Lądku , przy ul. Kłodzkiej 30.
PRACA W LĄDKU-ZDROJU
W Lądku-Zdroju przy ulicy Ogrodowej budowany jest
obiekt handlowy. Ma to być nowa placówka w ramach sieci DINO. Informujemy, że Agencja Pracy Obiettivo Lavoro
Polska Sp.z o.o. poszukuje do pracy w Lądku-Zdroju kandydatów na stanowiska: Kierownik Marketu, Zastępca Kierownika Marketu, Młodszy Zastępca Kierownika, Sprzedawca - Kasjer. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie
aplikacji na powyższy adres. Agencja kontaktować się będzie
wyłącznie z wybranymi kandydatami. Szczegółowe oferty
z zakresem wymagań wywieszone są w Urzędzie Miasta i
Gminy w Lądku-Zdroju.
Obiettivo Lavoro Polska Sp. z o.o. Agencja Pracy
ul. Piwna 17b, 50-353 Wrocław, tel +48 71 321 05 15, fax
+48 71 321 05 16
www.obiettivolavoro.pl
- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - „STAWY BISKUPIE” Lądek Zdrój
Manager, Szef kuchni, Pomoc kuchenna, Bufetowy
(obsługa klienta), Animator.
Doświadczenie, Dyspozycyjność, Zaangażowanie, Dobra
organizacja pracy
Podania prosimy składać na parkingu strzeżonym przy
ul. Moniuszki w Lądku Zdroju przy „Stawach Biskupich”
lub wysyłać na adres:[email protected]
Z góry dziękujemy za nadesłane podania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skontaktujemy się oraz zaprosimy na
rozmowę kwalifikacyjną.
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.
VII edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego
CIK-CzyśCIK zakończona!
W lądeckim Amfiteatrze odbył się 3 czerwca br. Finał VII Gminnego Konkursu Ekologicznego CIK-CzyśCIK 2011. Organizatorami konkursu byli Urząd Miasta i Gminy oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Konkurs adresowany
był do wszystkich placówek oświatowych w naszej gminie.W ramach zbiórki surowców wtórnych przyjęte zostały surowce
w ilościach:
Placówka oświatowa
Makulatura kg
Plastik PET kg
Baterie kg
Ilość uczniów w
roku szkolnym
Gminne Przedszkole
-
-
116
Szkoła Podst.Trze-
880
(poprz. 357)
1440
190
20
96
bieszowice
Szkoła Podst.Nr 1 w
(poprz.1075)
4 780
(poprz.135)
8
40
306
Lądku Zdroju1
Gimnazjum Publiczne
w Lądku Zdroju
Ogółem
(poprz.3140,00)
1 220
(poprz. 840)
8 320
(poprz. 8)
198
(poprz.33)
40
(poprz.40)
100
poprz 5 412
poprz 143
poprz 73
Komisja Konkursowa za zbiórkę surowców wtórnych
przyznała 2 równorzędne nagrody I-sze w wysokości 800,00
zł brutto każda dla Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach
oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku-Zdroju oraz 2 równorzędne wyróżnienia po 450,00 zł brutto każde dla: Gminnego Przedszkola i Gimnazjum Publicznego.
Za powyższe kwoty placówki oświatowe dokonają wyboru pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej
i przyrodniczej, które zostaną zamówione i zakupione przez
Gminę Lądek-Zdrój.
W konkursach ogłoszonych przez Centrum Kultury i Rekreacji – fotograficznym, literackim, na zabawkę z surowców
wtórnych – wzięło łącznie udział 107 uczestników a w konkursie na piosenkę ekologiczną zaprezentowano 22 piosenki o
tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
Uczestników oceniało Jury w składzie:Irena Foremnik, Marzena Zawal, Łukasz Głowacki (konkurs fotograficzny), Mirosława Hlebik, Laura Barabas, Karolina Sierakowska (konkurs
na piosenkę ekologiczną) Janusz Sosna, Anna Duch (konkurs
na zabawkę z surowców wtórnych) oraz Krystyna Leśniewska- Pasionek, Joanna Mossakowska, Gabriela Naporowska-Rodak (konkurs na utwór poetycki).
Jury składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w
ocenę prac uczestników konkursów i wybór laureatów. Poniżej przedstawiamy zwycięzców:
Konkurs Fotograficzny
-w kategorii SP młodsi:1 miejsce: Wiktoria Kaczmarek za
zdjęcie: Dostojne drzewa, 2 miejsce: Adrian Galas za zdjęcie: Na skraju lasu, 3 miejsce: Szymon Stępniewicz za zdjęcie:
Odpoczynek wśród zieleni.Wyróżnienia otrzymali:Szymon
Cygan i Emil Stuła
-w kategorii Gimnazjum:1 miejsce: Patryk Talaga za zdjęcia:
Łąki i lasy, Zielony Kamień, Kamienie na uboczu, 2 miejsce:
Izabela Hajik za zdjęcia: Paproci czar, Lekkość mchu, Magia
świerkowego owocu. Wyróżnienie: Dorota Weber za zdjęcia:
Zachód słońca w lesie, Droga do wnętrza lasu.
Konkurs na Piosenkę Ekologiczną
-w kategorii Przedszkole:
Nagroda Główna – I miejsce Wiktoria Adamus i Wojciech Zając – piosenka „Ekoświat”
-w kategorii SP młodsi:1 miejsce: Zuzanna Chyła,Karolina Jurak, Karolina Szczerba „Ekoskrzat”
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.
250
768
poprz.831
Wyróżnienie: - „Pierwszaki” zespół z kl. 1 a za piosenkę „Taniec sprzątaniec”
-w kategorii SP starsi:1 miejsce: Zespół „Ekonutki”: Honorata
Wacławek i Patrycja Wołczacka – piosenka „Kołysz nas Ziemio”. Wyróżnienie: Wiktoria Mykietyszyn za piosenkę „Rozmowy”
-w kategorii Gimnazjum:Wyróżnienie: dla zespołu: Dyfozjujący Krzew: Paulina Perwenis, Magdalena Urbaniak, Anna
Wiertelak, Katarzyna Krzonkalla za wykonanie piosenki
„Dni wiosenne”
-w kategorii Liceum:Nagroda Główna i Grand Prix Konkursu: zespół Skrzypiące Okiennice w składzie: Klaudia Cichoń,
Sylwia Konorska, Natalia Załucka za wykonanie piosenek
„Kolorowy wiatr” i „Opadły mgły”.
Konkurs na Zabawkę z surowców wtórnych
-w kategorii SP młodsi:6 równorzędnych nagród otrzymali: Wiktoria Ulan, Filip Mól, Mateusz Jabłoński, Beniamin
Szczygieł, Martyna Łyszczarz, Damian Kowalski
-w kategorii SP starsi:1 miejsce: Aleksandra Królikowska,2
miejsce: Mateusz Borukało, 3 miejsce: Natalia Zając
-w kategorii Gimnazjum:
I miejsce: Aleksandra Morawska, II miejsce:Mateusz Szcześniak, III miejsce: Martyna Kucharska, wyróżnienie: Aleksandra Hajdasz
Prace zgłoszone na konkurs wystawione były w lądeckim Kinoteatrze a obecnie zobaczyć je można na I piętrze CKiR-u.
Konkurs na utwór poetycki o tematyce ekologicznej
-w kategorii SP młodsi:
3 równorzędne nagrody otrzymują: Filip Mól, Sebastian
Kałuża, Anna Węgrzyn.Wyróżnienia: Jan Chrapa, Wiktoria
Kaczmarek, Katarzyna Węgrzyn, Martyna Łyszczarz
-w kategorii SP starsi:1 miejsce: Natalia Rzeźnik, 2 miejsce:
Patrycja Wołczacka oraz Aleksandra Kałuża, 3 miejsce: Karolina Staroń, Jakub Macutkiewicz, Alicja Nawara
-w kategorii Gimnazjum:I miejsce: Małgorzata Pilarz, II miejsce: Paulina Wendland, III miejsce: Aleksandra Miedzianowska.Wyróżnienie: Katarzyna Krzonkalla
-w kategorii Liceum nagrodę otrzymała Monika Bednarska
Laureatom konkursów gratulujemy a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział. Zapraszamy po wakacjach do kolejnej
edycji proekologicznych konkursów!
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
strona 3
Wszystkim Nam „leży na sercu” dobro Naszej gminy, jej
pomyślność i rozkwit. Wszyscy wspominamy jak to wspaniale było w przeszłości i jacy to znakomici goście do Nas
przyjeżdżali a sława Lądka była legendą samą w sobie. Ale
dzisiaj także pragniemy być dumni z Lądka. Nie musimy wcale oglądać się na przeszłość. Możemy zacząć budować dobrą
teraźniejszość, aby zyskać wspaniałą przyszłość. Wystarczy
chcieć pracować, mieć pomysł i posiadać dużą dawkę pozytywnej energii, a tą przecież mamy bo jesteśmy lądczanami,
dumnymi lądczanami…
Takim to sposobem zebrała się grupa dumnych lądczan,
która posiadała trochę wolnego czasu. Inicjatorem całej akcji była Agencja Rozwoju Innowacji, która została poproszona przez Pana Burmistrza o pomoc w zoorganizowaniu
szkolenia z zakresu promocji. Na zaproszenie wspomnianej
agencji zareagowali przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Wszyscy zdecydowali się spotkać na neutralnym terenie,
aby zyskać lepszy dystans do sytuacji Lądka-Zdroju. Jedną z
podstawowych metodologii była permanentna analiza porównawcza wszystkich mankamentów występujących w gminie.
A ponieważ trochę tego przez lata nazbierało się to i dyskusja
była długa i pełna „nieoczekiwanych zwrotów akcji”. Do tego
analiza została wsparta badaniami jakościowymi i ilościowymi przeprowadzonymi na naszych mieszkańcach, które niestety potwierdziły tylko nasze przypuszczenia. Aż 30% mieszkańców ma same określenia negatywne na temat skojarzeń
z gminą Lądek-Zdrój, 58% nie angażuje się w działania kulturalne a 90% w sportowe i … aż 88% nie widzi, nie zna marki
Lądek-Zdrój… A przecież, żebyśmy mogli ściągnąć gości do
naszej gminy musimy mieć markę, dobrą markę. Dlatego postanowiliśmy działać na rzecz budowania dobrej marki gminy
Lądek-Zdrój!
Zbudowanie dobrej marki naszej gminy nie jest takie trudne. Trzeba tylko chcieć to zrobić i konsekwentnie realizować
„krok po kroku” według przyjętego harmonogramu. Przede
wszystkim trzeba mieć pomysł, pomysł na to jak się wyróżnić
na tle innych. Tutaj działanie jest proste. Jesteśmy gminą o
szczególnym położeniu – jesteśmy pod tym względem lepsi
od Polanicy, Dusznik czy Kudowy bo u Nas jest wszystko.
Posiadamy walory uzdrowiskowe w postaci wspaniałych wód
radonowych, które wzmacniają organizm i dodają siły a także „nakręcają” nas samych do działania, posiadamy walory
geograficzne w postaci pięknych gór, posiadamy przeróżne
atrakcje turystyczne t.j. szlaki górskie, rowerowe, czy trasy
narciarskie. Posiadamy wody termalne już wykorzystywane
w „Wojciechu”, a także przepięknie położony basen otwarty. Mamy przepiękną historię, po której pozostały w naszej
gminie przepiękne obiekty do zwiedzania i oglądania – nawet
park mamy zabytkowy. Mając w swojej ofercie taki potencjał musimy już „tylko” dobrze go zaprezentować na arenie
strona 4
ogólnopolskiej, a nawet europejskiej. Musimy nadać Lądkowi
wyraźny, pozytywny wizerunek. Mamy wspaniałe miejsca i
wspaniałe atrakcje ale tak naprawdę to my jesteśmy wspaniali
– lądczanie – i w tę ideę musimy sami uwierzyć i ją sprzedać
innym aby chcieli do nas przyjeżdżać inni ludzie i być tacy
wspaniali jak my.
Szanowni przyjaciele, po tych warsztatach zrozumieliśmy
jedno. Dzisiaj nie liczą się same miejsca – dziś ważni są ludzie
i to, jaką opowiadają historię. Grupa lądeckich „zapaleńców”
ma pomysł na naszą historię. Historię „doładuj się w Lądku”
!!! A dlaczego? Bo „doładuj się w Lądku to”:
• odpowiedź na potrzeby ludzi zapracowanych, żyjących na
co dzień w szybkim tempie
• kompleksowy odpoczynek
• turystyka weekendowa i zdrowotna
• oferta dla osób oczekujących relaksu oraz dla miłośników
mocnych wrażeń
Ale nie chcemy być przemądrzali, nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów, a jedynie chcemy dobrze dla nas wszystkich i
dlatego oczekujemy wsparcia również od Was. Naszym podstawowym pomysłem jest to, abyśmy sami sprzedawali to co
jest najlepsze w Lądku. Dlatego oczekujemy na Wasze własne
sugestie i jak to Wy, drodzy przyjaciele gminy Ladek-Zdrój,
widzicie siebie i gminę w myśl zasady „nic o Nas bez Nas”.
Na stronie internetowej www.zrobmyladek.pl można pisać o
swoich pomysłach. Prosimy Was szanowni Państwo aby koniecznie zostawiać namiary na siebie bo wśród najlepszych
pomysłów zostaną rozlosowane nagrody. Podczas czerwcowego, długiego weekendu 24.06 – 26.06, na rynku naszego
miasta oraz w części zdrojowej, koło „Wojciecha”, będą zbierane do urny Wasze pomysły. W tych dniach, na rynku, będzie odbywała się impreza kulturalna abyśmy my sami mogli
„doładować się” kulturą. Zaś w zdroju, w niedzielę od 9.00,
zaplanowane jest „śniadanie na trawie” a także występy lądeckich muzyków. Każdy, kto weźmie udział „w robieniu Lądka”
ma szansę wylosować ciekawą nagrodę. Ale największą nagrodą dla dumnego lądczanina będzie satysfakcja – że to my
zbudowaliśmy Naszą gminę.
Szanowni przyjaciele pora skończyć z narzekactwem, że
nic się nie dzieje i czekaniem, że ktoś zrobi coś za nas. To my
sami musimy „zakasać rękawy” i zrobić Lądek. Zapraszam
do fajnej pracy, zabawy, która może już całkiem niedługo zaowocować Naszą dumą, dumą lokalną.
Tego Wam i sobie życzę – dumnego, pięknego Lądka.
Pozdrawiam
Marcin Puk
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.
Otwarcie Orlika
w Lądku-Zdroju
Po boisku wielofunkcyjnym
przy Szkole Podstawowej nr 1,
otwarto w dniu 1 czerwca 2011
r. kolejny obiekt sportowy w
Lądku-Zdroju. W sąsiedztwie
Liceum Ogólnokształcącego
przy ul. Polnej powstał kompleks boisk sportowych „MOJE
BOISKO –ORLIK 2012”.W uroczystości otwarcia wzięli
udział: senator Stanisław Jurcewicz, Zbigniew Piotrowicz,
jako były radny Sejmiku Dolnośląskiego (wówczas rozdzielano
dofinansowania na Orliki), radni lądeccy: Karolina Sierakowska, Leszek Pazdyk, Zbigniew Wiernusz, dyrektorzy gminnych
instytucji: Eleonora Puzio - Liceum Ogólnokształcące, Małgorzata Bednarek - CKiR, Dariusz Wędziński - Gimnazjum
Publiczne, Krzysztof Szecel - Komendant Straży Miejskiej;
przedstawiciele Klubu Trojan: Edward Małek, Mieczysław
Stępniewicz; Ludwik Pikuła, Honorowy Obywatel Ladka-Zdroju; pracownicy UMiG oraz mieszkańcy. Burmistrz Kazimierz Szkudlarek, po przywitaniu gości powiedział: „Budowa
kompleksu boisk nie byłaby możliwa, gdyby nie program
„Moje boisko - Orlik 2012”. To naprawdę udany program
rozbudowy bazy sportowej. Cieszę się, że Lądek-Zdrój mógł
skorzystać z programu i dofinansowania jakie otrzymaliśmy od
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Sami nie bylibyśmy w stanie zrealizować
takiej inwestycji. Wspólnie z takim partnerami było to możliwe”. Wyraził też przekonanie, że dzieci i młodzież - wśród
których nie brakuje wielu utalentowanych sportowo - dzięki
nowej inwestycji będą mogły rozwijać swoje sportowe pasje,
odnosząc sukcesy. Burmistrz przedstawił pana Zbigniewa Rakoczego jako animatora sportu na nowym kompleksie boisk,
przekazując mu symboliczny gwizdek.
Wstęgę przecięli: senator Stanisław Jurcewicz, Zbigniew
Piotrowicz i Kazimierz Szkudlarek. Ks. Prałat Marek Połochajło poświęcił nowy obiekt. Młodzież licealna wystąpiła w
scence: „Lek na całe zło”, którym to lekiem jest oczywiście
sport uprawiany na Orliku. Pierwszy oficjalnie rozegrany mecz
siatkówki odbył się pomiędzy pracownikami Urzędu Miasta i
Gminy oraz uczniami Szkoły Podstawowej. Ku zaskoczeniu
widzów wygrała Szkoła Podstawowa (ale w końcu był to Dzień
Dziecka). Oprawę muzyczną uroczystości stanowił zespół
BEAT BRASS pod kierunkiem Łukasza Przepióry.
Kompleks boisk złożony jest z:
- boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliureta-nowej,
do siatkówki i koszykówki,
- budynku zaplecza socjalnego
- ogrodzenia
- oświetlenia boisk
- ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej i płyt
ażurowych
Koszt realizacji zadania wyniósł około 1 milion 250 tys.
zł a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego wyniosło ok. 666
tysięcy złotych.
Małgorzata Bednarek
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.
Wypocznij
i
zatańcz
w Lądku-Zdroju
Od 2 do 4 czerwca br. w Europejskim Namiocie Kultury
na wrocławskim rynku przedstawiciel Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Rekreacji Kornel Wojczuk zapraszał
do Lądka-Zdroju i do udziału w warsztatach tanecznych w
ramach Międzynarodowego Festiwalu Tańca.
W 2016 roku jedno z polskich miast zostanie Europejską Stolicą Kultury. Do walki o to zaszczytne miano stanął
również Wrocław. W związku z tym 1 czerwca 2011 roku na
wrocławskim rynku stanął namiot, w którym prezentuje się
ponad 30 wrocławskich instytucji kultury m. In. Teatr Współczesny, Narodowe Forum Muzyki, Wrocławski Klub Formaty. W tak doborowym towarzystwie nie mogło rzecz jasna
zabraknąć Lądka-Zdroju, którego stanowisko znajdowało się
w dziale przeznaczonym dla Dolnośląskich Ośrodków Kultury i Sztuki. Na stoisku odwiedzający mogli zaopatrzyć się
w nieodpłatne przewodniki, mapy, foldery na temat Lądka,
najbliższej okolicy a także wydarzeń kulturalnych, z których
słynie nasze miasto. Cała impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem, odwiedzający chętnie zatrzymywali się koło
stoiska lądeckiego, brali materiały, pytali o infrastrukturę turystyczną, prace renowacyjne prowadzone w mieście, festiwale i imprezy, w których warto uczestniczyć. Co ciekawe,
ostatnie sztuki darmowych materiałów promocyjnych rozeszły się niecałą godzinę przed zakończeniem uczestnictwa
Lądka w tym evencie. Miejmy nadzieję, iż zainteresowanie
jakim cieszyło się stanowisko naszego miasta przełoży się na
realną ilość odwiedzających.
Kornel Wojczuk, IT CKiR w Lądku-Zdroju
zmiany w organizacji
ruchu kołowego
W związku z organizacją w dniach 3 – 11 lipca 2011 r.
Międzynarodowego Festiwalu Tańca – XIII Ladeckiego Lata
Baletowego nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym w obrębie
Rynku. Już od dnia 2 lipca do 10 lipca nie będzie można wjeżdżać na Rynek z ulicy Kłodzkiej. Przed kamienicą Rynek nr 1
zostanie postawiona scena plenerowa na czas trwania festiwalu. Wjazd na Rynek będzie możliwy z ulicy Słodowej, wyjazd
bez zmian na ulicę Kościelną. Dotychczasowe ograniczenia w
ruchu pojazdów w Rynku nadal obowiązują.
Za utrudnienia przepraszamy.
Organizator Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju
strona 5
WIEŚCI Z LICEUm
„Dzień Matki” w L.O.
Z okazji Dnia Matki klasa
Ia, pod czujnym okiem pani pedagog Anny Mizery, wystawiła
w Liceum Ogólnokształcącym
jednoaktówkę pt. ”Matka” z
„Dwóch teatrów” Jerzego Szaniawskiego. Swą grą aktorską
zachwyciła nas Maja Leszczyńska, która wcieliła się w
postać Matki. Doskonale przygotowane zostały stroje i scenografia. Poważnie zadanie aktorskie potraktowały także:
Karolina Polaczek(wystąpiła w roli Damy), Bianka Sroka(jako ciężarna Córka) oraz Klaudia Bryl(w zaskakującej roli
męskiej-Zięcia).
Przedstawienie zostało wystawione również w strońskim
CETiK-u. Sztuka została entuzjastycznie odebrana przez widzów, nagrodzona gromkimi brawami.
Julia Fuglińska kl.IIa
Dzień Dziecka
01.06.2011r, w Dniu Dziecka, młodzież lądeckiego liceum
wyruszyła, wraz z nauczycielami, na coroczny rajd szkolny- tym razem trasa wiodła na
Borówkową, najwyższy szczyt
środkowej części Gór Złotych i
jednocześnie- najwyższy punkt
gminy Lądek-Zdrój. Pogoda
sprzyjała górskim wędrówkom, humory dopisywały, tym
bardziej, że pierwszy odcinek trasy- do Przełęczy Lądeckiejprzebyliśmy w sposób dość komfortowy, bo … autokarem.
Stamtąd, już pieszo, na szczyt. W planie mieliśmy podziwianie odległych krajobrazów z wieży widokowej, pieczenie
kiełbasek oraz dwa konkursy: tradycyjnie- krajoznawczy,
oraz, po raz pierwszy- konkurs wiedzy o patronie szkoły. Plan
zrealizowaliśmy prawie w 100%. Prawie, bo gdy dochodziliśmy do Borówkowej rozwinęły się chmury, które niestety,
znacznie ograniczyły widoczność. Na wieżę więc weszliśmy,
ale zbyt wiele nie udało nam się z niej zobaczyć. Jednak sam
obiekt jest imponujący i godny uwagi, warto więc było zdobyć się na wysiłek i do niego dotrzeć.
Pobyt na Borówkowej zwieńczyliśmy wykonaniem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia na tle wieży.
Wracaliśmy przez Wrzosówkę i Lutynię, podziwiając
piękne krajobrazy i po raz kolejny uświadamiając sobie, w
jakim szczególnym miejscu Polski mieszkamy.
Młodzi wirtuozi
gitary
Ziemia kłodzka obfituje w utalentowaną muzycznie młodzież. Próbkę umiejętności młodych wirtuozów gitary będzie
można było usłyszeć w czwartek 09.06.2011 r. o godz. 17.00
w Kawiarni Kaprys w Lądku-Zdroju ul. Ostrowicza 2. Jako
solista wystąpił Piotr Czerniak, gimnazjalista kończący w
tym roku naukę w kłodzkiej szkoły muzycznej będący laureatem ponad trzydziestu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów gitarowych, m.in. w Zielonej Górze, Kępnie, Świdnicy, Zgorzelcu i Szczecinie! W wykonaniu solisty
strona 6
kompozycje kubańczyka Leo Brouwera, wenezuelczyków:
Antonio Lauro i Rodrigo Riery a także Jana Sebastiana Bacha
w transkrypcji na gitarę. Oprócz Czerniaka zaprezentował się
także zespół kameralny kłodzkiej szkoły muzycznej pod nazwą „Żeńskie Trio Gitarowe” w składzie: Agnieszka Strap
(Kłodzko), Joanna Śliwińska (Jaszkowa Dolna), Aleksandra
Wilamowska (Lądek Zdrój). Trio w tym roku zdobyło wyróżnienie na kłodzkiej „Gitariadzie” oraz na festiwalu gitarowym w Żaganiu. W interpretacji gitarzystek zabrzmiał m.in.
fragment uwertury „Bajka” Stanisława Moniuszki, „Taniec
staropolski” Romualda Twardowskiego oraz przebój muzyki rozrywkowej „Beat of Santa Rosa”. Uczniowie zgłębiają
tajniki gry na gitarze pod kierunkiem nauczyciela Witolda
Kozakowskiego.
Mistrzowskie siostry!
Bliźniaczki Ania i Kasia Węgrzyn wywalczyły dla
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Lądku-Zdroju tytuł najlepszej
szkoły podstawowej w Polsce
w tenisie stołowym. Reprezentantki naszego województwa w finale turnieju pokonały
drużynę gospodarzy z Rawy Mazowieckiej (która tydzień
temu zdobyła tytuł Mistrza Polski Młodziczek). Siostry
ćwiczą pod opieką trenera pana Leszka Kawy, który przez
wiele lat systematycznej, oddanej pracy wychował już wiele
talentów w tej dziedzinie sportu. Gratulacje dla uzdolnionych
sióstr, trenera, rodziców i dla szkoły, który również otrzymała
puchar, dyplom i nagrody! Przypominamy, że siostry zostały
już docenione przez Radę Miejską w Lądku-Zdroju, której są
stypendystkami.
MBednarek
WIEŚCI Z GIMNAZJUM
* Dzień Dziecka w naszym gimnazjum w tym roku okazał się
prawdziwym wyzwaniemJ)) Klasa IIIc przygotowała rajd
szkolny. Gimnazjaliści uzbrojeni w sztandary i herby swoich klas wyruszyli pod opieką wychowawców na spotkanie
z przygodą w okolice Trojaka. Na trasie czekały na młodzież
tzw. punkty kontrolne, na których można było sprawdzić się
w następujących konkurencjach: udzielanie pierwszej pomocy, wiadomości o Lądku Zdroju i o patronie szkoły gen. St.
Maczku, umiejętność wykonywania działań matematycznych,
znajomość przysłów i wreszcie - zawody sprawnościowe (rzut
ringiem, skoki w parach ze związanymi nogami i skoki przez
skakankę). A ponieważ 01.czerwca od lat jest poświęcony
w naszej szkole patronowi gimnazjum (pierwotna nazwa to
przecież „Desant Maczka”) podczas wędrówki zadaniem gimnazjalistów było znajdowanie czerwonych maczków ukrytych
w zakamarkach leśnego runa. Burzowa pogoda nie pozwoliła
wprawdzie na ognisko czy grillowanie, ale i tak wrażeń było
mnóstwo. Rozstrzygnięcie zawodów nastąpiło tego samego
dnia – I miejsce zdobyła klasa IIIa. Dziękujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom rajdu za wspaniałą zabawę!
cd na stronie 7
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.
cd ...WIEŚCI Z GIMNAZJUM
WIEŚCI Z jedynki
* W poniedziałek 06.06.11 pod szyldem od kilku lat trwającego
programu profilaktycznego „Szkoła bez przemocy” zorganizowano w gimnazjum akcję pt. „Dzień bez przemocy” – akcję,
którą rozpoczęto z samego rana wystawami prac plastycznych
pt. „Śmiech, miłość i jedzenie kontra dopalacze” oraz „Bukiet
owocowo – warzywny” i biegiem patrolowym zatytułowanym
„Ścieżka zdrowia”. Na przerwach można też było dokonać pomiarów ciśnienia, porozmawiać o bulimii, anoreksji i otyłości
oraz nauczyć się przeliczania wskaźnika BMI, a także obejrzeć
film edukacyjny o uzależnieniach i poczęstować się zdrowymi
słodkościami. W południe, po przedstawieniu „Pijany kierowca
– wesoły morderca” w wykonaniu aktorów Szkolnego Koła Teatralnego, zaplanowano przemarsz ulicami miasta w proteście
przeciw przemocy. Po południu, podczas tzw. „Dnia otwartego”
rodzice obecnych i przyszłych gimnazjalistów mogli obejrzeć
ww. wystawy i przedstawienie oraz gabinety lekcyjne, a także
wziąć udział w indywidualnych rozmowach z panem dyrektorem, panią wicedyrektor, nauczycielami oraz z panią pedagog i
panią pielęgniarką szkolną. Nie zabrakło również pisemnych informacji na temat „Gdzie zwrócić się o pomoc?”. Mamy nadzieję, że ta akcja zostanie w pamięci jako zdecydowany i wyraźny
protest przeciw przemocy i wskazówka na zdrowszy i rozsądniejszy sposób życia. Tegoroczną kampanię zawdzięczamy paniom:
Annie Bieńkowskiej, Marcie Szymańskiej, Agacie Busz, Joannie
Maskiewicz, Dorocie Olejnik, a przede wszystkim koordynatorce
wszystkich działań – pani Agacie Rafałko. Dziękujemy.
* 02.06. odbył się Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych zorganizowany dla gimnazjalistów przez p. Annę Krynicką. I miejsce zdobyli: ucz. Paula Szuber i ucz. Radosław Bulanda. Gratulujemy serdecznie!
* Dnia 08.06.2011 odbyło się „Dyktando językowe” zorganizowane przez nauczycieli języków obcych: p. Dorotę Bryksa Samosiej i p. Tomasza Twaroga. Uczniowie mieli za zadanie narysować jak najwięcej szczegółów, które zapamiętali po usłyszeniu
tekstów w języku niemieckim lub angielskim (do wyboru). Wyróżnienia otrzymali: ucz. Olga Kaczmarczyk (Ia) i ucz. Przemysław Celnik (Id) oraz ucz. Monika Ziniewicz ( IIId) – język
angielski oraz ucz. Paulina Wendland (IIa) – język niemiecki. Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy, a za udział
wszystkim uczennicom i uczniom serdecznie dziękujemy!
* Uczniowie: Mateusz Poświstajło i Marcin Kątny z klasy IIIb
oraz Maciej Rakoczy z klasy IIc pokonali rywali i zdobyli zaszczytne I miejsca w Mistrzostwach Siatkówki Plażowej Szkół
Gimnazjalnych kolejno: 02.czerwca w Mistrzostwach Powiatu
Kłodzkiego, a 06.czerwca w Mistrzostwach Strefy Wałbrzyskiej.
Młodym siatkarzom i ich trenerce pani Marcie Szymańskiej serdecznie gratulujemy wygranych i życzymy zwycięstwa w rozgrywkach wojewódzkich, które odbędą się 16. czerwca we Wrocławiu.
* 10. czerwca odbył się Festyn Gimnazjalny zorganizowany
przez: p. Agatę Busz, , p. Dorotę Olejnik i p. Agatę Rafałko przy
udziale pomocników: p. Anny Bieńkowskiej, p. Joanny Maskiewicz i p. Pawła Kałuży. W tym roku festyn objął szereg zabaw
i atrakcji dla dzieci, młodzieży i nie tylko: można było wziąć
udział w grach zręcznościowych (przeciąganie liny, rzut podkową, bieg z jajem na łyżce, skoki w workach) czy w konkursach
karaoke lub rysunkowym, spędzić czas na wysłuchaniu koncertu
w wykonaniu gimnazjalnej grupy „Mades Campe”, kupić na pamiątkę wybrane dzieło gimnazjalisty lub inny upominek, a także
słodkie łakocie. Dochód uzyskany ze sprzedaży prac młodzieży,
ciast, kiełbasy, kaszanki, bigosu i grochówki przeznaczony zostanie na jesienne obchody 50-lecia szkoły. Organizatorzy dziękują
wszystkim sponsorom i uczestnikom zabawy za wsparcie.
* Również 10. czerwca został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs
Informatyczny „E-prezentacje, czyli przedstaw się”, do udziału
w którym zaprosiły uczniów panie: wicedyrektor Anna Weber i
p. Basia Schab. Uczniowie naszego gimnazjum zajęli czołowe
miejsca w kategorii grafika i multimedia: II miejsce Bartłomiej
Hudziec Iib, III miejsce – Dorota Weber IIa, wyróżnienie – Iza
Hajik IIId. Gratulujemy!!!
Zespół ds. Promocji
ZNAMY JUŻ „MISTRZA
ORTOGRAFII” KLAS TRZECICH
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.
19 maja br. odbył się w naszej szkole I. MIĘDZYGMINNY
KONKURS
ORTOGRAFICZNY KLAS TRZECICH „MISTRZ ORTOGRAFII” . Wzięło w nim udział 11 najlepszych trzecioklasistów gmin Lądek i Stronie.
Po napisaniu dyktanda naszpikowanego ortograficznymi pułapkami nasi mistrzowie zmagali się z testem ze
znajomości zasad poprawnej pisowni. Komisja konkursowa zgodnie orzekła, iż poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki. Ostatecznie tytuł MISTRZA
ORTOGRAFII otrzymała uczennica klasy IIIb naszej szkoły ANIA WĘGRZYN. 2. miejsce przypadło
KASI JURKIEWICZ ze szkoły w Stroniu Śl., a 3.
miejsce zajęła KAROLINA RODAK z klasy III b naszej szkoły. Serdecznie im gratulujemy, a Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu.
Anna Stępińska i Ewa Opiła
XX Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny i V
Kangurek w Jedynce
W marcu br. 34 uczniów naszej szkoły przystąpiło do rozwiązywania zadań konkursowych dostarczonych przez organizatorów Kangura Matematycznego. Emocje były wielkie,
ponieważ na tym konkursie trzeba wykazać się dużymi umiejętnościami matematycznym. Ponadto nie wolno „strzelać”,
gdyż za „chybiony strzał” grożą punkty ujemne.
Na wyniki czekaliśmy aż do 9 maja, ale opłacało sięJ. Nasi
uczniowie osiągnęli wysokie wyniki a dwoje dzieci otrzymało
nagrody od organizatora konkursu:Radosław Stępiński, klasa
Vb, wynik bardzo dobry, wyjazd na dwudniową wycieczkę do Centrum Kopernika w Warszawie; Dalia Bachmatiuk,
klasa IVb, wyróżnienie, nagroda książkowa.
Gratulujemy sukcesu!!!
Szkolni Organizatorzy Konkursu:Anna Młodzińska, Alicja Adamczyk
Matematyczne talenty
w Jedynce
Oto ciąg dalszy sukcesów uczniów Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.
31 maja ogłoszone zostały wyniki VI. Szkolnego Konkursu Matematycznego. Przez okres 6-ciu miesięcy uczniowie rozwiązywali zestawy zadań matematycznych.
Laureatami zostali:
Klasy czwarte: Maślaków Grzegorz, Franasowicz Konrad,
Wybraniec Sonia.
Klasy piąte: Stępiński Radosław, Formowicz Klaudia.
Klasy szóste: Hlebik Joanna, Chyła Maciej, Wacławek
Honorata
W klasyfikacji drużynowej konkurs wygrała klasa VI c.
Na uroczystym apelu uczniom wręczono dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.
Gratulacje!!!
Organizatorzy konkursu: Alicja Adamczyk, Anna Młodzińska
strona 7
Policji – Panami Janem Hoszko i Marcinem Wdowiakiem oraz
maskotką Dolnośląskiej Policji Komisarzem Lwem. Policjanci
Wiosenny Rajd Szkolny
01 czerwca uczniowie uczestniczyli w zorganizowanym przez przypomnieli uczniom o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje
naszą szkołę Wiosennym Rajdzie Szkolnym. Rajd zorganizowa- oraz poruszać się po drogach.
no w ramach ogólnopolskiej akcji Trzeźwy umysł. Miał on na
celu między innymi poznanie walorów krajoznawczych i turyEgzamin na kartę rowerową
stycznych okolic Lądka Zdroju oraz pokazanie sposobów na bezUczniowie, którzy dobrze poznali zasady ruchu drogowepieczne i ciekawe spędzanie wolnego czasu.
Trasa rajdu go w dniu 30.05.2011r., pod czujnym okiem Straży Miejskiej,
prowadziła na Górę Dzielec. Uczniowie, przygotowując się do przystąpili do części praktycznej jazdy na rowerze.
rajdu, pogłębiali swoje wiadomości, korzystając z przewodniW tym roku szkolnym 75 uczniów otrzymało kartę roweroków turystycznych i map. Odbyli też pogadanki z pielęgniarką
wą (ich pierwsze prawo jazdy) i stało się pełnoprawnym kieszkolną. Dobre przygotowanie do rajdu, to szansa na zdobycie
maksymalnej ilości punktów na kolejnych punktach kontrolnych, rowcą – na razie tylko jednośladu, ale z czasem...
Kierowcy samochodów muszą znać te same przepisy, co
na których oceniano przygotowanie drużyny do rajdu, umiejętrowerzyści,
dlatego warto się ich uczyć już teraz!
ności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, znajomość
Aldona Kędzierska
regionu – Lądek.
Już na starcie Pani Dyrektor „osłodziła atmosferę” uczniom
wręczając im lizaczki z dołączonymi życzeniami z okazji Dnia
Dziecka. Następnie pełni zapału wszyscy wyruszyli na wyznaczoną i oznakowaną trasę. Do wspólnej wędrówki włączyliśmy
pielęgniarkę panią Urszulę Grzegorczyn oraz rodziców. Na zakończenie uczestnicy rajdu, zmęczeni, ale wzbogaceni o nowe
doświadczenia, przystąpili do prezentacji przygotowanych pioseLądek-Zdrój 27-28 maja 2011 r.
nek o treści rajdowo – turystycznej. Przyjemnie było ich wysłuchać przy ognisku i pieczeniu kiełbasek.
Konkurs Sygnalistów Myśliwskich jest inicjatywą, która
Na zakończenie wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali słodycze
i dyplomy. Pierwsza zwycięska drużyna, Szyszunie z klasy Vb, wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń artystycznych ląotrzymała przechodni puchar, którym jest postać „Ducha Gór”. deckiego kurortu jako jedna z najważniejszych imprez kultuDrugie miejsce przypadło drużynie Gargamelki z klasy Va, a ralnych. Muzyka myśliwska jest częścią dziedzictwa kulturowego minionych wieków, które w połączeniu z tradycjami
trzecie drużynie Wesołe Minki z klasy VIa. U
Uczestnicy rajdu byli bardzo zadowoleni, ponieważ mogli artystycznymi i walorami naturalnymi najstarszego uzdrowiska w Polsce, dostarczają niezapomnianych wrażeń zarówwspólnie spędzić piękny słoneczny dzień.
Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji rajdu Dyrekcji no mieszkańcom, kuracjuszom jak i uczestnikom konkursu.
Szkoły, Pani Pedagog Brygidzie Moroz, nauczycielom obsłu- Współorganizatorami imprezy są: Okręgowa Rada Łowiecka
gującym punkty kontrolne, wychowawcom, rodzicom a przede w Wałbrzychu, Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Gmina Lądek-Zdrój na czele z Burmistrzem Kazimierzem Szkudlarkiem,
wszystkim uczniom za wspaniałą zabawę.
Dziękujemy Pani Annie Szlaga za wykonanie tabliczki napi- Koło Łowieckie „Darz Bór” i Centrum Kultury i Rekreacji.
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. udostępnia swoje obiekty
sowej na puchar.
cd ze strony 7
X Konkurs Sygnalistów
Myśliwskich
„O Kryształowy Róg”,
Organizatorzy : A.Adamczyk , A.Ingielewicz, A. Stercuła na rzecz festiwalu.
SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
Dnia 19 maja odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów
klas I-III z Panami strażakami z lądeckiej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały przybycia gości. Kiedy wozy strażackie wjechały na boisko szkolne, radości
nie było końca. Panowie strażacy opowiadali uczniom o swojej
pracy oraz zaprezentowali sprzęt gaśniczy i ratowniczy. Dzieci z
zaciekawieniem słuchały, oglądały, a także próbowały swoich sił.
Panom strażakom: Leszkowi Pazdykowi, Jackowi Rzeźnikowi,
Czesławowi Korobijowi, Józefowi Chrzanowskiemu oraz Ireneuszowi Rakoczy za spotkanie serdecznie dziękują uczniowie
wraz z wychowawcami.
Alicja Haranin
Spotkanie uczniów z Policjantami
i Komisarzem Lwem
Dnia 31 maja 2011 r. w
Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Korczaka
w Lądku
Zdroju w ramach obchodów
,,Tygodnia dla Bezpieczeństwa
i Profilaktyki ” odbyło się
spotkanie dla uczniów klas 0-III
z
Policjantami Komisariatu
strona 8
W piątkowy wieczór kinoteatr wypełnił się widzami, przed
którymi wystąpił Reprezentacyjny Zespół Polskiego Związku
Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka.
Na koncert „Muzyka lasem i łowiectwem inspirowana” złożyły się utwory myśliwskie z okresu renesansu, baroku, XVIII i
XIX wieku. Nie zabrakło też standardów jazzowych i melodii
popularno-rozrywkowych. Koncert poprzedziła uroczystość
wręczenia odznaczeń łowieckich przyznanych przez Okręgową Radę Łowiecką w Wałbrzychu. Jedno z najważniejszych „Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa” otrzymał z rąk
Stanisława Skrobotuna, Członka Naczelnej Rady Łowieckiej
i Kazimierza Pękali, Prezesa Okregowej Rady Łowieckiej w
Wałbrzychu, Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka-Zdroju.
Tradycyjnie, część konkursowa festiwalu odbyła się w
zdrojowym amfiteatrze, rozpoczęto festiwalowym hejnałem.
Jednym z gości festiwalowych był Stanisław Jurcewicz, Senator RP, który życzył wszystkim uczestnikom wspaniałych
wyników. Po południu na rynku wręczono nagrody i laureaci
zaprezentowali się w wybranych utworach. Jury w składzie:
Krzysztof Kadlec (przewodniczący), Józef Czerniak, Bogusław Rup postanowiło nagrodzić:
Uczestnicy indywidualni: kategoria C: I miejsce - Anna
Szymendera, II miejsce - Klaudia Obecna, III miejsce - Rafał
Stefaniak, kategoria B: I miejsce - Leszek Polak, II miejsce Dominik Pawlak, III miejsce - Paweł Majewski, kategoria A: I
miejsce - Roman Wesołkowski, II miejsce - Piotr Giemza, III
miejsce - Maciej Litner.
cd na stronie 9
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.
cd ze strony 8
Zespoły: kategoria C: ZSM Kł Darz Bór Jarocin, kategoria
B: I miejsce - ZSM „Stobrawski Róg N-ctwo Kluczbork, II
miejsce - ZSM „Echo Wandy” N-ctwo Przedborów, III miejsce - ZSM „Tryk” N-ctwo Międzylesie.Kategoria MSH: I
miejsce - ZSM „Durlakowe Rogi”, II miejsce - ZSM „Echo
Wandy” N-ctwo Przedborów.
kategoria MEs: ZSM „Stobrawski Róg” N-ctwo Kluczbork,
kategoria MB: ZSM „Echo Wandy” N-ctwo Przedborów.
Regulamin konkursów sygnalistów myśliwskich w Polsce
przewiduje występy w kategorii solistów i zespołów. Wykonawcy podzieleni są w klasach wg trudności repertuaru: klasa
C (łatwe sygnały), klasa B (średniotrudne sygnały) i klasa A-G
(trudne sygnały). Specjalna klasa D stworzona jest dla dzieci
do lat 12. W kategorii zespołowej ważna jest jeszcze liczba
członków zespołu i rodzaje instrumentów. Przed występem losowane są 3 sygnały z danej klasy. Wykonawcy oceniani są w
4 kryteriach oceny konkursowej: wygląd zewnętrzny i prezentacja, zgodność wykonania muzycznego z zapisem nutowym
(melodia, rytm, tempo, artykulacja), technika grania (warsztat, brzmienie, kiks, intonacja) i wrażenie muzyczne. W pierwszym kryterium można otrzymać 0-10 punktów za cały występ,
a w pozostałych kryteriach 0-10 punktów za każdy sygnał od
każdego jurora. Regulamin muzyki myśliwskiej przewiduje tylko kategorię zespołową w 4 klasach: MB – rogi myśliwskie
in B, MEs – rogi myśliwskie in Es, MD - rogi myśliwskie in
D i MSH (Salon Hubertowski) – prezentacje instrumentalne
na instrumentach nie myśliwskich, wokalne i instrumentalno-wokalne.
Po wręczeniu nagród sygnalistom, Kazimierz Szkudlarek,
Burmistrz Lądka-Zdroju i Paweł Soboń, Prezes Koła Łowieckiego „Darz Bór” wręczyli nagrody laureatom Zawodów
Strzeleckich, które odbyły się na strzelnicy w tym samym dniu.
W klasie mistrzowskiej najlepsze wyniki uzyskali: I miejsce (i
rekord strzelnicy) - Jerzy Górniak, II miejsce - Bartosz Adamczyk, III miejsce - Michał Rutkowski, zaś w klasie powszechnej: I miejsce Kamil Kulajewski, II miejsce - Krzysztof Bąk,
III miejsce - Daniel Binko.
Małgorzata Bednarek
Letni Koncert
Młodych Talentów
Już po raz drugi w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji odbył się koncert Młodych Talentów. Idea cyklicznych
koncertów - realizowanych przez CKiR wspólnie z panem Lesławem Błażejem, wieloletnim pedagogiem muzyki - to przedstawienie szerszej publiczności dzieci i młodzieży lądeckiej,
których uzdolnienia i talenty, rozwijane poprzez systematyczną
pracą i z merytoryczną pomocą nauczycieli, instruktorów i pedagogów zasługują na wyróżnienie. Bardzo często te sukcesy
wsparte są zaangażowaniem całej rodziny. O rozwoju miejscowości, jej osiągnięciach, jakości życia w danym miejscu decydują jego mieszkańcy. Ile przekażemy młodym, tyle oni poniosą
w dalsze swoje życie. I oby to oni, uzdolnieni i wykształceni, w
przyszłości decydowali o naszym Lądku-Zdroju.
Do koncertu w dniu 19-tego czerwca zaprosiliśmy: Dalię
Bachmatiuk, Filipa Bednarza, Sandrę Brudnik, Przemysława Celnika, Weronikę Cop, Dawida Chmiela, Aleksandrę
Kałużę, Alicję Kwaśną, Jakuba Macutkiewicza, Paulinę Mykietyszyn, Wiktorię Mykietyszyn, Bartka Opiłę, Aleksandrę
Snopkowską, , Karolinę Staroń, Honoratę Wacławek, Dorotę
Weber, Annę Węgrzyn, Katarzynę Węgrzyn, Aleksandrę Wilamowską, Pawła Żelezika. Uczestników koncertu przedstawiali: pani Małgorzata Stuła z CKiR i pan Lesław Błażej, który
również akompaniował niektórym muzykującym talentom.
Wszyscy byli świetni. O każdej postaci można wiele napisać.
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.
Jedni grają, inni tańczą, śpiewają, piszą lub... osiągają sukcesy
sportowe. A często robią kilka z tych rzeczy, gdyż zazwyczaj
jednej pasji, jak na przykład muzykowanie, towarzyszą inne.
Po występie Honoraty Wacławek, utalentowanej skrzypaczki,
której akompaniowała pani Elżbieta Malinowska, specjalne podziękowanie wraz z życzeniami dalszych sukcesów złożył pan
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek. Honorata wyjeżdża kształcić
się w szkole muzycznej II stopnia w Krakowie, ale liczymy, że w
przyszłości jeszcze wystąpi w swoim rodzinnym mieście.
Niedzielne popołudnie z młodymi talentami lądeckimi zakończył popis gry w tenisa w wykonaniu sióstr Ani i Kasi Węgrzyn.
Zaproszeniu do gry nie odmówił też pan burmistrz, który dzielnie
stanął naprzeciw zwyciężczyniom ogólnopolskiego turnieju o tytuł Mistrzowskiej Szkoły Podstawowej w Tenisie Stołowym dla
swojej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku-Zdroju.
Raz jeszcze gratulacje i wiele pomyślności. Poniżej zamieszczamy wiersz jednej z bohaterek koncertu, Karoliny Staroń, laureatkę m.in. konkursu CzyśCIK 2011 - utwór poetycki o tematyce
ekologicznej w kategorii starsi.
Tu
Stoję.
Patrzę na wspaniałe góry.
Patrzę - blisko zielony las.
Dla mnie zatrzymał sie czas.
Małgorzata Bednarek
To miasto, te ulice, te domy
Widok tak miły sercu. Znajomy.
Zakochana w tych polach, łąkach i drogach
Nie potrafię ująć tego w słowa.
Co mnie tak zachwyca?
Moja rodzinna okolica.
Lądek-Zdrój
Tu jest rodzina i dom mój.
Karolina Staroń.
Dalszy etap remontu
świetlicy wiejskiej
w Skrzynce
Do Centrum Kultury i Rekreacji należą trzy świetlice wiejskie w: Konradowie, Radochowie i Skrzynce.
Wszystkie obiekty wymagają remontów kapitalnych. W ramach środków
posiadanych, które stanowią nasz
wkład do pozyskiwania środków zewnętrznych, spoza gminy,
podjęliśmy starania, by systematycznie rok po roku poprawiać
stan świetlic. Rozpoczęliśmy od świetlicy w Skrzynce, gdzie
dwa lata temu została wymieniona instalacja grzewcza i zakupiono nowy piec. Obecnie CKiR ogłosiło przetarg na zadanie:
Wymiana pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej budynku
świetlicy wiejskiej w Skrzynce. Informacje o przetargu znajdują
sie na stronie: www.bib.ug-ladekzdroj.pl dolnyslask.pl. Termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 28.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Centrum Kultury
i Rekreacji, Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek Zdrój pok. 22 II
piętro. Zakres robót został wyceniony na prawie 69 tysięcy zł, z
czego 3/4 jest dofinansowane ze środków Zarządu Województwa
Dolnośląskiego w ramach programu „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” przeznaczonych na wspieranie
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego.
Małgorzata Bednarek, dyrekotr CKiR
strona 9
WIEŚCI Z BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY I REKREACJI
DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM!
Biblioteka serdecznie dziękuje wszystkim czytelnikom,
którzy wsparli nas finansowo, a tym samym przyczynili się do
powiększenia księgozbioru. Dzięki tej pomocy w pierwszym
półroczu br. kupiliśmy 34 książki za kwotę 730 zł. Dziękujemy!
UWAGA CZYTELNICY
PRZETRZYMUJĄCY KSIĄŻKI!
Każdego roku maj jest miesiącem, w którym można, bez
konsekwencji finansowych, oddać do biblioteki przetrzymywane książki. Z możliwości tej w roku bieżącym skorzystało w
sumie 87 czytelników (dorosłych i dzieci), którzy oddali łącznie 40 woluminów. Niestety nie wszyscy jednak skorzystali
z okazji. Nadal więc prosimy osoby przetrzymujące książki
o jak najszybsze ich oddanie. Przypominamy, że książki WYPOŻYCZONE z biblioteki nie są własnością czytelnika i należy je oddawać w terminie lub ewentualnie prolongować.
CZASOPISMA I INTERNET
W BIBLIOTECE
Biblioteka zaprasza do czytania prasy. W tej chwili dysponujemy następującymi tytułami: „Euroregio Glasensis”, „Brama Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodziej”, „Przyjaciółka”,
„Wprost” oraz piątkowe wydanie „Gazety Wrocławskiej”. Przypominamy również, że w bibliotece można za darmo skorzystać
z Internetu. Zapraszamy do naszej czytelni.
PIERWSZE MATERIAŁY
AUDIOWIZUALNE
Od niedawna biblioteka ma w swojej ofercie bajki dla dzieci na płytach DVD. Są to np.: „Reksio”, „Bolek i Lolek” czy
też „Pani Pajączkowa”. Wypożyczanie płyt jest płatne: 3zł. za
sztukę. Zgromadzone w ten sposób fundusze przeznaczymy
na zakup innych materiałów audiowizualnych do naszej biblioteki, by wzbogacać tego typu ofertę.
Biblioteka w Krainie Zabawek
2 czerwca Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju zaprosiła młodsze dzieci na spotkanie z książkami i z... zabawkami. Głównym
celem tego typu spotkań jest
zachęcanie dzieci do czytania
książek. Młodzi czytelnicy wysłuchali fragmentów „Niezwykłych przygód zabawek”. Nie
zabrakło także różnych gier,
zabaw ruchowych czy plastycznych, w których dzieci niezmiennie bardzo chętnie uczestniczą. Jak zawsze było gwarnie i bardzo wesoło, a wszystkiemu
towarzyszyła wystawa zabawek.
Zachęcamy wszystkie dzieci do częstego odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek, bo czytanie to dopiero przygoda!
Fundacja Orange w bibliotece
Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji po raz kolejny przystąpiła do programu „Akademia Orange
dla
Bibliotek”.
Fundacja
Orange
wspiera
strona 10
biblioteki publiczne w ich rozwoju informacyjnym, by, dzięki
dostępowi do Internetu, stały się jeszcze bardziej atrakcyjnym
i przyjaznym miejscem dla swoich czytelników.
W bieżącym roku biblioteka otrzymała dotację
w wysokości 3 708 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone
min. na pokrycie kosztów dostępu do Internetu oraz na zakup programów edukacyjnych i literatury fachowej. Zarówno biblioteka główna w Lądku-Zdroju, jak i filie w
Radochowie i w Trzebieszowicach, posiadają komputery
z przeznaczeniem dla czytelników i zapraszają do bezpłatnego korzystania z Internetu.
Pierwsza wizyta w bibliotece
W ramach trwającego od
30 maja do 5 czerwca Tygodnia Czytania Dzieciom Biblioteka Centrum Kultury i
Rekreacji w Lądku Zdroju zaprosiła dzieci cztero, pięcio i
sześcio-letnie do odwiedzenia
biblioteki. Bibliotekę odwiedziło w sumie 67 dzieci. Dla wielu z nich była to pierwsza
wizyta w naszej książnicy. Dzieci poznały zasady wypożyczania książek, zwiedziły pomieszczenia biblioteczne,
jedne uczestniczyły w zabawie czytelniczej p.t.:„Bajkowy
pociąg”, utwalającej znajomość wierszy J. Tuwima, inne
zaś wysłuchały fragmentów „Naszej mamy czarodziejki”
J. Papuzińskiej oraz bajek z tomu „Poczytaj mi Mamo”. Celem naszym było rozwijanie zainteresowań czytelniczych i
wyrabianie u dzieci nawyku korzystania z biblioteki.
Wszystkim dzieciom dziękujemy za wizytę, zapraszamy do zapisywania się do naszej biblioteki i gorąco zachęcamy do wypożyczania i czytania książek!
teksty: Gabriela Naporowska – Rodak
Biblioteka CKiR Lądek Zdrój
Podziękowanie
W imieniu wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej
im. W Witosa w Trzebieszowicach chciałabym podziękować Panu Kazimierzowi
Gryglewicz za pamięć , docenienie trudu i wysiłku, jaki każdego dnia wkładamy w kształcenie dzieci. Mamy nadzieję, że wysiłek ten nie pójdzie na
marne, a wiedza przekazana przez nas zostanie w przyszłości należycie wykorzystana. Chcielibyśmy również życzyć
Panu wszystkiego najlepszego, zdrowia oraz samych sukcesów. Mamy nadzieję, że będziemy przez Pana i wnuczki mile
wspominani. Jeszcze raz dziękujemy. Pracownicy SP Trzebieszowice
Róże podarowane przez Pana K. Gryglewicza.
101 róż na robi wrażenie!
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.
Klub Honorowych
Dawców Krwi
w Lądku-Zdroju
Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom prywatnym, instytucjom, którzy wsparli rzeczowo przygotowanie
poczęstunku w postaci żurku i bigosu dla lądeckich krwiodawców na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Krwiodawców w Sportach
Obronnych w dniu 11 czerwca 2011 na Jamrozowej Polanie-Duszniki-Zdrój. Dziękuję w szczególności: Pani Ewuni i Eluni
za wspaniały żurek, Panie Helenie Chrobok za znakomity bigos.
Dziękuję również Pani Annie Bartoszek, Sklepowi „Jabłuszko”
Adam Bełczącki, Pani Agacie Panek, Pani Bożenie Czapskiej,
Pani Ewie Karpiczenko, Pani Karolinie Kwaśny, Sklepowi EKO
Sp. z o.o. Lądek-Zdrój, Pani Annie Młynarczykowskiej, Panie
Jonnie Grygiel, Panu Ireneuszowi Łopatyńskiemu - REMA.
Szczególne podziękowania dla Pana Kazimierza Szkudlarka - Burmistrza Lądka-Zdroju oraz dla Pani Marii Matły oraz
za szczególną pomoc Panu Alfredowi Osieckiemu, który brał
również udział w zawodach strzeleckich osiągając bardzo dobry
wynik. W zawodach udział brali również Wszerad Martynowski,
któy przyjechał na zawody specjalnie z Krakowa oraz Paweł Rusek, który „wystrzelał” 10.
Informuję jednocześnie, że w dniu 7 lipca br. odbędzie sie
kolejny pobór krwi w Przychodni im. Marianny Orańskiej, ul.
Fabryczna 7a w Lądku-Zdroju. Osoby zainteresowane oddaniem
krwi winny przynieść ze sobą dowody osobiste oraz jeżeli posiadają ksiażeczki HDK. Bardzo prosimy o liczne przybycie i
dziękujemy za gest dobrej woli.
Władysław Wieczorek, Lądeccy Krwiodawcy.
Trzebieszowickie
Moliki
Pisaliśmy już, że od 18 marca br. w Bibliotece Centrum
Kultury i Rekreacji w Trzebieszowicach uczennice Gminazjum Publicznego w Lądku-Zdroju animują lokalną społeczność. Magda Palus, Paulina Perwenis, Sandra Pająkiewicz i Emilia Kwaszyńska prowadziły biblioteczne spotkania piątkowe pn. „Dzień Zepsutej Książki” pod opieką pani
Marii Sikoskiej, bibliotekarki. W spotkaniach uczestniczyły
przede wszystkim dzieci z Trzebieszowic, które podczas
warsztatów rysowały, czytały, poznawały zasady korzystania
z księgozbioru, tworzyły galerie plastyczne. Ich prace można było podziwiać w agencji pocztowej, bibliotece oraz w
szkole podstawowej w Trzebieszowicach. Młode animatorki wdrażały różnorodne akcje: ”Dzieci Dzieciom” - zbiórka zabawek dla Oddziału Przedszkolnego czy też „Książki
Bibliotece”, która ma zwiększyć księgozbiór biblioteki.
Zajęcia wspierali mieszkańcy i instytucje – Rada Sołecka
wsi Trzbieszowice, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach
oraz Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Z okazji Dnia Dziecka CKiR ufundował dla uczestników
warsztatów czyli tzw. “Trzebieszowickich Molików” i ich
Animatorek wycieczkę do Kina 3D na film Kung Fu Panda 2.
Wyjechało 19 dzieci, niektóre po raz pierwszy były w kinie.
Dziękujemy Rodzicom, którzy podjęli się opieki nad grupą i
raz jeszcze dziękujemy młodzieży, która chce robić coś dla
innych, jest zaangażowana i kreatywna.
Przez okres wakacyjny planowany jest remont drugiego
pomieszczenia w bibliotece, konieczne jest doposażenie go
w krzesła i stoły, aby z nowym rokiem szkolnym Trzebieszowickie Moliki mogły nadal się spotykać pod kierunkiem
swoich starszych koleżanek.
Małgorzata Bednarek, dyrektor CKiR
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.
Dusza kultury
jest kulturą duszy
W Galerii Muzealnej im. Michała Klahra, prowadzonej
przez Centrum Kultury i Rekreacji do końca czerwca br. można obejrzeć niezwykłą wystawę
“Boże młyny”, której autorem
jest ks. profesor nadzw. dr hab.
Tadeusz Fitych. Uroczysty wernisaż i spotkanie z autorem odbyło się 7 czerwca. Na wystawę składa się kilkanaście plansz
opisujących i dokumentujących kapliczki, krzyże przydrożne i tzw. nisze znajdujące się na pograniczu kudowsko- nachodzkim. Autor wykonał jednocześnie dokumentację fotograficzną i opisową. Tytułowe “boże młyny” to materialne
świadectwa kultury duchowej wspólne dla mieszkańców całej
Ziemi Kłodzkiej. Poprzez analizę tych niezwykłych, istniejących czasami od wielu wieków symboli ludzkiej wiary, ksiądz
profesor przedstawia bogactwo kulturowe naszego regionu.
W galerii pojawiła się spora grupa osób zainteresowanych tym wydarzeniem, pośród których byli też: Kazimierz
Szkudlarek, Burmistrz Lądka-Zdroju, Zbigniew Piotrowicz,
Prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A., Ludwik Pikuła,
Honorowy Obywatel Lądka-Zdroju, Lechosław Siarkiewicz,
Przewodnik Sudecki, Łucja Emeryk, Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, przedstawiciele Lądeckiej Galerii
Artystycznej. Ksiądz profesor z wielką pasję mówił o projekcie: “Kapliczki i krzyże przydrożne, tak liczne na terenie pogranicza kudowsko-nachodzkiego, ale i w calym regioie Ziemi
Kłodzkiej to prawdziwe perły krajobrazu. To swoista modlitwa, akty strzeliste duszy, wykute w kamieniu i wyrzeźbione
w drewnie. To wspaniała, namacalna kultura duszy, którą
postanowiłem zinwentaryzować, utrwalić i pokazać szerszej
publiczności”. Kilka tysięcy godzin spędzonych na zbieraniu
informacji, 600 wywiadów, kilkanaście tysięcy fotografii ksiądz profesor oddał tematowi wiele serca i czasu. Wystawa
jest jednak naprawdę warta uwagi, gdyż jej forma wizualna i
zawarte treści są przyswajalne zarówno dla młodego odbiorcy, jak i tego bardziej wymagającego. Na szczególną uwagę,
jak podkreślał ksiądz profesor Fitych, zasługują nisze w domach. Można je często spotkać w różnych częściach kraju, we
wnękach stoją zazwyczaj figury świętych, którym gospodarze
powierzyli w opiekę swoje domostwo. Również współcześnie
takie nisze powstają, w nowobudowanych domach.
Wystawa jest dedykowana Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, ponieważ przy szlaku turystycznym z Jego imieniem
znajduje się wiele kapliczek. Zapraszamy do zwiedzania wystawy.
Małgorzata Bednarek, dyrektor CKiR
Szanowni Państwo
Małgorzata Bednarek i Kazimierz Szkudlarek
Szanowna Pani Małgorzato, Szanowny Panie Kazimierzu
- wszystkie dzieciaczki, które oddały życie za Ojczyznę oraz
które żyją, bardzo serdecznie dziekują za uczestniczenie w
Mszy Świętej, któa została odprawiona w ich intencji z okazji
Dnia Dziecka.
Z szacunkiem Kazimierz Gryglewicz
strona 11
OGŁOSZENIA
Sprzedam skuter Ultimo, 2009 rok,
2550 km, przegląd techniczny do
VIII 2012r., stan idealny, 1800 zł,
665-253-954
Bądź
na bieżąco!
Informacja Turystyczna przy Galerii
Muzealnej CKiR, Rynek 1 zaprasza do
cotygodniowego newslettera o wydarzeniach kulturalnych w gminie Lądek-Zdrój.
Aby otrzymywać informacje, prosimy
wejść na stronę Serwisu Samorządowego
www.ladek.pl i na stronie głównej można zamówić newsletter poprzez wpisanie
swojego adresu mailowego.
Jednocześnie zapraszamy organizatorów imprez na terenie miasta i gminy o
przesyłanie informacji, które zamieścimy
na stronie i prześlemy dalej. Informacja
Turystyczna rozsyła newslettera do zainteresowanych osób, do gestorów bazy turystycznej i uzdrowiskowej, do mediów.
Adres na który można przesyłać informacje to: [email protected] i/lub [email protected]
M. Bednarek
Debaty Lądeckie biuletyn informacyjny
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
redakcja: M. Bednarek, skład: M. Zawal
druk:Ł. Pokropek, T. Szpala
nakład 1.500 egzemplarzy
adres redakcji: 57-540 Lądek-Zdrój, Pl. Staromłyński 5,
tel. 074 81 46 562; e-mail: [email protected]
strona 12
Lądecki Informator Kulturalny
w czerwcu i lipcu 2011 r. zapraszamy:
23 czerwca, Puszczanie wianków z okazji Nocy Świętojańskiej (IV edycja) godz. 19.00,
Miejsce nad Białą Lądecką obok ul. Wiejskiej 35. Dla chętnych wspólne przejście ze zdroju:
zbiórka przed Zakładem Przyrodoleczniczym „WOJCIECH” o godz. 18.30. SWOJSKIE KLIMATY: „Lądeckie Wiolinki” pod kier. P. Doroty Wieczorek, gość wieczoru, ognisko, pieczenie
kiełbasek, domowe ciasta, napoje.KONKURS WIANKÓW Z NAGRODAMI: można przynieść
swoje wianki albo uwić na miejscu, zapewniamy niezbędne elementy włącznie z kwiatami!
Org. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, współorganizacja: Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku-Zdroju.
24 - 26 czerwca, KULTURALNE DOŁADOWANIE Kino Pod Pręgierzem, START
KAMPANII DOŁADUJ SIĘ W LĄDKU! Trzy dni na lądeckim rynku - z muzyką, spotkaniami, projekcjami, konkursami. GWIAZDA - WOJCIECH WYSOCKI. PROJEKCJE FILMÓW:
„CON AMORE”, „DWA ŻEBRA ADAMA”, „MARIANNA KRÓLOWA KOTLINY”. Impreza
na lądeckim rynku (szczegóły na plakatach).
25 czerwca, 14:30, Wycieczka piesza z GPS-em. Spotkanie przed Zdrojem “WOJCIECH”
Trasa: Lądek - Droga Solna - Rozdroże Zamkowe - Trojak 766 m (pamiątkowe zdjęcia)– Lądek.
Czas trwania 2-3 godz. Stopień trudności: średni (prosimy włożyć odpowiednie obuwie). Impreza otwarta dla wszystkich chętnych ! Organizatorzy i prowadzący: GEOVITA Lądek Zdrój Iwona Wastrak; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej – Łucja Emeryk; Serwis Lądek Zdrój
www.ladek.com.pl i Sudety www.sudety.info.pl – Roman Kaczmarczyk.
26 czerwca 2011 (niedziela) godz. 9:00, I Śniadanie na Trawie Park Zdrojowy im. Jana Pawła II.Organizatorzy: Kawiarnia Golden Cup i Kawiarnia Basenowa zapraszają Mieszkańców
i Gości Lądka-Zdroju na wspólne śniadanie. Zestawy śniadaniowe w niskich cenach lub mile
widziane koszyczki z własnym prowiantem plus koce do rozłożenia na trawie (będzie możliwość wypożyczenia kocy). W programie: GOŚCIE SPECJALNI, występy artystyczne.
29 czerwca, godz. 14.45, Koncert Lądeckiej Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Zdrojowa ul. Orla
7, wstęp 2 zł.
LIPIEC 2011
2/3 lipca godz. 16.00, 24 -ro godzinny Maraton Wędkarski, Grand Prix Koła, Stawy w Lądku-Zdroju, ul. Mickiewicza. Org. Koło PZW
2-11 lipca Międzynarodowy Festiwal Tańca – XIII Lądeckie Lato Baletowe, Org. Centrum
Kultury i Rekreacji
11 lipca, Spotkanie ze Sławomirem Pietrasem w ramach cyklu „Wielcy Polacy” Conrad
Drzewiecki, Zdrój „Wojciech”, Org. Gmina Lądek-Zdrój, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.,
Centrum Kultury i Rekreacji
15-17 lipca, Giełda Staroci na lądeckim Rynku, Org. Gmina Lądek-Zdrój, Jerzy Adamczyk
16 lipca, Festyn Sportowo - Rekreacyjny w Orłowcu, teren rekreacyjny za Kościołem p.w. Św.
Sebastiana
23 lipca godz. 16.00 Koncert Inauguracyjny 9. Lądeckiego Lata Muzycznego, Amfiteatr,
ul. Orla
23 lipca godz. 20.30, Plenerowy koncert operowo-operetkowy w wykonaniu solistów, m.in. Tomasza Tracza i Ingrida Gapova. Artystom będzie towarzyszyć Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze pod batutą Lesława Sałackiego.W niezwykłej scenerii parku przy Zamku na Skale w Trzebieszowicach k. Lądka-Zdroju poprowadzą go Justyna Janus-Konarska z Telewizji Polskiej Wrocław i Kazimierz Kowalski z Polskiej Opery Kameralnej. Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu, wsparcie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Centrum Kultury
i Rekreacji w Lądku-Zdroju oraz Zamku na Skale. Wejściówka - cena w trakcie ustaleń.
Koncert dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
24 lipca III Lądeckie Ludowe Zdroje – w gościnie u Skrzynczanek, Amfiteatr, ul.Orla 7, godz.
14.00 Org. Centrum Kultury i Rekreacji . Celem przedsięwzięcia jest promocja kultury ludowej
- zespołów śpiewaczych Dolnego Śląska oraz organizacja jarmarku produktów rzemiosła ludowego i artystycznego lokalnych twórców. Koncert poprowadzi promotorka muzycznej kultury
ludowej na Dolnym Śląsku Małgorzata Majeran - Kokott z Polskiego Radia Wrocław.
24 lipca godz.11.00, Kościół w Lutyni – Ad Dei Gloriam I- Koncert w ramach 9. Lądeckiego
Lata Muzycznego
28 lipca, godz. 16.00 Koncert Lądeckiego Lata Muzycznego na Górze Borówkowej
30 lipca, godz. 16.00 – Pożegnania – Powitania - Koncert w ramach 9. Lądeckiego Lata
Muzycznego, Amfiteatr, ul. Orla 7
30 lipca godz. 16.00 – 19.00 Zawody Muchowe na Białej Lądeckiej- o puchar v-ce Prezesa
Koła Lądek-Zdrój,zbiórka pl. Staromłyński. Org. Koło PZW
31 lipca godz. 8.00 -12.00 Zawody spławikowe o puchar Prezesa Koła Lądek-Zdrój, Grand Prix
Koła, Stawy w Lądku-Zdroju, ul. Mickiewicza Org. Koło PZW
31 lipca, godz.11.00 Kościół w Lutyni – Ad Dei Gloriam II - Koncert w ramach 9. Lądeckiego
Lata Muzycznego
Debaty Lądeckie - 6 (137)2011 r.

Podobne dokumenty