Zestawienie PBW O/Biała Podlaska

Komentarze

Transkrypt

Zestawienie PBW O/Biała Podlaska
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 342 06 16
e-mail: [email protected]
www.bialabp.edu.pl
DEPRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
zestawienie bibliograficzne w wyborze
Książki:
1. ATKINSON, Sue (1945- ). Pierwsze kroki do... wyjścia z depresji / Sue Atkinson ; tł. Michał Filipczuk. –
Kielce: Jedność, cop. 2011. – 125 s. ; 18 cm. 105902. – (Pierwsze kroki do...) Tyt. oryg.: Firs steps out of
depression ISBN 978-83-7660-242-4 Sygn: 105902
2. CARR, Alan (1957- ) Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan
Carr ; przekł. Jarosław Rybski. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 80 s. ; 21 cm. 86657. –
(Problemy w Klasie) . – (Pedagogika / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne) ISBN 83-89574-10-1 Sygn:
86657, 86658, Czytelnia [159.922.7/.8] 86659
3. CHILES, John. Depresje nastolatków a narkotyki / John Chiles ; [przeł. Adam Bujnik]. – Warszawa : ”Profi”,
1994. – 88, [8] s. : fot., rys. ; 24 cm. – (Encyklopedia Wiedzy o Uzależnieniach) ISBN 83-85476-68-7 Sygn:
102797, 102798
4. COLLADOS ZORRAQUINO, Jos´e. Depresja u dzieci i młodzieży : jak odzyskać radość życia? / Jos´e
Collados Zorraquino ; przekł. Jacek Masłoń. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2009. – 186, [1] s. ; 20
cm. 103172. – (W Nurcie Pedagogiki i Psychologii.) ISBN 978-83-7482-245-9 Sygn: 103172
5. Depresja Depresja i myśli samobójcze u nastolatków / [oprac. Leszek Rutkowski]. – Warszawa :
Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, [201-]. – [16] s. : il. ; 15x15 cm. PB 1077 Okł. wliczona w paginację.
ISBN 978-83-7760-006-1 Sygn: 1077 PB
6. FRANKEL, Lois P. (1953- ). Kobieta i depresja : jak dotrzeć do swojej wewnętrznej siły / Lois P. Frankel ;
przekł. Małgorzata Trzebiatowska. – Wyd. 2 w jęz. pol. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2007. – 111, [1] s. ; 21 cm. 95030. – (Pomoc Psychologiczna : sprawy kobiet) Bibliogr. s. 111-[112]. ISBN 97883-7489-037-3 Sygn: 95030
7. GRESZTA, Elżbieta Depresja wieku dorastania : zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik
ryzyk depresji u dorastających dzieci / Elżbieta Greszta. – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej ”Academica”, 2006. – 219 s. : il. ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza ”Szkiełko i Oko”)
Bibliogr. s. 189-202. Indeks. ISBN 83-89281-19-8 Sygn: 95468
8. HART, Archibald D. (1932- ). Depresja nastolatka / Archibald D. Hart, Catherine Hart-Weber ; przeł.
Magdalena Ciszewska. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2007. – 346, [1]
s. ; 21 cm. – (Psychologia i Wiara) Tyt. oryg.: ”Stressed or depressed : a practical and inspirational guide for
parents of hurting teens” 2005. ISBN 978-83-7033-623-3 Sygn: 96179
9. JERVIS, Giovanni
Depresja : ...w poszukiwaniu drogi wyjścia / Giovanni Jervis ; [przeł. Waldemar Babicz]. – Poznań : Księgarnia
Świętego Wojciecha, cop. 2005. – 117, [3] s. ; 21 cm. 95010 Tyt. oryg.: ”La depressione” 2002. ISBN 83-7015856-0 Sygn: 95010
10. KĘPIŃSKI, Antoni (1919-1972) Melancholia / Antoni Kępiński ; [rozdz. Z dziejów melancholii napisał Jan
Mitarski]. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985. – 351, [1] s. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 325-352. ISBN 83-200-0144-7 Sygn: 45995
11. LEMAŃSKA, Wanda. O sile emocji pozytywnych: zapobieganie depresji dzieci i młodzieży / Wanda
Lemańska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. – 111 s. : rys. ; 24 cm. –
(Psychologia, Pedagogika.) Bibliogr. s. 109-111. ISBN 83-02-09317-3 Sygn: Czytelnia [159.922.7/.8] 98728
1
12. ŁOZA, Bartosz. Nowa depresja, nowe leczenie / Bartosz Łoza, Tadeusz Parnowski. – Warszawa : Medical
Education Oficyna Wydawnicza, 2012. – 103 s. : err. ; 21 cm. – (Biblioteka ”Neuropsychiatrii”) Bibliogr. przy
rozdz. ISBN 978-83-62510-45-0 Sygn: 107533
13. PRIGENT, Yves. Odzyskać nadzieję : kapłan i psychiatra radzą, jak pokonać depresję / Yves Prigent, Stan
Rougier ; przekł. Zofia Pająk. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2007. – 123, [3] s. ; 19 cm. 95567 Tyt. oryg.:
”Le d´epresion : une travers´ee spirituelle”. ISBN 978-83-7482-114-8 Sygn: 95567
14. RADZIWIŁŁOWICZ, Wioletta. Depresja u dzieci i młodzieży : analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne
/ Wioletta Radziwiłłowicz. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2011. – 434 s. : il. ; 24 cm.
109475 Bibliogr. s. 389-425. – Streszcz. ang. ISBN 978-83-7587-620-8 Sygn: Czytelnia [159.922.7/.8]
109475
15. ROLA, Jarosław. Depresja u dzieci / Jarosław Rola. – Kraków : ”Impuls” : [”Poligrafia Salezjańska”], 2001.
– 132, [1] s. ; il. ; 24 cm. 80315Na okł. podtyt.: poradnik. – Bibliogr. ISBN 83-7308-063-5 – ISBN 83-8647389-4 (PS) Sygn: 80315
16. ROLA, Jarosław
Melancholia rodzinna : psychologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną / Jarosław Rola. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej. Wydaw., 2004. – 260 s.: tab., wykr. ; 24 cm. 88716
Inny tyt.: Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
– Bibliogr. s. 247-260. ISBN 83-87079-97-9 Sygn: 88715, Czytelnia [37.091] [376-056.36] 88716
17. ROLA, Jarosław.
Upośledzenie umysłowe jako czynnik ryzyka dla depresji dziecięcej / Jarosław Rola. – Warszawa : Wyższa
Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 1996. – 128 s. : wykr. ; 24 cm. 73310
Bibliogr. s. 104-111. – Streszcz. ang.ISBN 83-87079-00-6Sygn: 73310, 76085, 76086, Czytelnia [37.091]
[376-056.36] 88714
18. ROSELLINI, Gayle. Jutro wzejdzie słońce : jak przetrwać depresję / Gayle Rosellini & Mark Worden ; przekł.
[z ang.] Helena Grzegołowska--Klarkowska. – Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza,
1995. – 169, [1] s. ; 21 cm. 66330 ISBN 83-85386-81-5 Sygn: 66330
19. SEGAL, Zindel V. (1956- ). Terapia poznawcza depresji oparta na uważności : nowa koncepcja profilaktyki
nawrotów / Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale ; wprow. Jon Kabat-Zinn ; tł. Robert
Andruszko. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 317, [1] s. ; 23 cm. –
(Psychiatria.)Tyt. oryg. : Mindfulness-based cognitive therapy for depression : a new approach to preventing
relapse, 2002. – Bibliogr. s. 303-308. Indeks.ISBN 978-83-233-2599-4 Sygn: Czytelnia [615] 102361
20. TURNO, Monika.
Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Monika Turno. –
Warszawa :Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 28 s. ; 15x21 cm. – (One Są Wśród Nas. Seria 2.)
Bibliogr. s. 27.ISBN 978-83-62360-56-7Sygn: 105476, Czytelnia [159.922.7/.8] 105477
Artykuły z czasopism:
1. ARSKA-KARYŁOWSKA, Barbara
CHOROBA czy złe samopoczucie? : rozmowa z Barbarą Arską-Karyłowską / Barbara Arska-Karyłowska;
rozm. przepr. Kamila Sekułowicz. // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 43, s. 9-11
2. CIŻKOWICZ, Barbara
STYL wyjaśniania a podatność młodzieży na depresję / Barbara Ciżkowicz. // Nauki pedagogiczne w teorii i
praktyce edukacyjnej T.I / pod red.Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. – Kraków, 2003, s.121-130 sygn. cz
83708; pelny opis zob. baza książki .
3. CYRULNIK, Boris.
DZIECIĘCA melancholia / Boris Cyrulnik ; rozm. przepr. Joanna Peiron. // Psychologia w Szkole. – 2008, nr
4, s. 137-142
4. DENST-SADURA, Aleksandra
DEPRESJA - smutek nastolatków / Aleksandra Denst-Sadura. // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 46, s. 12
2
5. GARSTKA, Tomasz
JAK chronić uczniów przed depresją / Tomasz Garstka. // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 10, s.48-52
6. GINDRICH, Piotr.
DEPRESJA w szkole - prawda czy mit? : analiza wybranych zmiennych / Piotr Gindrich. // Lubelski Rocznik
Pedagogiczny. – T. 27 (2008), s. 123-133
7. INIEWICZ, Grzegorz
DEPRESJA u dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną / Grzegorz Iniewicz. // Psychoterapia. –
2004, nr 1, s.
5-12
Wyniki badań własnych autora .
8. JĘDRYSZEK-GEISLER, Aleksandra
DEPRESJA nastolatków / Aleksandra Jędryszek-Geisler. // Przegląd Oświatowy. – 2010, nr 14, s. 13-14
9. KOCUR, Józef
SOMATYCZNE objawy depresji a zaburzenia somatyzacyjne / Józef Kocur. // Sztuka Leczenia. – 1997, nr 4,
s.33-36
10. KOŁODZIEJEK, Małgorzata
DEPRESJA u dzieci i młodzieży: podstawy teoretyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna /
Małgorzata Kołodziejek. Psychoterapia. – 2008, nr 2, s. 15-33
11. KOMOROWSKA, Marta
DEPRESJA u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska. // Remedium. – 2010, nr 6, s. 8-9
12. LUDWIG, Magdalena
STOP depresji / Magdalena Ludwig. // Sygnał : magazyn wychowawcy . – 2013, nr 2, s. 40-43
13. ŁOSKOT, Małgorzata
DEPRESJA dziecięco-młodzieżowa - kryteria diagnostyczne / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. –
2012, nr 43, s. 24-25
14. ŁUBA, Małgorzata
ZACHOWANIA samobójcze i depresja u dzieci i młodzieży : problem ogólnoświatowy / Małgorzata Łuba,
Anita Młodożeniec, Włodzimierz A. Brodniak. // Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy. – 2009, nr
5, s. 15-24
15. MIELNIK, Justyna
ETIOLOGIA depresji u dzieci i młodzieży / Justyna Mielnik. // Remedium. – 2013, nr 11, s. 22-23
16. MIELNIK, Justyna
ROLA szkoły w rozpoznawaniu depresji uczniów / Justyna Mielnik. // Remedium. – 2013, nr 12, s. 26-27
17. PILARSKA, Aleksandra.
DEPRESYJNE dzieci depresyjnych rodziców / Aleksandra Pilarska. Bibliogr. // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. – R. 50, nr 2 (2010), s. 36-42
18. PRAJSNER, Mira
ZAPOBIEGANIE depresji wśród nastolatków / Mira Prajsner. // Remedium. – 2009, nr 6, s. 24-25
19. PRAJSNER, Mira
ZAPOBIEGANIE i leczenie depresji u nastolatków / Mira Prajsner. // Remedium. – 2009, nr 9, s. 24-25
20. RZESZUTEK, Marcin
TAK bolesne, że aż obce? - związek pomiędzy depresją a obrazem ciała u młodych dorosłych / Marcin
Rzeszutek, Katarzyna Schier. Psychoterapia. – 2008, nr 4, s. 5-16
21. STRZELECKA-LEMIECH, Alicja
DEPRESJA nastolatków - ulotka dla rodziców / Alicja Strzelecka-Lemiech. // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr
43, s. 29
3
22. STRZELECKA-LEMIECH, Alicja
PODEJRZENIE depresji - rozmowa z uczniem / Alicja Strzelecka-Lemiech. // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr
43, s. 26-27
23. STRZELECKA-LEMIECH, Alicja
UCZEŃ w depresji / Alicja Strzelecka-Lemiech. // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 43, s. 5-8
24. STRZELECKA-LEMIECH, Alicja
ZAPOBIEGANIE depresji - ulotka dla nastolatków / Alicja Strzelecka-Lemiech. // Głos Pedagogiczny. – 2012,
nr 43, s. 28
25. ŚWIDERSKI, Andrzej
NIEKTÓRE problemy depresji u dzieci i młodzieży / Andrzej Świderski. // Doradca. – 2002, nr 31, s.11-14
26. ZWIERZYŃSKA, Bożena.
DEPRESJA dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007 / oprac.
Bożena Zwierzyńska. // Nowa Szkoła. – R. 64, nr 7 (2008), s. 47-53
27. ZWIERZYŃSKA, Bożena.
DEPRESJA dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007. Cz. 2 /
oprac. Bożena Zwierzyńska. // Nowa Szkoła. – R. 64, nr 8 (2008), s. 50-52
Dokumenty elektroniczne:
1. MELLIBRUDA, JERZY.
O radzeniu sobie z przygnębieniem i depresją Jerzy Mellibruda. [Film] /. – Warszawa : Instytut Psychologii
Zdrowia PTP, 2000. – 1 płyta wiz. (VCD) (45 min) (Strategie radzenia sobie z problemami osobistymi ; cz. 5.)
Sygn.: Zbiory Audiowizualne 1387 DVD
2. Rozpoznaj
Rozpoznaj objawy depresji [Film]. – Słomczyn - Parcela: Express Promotion, 2008. – 1 płyta wiz. (DVD) (111
min)
Zawiera: Zawiera: 1. Depresja w dobrej rodzinie; 2. Psychoza maniakalna; 3. Papużka nierozłączka; 4. Ciemno
i ponuro; 5. Sprawiedliwa w Sodomie; 6. Taka mała dziewczynka; 7. Praca nie czyni wolnym; 8. Opuszczone
gniazdo.
Sygn.: Zbiory Audiowizualne 1059 DVD
3. Viki,
Viki, dlaczego to zrobiłaś...? [Film] : depresja & próba samobójcza. – Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom,
[2014]. – 1 płyta wiz. (DVD) (18 min i 37 min) (Nie Zamykaj Oczu)
Sygn.: Zbiory Audiowizualne 2808 DVD
4. Walka
Walka z depresją aut. Ewa Ćwikła. [Film] /. – Poznań : Wydawnictwo Forum, 2008. – 1 płyta wiz. (DVD) (12
min) (Lekcje wychowawcze na DVD.)
Film wyd. w cyklu: Szkoła w walce ze współczesnymi problemami dzieci i młodzieży.
Sygn.: Zbiory Audiowizualne 1077 DVD
5. Zmącony
Zmącony umysł real. Barbara Boyden. [Film] /. – Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1999. – 1 płyta
wiz. (DVD) (168 min)
Zawiera: Zawiera : 1. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej; 2. Zaburzenia odżywiania się - anoreksja,
bulimia; 3. Depresja - najczęstsza z chorób psychicznych; 4. Zespół lęku napadowego; 5. Zespół stresu
pourazowego; 6. Majaczenie; 7. Schizofrenia; 8. Choroba Alzheimera; 9. Depresja poporodowa.
Sygn.: Zbiory Audiowizualne 864 DVD
Biała Podlaska, 22.09.2014
Opracowały:
Maria Denko
Dorota Bojarczuk-Dziurda
Krystyna Orluk
4

Podobne dokumenty