regulamin konkursu fortepianowego

Komentarze

Transkrypt

regulamin konkursu fortepianowego
15-227 Białystok, ul. Podleśna 2
Tel./fax (085)74-16-507
IV Festiwal Pianistyczny
im. Sióstr Frankiewicz
w Białymstoku
REGULAMIN
1. Festiwal odbędzie się w dniach 21-22 maja 2015 roku w Auli Koncertowej Zespołu Szkół
Muzycznych w Białymstoku przy ulicy Podleśnej 2.
2. Po festiwalu, 23 maja zapraszamy nauczycieli na seminarium pianistyczne, które poprowadzi
przewodniczący jury, prof. Wojciech Świtała.
3. Przesłuchania uczestników są jednoetapowe, w czterech grupach wiekowych:
•
grupa pierwsza – klasy I - III cyklu sześcioletniego oraz klasy I - II cyklu
czteroletniego szkoły I stopnia
•
grupa druga – klasy IV - VI cyklu sześcioletniego oraz klasy III - IV cyklu
czteroletniego szkoły I stopnia
•
grupa trzecia – klasy I - III szkoły II stopnia
•
grupa czwarta – klasy IV - VI szkoły II stopnia
4. Program Festiwalu:
•
grupa pierwsza:
– dwa utwory kontrastujące pod względem charakteru i tempa (lub jeden cykl utworów,
albo wybrane części cyklu)
•
grupa druga:
– utwór z epoki baroku
– utwór z działu utwory różne
•
grupa trzecia:
– J. S. Bach – Inwencja trzygłosowa lub Preludium i fuga z DWK
– utwór polskiego kompozytora (oprócz F. Chopina)
•
grupa czwarta:
– Allegro sonatowe z sonaty klasycznej
– utwór F. Chopina
Program należy wykonać z pamięci, bez repetycji.
5. Przewidujemy zorganizowanie prób akustycznych w dniu poprzedzającym Festiwal, tj. 20
maja 2014 r. i w przerwach przesłuchań.
6. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w kolejności ustalonej przez organizatora
po zamknięciu listy zgłoszeń.
7. Prezentacje uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów pod
przewodnictwem prof. Wojciecha Świtały.
8. Jury będzie pracować w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin.
9. Decyzje jury będą ostateczne i niepodważalne.
10. W festiwalu nie mogą brać udziału uczniowie jurorów.
11. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
12. Laureaci festiwalu otrzymają dyplomy i nagrody, a jury wytypuje uczestników koncertu
laureatów.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego fotografowania oraz rejestracji audio
i video, a także swobodnej emisji materiału z przesłuchań (zastrzeżenie to dotyczy również
koncertu laureatów).
14. Kandydaci są zobowiązani do wpłaty wpisowego w wysokości 60,- zł na konto:
Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego
15-227 Białystok ul. Podleśna 2
NBP OO
Nr 22 1010 1049 0014 0113 9134 0000
z dopiskiem „ IV Festiwal Pianistyczny”
15. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu wpisowe nie podlega zwrotowi.
16. Kartę zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać do dnia 6 maja 2015 r. na
adres:
e-mailem:
[email protected] – dla uczestników I i II grupy wiekowej (uczniowie szkół I st.)
[email protected] – dla uczestników III i IV grupy wiekowej (uczn. szk. II st.)
ewentualnie w formie „papierowej” na adres:
Zespół szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku
ul. Podleśna 2
15- 227 Białystok
17. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Festiwalu.
18. Uczestnicy, nauczyciele i obserwatorzy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu,
zakwaterowania i wyżywienia.
Posiłki można wykupić w szkolnej stołówce po uprzednim zamówieniu u kierownika
stołówki, tel.: 085/ 740-38-84.
Ceny:
śniadanie – 6 zł.
obiad – 9 zł.
kolacja – 6 zł.
Rezerwacji noclegów można dokonać w hotelach, położonych niedaleko szkoły:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Podlasie
al. Piłsudskiego 7b
15-443 Białystok
tel. 085 652 42 50 fax 085 652 60 69
http://www.hostelpodlasie.pl
recepcj[email protected]
Hotel MOSiR
ul. Wołodyjowskiego 5
tel.: 0-85 749-62-00, 0-85 749-62-10
www.bialystokmosir.com.pl
Hostel Spark
ul. Kopernika 97A
15-396 Białystok
tel. 085 742 20 21 fax 085 742 20 21
http://www.hostelspark.pl
[email protected]
Pokoje gościnne Politechniki
Białostockiej
ul. Wiejska 45a
tel.: 0-85 746-90-00 do 09 (centrala)
Hotel pod herbem
Ul. Wiejska 49
15-351 Białystok
Tel.: 85 742 24 30
www.hotel-podherbem.pl
Centrum Kultury Prawosławnej
ul. Św. Mikołaja 5
15-420 Białystok
tel.: 85 744 30 10
19. Dodatkowe informacje można uzyskać od organizatorów:
Bożena Giedź
tel.: 600 629 336
[email protected]
Krystyna Rosłan
tel.: 794 757 196
[email protected]
Zapraszamy!
2