PROGRAM ROBOCZY Europolis. Inteligentne miasta przyszłości

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM ROBOCZY Europolis. Inteligentne miasta przyszłości
PROGRAM ROBOCZY
Europolis. Inteligentne miasta przyszłości
Niskoemisyjność w mieście
13 czerwca 2014 roku
10:30-11:15 | Rejestracja
11:30 | Powitanie
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy
Anna Radwan, Prezes Fundacji Schumana
Filip Thon, Prezes Zarządu RWE Polska, Członek Zarządu RWE Retail
Przedstawiciele partnerów
12:00 | Rola miast w polityce klimatycznej
Moderacja: Andrzej Bobiński, Polityka Insight
Keynote speaker | Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik rządu
ds. polityki klimatycznej
Paneliści |
Marek Bielski (tbc), Członek Zarządu Siemens Sp. z o.o., Dyrektor sektora Infrastructure & Cities
Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik rządu ds. polityki
klimatycznej
Karsten Krause, Komisja Europejska, Senior Policy Officer, Unit „Technologie Niskoemisyjne" w
Dyrekcji Generalnej ds. Działań w Dziedzinie Klimatu
Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Michał Skowronek (tbc), MasterCard Europe, Dyrektor Generalny na Polskę i Kraje Bałkańskie
Daniel Termont, Mer Gandawy
Członkowie Executive committee stowarzyszenia EUROCITIES1; merowie lub przedstawiciele miast:
Nantes, Birmingham, Budapeszt, Lipsk; partnerzy konferencji (tbc)
13:15 | Przerwa
13:30 | Smart debate
Moderacja: Małgorzata Bonikowska, ThinkTank
1
Stowarzyszenie łączące największe europejskie miasta. W Warszawie 13 czerwca spotkają się prezydenci
dwunastu z nich (Executive committee), którzy zarządzają działalnością organizacji . Prezydentem Executive
committee jest obecnie Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Partnerzy
Honorowy patronat
Współorganizatorzy
Partnerzy merytoryczni
Działania Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana są współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków Programu Europa dla obywateli
Keynote speaker | Rafał Trzaskowski, Minister Administracji i Cyfryzacji
Na każdym panelu po krótkich wystąpieniach zaproszonych ekspertów (łącznie ok. 15 minut) odbędzie
się moderowana dyskusja ze wszystkimi uczestnikami z publiczności
Wśród poruszonych tematów będą:
 Jak mieszkać ekologicznie i oszczędnie? Niskoemisyjna dzielnica
Maciej Mycielski, architekt, urbanista, właściciel i główny projektant pracowni projektowej
Mycielski Architecture & Urbanism;
Artur Stawiarski, Dyrektor ds. Rozwoju Sieci w RWE Stoen Operator;
Krzysztof Wilczyński, Specjalista ds. Zarządzania energią, Urząd Miasta Ełku (tbc);

Czy możliwe jest miasto bez korków i zanieczyszczeń? O zrównoważonym transporcie
Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska, Zastępca Dyrektora Instytutu Dróg i Mostów;
Jerzy Lejk, Prezes Zarządu Metra Warszawskiego, członek UITP Policy Board;
Przedstawiciel MasterCard Europe,
Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu, Miejskie Zakłady Autobusowe (tbc);

Kto ma płacić za czyste powietrze w mieście – mieszkańcy, przedsiębiorcy, państwo? Źródła
finansowania projektów niskoemisyjnych
Mariusz Kondraciuk, Siemens, Dyrektor branż Smart Grid oraz Low and Medium Voltage w
sektorze Infrastructure & Cities firmy Siemens
Jan Olbrycht (tbc), Poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący intergrupy
parlamentarnej URBAN
Mario Sechi, Urząd Miasta Turyn, doradca ds. środowiska
Marek Zaborowski, Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska;
16:15 | Koktajl, networking
Partnerzy
Honorowy patronat
Współorganizatorzy
Partnerzy merytoryczni
Działania Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana są współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków Programu Europa dla obywateli