JAKIE KORZYŚCI DAJE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

Komentarze

Transkrypt

JAKIE KORZYŚCI DAJE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA
JAKIE KORZYŚCI DAJE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE?
PROSTY I SZYBKI SPOSÓB PRZYSTĄPIENIA
BRAK BADAŃ LEKARSKICH I ANKIETY MEDYCZNEJ
ZAKRES UBEZPIECZENIA NIEDOSTĘPNY W PRODUKTACH INDYWIDUALNYCH
NIEZMIENNOŚĆ WYSOKOŚCI SKŁADKI W ZWIĄZKU Z WIEKIEM
PEŁNA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
już następnego dnia od daty otrzymania składki i wniosku,
jeśli umowa zawarta jest przed upływem 3 miesięcy
POLISĘ OTRZYMASZ NA ADRES KORESPONDENCYJNY
UBEZPIECZENIE MOŻNA KONTYNUOWAĆ BEZTERMINOWO
umowa zawierana na 1 rok z automatycznym odnowieniem na kolejny rok
W JAKI SPOSÓB PRACOWNIK MOŻE
KONTYNUOWAĆ UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE?
1.
Spotkaj się z Pracownikiem i przedstaw korzyści z indywidualnej kontynuacji
ubezpieczenia, poproś o wypełnienie wniosku IK przygotowanego przez Wartę
2.
Wniosek IK powinien zostać wypełniony i podpisany przez Pracownika
(dane kontaktowe, osobowe, uprawnieni)
Ważne: SU i składka wprowadzone przez Wartę są wartościami stałymi
(brak możliwości wprowadzania korekt przez Pracownika i Osobę obsługującą
w zakładzie pracy)
Ważne: jeśli jakiekolwiek dane (poza SU i składką) wymagają poprawy, niezbędna
jest przy korekcie parafka Pracownika
3.
Wskaż Pracownikowi możliwość dokupienia pakietu umów dodatkowych za 5 zł
4.
Sprawdź poprawność wypełnionego wniosku i kwotę składki miesięcznej
na blankiecie wpłaty
Ważne: jeśli Pracownik decyduje się na dodatkową umowę ubezpieczenia, to składka
miesięczna na blankiecie wpłaty stanowi sumę składki z umowy podstawowej + 5 zł
z tytułu umowy dodatkowej
5.
Uzupełnij daty: wystąpienia z ubezpieczenia grupowego i rozwiązania
umowy o pracę oraz serię i numer polisy grupowej; wpisz datę wniosku,
podpisz wniosek i przystaw pieczątkę
6.
Przekaż Pracownikowi list przewodni, OWU oraz blankiet
do wpłaty pierwszej składki
7.
Poinformuj Pracownika o konieczności niezwłocznego opłacenia składki
– zostanie objęty ochroną już następnego dnia po jej opłaceniu,
polisę otrzyma na adres korespondencyjny
8.
Wypełniony i podpisany wniosek IK prześlij do Warty w kopercie zwrotnej
WSPÓŁPRACUJESZ Z JEDNOSTKĄ WARTY

Podobne dokumenty