Informacja Prasowa, Strona 1 z 3 - Bezpiecznie w góry ze ŠKODĄ i

Komentarze

Transkrypt

Informacja Prasowa, Strona 1 z 3 - Bezpiecznie w góry ze ŠKODĄ i
Informacja Prasowa,
Strona 1 z 3
Zimna krew: szczególnie przydatna w górach
Zarówno kiedy prowadzimy samochód, jak i kiedy chodzimy po górach, widząc
na drodze wypadek, mamy obowiązek (jeśli istnieje taka możliwość) udzielenia
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz (zawsze, niezależnie od
okoliczności) powiadomienia odpowiednich służb poprzez zadzwonienie na
numer alarmowy 112. ŠKODA wspólnie z ratownikami Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego radzi, jak prawidłowo i sprawnie wzywać
pomoc w górach.
W Tatrach akcje ratownicze koordynuje TOPR (601 100 300 lub 985). Po połączeniu
powinniśmy podać dyżurnemu następujące informacje: przedstawić się; określić miejsce
wypadku; opowiedzieć, co się stało oraz ile osób zostało poszkodowanych i czy są
przytomne; określić, czy została udzielona pierwsza pomoc oraz poinformować o
ewentualnym dalszym zagrożeniu.
Rozmowę zawsze kończy ratownik. Kiedy skorzystanie z telefonu nie jest możliwe, musimy
oddelegować kogoś w celu sprowadzenia pomocy (najlepiej z informacjami dotyczącymi
wypadku zapisanymi na kartce).
Jan Krzysztof z TOPR przypomina: „O ile to możliwe nigdy nie zostawiajmy osoby
poszkodowanej samej. Jeśli nie jesteśmy w stanie do niej podejść, po prostu utrzymujmy z
nią kontakt wzrokowy oraz głosowy. Bardzo ważne jest to, aby w trakcie udzielania
pomocy samemu nie stać się kolejną ofiarą wypadku”.
Po drugie, można skorzystać z międzynarodowego systemu wzywania pomocy, który
polega na wysyłaniu 6 sygnałów dźwiękowych (gwizdek) lub świetlnych (latarka) na minutę,
w odstępach co 10 sekund. Po nich następuje minuta przerwy, po której powtarza się
sygnały od nowa. Odpowiedź powinna wyglądać następująco – 3 sygnały dźwiękowe lub
świetlne (co 20 sekund), a później minuta przerwy.
Gdy pomoc zostanie wezwana i ujrzymy nadlatujący śmigłowiec, musimy z ziemi
poinformować ekipę ratunkową, czy to my wzywaliśmy pomocy. Jeśli tak, należy ustawić
się w formie litery Y (od angielskiego yes) z obiema rękami uniesionymi ku górze. Jeśli się
tak zdarzy, że zobaczymy nadlatujący śmigłowiec, lecz nie wzywaliśmy pomocy lub jej nie
potrzebujemy, należy ustawić się w formie litery N (od angielskiego no) z jedną ręką
uniesioną ku górze, a drugą opuszczoną. Nigdy nie pozdrawiajmy machaniem załogi
śmigłowca, gdyż może ich to wprowadzić w błąd i opóźnić dotarcie do osób, które
rzeczywiście potrzebują pomocy.
Naczelnik TOPR, Jan Krzysztof, apeluje do wszystkich wybierających się w góry. „Jeśli
usłyszymy w górach wołanie o pomoc, zobaczymy lub usłyszymy sygnał, to nigdy nie
wolno tego bagatelizować. Musimy zlokalizować osobę sygnalizującą i nawiązać z nią
kontakt, choćby tylko głosowy, oraz dowiedzieć się jak najwięcej o sytuacji, w jakiej się
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, Polska T +48 61 627 32 41, F +48 61 627 32 98, M +48 690 406 241
www.skoda-auto.pl
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr:
0000327143 Kapitał zakładowy: 331009000,00 PLN NIP: 7822463563, REGON: 301062169
Informacja Prasowa,
Strona 2 z 3
znajduje. Zdobyte przez nas informacje przekazujemy ratownikowi (dotyczy to także
miejsc regularnie patrolowanych przez ratowników, takich jak np. stoki górskie i oznaczone
szlaki).”
Podczas jazdy samochodem zawsze mamy przy sobie apteczkę. Również wychodząc w
góry powinniśmy być zaopatrzeni w podstawowe rzeczy, które mogą być bardzo przydatne
podczas udzielania pierwszej pomocy: rękawiczki gumowe, plastry, bandaże, opaski
uciskowe, środek odkażający i folię NRC (koc ratunkowy, którym należy szczelnie owinąć
poszkodowanego podczas oczekiwania na nadejście pomocy).
Zawsze, gdy jesteśmy świadkiem wypadku dziejącego się czy to na drodze, czy w górach,
musimy zachować zimną krew oraz pamiętać o kolejnych krokach, jakie należy podjąć, by
pomóc poszkodowanym (warto wziąć udział w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy
oraz zapamiętać schemat rozmowy z ratownikiem).
Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Misztal
tel. +48 61 62 73 241, tel. kom. +48 690 406 241
e-mail [email protected]
Materiały prasowe - zdjęcia:
Zimna krew: szczególnie przydatna w górach
Pobierz
Źródło: ŠKODA POLSKA
Zimna krew: szczególnie przydatna w górach
Pobierz
Źródło: ŠKODA POLSKA
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, Polska T +48 61 627 32 41, F +48 61 627 32 98, M +48 690 406 241
www.skoda-auto.pl
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr:
0000327143 Kapitał zakładowy: 331009000,00 PLN NIP: 7822463563, REGON: 301062169
Informacja Prasowa,
Strona 3 z 3
ŠKODA AUTO
› Jedna z najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce i najczęściej wybieranych przez
kupujących samochody nowe.
› Od pięciu lat nieprzerwany tytuł numeru 1 na rynku!
› W 2013 roku udział czeskiego producenta w polskim rynku samochodów wyniósł 12,63%. Przez
cały rok zarejestrowano w Polsce 36 410 samochodów marki ŠKODA.
› Nieprzerwane pasmo sukcesów marki zapewniają atrakcyjne modele, które odpowiadają
oczekiwaniom Klientów i są oferowane na korzystnych warunkach zakupu.
› Wyniki sprzedaży poszczególnych modeli marki: W 2013 roku zarejestrowano łącznie 11 463
sztuk Octavii, 10 812 sztuk modelu Fabia. ŠKODA Citigo zajęła zaszczytne pierwsze miejsce w
segmencie, a odświeżenie ŠKODY Superb przyniosło flagowemu modelowi marki najlepsze
dotychczas, drugie miejsce w swoim segmencie.
› Imponujący wzrost rejestracji samochodów w lutym 2014 r. W Polsce zarejestrowano wówczas aż
4 807 samochodów ŠKODY, co jest jednym z najlepszych miesięcznych wyników w historii marki.
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, Polska T +48 61 627 32 41, F +48 61 627 32 98, M +48 690 406 241
www.skoda-auto.pl
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr:
0000327143 Kapitał zakładowy: 331009000,00 PLN NIP: 7822463563, REGON: 301062169

Podobne dokumenty