pobierz - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnego Funduszu

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnego Funduszu
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie
PREZES ZARZĄDU
Dział Księgowości,
Kadr i Płac (DKKiP)
Biuro Zarządu (BZ)
Dział Nieruchomości
i Obsługi Inwestora
(DNiOI)
Główny Księgowy
Dyrektor Biura Zarządu
Dyrektor Działu
Nieruchomości i Obsługi
Inwestora
Zastępca Głównego
Księgowego
Specjalista w Biurze
Zarządu
Specjalista w Dziale
Nieruchomości i Obsługi
Inwestora
Ośrodek Wypoczynkowy
„Bałtyckie Marzenie"
Centrum Konferencyjno Szkoleniowe „PORAJ”
Dyrektor ds. Handlowych
Kierownik Ośrodka
Wypoczynkowego
„Bałtyckie Marzenie"
Kierownik Centrum
Konferencyjno Szkoleniowego „PORAJ”
Pracownicy
Pracownicy
Specjalista ds. Księgowości
Specjalista ds. Kadr i Płac
Schemat Organizacyjny Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.

Podobne dokumenty