Punkt PC WWK 300 P+15/W45 Wprowadź Moc grzewcza pompy

Komentarze

Transkrypt

Punkt PC WWK 300 P+15/W45 Wprowadź Moc grzewcza pompy
Punkt PC
WWK 300
Wprowadź
Moc grzewcza pompy ciepła:
Pobór mocy elektrycznej pompy ciepła:
P+15/W45
Qg
Qe
COP
Pojemność zasobnika:
Pojem. 1
Temperatura w zasobniku
Temperatura w zasobniku
Temperatura wody zimnej
1 600,00 W
385,00 W
4,16
P grzałki
grzałki
Paliwo
gaz
olej
propan
Wartość opałowa
3
9,62 kW/m
10,00 kW/l
12,83 kW/kg
300,00 litrów
T1
T2
Tz
Wprowadź moc grzałki elektrycznej
2)
1)
2)
45
55
15
0
C
C
0
C
Temperatura eko
0
1 600,00 W
P podrz.gaz./olej./propan
Sprawn. podgrz.gaz./olej/propan
Czasy nagrzewu
Wprowadź wartość opałową
Pompa ciepła
Grzałka elektryczna
h
6,54
8,72
do T1
do T2
minut
392,51
523,35
h
6,74
8,99
minut
404,65
539,54
1 600,00 W
80,00%
3
9,62 kW/m ,l.kg
Podgrzewacz wody: gaz,olej,propan
h
8,18
10,90
minut
490,64
654,19
Koszt przygotowania c.w.u. dla Pojemn. 1
Wprowadź cenę energii elektrycznej za 1 kWh
Pompa ciepła
do T1
do T2
Dni
30
360
do T1
do T2
do T1
do T2
Grzałka elektryczna
1,43 zł
1,90 zł
42,84
57,12
514,11
685,48
0,55 zł
zł
zł
zł
zł
Różnica pompa ciepła do elektryka, podgrzewacz dla T1
6,25 zł
8,33 zł
187,42
249,89
2 249,01
2 998,68
zł
zł
zł
zł
- 77,14% %
W prowadź cenę pali. za m3,l,kg:
2,01
zł
Podgrzewacz wody: gaz, olej, propan
3,42 zł
4,56 zł
102,51
136,69
1 230,17
1 640,23
zł
zł
zł
zł
- 58,21% %
Stiebel Eltron zastrzega sobie możliwość zmian danych technicznych i dokładności obliczeń (obliczenia są szacunkowe).
0
0
1) punkt pomiaru przy temp. powietrza 15 C, 70 % wilgotności względnej powietrza i 45 C temperatury c.w.u
0
0
0
2) wartość średnia przy temp. powietrza 15 C, 70% wilgotności względnej powietrza i podgrzaniu c.w.u. z 15 C do 55 C temperatury
Przygotował: Artur Karczmarczyk
e-mail: [email protected]
Kraków 02/2006 - Wersja 1.1
kalkulator_cwu.xls