Napięcie Napięciem elektrycznym pomiędzy punktami

Komentarze

Transkrypt

Napięcie Napięciem elektrycznym pomiędzy punktami
Napięcie
Napięciem elektrycznym pomiędzy punktami pola elektrycznego nazywamy różnicę
potencjałów elektrycznych tych punktów.
U AB = V A − VB ⇒ W A→ B = U AB ⋅ q
Przykład
Oblicz napięcie pomiędzy punktami A i B i pracę jaka należy wykonać aby ładunek
q = 2 ⋅ 10 −9 C przenieść od punktu A do B jeżeli Q1 = −4 ⋅ 10 −9 C a Q2 = 8 ⋅ 10 −9 C (a=3m,
b
b=4m).
-Q1
Dane:
Q2
−9
c2 = a2 + b2 ⇒ c = a2 + b2
q = 2 ⋅ 10 C
B
Q1 = −4 ⋅ 10 −9 C a
Q2 = 8 ⋅ 10 −9 C
a = 3m
b = 4m
Szukane:
U AB = ?
c = 25 = 5m
c
A
W A→ B = ?
m2
⋅ 4 ⋅ 10 −9 C 9 ⋅ 10 9 N
2
k ⋅ (−Q1 ) k ⋅ Q2
C
V ( A) = V1 ( A) + V2 ( A) =
+
=
+
a
c
3m
m2
− 9 ⋅ 10 9 N 2 ⋅ 4 ⋅ 10 −9 C 9 ⋅ 10 9 N
k ⋅ (−Q1 ) k ⋅ Q2
C
V ( B) = V1 ( B) + V2 ( B ) =
+
=
+
0,5 ⋅ b
0,5 ⋅ b
2m
− 9 ⋅ 10 9 N
m2
⋅ 8 ⋅ 10 −9 C
2
C
= 2,4V
5m
m2
⋅ 8 ⋅ 10 −9 C
2
C
= 18V
2m
U AB = V A − VB = −15,6V
W A→ B = U AB ⋅ q = −15,6V ⋅ 2 ⋅ 10 −9 C = −31,2 ⋅ 10 −9 J
Odp: Napięcie pomiędzy punktami A i B wynosi –15,6V. Aby ładunek próbny przenieść z
punktu A do B należy wykonać pracę − 31,2 ⋅ 10 −9 J .

Podobne dokumenty