Miejsca Pamięci

Komentarze

Transkrypt

Miejsca Pamięci
Jaworzniacy.pl
Miejsca Pamięci
MIEJSCA PAMIĘCI DATY ODSŁONIĘCIA
FORDON. Tablica Pamiątkowa na centralnym Więzieniu dla Kobiet 10.05.1992r.
JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych, 20.06.1992r
WARSZAWA. Tablica Pamiątkowa w kościele MB Królowej Polskich Męczenników - 19.09.1992r
JAWORZNO. Izba Pamięci w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Edukacji
Narodowej 13.10.1992r.
SZCZECIN. Tablica Pamiątkowa i dzwon w Bazylice Metropolitalnej pw. św. Jakuba Apostoła 14.05.1994r.
KRAKÓW. Tablica Pamiątkowa w Liceum im. Jana III Sobieskiego 4.10.1994r.
WARSZAWA. Tablica Pamiątkowa w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej na Kamionku - 22.01.1995r.
RADZYŃ PODLASKI. Tablica Pamiątkowa na murze dzwonnicy kościoła Trójcy Świętej 29.01.1995r.
LUBLIN. Tablica Pamiątkowa przy wejściu na Zamek Lubelski 14.05.1995r.
OSTRÓW WIELKOPOLSKI. Tablica Pamiątkowa na gmachu byłego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
10.11.1995r.
KONIN. Stacja Drogi Krzyżowej przy kościele Św. Maksymiliana 11.11.1995r.
KRZESIMÓW. Tablica Pamiątkowa na terenie byłego obozu cmentarza
NKWD UB. 28.04.1996r.
KRAKÓW. Tablica Pamiątkowa w kościele oo. Kapucynów 13.10.1996r.
http://jaworzniacy.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 14:45
Jaworzniacy.pl
WARSZAWA. Tablica Pamiątkowa w kościele Matki Bożej Łaskawej
Świętojańskiej 21.12.1996r.
Patronki Warszawy przy ul.
WROCŁAW. Tablica Pamiątkowa w Kościele Garnizonowym 13-09.1997r.
OSTROŁĘKA. Tablica Pamiątkowa w Liceum im. gen Józefa Bema - 17.09.1997r.
ŁÓDŹ. Tablica Pamiątkowa na murze Sanktuarium MB Zwycięskiej
16,11.1997r.
WARSZAWA. Tablica Pamiątkowa na gmachu byłego UBP przy ul. Cyryla i
Metodego - 8.03.1998r.
JAWORZNO. Tablica Pamiątkowa w kościele MB Nieustającej Pomocy 16.05.1998r.
WŁODAWA. Pomnik ku czci ofiar gestapo i UB lat 1939 1956
24.05.1998r.
KĘTRZYN. TABLICA Pamiątkowa w Liceum Ogólnokształcącym 31.05.1998r.
GNIEZNO. Tablica Pamiątkowa w Liceum im. Bolesława Chrobrego 26.09.1998r.
KRZESIMÓW. Tablica w Publicznej Szkole Podstawowej im Jaworzniaków
10.11.1998r.
TOMASZÓW MAZ. Tablica Pamiątkowa w kościele NMP Królowej Polski 3.05.1999r.
GDAŃSK-OLIWA. Tablica Pamiątkowa w Bazylice Archikatedralnej
http://jaworzniacy.pl
Kreator PDF
Św. Trójcy 29.08.1999r.
Utworzono 2 March, 2017, 14:45
Jaworzniacy.pl
WARSZAWA. Tablica Pamiątkowa na Skwerze Więźniów Politycznych
18.09.1999r.
przy ul. Andersa i Anielewicza WAŁBRZYCH. Tablica Pamiątkowa w kościele Św. Aniołów Stróżów 15.09.2000r.
WARSZAWA. Tablica Pamiątkowa w kościele Chrystusa Króla 23.09. 2000r.
WARSZAWA. Tablica Pamiątkowa w kościele St. Kostki na Żoliborzu 22.04 2001r.
WARSZAWA. Tablica Pamiątkowa na gmachu byłego WUBP przy ul.
Sierakowskiego 7 11.05.2001r.
WARSZAWA. Tablica Pamiątkowa na gmachu byłego MBP przy ul. Koszykowej - 7.11.2000r.
Treść napisu:
W tym budynku w latach 1945-1954 mieściło się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
W katowniach bezpieki więziono, torturowano, zamęczono i skrytobójczo zamordowano tysiące polaków,
oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego II RP, pracowników cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego lat
1939-1945, oficerów i żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", Narodowych Sił
Zbrojnych, powojennego Podziemia Niepodległościowego i wielu innych organizacji, które podięły walkę z
narzuconym siłą systemem komunistycznym.
Cześć Ich Pamięci
WARSZAWA. Pomnik Jaworzniaków przy ulicy o tej samej nazwie 15.08.2001r.
KRAKÓW. Kamień węgielny pomnika Tym co stawiali opór - 20.09.2001r.
http://jaworzniacy.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 14:45
Jaworzniacy.pl
WARSZAWA. Pomnik Więzionych i Straconych na terenie byłego Więzienia Karno Śledczego Warszawa III,
tzw. "TOLEDO", przy ul. Namysłowskiej, dzielnica Praga Północ 30.09.2001r.
JAWORZNO. Kaplica Jaworzniaków w kościele MBNP w Jaworznie 17.05.2003r.
LICHEŃ. Pomnik Jaworzniaków w Sanktuarium Maryjnym 10.09.2004r.
Tablica pamiątkowa wmurowana w kościele pw. Stanisława Kostki w Płocku. Poświęcona w czasie XIX
Zlotu w dniu 22 czerwca 2009 r.
11 września 2010r. w Trzcince (Wielkopolska), w Liceum Ogólnokształcącym odsłonięto tablicę
pamiątkową poświęconą działającej tam w latach 1950 1951 młodzieżowej organizacji
niepodległościowej Grunwald. Tablicę ufundował Starosta Czarnkowsko Trzcianecki.
12 grudnia 2010 r. nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej na budynku, gdzie mieściła
się Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa we Włodawie.
W szkole tej w 1949 r. powstała młodzieżowa organizacja niepodległościowa "Orzeł". Tablica upamiętnia
tę organizację. Uroczystość poświęcenia poprzedziła Msza Św. w kościele pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w intencji zmarłych i żyjących członków organizacji "Orzeł"
29.09.2013 r. w Rusku k/ Jaroszowa poświęcono pomnik poświęcony pamięci więźniów politycznych lat
1944 1956, którzy na skutek katorżniczej pracy w tym obozie tracili zdrowie.
Na granitowym pomniku widnieje napis:
Oni byli wówczas Ojczyzną
Pamięci ofiar katorżniczej pracy w obozie w Rusku więźniom politycznym okresu stalinowskiego.
Mieszkańcy Ziemi Strzegomskiej
http://jaworzniacy.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 14:45
Jaworzniacy.pl
http://jaworzniacy.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 14:45

Podobne dokumenty