Program zajęć edukacyjnych PRZYJEMNE Z

Komentarze

Transkrypt

Program zajęć edukacyjnych PRZYJEMNE Z
Program zajęć edukacyjnych
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "GZINIANKA" IRENA I JERZY TOMKIEWICZ
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego
GZIN 76, 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
KUJWSKO-POMORSKIE
Adres
1.
Województwo
Temat / tytuł zajęć:
PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM - WYKONUJEMY REPLIKĘ WYROBÓW Z GLINY Z
GRODZISKA W GZINIE
2.
Czas trwania zajęć:
2 GODZINY
3.
Grupa docelowa:
4.
WSZYSCY
5.
Liczebność grupy:
min.
10 …………………………
max.
20………………
Prowadzący zajęcia:
INSTRUKTOR Z DOŚWIADCZENIEM PRACY W GLINIE
6.
Zakres tematyczny:
- POKAZ NAJSTARSZEGO SPOSOBU LEPIENIA NACZYO Z GLINY TO JEST BEZ UŻYCIA KOŁA
GARNCARSKIEGO
- POZNAJEMY HISTORIĘ I TRADYCJĘ MIEJSCA
7.
Harmonogram/przebieg zajęć:
- GLINA - RODZAJE I JEJ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
- TECHNIKI FORMOWANIA I ZDOBIENIA NACZYO GLINIANYCH
- WYKONANIE REPLIKI WYROBU GLINIANEGO Z GRODZISKA W GZINIE
- WIADOMOŚCI Z ZAKRESU SUSZENIA I WYPALANIA
- QUESTING - ODKRYWAMY MAGIE MIEJSCA
- NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ - WYSTARCZY GLINA ODROBINA WYOBRAŹNI BY Z PRACY RĄK POWSTAŁ
PRZEDMIOT DEKORACYJNY I UŻYTKOWY
8.
Pomoce dydaktyczne:
-
9.
NARZĘDZIA DO RĘCZNEGO FORMOWANIA GLINY I AKCESORIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA
ZAJĘD
Dodatkowe uwagi:
- INSTRUKTOR POSIADA WYSOKIE UMIEJĘTNOŚCI GARNCARSKIE. JEGO DLUGOLETNIE
DOŚWIADCZENIE GWARANTUJE WYSOKI POZIOM PROWADZONYCH ZAJĘD EDUKACYJNYCH
Z ZAKRESU GARNCARSTWA
- ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚD ZORGANIZOWANIA PRZEJAŻDŻKI KONNYM WOZEM PO
NAJBLIŻSZEJ OKOLICY NADWIŚLAOSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ODNOŚNIE ZAJĘD NA:
www.facebook.com/gzin76?fref=ts
http://www.agro.turystyka.pl/gzin.html

Podobne dokumenty