Sprawozdanie merytoryczne GOKSiT za 2010r.

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie merytoryczne GOKSiT za 2010r.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
w roku 2010
GOKSiT wraz z Biblioteką Publiczną w Korycinie realizowały swoją działalność w oparciu o zadania
wynikające ze statutu, bazę lokalową i sprzętową oraz potrzeby związane z promocją działań społeczności
lokalnej i Gminy Korycin. Zadania realizowane były w oparciu o stałe formy pracy tj. organizowanie
działalności zespołów artystycznych i działalności sportowo – rekreacyjnej oraz organizację imprez
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i rozrywkowych przy współpracy z Zespołem Szkół
w Korycinie i Przedszkolem, pracownikami Urzędu Gminy, GOPS, OSP, Policją, Parafią w Korycinie,
ośrodkami kultury z sąsiednich gmin, WOAK i Podlaskim Stowarzyszeniem Twórców Ludowych,
Stowarzyszeniem producentów sera korycińskiego, stowarzyszeniami i związkami sportowymi: Podlaskim
ZPN, Stowarzyszeniem LZS, Szkolnym Związkiem Sportowym i Wojewódzkim Związkiem Tenisa Stołowego
oraz Towarzystwem Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących z siedzibą w Supraślu oraz
wolontariuszami i mieszkańcami naszej gminy.
Imprezy cykliczne były promowane w portalach: www.wrotapodlasia.pl, Starostwa Sokólskiego,
Fundacji Biebrzańskiej i innych. Wiele z nich odbyło się pod honorowym patronatem Pana Marszałka,
Wojewody, Starosty Sokólskiego, Wójta Gminy Korycin, WOAK w Białymstoku, serwisu
www.maratonypolskie.pl, Radia Białystok, TVP Białystok, prasy lokalnej.
Promocja działań i informacje o realizacji zadań GOKSiT znajdują się
na stronie
www.goksitkorycin.pl .
KADRY
Pracownicy działalności podstawowej
- dyrektor,
- kierownik biblioteki
- animator kultury / bibliotekarz
- animator kultury / bibliotekarz – skierowanie
PUP w Sokółce (VII - XII)
- animator sportu i rekreacji
- księgowa – umowa zlecenie
- sprzątaczka – umowa zlecenie
Instruktorzy działalności artystycznej
- dyrygent chóru
- instruktor tańca współczesnego
- instruktor wokalno – teatralny
- instruktor tańca towarzyskiego
Specjaliści ds. sportu i rekreacji
- trener piłki nożnej seniorów (III - XI)
- organizator działalności sekcji piłkarskiej (III - XI)
- obsługa medyczna meczów piłki nożnej j.w.
- ratownik samodzielny (VI - VIII)
- konserwator obiektów sportowych (IV – XI)
- kortowy
Inni
- wg potrzeb w związku z organizacją i obsługą
imprez
Wolontariusze
- ratownicy wspierający
- instruktor ds. dział kulturalnej
FORMY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
W ramach stałych form pracy organizowano amatorską działalność artystyczną poprzez zajęcia
warsztatowe i działalność zespołów artystycznych GOKSiT dla dzieci i młodzieży w różnych grupach
wiekowych w tym: tańca nowoczesnego (3 grupy), wokalne (3 grupy), tańca towarzyskiego (2 grupy),
plastyczne, oraz działalność chóru „EPOKA” dla dorosłych.
Wypracowane programy artystyczne wzbogacały lokalne imprezy artystyczne oraz promowały Gminę
Korycin na zewnątrz.
Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystają z oferty GOKSiT na podstawie oświadczenia zgody podpisanej
przez rodziców oraz są objęte ewidencją uczestników.
1
MUZYKA
1. Zespoły i warsztatowe zajęcia wokalne
Chór „EPOKA”
20 osobowy chór mieszany prowadzi dyrygent Dorota Tymińska. Chór działa 12 lat. Zajęcia warsztatowe
odbywają się 1 raz w tygodniu, częściej przed ważnym koncertem. W swoim repertuarze chór ma pieśni
patriotyczne, kolędy i pastorałki, pieśni religijne oraz piosenki biesiadne okolicznościowe. W 2010 r.
wystąpił ogółem 13 razy w tym: 7 koncertów na terenie gminy podczas imprez kulturalnych i uroczystych
Mszy Św. w kościele parafialnym oraz 6 – krotnie reprezentował gminę na zewnątrz w tym: podczas
Przeglądu Ruchu Artystycznego Seniorów powiatu sokólskiego, Festiwalu Pieśni Maryjnych w Brzozowej,
Archidiecezjalnego zjazdu osób konsekrowanych w Hodyszewie, podczas Festiwalu pieśni patriotycznych
w Choroszczy, w Różanymstoku itd.
Dziecięca i młodzieżowa grypa wokalna – kierownik muzyczny Małgorzata Trojanowska
Warsztaty wokalne odbywały się w okresie I – VI.10r. - raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych:
dziecięcej (8-12 lat) i młodzieżowej (12 – 14 lat), w czasie wakacji zorganizowano półkolonie muzyczne (9
– 13.VIII.10r.), w okresie X – XII.10r. (3 grupy) – dodatkowo wprowadzono rytmikę dla dzieci 4 - 7 letnich.
Grupy wokalne przygotowywały okolicznościowe koncerty i programy artystyczne i prezentowały swój
dorobek artystyczny na terenie gminy podczas Bożonarodzeniowego Festiwalu Tradycji, 3 Maja,
Półmaratonu Mlecznego, Dni Truskawki, Dni Korycina, w ramach obchodów Gminnych X Dni Papieskich i
inne oraz reprezentowały naszą Gminę na zewnątrz poprzez udział w ”Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki Super Mikrofon Radia Jard” (zespół dziecięcy - III m-ce, Ula Kopciewska – finalistka w kategorii
solistów)
2. Muzyczne imprezy kulturalne
„Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji” – koncerty kolęd w wykonaniu różnych grup i solistów od
przedszkolaków po seniorów i osoby niepełnosprawne
„U Stóp Krzyża” - II Przegląd Pieśni Wielkopostnej
„SENIORADA” powiatowy przegląd działalności artystycznej seniorów - prezentacje artystyczne
chórów, zespołów wokalnych, folklorystycznych, ludowych, kabaretów, kapel, solistów
działających na terenie powiatu sokólskiego.
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Małgorzaty i Sylwestra Trojanowskich w kościele w
Korycinie z okazji 3 Maja
„Zajaśniała wiosna majową nadzieją” - patriotyczny montaż słowno-muzyczny z okazji 3 Maja w
wykonaniu grupy wokalnej GOKSiT
Powiatowy konkurs piosenki przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja” z udziałem przedszkolaków
powiatu sokólskiego – przy współpracy z Przedszkolem
Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu grupy wokalnej GOKSiT podczas imprezy „Między
milczeniem a krzykiem” - woj. konkurs recytatorski poezji L. Szubzdy
II Przegląd pieśni patriotycznej i Maryjnej „U Stóp Matki Bożej Korycińskiej” z okazji Dni Korycina
„Pochylony nad ziemią” - montaż słowno-muzyczny w wykonaniu grupy wokalnej GOKSiT
Koncerty estradowe amatorskich zespołów artystycznych, instrumentalno-wokalnych,
folklorystycznych podczas imprez plenerowych.
Koncerty kolęd i pastorałek, pieśni patriotycznych, religijnych, wielkopostnych w kościele
parafialnym, w GOKSiT, w Domu Gościnnym w Dzięciołówce, podczas imprez plenerowych i poza Gminą w
wykonaniu CHÓRU EPOKA i zespołu wokalnego GOKSiT
TANIEC
1.
Taniec nowoczesny instruktor Artur Krzywisz – wicemistrz Polski w tańcu HIP HOP
Zajęcia warsztatowe (ogółem 33 os.) i zespoły odbywają się w trzech grupach, każda raz w tygodniu .
Zajęcia mają formę ćwiczeń ruchowych przy muzyce, ukierunkowanych na ogólny rozwój sprawności i
2
orientacji ruchowej, poczucia rytmu oraz wrażliwości na muzykę z elementami tańca Hip-Hop. Podczas
rekrutacji nie prowadzimy selekcji, żeby mogły uczestniczyć wszystkie chętne osoby, w związku z tym
poziom artystyczny zależy głównie od predyspozycji, okresu pracy w grupie tanecznej, poczucia
obowiązku uczestników i rotacji składu osobowego:
− Grupa I - zaawansowana - młodzieżowy zespół tańca współczesnego - 13 dziewcząt / 13 -15 lat
− Grupa II - początkująca - 12 osób / 9 - 13 lat.
− Grupa III - dziecięca grupa rytmiczna – 8 osób / 5 – 8 lat
Prezentacje dorobku artystycznego
13.06.10 – XIX Półmaraton Mleczny Korycin – Janów – Korycin
27.06.10 – XV Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie
14.12.10 – Kiermasz „Na sportowo”
22.12.10 – I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Moniek – występ gościnny z
pokazem tańca nowoczesnego
Planowane prezentacje w I - VIII.11r. podczas imprez plenerowych np. Dni Truskawki, Dni Korycina ...
Turnieje z udziałem grupy zaawansowanej
− Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie
− Karnawał Taneczny – Białystok
2. Taniec towarzyski - instruktor tańca Izabela Słomka Łabanowska Klub tańca „PRESTIGE”, Prezes
Podlaskiego Towarzystwa Tanecznego w Białymstoku.
Zajęcia tańca towarzyskiego w m-cach I – VI były kontynuowane w dwóch grupach wiekowych, z
udziałem 25 os. w wieku 5 – 13 lat, na koszt rodziców. W okresie wakacji, w związku z bardzo dużym
zainteresowaniem dzieci i rodziców zorganizowano w GOKSiT bezpłatne półkolonie taneczne z udziałem
43 osób w wieku 4 – 14 lat w ramach projektu „Bezpieczne wakacje sportowo-rekreacyjne w Korycinie”, a
w okresie IX – XII zajęcia odbywały się już bezpłatne w ramach projektu „Po prostu tańcz” w dwóch
grupach wiekowych 5 – 11 lat i 12 – 15 lat jeden raz w tygodniu z udziałem 25 – 30 os. jako sekcja
taneczna UKS Konar Kora w Korycinie. Uszyto również stroje taneczne.
Wykorzystanie tańca w pracy z młodzieżą ma istotny wpływ na ich wychowanie oraz kierowanie rozwojem
ich osobowości. Taniec sprzyja odprężeniu psychicznemu, wpływa na rozładowanie napięć i stresów.
Umacnia wiarę we własne siły, wyrabia zdolność osiągania wartościowych celów. Stała obecność muzyki
powoduje, że ruchy są rytmiczne, co poprawia motorykę i sprawność ruchową. Taniec doskonali
koordynację słuchowo-ruchową, wyrabia poczucie rytmu, estetykę, lekkość i sprężystość. Zapobiega
powstawaniu wad postawy, wymaga dbałości o poprawną sylwetkę. Korzystnie wpływa na pamięć, którą
ćwiczy poprzez powtarzanie kroków tanecznych i figur. Dzieci chętnie pracują nad rozwijaniem swoich
umiejętności. Niemal wszystkie cechuje wrażliwość, muzykalność i łatwość przyswajania nowych kroków.
W grupie młodszej jest tylko (lub aż) 5-ciu chłopców, dlatego nie wszystkie dziewczynki mają partnerów
do tańca. Grupa starsza – to pary, które w większości tańczą już drugi rok i pięknie się rozwijają.
Tancerze prezentowali swoje umiejętności 5 - krotnie podczas imprez lokalnych w Korycinie, a także
podczas zewnętrznych turniejów tanecznych jak poniżej i zdobywali pierwsze szlify turniejowe i nagrody:
20.III.10r. - Wojewódzki Turniej Tańca Towarzyskiego „PASJA” w Białymstoku
6.VI.10r. - III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „MISTRZOSTWA AUGUSTOWA“ 4.XII.10r. - XIV
Mikołajkowy Turniej Tańca Towarz. o Puchar Prezesa SM w Augustowie
I miejsce – Dominka Kosiło – kat. Solistki
II miejsce – Aleksandra Kozłowska i Krzysztof Iłendo
II miejsce – Zuzanna Wynimko i Radosław Gryko
III miejsce – Diana Bagan i Kacper Lachowicz
18.XII.10r. – I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzysk. o Puchar Burmistrza Moniek
I miejsce – Dominika Kosiło – kat. solistki młodsze
I miejsce - Aleksandra Kozłowska i Krzysztof Iłendo
II miejsce – Zuzanna Wynimko i Radosław Gryko
3
II miejsce – Diana Bagan i Kacper Lachowicz
Na turnieju tym zaprezentowali się również w grupie wewnętrznej najmłodsi tancerze z Korycina. Najlepsi
z nich - Emilia Bienasz i Hubert Woźniewski otrzymali z rąk Burmistrza "Super Puchar".
Rodzice ponoszą koszt opłat startowych, zakupili obuwie taneczne oraz zapewnili dojazd na 3 turnieje (do
Moniek - transport GOKSiT).
WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:
Od stycznia 2011 roku większość par przeszła do wyższej kategorii wiekowej co wiąże się również ze
zmianą strojów tanecznych. Dlatego potrzebne są nowe sukienki dla dziewcząt i specjalne koszulo/body
chłopcom. Nowy wizerunek oraz nowe choreografie będą napewno silną motywacją do dalszej pracy.
Planowane pokazy tańca, konkursy i dodatkowe formy szkoleniowe w okresie I – VIII.11r.
− 21 maj 2011r. – turniej tańca w Ełku
− czerwiec
– turniej w Augustowie
– turniej w Białymstoku
– lipiec 2011r. – półkolonie taneczne w Korycin
TEATR i FILM
• Imprezy teatralne i filmowe
- II Bożonarodzeniowy festiwal tradycji – prezentacje Jasełek i scenek tematycznych w wykonaniu
różnych grup wiekowych
- Otwarty przegląd działalności teatralnej dzieci młodzieży w ramach Gminnych Dni Teatru
- wyjazd do Teatru w Białymstoku w ramach nagrody za najlepsze przedstawienie teatralne w
przeglądzie jw. - klasy IIIa i IIIb SP w Korycinie
Filmy na sali GOKSiT
- „Jan Paweł II – Historia Papieża Polaka - film animowany dla najmłodszych
- „Jan Paweł II” – film biograficzny dla dorosłych
- Bajkowe kino dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych
CYKLICZNE IMPREZY PLENEROWE
- XV Ogólnopolskie Dni Truskawki nad zalewem w Korycinie
- VII Święto Sera w ramach obchodów XXXVI Dni Korycina nad zalewem w Korycinie
FOLKLOR, PLASTYKA I SZTUKA
• Wystawa „Gmina Korycin w pędzlu i dłucie”
• „GRUZIŃSKIE ZIARNA” wystawa fotograficzna gruzińskiej wsi - organizator Społeczny Instytut
Ekologiczny
• Wystawa ph. „Jan Paweł II Odwaga Świętości”
• Wystawa ph. „Dziedzictwo kulturowe i rękodzieło ludowe Gminy Korycin”
• Pokonkursowa wystawa rękodzieła truskawkowego
• Okolicznościowe wystawy prac plastycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne z Domu
Gościnnego w Dzięciołówce oraz nagrodzonych podczas konkursów w Polsce
• Współpraca z twórcami ludowymi i organizacja promocji ich twórczości.
• Gościnne prezentacje amatorskich zespołów regionalnych i folklorystycznych podczas imprez:
„Zespołu Pieśni i Tańca” z Siemiatycz, zespołu „Klekociaki” z Bociek, „Dąbrowiacy” z Dąbrowy
Białostockiej i innych.
• Warsztaty plastyki obrzędowej okresu wiosennego i Bożego Narodzenia
• Kiermasz ozdób choinkowych wykonanych przez dzieci i młodzież
• Wykonanie dekoracji i reklam na potrzeby imprez i uroczystości lokalnych
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
1. „Mój świat Korycin” (VIII.2010) - trzeci tomik wierszy Z. Nietupskiego – opracowanie J.
Łabanowska. Tomik zawiera również słowo wstępne Ks. A. Gniedziejko, historię cudownego obrazu Matki
4
Bożej Korycińskiej i parafii w Korycinie, informację Wójta M. Lecha o Gminie Korycin i wkładkę ze
zdjęciami.
2. „Leonarda Szubzda – poetka naszej małej ojczyzny”
(druk w II.2011r.)
- opracowanie J. Łabanowska. Folder opracowano z okazji X jubileuszowego wojewódzkiego konkursu
recytatorskiego poetki. Zawiera wybrane wiersze, wypowiedzi znawców literatury, informacje dotyczące
twórczości literackiej i innych pasji poetki, informacje o imprezie i inne.
KAWIARENKA „Junior” w GOKSiT
Kawiarenka pełni rolę sali gier, telewizyjnej i pracowni plastycznej. Znajdują się tam: stół bilardowy,
odtwarzacz video, CYFRA +, piłkarzyki.
SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA
1. Przy GOKSiT działa UKS „KONAR- KORA – KORYCIN” i organizuje działalność sportową w trzech
sekcjach.
• Drużyna piłki nożnej seniorów A Klasy liczyła 20 zawodników zarejestrowanych w
Podlaskim ZPN w Białymstoku. Przed rundą wiosenną od 01.03.10r. w sezonie 2009/10 obowiązki trenera
przejął Cezary Kondrusiewicz, zaproszony do współpracy przez zawodników. Trener Cezary w swoim
sprawozdaniu opisuje istotę problemów i zmian w drużynie, które warto odnotować w niniejszym
sprawozdaniu.
Zespół prowadzony przez trenera Horyarmatę po rundzie jesiennej zajął 13 miejsce na 16 drużyn i znalazł
się z strefie bezpośrednio zagrożonej spadkiem do B Klasy. Zasadą było aby w drużynie grali zawodnicy
miejscowi oraz z okolicznych miejscowości. Cel został zrealizowany, po sezonie (VI.2010r.) drużyna
awansowała na 9, bezpieczne miejsce. Piłkarze uwierzyli we własne możliwości i w każdy mecz wkładali
dużo serca, a mecze rozgrywane u siebie naprawdę mogły się podobać. Kadra liczyła 20 zawodników i
wszyscy przyczynili się do sukcesu jakim było utrzymanie się drużyny w A Klasie.
Trener wyróżnia piłkarzy tj.: A. Bojarzyńskiego, T. Szewczula, P. Lecha, Ł. Klepackiego, M. Święca, A.
Bakuna, Ł. Wasilewskiego, Sz. Lecha, którzy strzelili najwięcej bramek.
W lipcu, przed sezonem 2010/11 drużyna zmieniła swój skład. Do zespołu dołączyło kilku chłopaków z
Korycina (L. Świenc, M. Burnewicz, K. Zalesko), kilku z różnych przyczyn zrezygnowało. Ponadto cały czas z
drużyną trenuje kilku bardzo młodych chłopców, którzy wkrótce będą mogli zasilić drużynę. Rundę
jesienną sezonu 2010/11 zespół zakończył na 5 miejsce.
Trener podkreśla, że jesienią trzon drużyny stanowili A. Bojarzyński, T. Szewczul, P. Lech, M. Burnewicz, E.
Lech Ł. Klepacki, Ł. Wasilewski, M. Święc. Człowiekiem, który w sposób szczególny angażuje się w sprawy
organizacyjne drużyny jest p. M. Brylewicz, który bardzo często pomagał drużynie grając jako kapitan na
boisku.
W roku 2010, za kadencji nowego trenera, drużyna rozegrała 30 meczów mistrzowskich odnosząc 17
zwycięstw, 6 remisów, 7 porażek (stosunek bramek 71 – 30), kilka sparingów i meczy pucharowych.
Drużyna ciągle się rozwija i podnosi swoje umiejętności. Stać ją na jaszcze lepszą grę i wciąż lepsze wyniki
w przyszłości.
Dziecięce drużyny piłki nożnej
Zadania związane z rozwojem dziecięcej piłki nożnej realizowano w ramach Programu „Akademia Orlika” /
chłopcy-dziewczyny rocznik 2002-2005, drużyny „Orliki” / chłopcy rocznik 2002 i młodsi (21 osób), drużyny
„Żaki” / rocznik 2001 i młodsi (20 osób). Treningi sportowe odbywały się 2 razy w tygodniu pod
kierunkiem animatora sportu i rekreacji – trenera Pawła Żuka: w sezonie - na kompleksie ORLIK 2012,
zimą - na sali gimnastycznej Zespołu Szkół i na sali sportowej GOKSiT. Zajęcie rozwijają cechy motoryczne,
osobowe oraz umiejętności piłkarskie. Rodzice oraz opiekunowie chętnie pomagają i wspierają GOKSiT w
działaniach skierowanych w kierunku dziecięcej piłki nożnej w naszej Gminie.
Turnieje i imprezy sportowe z udziałem „ORLIKÓW” i „ ŻAKÓW”
Dzieci bardzo chętnie uczęszczały na treningi, brały udział w imprezach i turniejach sportowych na terenie
gminy oraz reprezentowały gminę w strojach opatrzonych logami gminy i sponsora
−
Turnieje w ramach kalendarza Podlaskiego ZPN (Łomża, Czarna Białostocka, Korycin, Mońki,
Białystok)
5
Sezon 2009/2010 – „ORLIKI” 3 turnieje
Sezon 2010/2011 – „ORLIKI” 2 turnieje
– „ŻAKI” 4 turnieje (Suwałki, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Sejny)
−
16.06.2010r. - Turniej piłkarski ,,Wygraj z Visa’’ w Korycinie
−
Turniej o Puchar Donalda Tuska (eliminacje gminne, wojewódzkie (Korycin, Białystok)
−
Turniej piłkarski „O Puchar Tymbarku” w ramach Programu ,,Z Podwórka na Stadion” (Korycin,
Białystok)
−
Mikołajkowy Turniej rocznik 2001 i młodsi grudzień 2010r. (Ełk)
−
Turnieje Lokalne
−
Letni obóz sportowy w Sokółce
Wszystkie formy będą kontynuowane również w roku 2011.
• Sekcje tenisa stołowego
Tenis jest doskonałą formą treningu i sprawdzania swoich umiejętności w warunkach startowych. Zajęcia
tenisa stołowego w sekcji młodzieżowej prowadził trener Piotr Pawłowski nauczyciel ZS w Korycinie.
Uczęszczało 15 osób. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu i trwały po 1,5 h.
W kategorii „Młodzik” po dwóch Wojewódzkich Turniejach Klasyfikacyjnych najwyższe 15 miejsce zajmuje
Patryk Świenc na 61 sklasyfikowanych zawodników. W Powiecie Sokólskim rozgrywane są także Turnieje
Grand Prix Tenisa Stołowego, w kategorii Szkół Podstawowych I miejsce po dwóch Turniejach zajmuje
Konrad Filipkowski.
Sekcja Seniorów w sezonie 2010/2011 gra w II LIDZE i liczy 5 zawodników.
Po III Wojewódzkich Turniejach Klasyfikacyjnych najwyższe 16 miejsce zajmuje Lech Emanuel na 74
sklasyfikowanych zawodników.
Drużyna II Ligi pierwszą rundę zakończyła na ostatnim VIII miejscu.
W grupie drużyn walczących o utrzymanie w II Lidze, UKS „Konar – Kora” Korycin zajął ostatnie miejsce i
jest zagrożony spadkiem do III Ligi.
2. Obiekty aportowo – rekreacyjne
• Siłownia
Siłownia znajduje się w pomieszczeniach suteryny Przychodni Lekarskiej „EL-MED”. Wyposażenie - atlas,
rower poziomy i bieżnia, rower rekreacyjny. Na zajęcia uczęszczało kilkanaście osób w tym grupa pań.
Zajęcia organizuje instruktor Paweł Żuk, który posiada wymagane uprawnienia również do ćwiczeń
korekcyjnych oraz nadzoruje i konserwuje sprzęt. Zajęcia były bezpłatne.
• Boisko do piłki nożnej
Boisko jest wyposażone w nowoczesny system nawadniający, samojezdną kosiarkę oraz wał do wałowania
murawy, wiaty dla zawodników rezerwowych. Przeprowadzono drobne prace - od VIII przeniesiono
ławeczki dla kibiców poza ogrodzenie boiska zgodnie z wymaganiami licencyjnymi PZPN. Na części boiska
wykonano drenaż, który poprawił odpływ wody i poprawił jakość płyty boiska. Sukcesywnie prowadzono
nawożenie i inne potrzebne zabiegi. Utrzymanie należytej murawy sprawia jednak wiele kłopotów.
• Korty tenisowe
Korty są czynne w sezonie w m-cach IV – X i są udostępniane wszystkim zainteresowanym odpłatnie
zgodnie z regulaminem kortów i cennikiem biletów na korty.
• Kompleks ORLIK 2012
Obiekt był użytkowany drugi rok i był ogólnie dostępny. Działalność sportowo – rekreacyjną organizuje
głównie animator sportu i rekreacji GOKSiT w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”. Obiekt był
udostępniany na potrzeby organizacji imprez otwartych. Obiekt wymaga usunięcia usterek i wadliwie
wykonanych robót, które mają być usunięte przez wykonawcę w ramach napraw gwarancyjnych na
wiosnę 2011r.
• Kąpielisko
Kąpielisko działa zgodnie z regulaminem kąpieliska i odrębnym regulaminem wypożyczania sprzętu
pływającego. Zabezpieczenie ratownicze w miesiącach: VI – 1 ratownik samodzielny w ciepłe soboty i
niedziele czerwca, w VII - VIII dyżur ratowniczy codziennie. Ratownika przez cały sezon letni wspierali
ratownicy społeczni, którzy prowadzili wypożyczalnię kajaków. W ramach Projektu „Aktywnie na
6
sportowo” zostaną zakupione nowe linki, bojki do oznakowania miejsca do kąpieli oraz sprzęt pływający,
który znacznie wzbogaci ofertę rekreacyjną w Korycinie.
4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w pomieszczeniach GOKSiT
Największym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszy się tenis stołowy, bilard. W miesiącach I IV oraz X – XII grupa pań dwa razy w tygodniu uczestniczyła w zajęciach AEROBIKU.
5. Bezpieczne Wakacje z GOKSiT w Korycinie
• Kąpielisko strzeżone, na którym w ramach akcji letniej zorganizowano nauką pływania oraz
naukę ratownictwa wodnego pod okiem ratowników. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
organizujące czas wolny - turnieje piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki nad zalewem. Młodzież
korzystała z zestawu do siatkówki w plenerze i tenisa ziemnego oraz kortów. Z wakacyjnych propozycji
skorzystały dzieci w wieku szkolnym, głównie te, które z różnych przyczyn nie mogły spędzać wakacji poza
naszą gminą.
6. Imprezy cykliczne sportowo rekreacyjne, turnieje sportowe
• XIX Płółmaraton Mleczny KJK w tym bieg główny i biegi towarzyszące dzieci i młodzieży
Główna, największa i najdroższa impreza sportowo-rekreacyjna. Wystartowało 152 zawodników (rekord).
Impreza jest wpisana do rejestru „25 Niezwykłych Biegów w POLSCE”
- Turniej Wiedzy o Półmaratonie Mlecznym
Grassroots - majówka sportowo – rekreacyjna w ramach Programu UEFA Grassroots Day,
który ma na celu przybliżenie społeczeństwu idei wspierania piłki nożnej uprawianej prze dzieci i
młodzież, kobiety, osoby niepełnosprawne. Po raz pierwszy w Polsce. Zorganizowano przy współpracy i z
udziałem społeczności Zespołu Szkół i Przedszkola w Korycinie
• Rozgrywki Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Białostockiej – 2010r.
• IV Turniej piłkarski ORLIK 2012 w ramach Dni Korycina
• Zawody w pływaniu na kąpielisku w Korycinie
• Promocyjny spływ kajakowy szlakiem wodnym Kumiałka – Biebrza / VIII.10r.
• Ferie zimowe z GOKSiT w Korycinie
− Turniej „BILA 2010” o Puchar Wójta Gminy Korycin
− Otwarty turniej tenisa stołowego o puchar Dyrektora GOKSiT
WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i ŚRODOWISKIEM
Zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży z Przedszkola i Zespołu Szkół w Korycinie
przy organizacji Gminnych Obchodów Świąt 3 Maja i 11 listopada, Półmaratonu Mlecznego KJK, Dni
Truskawki, Dni Korycina i Święta Sera (poczty sztandarowe, warty honorowe zuchów i młodzieżowej
drużyny OSP, organizacja punktów z napojami i wodą na trasie Półmaratonu, w komisjach konkursowych
podczas Dni Truskawki i Święta Sera i inne)
Udział młodzieży szkolnej w imprezach organizowanych przez GOKSiT
- przegląd działalności teatralnej dzieci i młodzieży w ramach obchodów Gminnych Dni Teatru,
- „Baje. bajki, bajeczki” - eliminacje gminne wojewódzkiego konkursu recytatorskiego
Współorganizacja konkursów i imprez w tym:
- „Między milczeniem a krzykiem” - woj. konkursu recytatorskiego poezji Leonardy Szubzdy - z
Gimnazjum, - „Mama, Tata i Ja” - eliminacje powiatowe wojewódzkiego Festiwalu piosenki
przedszkolaków - z Przedszkolem
- „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - eliminacje powiatowe wojewódzkiego konkursu recytatorskiego
przedszkolaków - z Przedszkolem
Majówka sportowo-rekreacyjna Grassroots – z Zespołem Szkół i z Przedszkolem
Stowarzyszenie producentów sera korycińskiego – zaangażowanie przy organizacji Święta Sera
OSP w Korycinie – strażacy wspierają wszystkie działania GOKSiT związane z organizacją imprez
plenerowych, przyjmują obowiązki służb informacyjnych i czuwają nad porządkiem podczas imprez.
POLICJA - zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez lokalnych.
7
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ GOKSiT ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
Projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
DZIAŁANIE 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów
Złożono 5 projektów na łączną kwotę 84 609 zł. Wszystkie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
Refundacja kosztów w 2011r. Kwoty z dofinansowania projektów z 2010 r. wpłynęły w lutym 2011r. i
zasilą budżety imprez w roku 2011.
1. Projekt „XIX Półmaraton Mleczny Korycin – Janów – Korycin” (2010r.)
Umowa Nr 00084-6930-UM1040086/10 z dn. 28.09.2010r. zawarta pomiędzy Samorządem Województwa
Podlaskiego i GOKSiT w Korycinie. Wniosek o płatność z dn. 30.09.2010r.
Okres realizacji 28.01.2010r. – 30.09.2010r.
Wnioskowana kwota dotacji – 8 835,00 zł
Kwota dofinansowania – 8 835,00 zł (refundacja kosztów w lutym 2011r.)
2. Projekt „XV Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie” (2010r.)
Umowa Nr 00085-6930-UM1040085/10 z dn. 28.09.2010r. zawarta pomiędzy Samorządem Województwa
Podlaskiego i GOKSiT w Korycinie. Wniosek o płatność z dn. 30.09.2010r.
Okres realizacji 28.01.2010r. – 30.09.2010r.
Wnioskowana kwota dotacji – 25 000 zł
Kwota dofinansowania – 25 000 zł. (refundacja w lutym 2011r.)
3. Projekt „XVI Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie” (2011r.)
Umowa Nr 00238-6930-UM1040339/10 z dnia 16.03.2011r.
Okres realizacji 06.07.2010r. – 30.09.2011r.
Wnioskowana kwota dotacji – 20 000 zł
Planowany termin zakończenia realizacji projektu i złożenia wniosku o płatność – wrzesień 2011r.
Refundacja jeszcze w 2011r.
4. Projekt „XX Jubileuszowy Półmaraton Mleczny Korycin – Janów – Korycin” (2011r.)
Umowa Nr 00261-6930-UM1040340/10 z dnia 30.03.2011r.
Okres realizacji 06.07.2010r. – 30.09.2011r.
Wnioskowana kwota dotacji – 18 774 zł
Planowany termin zakończenia realizacji projektu i złożenia wniosku o płatność – wrzesień 2011r.
Refundacja jeszcze w 2011r.
5. Projekt „Aktywnie na sportowo” (2011r.)
Umowa Nr 00234-6930-UM1040338/10 z dnia 16.03.2011r.
Wnioskowana kwota dotacji – 12 000 zł
Zakup sprzętu pływającego, linek i bojek do oznakowania kąpieliska.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu i złożenia wniosku o płatność – wrzesień 2011r.
Refundacja jeszcze w 2011r.
Projekty dofinansowane przez Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny w ramach Programu Działaj Lokalnie
VI Polsko-Amerykańskiej Fundacji Rozwoju Filantropii w Polsce
Zrealizowano 2 projekty - łączna kwota wsparcia 10 000 zł.
Pozyskane środki zasiliły konto UKS Konar-Kora Korycin
1. „Bezpieczne wakacje sportowo-rekreacyjne w Korycinie” – szkółka piłkarska
(ok. 20 os.), półkolonie taneczne (43 os. wiek 4 – 14 lat), zajęcia sportowo-rekreacyjne, nauka pływania,
wycieczka i inne.
Nr umowy: 18/04/DL7-LOG/2010
Okres realizacji 15.VI. 2010r. – 15.XII.2010r.
8
Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł
2. „Po prostu tańcz” – zajęcia tańca towarzyskiego (33 os. wiek 5 – 13 lat) i zakup strojów
tanecznych.
Nr umowy: 17/04/DL7-LOG/2010
Okres realizacji 15.VI. 2010r. – 15.XII.2010r.
Kwota dofinansowania – 6 000,00 zł
W ramach programu „Sport wszystkich dzieci” Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskaliśmy drobny sprzęt
sportowy do ćwiczeń ogólnorozwojowych.
W ramach Projektu „Animator – Moje boisko ORLIK 2012” Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskaliśmy
dofinansowanie kosztów osobowych animatora sportu w okresie III – IX.2010r.
DZIAŁALNOŚĆ DOCHODOWA
GOKSiT pozyskuje środki m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń na wesela, prezentacje, szkolenia
zewnętrzne, wypożyczalni zastawy stołowej i sprzętu GOKSiT, loterii fantowych, ze sprzedaży biletów na
korty tenisowe i kajaki, okolicznościowych kiermaszów np. prac wykonywanych przez młodzież, z tytułu
partycypacji w kosztach niektórych imprez współorganizatorów i uczestników, sponsorów i wykorzystuje
je na bieżącą działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną.
Kalendarz i informacje o imprezach oraz działaniach GOKSiT znajdują się na stronie internetowej
www.goksitkorycin.pl, która była systematycznie aktualizowana.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Korycinie przygotowała Pani Małgorzata
Michelis - Kierownik biblioteki.
Z dniem 31 marca 2011r. kończę pracę i odchodzę na emeryturę.
Pragnę podziękować za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadać w dziedzinie
kultury, sportu i rekreacji w naszej gminie i wspierających działania GOKSiT, a w sposób szczególny
dziękuję moim współpracownikom – pracownikom GOKSiT i Biblioteki Publicznej, Panu Wójtowi i
pracownikom Urzędu Gminy. Panu Przewodniczącemu i całej Radzie Gminy, Dyrektorom i nauczycielom,
sponsorom.
Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli się na drodze mojej pracy zawodowej, za życzliwość i wsparcie przez
wszystkie lata mojej pracy na rzecz naszego środowiska.
Nowemu Panu Dyrektorowi życzę wytrwałości, sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.
Jadwiga Łabanowska
DYREKTOR GOKSiT w Korycinie
9