TAC Xenta 300 - Schneider Electric

Komentarze

Transkrypt

TAC Xenta 300 - Schneider Electric
TAC Vista
TAC Xenta 300
Sterowniki swobodnie programowalne
TAC Xenta 300 należy do rodziny sterowników swobodnie programowalnych i jest przeznaczona do sterowania systemów
grzewczych i klimatyzacyjnych lub stref w tego typu instalacjach.
Sterownik TAC Xenta 300 wyposażony jest w funkcje HVAC obejmujące pętle regulacyjne, krzywe grzwcze, kanały czasowe,
obsługę alarmów itp.
Sterownik TAC Xenta 300 produkowany jest w dwóch wersjach różniących się konfiguracją wejść/wyjść: TAC Xenta 301 i
TAC Xenta 302. W przypadku, gdy wymagana jest większa liczba wejść/wyjść można dołączyć dodatkowe moduły I/O.
Sterowniki oraz moduły I/O są zaprojektowane do montażu w standardowych szafach AKPiA.
Sterownik TAC Xenta 300 jest łatwy do zaprogramowania i uruchomienia przy pomocy graficznego programu narzędziowego
TAC Menta.
Sterownik komunikuje się w sieci LonTalk TP/FT-10 poprzez niespolaryzowaną skrętkę. Może pracować zarówno jako samodzielne urządzenie jak i może być w prosty sposób włączony w sieć LonWorks.
Lokalnie sterownik może być obsługiwany przez panel operatora TAC Xenta OP wyposażony w wyświetlacz LCD i klawiaturę.
Panel operatora może być zamocowany na sterowniku, w elewacji lub służyć jako terminal przenośny.
konfiguracja
systemu
Sterowniki TAC Xenta 300 mogą być
użyte w różnych konfiguracjach:
• samodzielny sterownik;
• sterowniki i panele OP w sieci, z
możliwością podłączenia modułów I/O;
• sterowniki, panele OP i inne
wyposażenie pracujące w pełnej
sieci z możliwością połączenia z
centralnym systemem TAC Vista.
PCLTA
Card
0-003-1866-8 (PL)
TAC
Vista
TAC Xenta 511
TP/FT-10
TAC Xenta OP
TAC Xenta OP
TAC Xenta 302
Field
Level
Rys. 1
IP Network
k
or
TAC Xenta 901
Automation
Level
Rys. 1 przedstawia przykładową
konfigurację sieciową sterowników
TAC Xenta.
Czujniki i siłowniki na poziomie
obiektu w większości podłączone są
do konwencjonalnych wejść/wyjść w
sterowniku.
Niektóre urządzenia obiektowe mogą
być jednak włączone bezpośrednio
do sieci, poprzez port komunikacyjny z wykorzystaniem standardowych
zmiennych sieciowych (SNVT).
TAC
Vista
Management
Level
I/O module I/O module
+
-
TAC Xenta 301
Web
Browser
BUDOWA
Sterownik TAC Xenta 300 został zaprojektowany jako całkowicie samodzielna
jednostka mogąca pracować w bezpośredniej bliskości obiektu regulowanego.
Pozwala to na zminimalizowanie wymaganego w układach sterowniczych
okablowania.
TAC Xenta 300 bazuje na technologii
mikroprocesorowej. Składa się z dwóch
elementów: części elektronicznej i podstawy z zaciskami (Rys. 2). TAC Xenta 300 może współpracować
z różnego rodzaju czujnikami, przetwornikami i elementami wykonawczymi.
Wszystkie połączenia elektryczne wykonuje się poprzez zaciski w podstawie
sterownika. Część elektroniczna może
być łatwo zdejmowana do serwisu bez
demontażu połączeń elektrycznych na
listwach.
Lokalny terminal operatora
TAC Xenta OP jest podręcznym panelem operatora, który można podłączyć
do gniazda w obudowie sterownika.
Przy jego pomocy operator może odczytywać wartości mierzone, przyjmować
komunikaty o alarmach, forsować pracę
urządzeń, ustawiać parametry sterowania itp.
Wyboru funkcji dokonuje się z menu na
ekranie panelu. Dostęp do poszczególnych funkcji może być zabezpieczony kodami. Istnieje możliwość połączenia
się z innymi sterownikami włączonymi
do wspólnej sieci.
komunikacja
Możliwości komunikacyjne
TAC Xenta 300 ma kilka możliwości komunikacji: wewnątrz sieci, z centralnym
systemem nadzoru i z panelem operatora. Port LonWorks
Sterowniki TAC Xenta komunikują się
między sobą wykorzystując wspólną
sieć, LonWorks TP/FT-10, 78 kbps.
W razie potrzeby do sieci mogą być
podłączane dodatkowe moduły wejściowo-wyjściowe I/O. Każdy moduł I/O jest
skojarzony z konkretnym regulatorem w
sieci.
Protokół LonTalk stwarza możliwość
wykorzystania zmiennych sieciowych,
zdefiniowanych w urządzeniach innych
producentów.
Aplikacje bloków funkcyjnych są modelowane jako rzeczywiste obiekty sterownika LonMark®.
Interfejs zmiennych sieciowych (zawierający SNVTs) może być dostarczony na
zamówienie a pliki XIF (External Interface Files) mogą być generowane przez
narzędzia programu TAC Menta. 2
Zegar czasu rzeczywistego
Zegar ten dostarcza aktualne dane o
roku, miesiącu, dniu, godzinie, minucie i
sekundzie. Kondensator zapewnia pracę zegara przez minimum 72 godziny w
przypadku zaniku napięcia zasilania.
Czas letni
Przełączenie między czasem letnim i
zimowym odbywa się automatycznie.
Czas przełączenia i wielkość przesunięcia są ustawialne. Funkcja ta może być
wyłączona.
Wejścia cyfrowe
Wejścia cyfrowe mogą być wykorzystane do przyjmowania stanów alarmowych, statusów pracy, zliczania impulsów itp. Obwody wejść cyfrowych
posiadają zasilanie wewnętrzne.
Wejścia uniwersalne
Wejścia uniwersalne mogą być indywidualnie konfigurowane (w programie
aplikacyjnym) jako wejścia analogowe
lub cyfrowe.Dla każdego wejścia może być ustawiony dolny i górny limit.
Wejścia termistorowe
Wejścia termistorowe mają zakres od 50°C do +150 °C, 1,8kΩ przy 25 °C.
Wyjścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe mogą być wykorzystane do sterowania urządzeń takich jak
wentylatory, pompy, siłowniki itp. Sygnał
wyjściowy może być sygnałem impulsowym o modulowanej szerokości.
Rys. 2
Wyjścia analogowe
Wyjścia analogowe mogą być wykorzystane do sterowania urządzeniami
wymagającymi ciągłych sygnałów sterujących. LonWorks® SNVT
Zmienne SNVT zgodne ze standardem
Echelon® umożliwiają komunikację z
urządzeniami innych producentów.
Zabezpieczenie przed zanikiem napięcia
Dzięki specjalnemu rodzajowi pamięci
(flash) sterownik rozpoczyna normalną
pracę z nastawami użytkownika po powrocie napięcia zasilania.
System prezentacji TAC Vista
Port TAC Xenta OP
Gdy sterownik połączony jest z centralnym systemem TAC Vista, parametry
pracy wentylatorów, pomp, wymienników i innych urządzeń mogą być przedstawione w postaci kolorowej grafiki lub
drukowanych raportów. Temperatury i
alarmy mogą być odczytywane, a nastawy parametrów i programów czasowych
mogą być zmieniane zgodnie z wymaganiami.
Panel operatora jest także podłączany
do sieci, może się więc komunikować
również z innymi sterownikami w sieci. Połączenie realizowane jest poprzez
gniazdo modułowe w obudowie sterownika lub bezpośrednio poprzez kabel
sieciowy.
Port RS232
Sterowniki TAC Xenta mogą komunikować się z TAC Vista na jeden z poniższych sposobów:
1 Dowolny sterownik w sieci poprzez
kartę PCLTA .
2 Konkretny sterownik poprzez port RS232, również modem (powyżej wersjii 3.x).
Port komunikacyjny RS232 służy do połączenia sterownika z PC wyposażonym
w program narzędziowy TAC Menta w celu ładowania programów aplikacyjnych i uruchomienia.
Port ten może być również wykorzystany do połączenia między TAC Vista
a konkretnym sterownikiem TAC Xenta 300 (patrz wyżej).
3 Dowolny sterownik w sieci poprzez adapter LonTalk TAC Xenta 901 (komunikacji przez kabel RS232 lub
modem) z możliwośćią inicjowania połaczenia modemowego przez sterownik (powyżej wersji 3.2).
Od wersji 3.1 programy aplikacyjne
wygenerowane w TAC Menta mogą być
załadowane do sterowników z TAC Vista
poprzez sieć.
0-003-1866-8 (PL)
Numery katalogowe
Część elektroniczna TAC Xenta 301/N/P . . . . . . . 0-073-0009
Część elektroniczna TAC Xenta 302/N/P . . . . . . . 0-073-0011
Podstawa TAC Xenta 280/300 . . . . . . . . . . . . . . . 0-073-0901
Moduły I/O TAC Xenta . . . . . . . informacje w osobnych kartach
Parametry otoczenia
Temperatura przechowywania . . . . . . . . . . . . . . –20 do +50 °C Panel operatora TAC Xenta OP . . . . . . . . . . . . . . 0-073-0907
Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 do +50 °C TAC Xenta: Zestaw kabli do programowania . . . . 0-073-0920
Wilgotnośc względna . . . . . . . . . . maks. 90%, bez kondensacji
TAC XENTA w sieci
Parametry mechaniczne:
Materiał obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABS/PC Dla jednego serwera TAC Vista
Klasa ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 20 Ilość sterowników TAC Xenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Klasa łatwopalności, materiały . . . . . . . . . . . . . . . . UL 94 5VB llość modułów I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . patrz rys. 3 llość paneli operatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 kg llość grup TAC Xenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ilośc sterowników Xenta w grupie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
CPU
CPU . . . 32 bity, 10 MHz, 512 kB pamięci flash, 128 kB SRAM Dla jednego sterownika TAC Xenta 300
Ilośc modułów I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zegar czasu rzeczywistego
Liczba zadajników STR350/351 (bez trybu SNVT) . . . . . . . . . 2
Dokładność przy +25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . ±12 minut na rok
Ilość zmiennych sieciowych*
Podtrzymanie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 godz.
wejściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maks. 15
Wejścia cyfrowe (X1–X4)
wyjściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maks. 30
Ilość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rejestracja w TAC Xenta 300 (od wer. 3.3, wersja hw 2)
Napięcie na rozwartym styku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 V DC
Ilość kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–20
Prąd poprzez styk zwarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mA
Interwał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 s – 530 tygodni
Czas trwania impulsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 20 ms
Całkowita poj. rejestracji. . . . ok. 4 000 wartości rzeczywistych
Wejścia uniwersalne (U1–U4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub ok. 8 000 całkowitych
Ilość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub ok. 60 000 wartości cyfrowych
– Jako wejścia cyfrowe:
Optymalizacja zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak
Napięcie na styku rozwartym . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 V DC
Wielkość aplikacji
Prąd poprzez styk zwarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mA
Program i dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maks. 56 kB
Czas trwania impulsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 20 ms
Parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maks. 64 kB
– Jako wejścia termistorowe:
Czujnik termistorowy TAC . . . . . . . . . . . . 1,8 kΩ przy 25 °C
* Zmienne sieciowe mogą występować jako SNVT lub TACNV
Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –50 do +150 °C
(TAC Network Variables). Jednocześnie mogą być wyko– Jako wejścia napięciowe:
rzystywane oba typy zmiennych, jednak łączna ich ilość nie
Sygnał wejściowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0–10 V DC
może przekroczyć podanych liczb.
Rezystancja wejścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kΩ
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania . . . 24 V AC ±20%, 50/60 Hz lub 19–40 V DC
Pobór mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maks. 5 W
Wymiarowanie transformatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 VA
Wyjścia cyfrowe (przekaźniki; K1–K6 lub K1–K4)
Ilość, TAC Xenta 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ilość, TAC Xenta 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Napięcie ster., wyjścia przekaźnikowe . . . . . . . . do 230 V AC
Prąd ster., (maks. zabezpieczenie 10 A) . . . . . . . . . . maks. 2 A
Wyjścia analogowe (Y1–Y2 lub Y1–Y4)
Ilość, TAC Xenta 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ilość, TAC Xenta 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Napięcie sterujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0–10 V DC
Prąd sterujący, (zabezp. przed zwarciem) . . . . . . . maks. 2 mA
Odchyłka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maks. ±1%
Komunikacja
TAC Menta; modem . . . . . . . . . . . . . 9600 bps, RS-2 32, RJ-45
TAC Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TP/FT-10, listwa zaciskowa
(także dla ładowania programu aplikacyjnego)
TAC Xenta OP . . . . . . . . . . . . . . TP/FT-10, gniazdo modułowe
Standard LonMark
Zgodny z . . . . . . . . . . . . . . . LonMark Interop. Guidelines v 3.0
Aplikacja . . . . . . . LonMark Functional Profile: Plant Controller
Zgodność z normami
Emisja: CE . . . . . . . . . . . . EN 61000-6-3, C-Tick, FCC Part 15
Odporność na zakłócenia: CE . . . . . . . . . . . . . . EN 61000-6-1
montaż
Sterownik TAC Xenta 300 jest montowany w szafach AKPiA
na standardowej szynie TS 35 mm (EN 50 022).
Sterownik składa się z dwóch części: podstawy z listwami
zaciskowymi i części głównej z układami elektronicznymi.
Dla ułatwienia montażu podstawa może być umieszczona na
listwie i odrutowana bez części elektronicznej, którą wkłada
się dopiero przy uruchamianiu systemu.
4.0
(0.2)
110
(4.3)
180 (7.1)
48 – 0,5
(1.9–0.02)
Wejścia termistorowe (B1–B4)
Ilość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Czujnik termistorowy TAC . . . . . . . . . . . . . . 1,8 kΩ przy 25 °C
Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –50 do +150 °C
16.1
(0.6)
45
(1.8)
148 – 2.0 (5.8 – 0.1)
180 + 0.4 (7.1 + 0.02) to
174 + 0.4 (6.9 + 0.02) to
77.4 (3.1)
the next TAC Xenta 280/300/3000
the next TAC Xenta 400/500/900
Rys. 3
konserwacja
Urządzenia wymagają jedynie suchego miejsca oraz, w razie
potrzeby oczyszczenia suchą szmatką.
Bezpieczeństwo:
CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN 61010-1
UL 916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-UL US Listed
0-003-1866-8 (PL)
3
oprogramowanie aplikacyjne
Za pomocą programu narzędziowego
TAC Menta, wykorzystującego graficzne
bloki funkcyjne FBDs ( Functional Block
Diagrams), TAC Xenta 300 może być w
prosty sposób dostosowana do różnych
zadań sterowania i monitoringu.
– opóźnianie załączania i wyłączania;
– zliczanie impulsów (tylko dla wejść
cyfrowych);
– obsługa alarmów; stany alarmowe
mogą być wykrywane poprzez wejścia cyfrowe lub analogowe;
Podstawowe oprogramowanie zawiera – pomiar czasu pracy dla wybranych
gotowe algorytmy realizujące nastepujace
urządzeń;
funkcje:
– tygodniowe i wakacyjne programy
– czytanie wejść cyfrowych (alarmy,
czasowe (czas początku i końca w
zliczanie impulsów, blokady);
godzinach i minutach);
– czytanie uniwersalnych wejść (indy– programy optymalizujące start/stop;
widualnie zdefiniowanych jako analo- – krzywe regulacyjne;
gowe lub cyfrowe);
– pętle regulacyjne PID (możliwość po– wysterowanie wyjść cyfrowych;
łaczenia w kaskadzie);
– wysterowanie wyjść analogowych;
– od wesji 3.2 rejestracja trendów,
możliwość zdefiniowania do 50 kanałów (wymagana wersja sprzętowa
- hw 2);
– podłączenie z jednym lub dwoma modułami I/O;
– obsługa lokalnego panelu operatora
TAC Xenta OP;
– komunikacja sieciowa zgodna ze
standardowym protokołem LonTalk;
– komunikacja z Systemem Centralnym
poprzez modem.
kable
Zasilanie G i G0
Min. przekrój żyły 0.75–1.5 mm² .
Zaciski C1 i C2
TP/FT‑10 pozwala użytkownikowi na
łączenie urządzeń praktycznie bez ograniczeń w topologii. Maksymalna długość
połączenia w jednym segmencie zależy
od typu kabla i od topologii, patrz tabela
poniżej. Więcej informacji w podręczniku
“TAC Xenta Network guide”.
Gniazdo portu szeregowego RS232:
maks. 10 m.
Zaciski X1–X4
min. przekrój żyły 0,25 mm2
maks. długość kabla 200 m.
Podstawowy program jest adaptowany
do bieżącej aplikacji poprzez połączenie bloków FBD oraz ustawienie odpowiednich
parametrów. Połączenia i parametry przechowywane są w pamięci nieulotnej.
Zaciski U1–U4, B1–B4, Y1–Y4
min. przekrój żyły 0,25–0,75 mm2.
maks. długość kabla 20–200 m
(szczegóły w podręczniku TAC Xenta
280/300/401).
Zaciski K1–K6
min. przkrój żyły 0,75–1,5 mm2 maks. długość kabla 200 m.
Typ kabla
Maks.długość linii,
terminatory z obu stron
topologia magistrali [m]
Maks. odl. między węzłami,
jeden terminator,
topologia swobodna [m]
Maks.długość,
jeden terminator,
topologia swobodna [m]
Belden 85102, pojedyncza skręcana para
2700
500
500
Belden 8471, pojedyncza skręcana para
2700
400
500
UL Level IV 22AWG, skręcana para
1400
400
500
Connect-Air 22AWG, jedna lub dwie pary
1400
400
500
Siemens J-Y(st)Y 2x2x0.8
4-żyły skręcane, jednolite w ekranie
900
320
500
TIA568A Cat. 5 24AWG, skręcana para
900
250
450
moduły I/O
Do TAC Xenta 300 można podłaczyć do
dwóch modułów I/O serii TAC Xenta 400.
Moduły I/O
DI
DO
UI
TAC Xenta 411/412
10
–
W tabeli przedstawione jest zestawienie
ilościowe wejść/wyjść.
TAC Xenta 421/422
4
TAC Xenta 421A/422A1
–
DI, DO: Wejście, wyjście cyfrowe
TAC Xenta 451/452
UI:
Wejście uniwersalne
TAC Xenta 451A/452A1
TI:
Wejście termistorowe
AO:
Wyjście analogowe
Moduły Xenta 4x2 posiadają możliwość
ręcznego forsowania wyjść DO lub AO,
i/lub sygnalizację statusów wejść DI.
TI
AO
–
–
–
5
–
–
–
5
42
–
–
–
–
4
3
4
2
–
–
82
–
2
TAC Xenta 471
–
–
8
–
–
TAC Xenta 491/492
–
–
–
–
8
1
4
1 Sygnalizacja stanów wejść uniwersalnych UI jeżeli są one zdefiniowane jako cyfrowe DI.
2 1.8/10 kW TI, 0–10 V DC, 0–20 mA, DI
3 1.8 kW TI, 0–10 V DC, DI
4 0–10 V DC, 0–20 mA
4
0-003-1866-8 (PL)
Połączenia elektryczne
Sterowniki TAC Xenta 300 mają różne
konfiguracje wejść/wyjśc. Tabela obok pokazuje jak opisane są listwy zaciskowe w trzech różnych wersjach sterownika.
Uwaga! Połaczenia elekryczne powinny
być wykonane przez wykwalifikowany
personel
Przedstawione w tabeli numery i
oznaczenia zacisków (1 C1, 2 C2 itp.)
umieszczone są zarówno na płycie
czołowej regulatora jak i na listwach
zaciskowych w podstawie.
Panel operatora Xenta OP
Panel operatora jest w prosty sposób
łączony z siecią poprzez gniazdo na
płycie czołowej obudowy sterownika.
Więcej szczegółowych informacji na
ten temat znajduje się w “TAC Xenta
280/300/401 Handbook”.
Listwy zaciskowe: Wejścia
Nr zacisku
Nazwa zacisku
Wskaźnik LED
Na części elektronicznej sterownika znajduje się wskaźnik LED informujący
o stanie pracy TAC Xenta 300.
Opis
Service pin
Dla ułatwienia uruchomienia sieci, na płycie
czołowej sterownika znajduje się przycisk
service pin, po przyciśnieciu którego nastepuje identyfikacja sterownika w sieci.
Listwy zaciskowe: Wyjścia
Nr zacisku
301/302
Nazwa zacisku
301
Opis
302
1
C1
LonWorks TP/FT-10
21
G
G
24 V AC (lub DC+)
2
C2
LonWorks TP/FT-10
22
G0
G0
Masa/uziemienie
3
U1
Uniwersalne
23
Y1
Y1
0–10 V
4
M
Masa pomiarowa
24
M
M
Masa wyjściowa
5
U2
Uniwersalne
25
Y2
Y2
0–10 V
6
U3
Uniwersalne
26
–
Y3
0–10 V
7
M
Masa pomiarowa
27
–
M
Masa wyjściowa
8
U4
Uniwersalne
28
–
Y4
0–10 V
9
B1
Termistorowe
29
–
–
10
M
Masa pomiarowa
30
–
–
11
B2
Termistorowe
31
K5
–
Przekaźnik
12
B3
Termistorowe
32
KC3
–
Wspólny dla K5, K6
13
M
Masa pomiarowa
33
K6
–
Przekaźnik
14
B4
Termistorowe
34
K1
K1
Przekaźnik
15
X1
Cyfrowe
35
KC1
KC1
16
M
Masa pomiarowa
36
K2
K2
Przekaźnik
17
X2
Cyfrowe
37
K3
K3
Przekaźnik
18
X3
Cyfrowe
38
KC2
KC2
19
M
Masa pomiarowa
39
K4
K4
20
X4
Cyfrowe
40
–
–
0-003-1866-8 (PL)
Wspólny dla K1, K2
Wspólny dla K3, K4
Przekaźnik
5
Prawa autorskie © 2008-2010, Schneider Electric
Wszystkie wymienione w dokumencie marki, znaki towarowe
i zarejestrowane znaki towarowe są własnością odpowiednich
firm i instytucji. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
0-003-1866-8 (PL)
2010.10
Więcej informacji na
www.schneider-electric.com/buildings

Podobne dokumenty