Obroty towarowe rosyjskich portów morskich w 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Obroty towarowe rosyjskich portów morskich w 2016 r.
Obroty towarowe rosyjskich portów
morskich w 2016 r.
2017-02-13 13:29:31
2
Obroty towarowe rosyjskich portów po IV kwartałach 2016 r. wyniosły 721,9 mln t (+6,7% w odniesieniu do
wyniku IV kwartałów roku 2015). Dane zostały opublikowane przez Stowarzyszenie Rosyjskich Handlowych
Portów Morskich (ASOP).
Wielkość przeładunków towarów suchych wzrosła o 7,5% - do 335,8 mln t, w tym węgla o 10,5% (do 136,3 mln
t), ładunków kontenerowych o 6,5% (do 42,7 mln t), zbóż o 3,3% (do 35,5 mln t), metalów żelaznych o 7,8% (do
28,2 mln t), ładunków promowych o 3,5% (do 22,7 mln t), nawozów mineralnych o 1,1% (do 16,2 mln t), rudy o
29,6% (do 8,7 mln t), drewna i produktów leśnych o 1,8% (do 5,4 mln t) i ładunków tocznych o 80% (do 4,6 mln
t). Zmniejszeniu uległy przeładunki złomu – do 4,0 mln t (-5,5%) i ładunków drobnicowych – do 3,6 mln t (-8,7%).
Wielkość przeładunków towarów płynnych w 2016 r. wyniosła 386,1 mln t (wzrost o 5,9%), w tym ropy - 228,0
mln t (wzrost o 12,8%) oraz gazu LNG – 13,6 mln t (+5,5%). Odnotowano mniejsze przeładunki produktów
naftowych – 140,7 mln t (-3,7%)
Porty Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń-grudzień 2016 r. przeładowały 567,3 mln t ładunków eksportowych
(+ 5,3%), 31,7 mln t ładunków importowych (-5,0%), 51,0 mln t ładunków tranzytowych (+5,8%) i 71,9 mln t
ładunków kabotażowych (+27,4%).
Obroty towarowe północno-zachodnich portów FR
Obroty towarowe portów basenu Morza Arktycznego wyniosły 49,7 mln t (wzrost o 40,6% w stosunku do obrotów
za 2015 r.), w tym przeładunki ładunków suchych zwiększyły się o 6,6% do 26,6 mln t, towarów płynnych
zwiększyły o 120% do 23,1 mln t. Port Murmańsk odnotował wzrost przeładunków o 50% do 33,4 mln t, port
Warandej wzrost o 21,6% do 8,0 mln t., port Dudinka o 1,6% do 1,2 mln t. Zmniejszeniu uległy obroty portów
Archangielsk i Kandałaksza, odpowiednio o 31,0% (2,6 mln t) i 3,4% (0,8 mln t).
Obroty towarowe portów basenu Morza Bałtyckiego wyniosły 236,6 mln t (+2,5%), w tym przeładunki towarów
suchych – 89,7 mln t (+2,2%), towarów płynnych – 146,9 mln t (+2,7%).
Zwiększyła się liczba przeładunków w porcie Ust-Ługa do 93,4 mln t (+6,2%), Primorsk do 64,4 mln t (+8,1%).
Wielki Port Sankt-Petersburga odnotował spadek obrotów towarowych do 48,6 mln t (-5,6%), port Wysock do
17,1 mln t (-2,2%), port Kaliningrad do 11,7 mln t (-7,8%), a port Wyborg do 1,4 mln t (-11,6%).
Obroty towarowe południowych portów FR
Obroty towarowe portów basenu azowsko-czarnomorskiego wyniosły 244,0 mln t (+4,8%), w tym przeładunki
materiałów suchych – 105,3 mln t (+7,1%), towarów płynnych – 138,7 mln t (+3,1%). Port Noworosyjsk
odnotował wzrost obrotów towarowych do 131,4 mln t (+3,4%), Kaukaz do 33,2 mln t (+8,8%), Tamań do 13,5
mln t (+9,1%), Rostow do 12,9 mln t (+11,4%), Ejsk do 4,3 mln t (+10,2%) oraz Temryuk do 2,9 mln t (+14,6%).
Swoje obroty zmniejszyły port Azow do 6,6 mln t (-6,3%) i port Taganrog do 2,4 mln t (-19,1%). Obroty portu
Tuapse pozostały na poziomie 2015 roku i wyniosły 25,2 mln t.
Obroty towarowe portów basenu Morza Kaspijskiego wyniosły 6,1 mln t (-9,6%), w tym przeładunki materiałów
suchych – 3,1 mln t (+3,5%) , towarów płynnych – 2,9 mln t (-20,6%). Obroty portu Machaczkała zmniejszyły się
o 15,1% (do 3,3 mln t), Astrachań o 1,8% (do 2,6 mln t) oraz portu Olia o 5,4% (do 0,2 mln t).
Obroty towarowe dalekowschodnich portów FR
3
W portach morskich basenu dalekowschodniego obroty towarowe zwiększyły się osiągając poziom 185,5 mln t
(+8,3%), w tym przeładunki ładunków suchych – 111,0 mln t (+13,0%) , towarów płynnych – 74,5 mln t (+2,1%).
Obroty zwiększył port Wostocznyj do 68,5 mln t (+5,2%), Wanino do 30,2 mln t (+11,6%), Nachodka do 23,3 mln
t (+9,4%), Prigorodnoe – 16,4 mln t (+2,4%), Władywostok do 14,3 mln t (+11,2%), De-Kastri do 11,5 mln t
(+10,4%) oraz Poset do 8,2 mln t (+26,6%).
Na podst. danych Stowarzyszenia Rosyjskich Handlowych Portów Morskich (ASOP)
Opr. Miłosz Woźniak
4