Wędrujemy po mapie świata

Komentarze

Transkrypt

Wędrujemy po mapie świata
Zadania z I edycji
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
dla gimnazjalistów
„Wędrujemy po mapie świata”
Część I
Strona | 1
Zad.1 (0 -1p)
Poziomica na mapie topograficznej:
A.
B.
C.
D.
Wyznacza obszar o jednakowej wysokości
Łączy punkty o jednakowej wysokości bezwzględnej
Łączy różne punkty wysokościowe
Łączy punkty o jednakowej wysokości względnej
Zad.2 (0 -1p)
Siatki kartograficzne walcowe zachowują wiernośd:
A.
B.
C.
D.
powierzchni
odległości
kątów
wysokości
Zad.3 (0 -1p)
Ilu metrom w terenie odpowiada 1 milimetr na mapie w skali 1:25 000
A.
B.
C.
D.
250m
25m
2,5m
2500m
Zad.4 (0 -1p)
W której z podanych skal jednemu milimetrowi na mapie odpowiada w terenie odległośd
pozioma 300 m?
A.
B.
C.
D.
1:3000
1:30 000
1:300 000
1:3 000 000
Zad.5 (0 -1p)
Izolinie przedstawiające na mapie głębokości to:
A.
B.
C.
D.
Izohipsy
Izohaliny
Izobaty
Izohiety
Strona | 2
Zad.6 (0 -1p)
Która z wymienionych poniżej odpowiedzi jest prawdziwa
A.
B.
C.
D.
Największą wyspą na kuli ziemskiej jest Madagaskar
Ameryka Północna jest większa od Ameryki Południowej
Australia leży na półkuli południowej i zachodniej
Ameryka Południowa leży w całości na półkuli południowej
Zad. 7 (0 -1p)
Który z wymienionych półwyspów nie należy do Europy?
A.
B.
C.
D.
Płw. Peloponez
Płw. Iberyjski
Płw. Jukatan
Płw. Kolski
Zad. 8 (0 -1p)
Która z wymienionych rzek wpływa do Bałtyku?
A.
B.
C.
D.
Łaba
Niemen
Onega
Lena
Zad.9 (0 -1p)
Które z wymienionych niżej miast jest położone na największej wysokości w m n.p.m
A.
B.
C.
D.
Warszawa
Moskwa
Meksyk
Pekin
Zad.10 (0 -1p)
Która z wymienionych wysp nie wchodzi w skład Ameryki Północnej
A.
B.
C.
D.
Reunion
Nowa Fundlandia
Grenlandia
W. Ks. Walii
Strona | 3
Zad. 11 (0 -1p)
Ile wynosi wysokośd względna góry, przedstawionej na poniższym rysunku poziomicowym
A. 776 m n.p.m
B. 776 m
C. 226 m
D. 226 m n.p.m
Zad.12 (0 -1p)
Podaj nazwę paostwa w którym znajdują się góry Harz
………………………………………………………
Zad.13 (0 -1p)
Podaj nazwę cieśniny , która oddziela Francję od Wielkiej Brytanii
………………………………………………………
Zad. 14 ( 0 -1p)
Jak nazywane są objaśnienia do mapy?
………………………………………………………
Zad. 15 (0 -1p)
Jak nazywają się obszary zaznaczone na mapie fizycznej najciemniejszym odcieniem zieleni?
……………………………………………………….
Strona | 4
Zad. 16 (0 -4p)
Przyporządkuj nazwy poszczególnych jezior do kontynentu na którym się one znajdują
1.
2.
3.
4.
Bałchasz
………………………….
J. Niasa
………………………….
J. Titicaca
………………………….
J. Niewolnicze …………………………
a) Afryka
b) Ameryka Północna
c) Ameryka Południowa
d) Azja
e) Australia
Zad. 17 (0 -1p)
Gdybyś znalazł się w punkcie położonym w środku zamieszczonej niżej mapki to w jakim
kierunku przemieszczałbyś się podążając do punktu C
………………………………………………………………
Strona | 5
Zad.18 ( 0-6p)
Podaj nazwy paostw i ich stolice, które zaznaczono na mapce cyframi 1,2,3
Nazwa paostwa:
Nazwa stolicy:
1. ……………………………………….
……………………………………………..
2. ……………………………………….
……………………………………………..
3. ……………………………………….
……………………………………………..
Zad. 19 (0 -1p)
Podaj nazwę kontynentu, którego kontur znajduje się poniżej
………………………………………………………………
Strona | 6
Zad. 20 (0 -5p)
Podaj nazwy rzek, które oznaczono na mapce numerami: 1,2,3,4,5
1
…………………………
2
…………………………
3
…………………………
4
…………………………
5
…………………………
Strona | 7
Zad. 21 (0 -4p)
Rozpoznaj paostwa na podstawie ich konturów
A)…………………………………………………………………
B) ………………………………………………………………..
C) ………………………………………………………………..
D) ………………………………………………………………..
Strona | 8
Strona | 9

Podobne dokumenty