Zestaw zadań dla gimnazjalistów

Komentarze

Transkrypt

Zestaw zadań dla gimnazjalistów
Eliza Surmacz
ZESTAW ZADAŃ DLA GIMNAZJALISTÓW
Zad. 1
Przy projekcji filmu taśma posuwa się z prędkością 15 klatek na sekundę. Jak długo trwa
projekcja filmu, którego taśma składa się z 60000 klatek?
Zad. 2
Stalowy pręt o długości 120 cm waży 2,4 kg. Czy z pręta o wadze 7,2 kg można zbudować
kwadrat o boku 1 m?
Zad.3
Nowakowi zaproponowano płacę w wysokości 2500 zł i comiesięczną premię w wysokości
15 % płacy. w każdym następnym roku podwyżka ma być o 2 punkty procentowe wyższa niż
w roku poprzednim. Ile będzie zarabiał Nowak po roku, ile po dwóch latach? Jaką łącznie
zarobi kwotę po roku, a jaką po dwóch latach?
Zad. 4
Rodzina Mazurków wybrała się w podróż z miejscowości a do B. Wracając do domu
postanowili odwiedzić znajomych w miejscowości C. Miejscowości a B C na mapie są
wierzchołkami trójkąta prostokątnego. Kąt prosty jest przy wierzchołku C. Odległość od a do
B wynosi 50 km, zaś od B do C 30 km. Ile litrów benzyny spalą w tej podróży? Jaki będzie
koszt tej wyprawy jeżeli litr benzyny kosztuje 3,40 zł?
Zad.5
Ślimak wspina się na pionowe drzewo. w ciągu dnia pokonuje drogę 3 m, zaś nocą obsuwa
się po pniu o 0,7 .Ile czasu potrzebuje ślimak by wspiąć się na drzewo o wysokości 15 m?
Zad.6
Basen o wymiarach 50 m, 20 m, 4 m napełniono wodą do 0,75 głębokości. Ile litrów wody
mieści się w tym basenie. Jak długo trzeba napełniać pusty basen do tej głębokości , jeżeli
woda dostarczana jest przez dwie rury ze stałą prędkością 1 litr na sekundę?
Zad.7
Zegarek Basi spóźnia się co godzinę o 30 sekund. Jaką różnicę wskaże ten zegarek względem
dokładnego czasu po 5 dniach i po trzech tygodniach?
Zad.8
Na przyjęcie urodzinowe Ewa zaprosiła 12 osób. w prezencie od mamy dostała tort. Jak
należało go podzielić, aby każdy dostał równy kawałek, przy założeniu ,że Ewa odkroiła 0,25
tortu dla domowników?
Zad.9
W sadzie rosły dorodne jabłonie. Przyszedł huragan. Pierwszego dnia zniszczył połowę
plonów, drugiego połowę tego co zostało , a trzeciego połowę reszty. Podaj w procentach
straty gospodarza po trzy dniowym huraganie.
1
Zad.10
W trzech stawach hodowlanych były ryby w pierwszym karpie, w drugim leszcze,
a w trzecim pstrągi. Kłusownicy zniszczyli 5% ryb z pierwszego stawu, 1% ryb z drugiego
stawu i 2% hodowli z trzeciego stawu. Oblicz, jakie straty w złotych poniósł właściciel, jeżeli
w każdym stawie było po 200 kg ryb a cena na rynku karpia wynosi 10 zł, leszcza 5 zł,
a pstrąga 7 zł?
Zad.11
Na prywatce u Magdy było 10 osób. Ile było uścisków dłoni jeżeli każdy witał się z każdym?
Zad.12
Dwa jeże niosą na swoim grzbiecie liście. Jeden niesie 5 razy więcej niż drugi. Razem niosą
30 liści. Ile liści należy przenieść z jednego jeża na drugiego, aby oba niosły tyle samo liści?
Zad.13
Dorosłe biedronki mają po 6 kropeczek, jest ich w gromadce 7. Czy można podzielić 100
kropeczek na pozostałe biedronki po równo, jeśli jest ich 8 razy więcej niż dorosłych?
Zad.14
O ścianę domu oparto drabinę długości 3 m. Jak wysoko dosięgnie drabina muru, jeżeli na
ziemi odsunięta jest od muru o 0,5 m?
Zad.15
Plac do zabawy w środku parku ma kształt kwadratu o boku 8 m. Powierzchnia parku jest 80
razy większa od powierzchni tego kwadratu. Obok parku jest jeziorko, którego powierzchnia
stanowi 30 % powierzchni parku. Oblicz powierzchnię parku i jeziorka?
Zad. 16
Kwiaty posadzono na klombie w kształcie koła o średnicy 15 m. Ile sadzonek trzeba
przygotować, jeżeli na każdy metr kwadratowy przypada 16 kwiatów?
Zad.17
Klomb o średnicy 20 metrów ogrodzono siatką na wysokość 15 cm. Ile metrów
kwadratowych siatki zużyto?
Zad.18
W parku krajobrazowym rosną stare dęby. Obwód pnia największego z nich wynosi 3,20 m.
Ile metrów sześciennych drewna uzyskano by z tego drzewa o wysokości 25 m, przy
założeniu ,że odpady stanowią 7% ?
Zad.19
Leopard biega z prędkością 60 km/h. Po jakim czasie dogoni go samochód jadący ze stałą
prędkością 80 km/h, który wyrusza za nim w pościg po 10 minutach ?
Zad.20
Plac o powierzchni 6000 metrów kwadratowych podzielono na trzy działki w stosunku
1:2:3.Jaka jest powierzchnia każdej działki? Ile metrów kwadratowych siatki potrzeba do
ogrodzenia każdego placu na wysokość 2 m?
2
Zad.21
Duża wskazówka na ratuszu w centrum miasta ma 1m długości, a mała 0,6 m. Jaką drogę
przebywa każda ze wskazówek w ciągu doby , miesiąca ( 30 dni ) , roku ( 365 dni ) ?
Zad.22
Po torze w kształcie okręgu o średnicy 40 m jeździ rowerzysta, z prędkością 40 km/h.W jakim
czasie przejedzie 100 okrążeń?
Zad.23
Litr to objętość odpowiadająca 0,26 galonu amerykańskiego. Miód z 80 litrowych , 30
półlitrowych słoików przelano do pojemników o objętości 2 galonów amerykańskich. Ile było
tych pojemników ?
Zad.24
W kantorze chcesz wymienić 200 dolarów na euro. Jaką kwotę euro otrzymasz jeżeli cena
dolarów w skupie wynosi 3,87,a w sprzedaży 3,96 , zaś euro w skupie ma wartość 4,11 ,a
w sprzedaży 4,17?
Zad.25
W ciągu jednej minuty serce kurczy się przeciętnie 72 razy. Oblicz ile skurczów wykona
serce w ciągu doby i ile litrów krwi przetoczy, jeżeli podczas jednego skurczu wtłacza około
60 centymetrów sześciennych krwi?
Zad.26
Stonoga wybrała się w 20 km podróż. Porusza się ze stałą prędkością 0,005m/s.Po ilu dniach
zakończy wędrówkę jeżeli odpoczywa przez 0, 25 każdego dnia?
Zad.27
Ilu czcionek użyto do ponumerowania stron książki zawierającej 271 kartek?
Zad.28
Kropelka wody jest kulką o średnicy 3 mm.Ile kropelek wody mieści się w pojemniku o
objętości 0,75 litra?
Zad.29
Do pojemnika 50 litrowego w którym była woda o temperaturze 40 stopni dolano wodę o
temperaturze10 stopni. Po wymieszaniu temperatura wody wynosiła 30 stopni. Ile wody
dolano do pojemnika?
Zad .30
Adam wpłacił do banku 1500 złotych. Po roku wybrał z konta 20 % oszczędności. Ile
pieniędzy wybierze Adam z konta po dwóch latach jeżeli w banku oprocentowanie jest stałe
i wynosi 10 % ?
Zad.31
Wioślarz może nadać łódce prędkość 3 m/s. Rzeka płynie z prędkością 6 km/h. w jakim
czasie wioślarz wraz z łódką pokona odcinek 1 km poruszając się ruchem jednostajnym :
- płynąc z prądem rzeki ,
- płynąc pod prąd ?
3
Zad. 32
Jubiler ma pokryć złotem 10 medalionów. Oblicz ile złota potrzebuje na pokrycie tych
medalionów w kształcie walca ,którego średnica wynosi4 cm, a grubość 2 mm. Przyjmij że
jubiler zużywa 5 g złota na pokrycie 20 centymetrów kwadratowych powierzchni.
Zad.33
Andrzej bawiąc się w pobliżu lasu głośno krzyczał. Echo powróciło do niego po czasie 4,2
sekundy. Jak daleko od Andrzeja był las ?Zakładamy ,że głos rozchodzi się z prędkością 350
m/s .
Zad.34
Odległość Ziemi od Słońca wynosi około 150 mln km. Światło rozchodzi się w próżni
z prędkością 300000000m/s.Ile razy promień świetlny pokona tę odległość w ciągu roku ( 365
dni ) ?
Zad.35
Skwer w kształcie koła o średnicy 50 metrów obsadzono kwiatami po jego obwodzie na
szerokości 1 metra licząc od zewnętrznej krawędzi. Ile sadzonek wykorzystano jeżeli na1
metr kwadratowy powierzchni sadzono ich 20?
Zad.36
Masz do dyspozycji 4 metry sześcienne płynnego szkła. Ile szklanych kul o średnicy 5 cm
można z tego szkła wykonać jeżeli:
-są one pełne w środku,
-są puste w środku ,a grubość ścianek wynosi 0,5 cm.
Zad. 37
Masz do dyspozycji 5 decymetrów sześciennych płynnego szkła. Ile wazonów w kształcie
prostopadłościanu o wymiarach 25cm,10cm,10cm można z tej ilości szkła wykonać, jeżeli
grubość ścianek bocznych wynosi 1 cm.
Zad.38
Drzewo o wysokości 1,5 m rośnie ze stałą prędkością 5 cm w ciągu letnich miesięcy, 4 cm
w ciągu wiosennych miesięcy, oraz 2 cm w ciągu jesiennych miesięcy. Jaką wysokość
osiągnie to drzewo po 5 latach ,przy założeniu że szybkość wzrostu nie zmienia się?
Zad.39
Samochód jedzie ze stałą prędkością 70 km/h. w jakim czasie pokona odległość 30000000 m?
Zad.40
Ogrodnik kupił 10 worków ziemi do kwiatów o pojemności 25 litrów każdy. Ile pojemników
w kształcie walca o średnicy 15 cm i wysokości 10 cm napełni zakupioną ziemią?
Zad.41
Boisko w kształcie prostokąta o wymiarach 100m ,50 m otacza bieżnia o szerokości 4 m. Jaką
ilość asfaltu należy zakupić, aby pokryć tę bieżnię na grubość 5 cm?
Zad.42
4
Lekarstwo na kaszel znajduje się w 300 ml buteleczce. Na jak długo wystarczy tego lekarstwa
Jeżeli chory ma je stosować 3 razy dziennie po 1 łyżeczce (3 ml )?
Zad.43
Sześcian i czworościan foremny mają krawędzie tej samej długości. Wyznacz stosunek
objętości sześcianu do objętości czworościanu foremnego?
Zad.44
Z kartonu zbudowano 2 pudełka . Jedno w kształcie sześcianu ,drugie w kształcie
czworościanu foremnego. Krawędzie podstaw są takie same. Na które pudełko zużyto więcej
kartonu?
Zad.45
Woda z kałuży wyparowuje z prędkością 1 litra na 2 godziny. Po jakim czasie wyparuje cała
kałuża jeśli jest w niej 1,5 metra sześciennego wody , a prędkość parowania nie zmienia się.
Zad.46
Rowerzysta ma do przejechania trasę 10 km. Średnica kół jego roweru wynosi 60 cm. Ile
obrotów wykonają oba koła roweru po przejechaniu tej trasy ?
Zad 47
W wiejskiej zagrodzie biegają zwierzęta : kozy ,kury i koguty. Wszystkich głów jest 80, zaś
nóg 220.Ile w tej zagrodzie było kóz, kur i kogutów , jeżeli kur było 4 razy więcej niż
kogutów?
Zad.48
Dwa place zabaw są podobne w skali 1:3.Pierwszy ma wymiary 20 m na 30 m .Oblicz pola
powierzchni obu placów zabaw i wylicz ile siatki potrzeba by je ogrodzić na wysokość 2 m?
Zad.49
Koszty składowania towaru w magazynie wynoszą 305 na tydzień. Jaki będzie koszt
składowania tego towaru przez 200 dni ?
Zad.50
W klasie jest 36 uczniów .Stosunek liczby dziewcząt do chłopców wynosi 7:2.Ilu jest
chłopców a ile dziewcząt w tej klasie ?
5

Podobne dokumenty